Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2022

12.12. 2022-12-12. Jacek Ryncarz i Adam Korta.

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek 12 grudnia 2022 r. oficjalnie powołał bryg. Jacka Ryncarza na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. Starosta Adam Korta pozytywnie zaopiniował proponowaną obsadę stanowiska, które zwolniło się po przeniesieniu do Krakowa bryg. Roberta Cieśli. Jacek Ryncarz ma 45 lat, jest bochnianinem. Poprzednio był dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku. Nowy Komendant zastąpił na tym stanowisku bryg. Roberta Cieślę.

09.12 2022-12-09 Narada w Wiśniczu Małym.

W remizie OSP w Wiśniczu Małym odbyła się narada operacyjno - szkoleniowa z udziałem Komendantów Gminnych OSP, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG oraz pracowników UG/M zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej z terenu Powiatu Bocheńskiego. Wzięli udział również: st. bryg. Piotr Gadowski – p.o. Komendant Powiatowy PSP w Bochni, Pani Maria Jachym – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bochni, Dh Tomasz Całka – Prezes Zarządu OP Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Druh Sławomir Błoniarz – Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Nowy Wiśniczu.

19.02 Maska FFP2

15 lutego 2022 roku otrzymaliśmy informację w sprawie realizacji akcji "Maseczki dla OSP", zorganizowanej przez Wojewodę Małopolskiego na wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa małopolskiego. Wojewoda Małopolski przekazał dla Ochotniczych Straży Pożarnych na wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa małopolskiego. Maseczki chirurgiczne i maski FFP2, które będą dystrybuowane dla OSP przez Komendy Miejskie i Powiatowe PSP. >>>

04.02 Posiedzenie Prezydium 4.02.2022

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, zorganizowane w siedzibie KP PSP w Bochni, a prowadzone przez Prezesa ZOP - Druha Ludwika Węgrzyna, poświęcone było głównie sprawom przygotowania V Zjazdu Oddziału Powiatowego, zaplanowanego na 12 lutego 2022 roku. Zapoznano się także z informacjami Powiatowej Komisji Rewizyjnej na temat nieprawidłowości przy wyborach na zjazdach gminnych (naruszenie Statutu ZOSP RP - wersja po zmianach w 2016 r.).  Zarząd zapoznał się także z przebiegiem i wynikami powiatowej eliminacji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. >>>

19.01 Samochody dla OSP.

19 stycznia 2022 r. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r. W wyniku powyższego 456 jednostek OSP otrzyma dofinansowania w łącznej wysokości 175 215 tys. zł.
    Z terenu powiatu bocheńskiego dofinansowanie na zakup samochodów średnich otrzymają: OSP Zbydniów - gm. Łapanów oraz OSP Leszczyna - gm. Trzciana. >>>

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP.

Art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) przyznaje strażakowi ratownikowi OSP świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który: 1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych: w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat oraz 2) osiągnął:w przypadku mężczyzn - 65. rok życia, w przypadku kobiet - 60. >>>.

ARCHIWUM WYDARZEŃ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Wstecz.