KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2004

31.01. Zebranie OSP Trzciana.

   Tradycyjnie już w styczniu i lutym odbywają się zebrania sprawozdawcze wszystkich jednostek OSP. Dokonują podsumowania roku minionego, rozliczają się z finansów, a także planują pracę i wydatki na rok kolejny. Prawie we wszystkich zebraniach jednostek uczestniczą przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni i przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz wójtowie gmin oraz radni i sołtysi wsi. Toczy się, często burzliwa, dyskusja na temat wyposażenia jednostek i przyszłości ruchu strażackiego. W wielu jednostkach takie zebrania sa okazją do uroczystego przyjęcia w szeregi straży nowych członków.

18.02 Pogrzeb Janusza Kuliga.

   Wielu strażaków, w tym głównie z terenu gminy Łapanów, a także strażacka orkiestra dęta OSP w Leszczynie wzięły udział w pogrzebie syna  Wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Bochni Jana Kuliga. Janusz Kulig - znany polski kierowca rajdowy, mistrz Polski i wicemistrz Europy zginął tragicznie w Rzezawie (wjechał na tory prosto pod pędzący pociąg - na strzeżonym przejeździe szlabany były podniesione) w dniu 13 lutego 2004 r. Strażacy pilnowali porządku, a strażackie poczty sztandarowe towarzyszyły zmarłemu w Jego ostatniej drodze na cmentarz. W ceremonii pogrzebowej wzięli udział członkowie Zarządu Powiatowego, z Prezesem Ludwikiem Węgrzynem na czele. Druhowi Janowi Kuligowi składamy szczere wyrazy współczucia.

19. 02. Posiedzenie Zarządu 19.02.2004

   Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku kalendarzowym Zarząd zajmował się głównie rozdzielaniem dla poszczególnych jednostek sprzętu, który straże mogą zakupić taniej, gdyż jest dla niego dofinansowanie ZG ZOSP RP. Rozdzielono także na poszczególne gminy limit strażackich odznaczeń. Uchwalono plan pracy ZP na 2004 rok. Dyskutowano nad nowymi statutami jednostek oraz przygotowaniem powiatowych eliminacji OTWP. Na wniosek dh Tadeusza Olszewskiego postanowiono przeprowadzić I Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych. Poinformowano, że wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka oddbędą się tym razem w Nowym Wiśniczu 29 maja 2004 r. W posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczył p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Bochni st. kpt. Krzysztof Kokoszka.

3.03 Eliminacje Gminne OTWP w Trzcianie.

  W lutym odbywają się w szkołach, świetlicach wiejskich środowiskowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Najlepsi w dwóch kategoriach wiekowych kwalifikują się do eliminacji powiatowych. Organizowaniem konkursu na szczeblu gminnym zajmują się Zarządy Gminne ZOSP. Niestety nie we wszystkich gminach naszego powiatu rozgrywane sa takie eliminacje. W ubiegłym roku przeprowadzono je tylko w gminach: Bochnia, Łapanów, Lipnica Murowana i Trzciana, czyli połowie gmin powiatu bocheńskiego. Jak będzie w tym roku, okaże się nebawem, gdyż eliminacje powiatowe wyznaczone zostały na 20 marca.

wstecz