Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2009

07.01. Spotkanie opłatkowe w Żegocinie.

   Noworoczne spotkania opłatkowe organizowane są przez większość samorządów gmin powiatu bocheńskiego. 6 stycznia takie spotkanie odbyło się w Gminie Trzciana, 7 stycznia w Gminie Żegocina. Wśród zaproszonych na tę uroczystość są zawsze także strażacy - prezesi i naczelnicy jednostek OSP, a także szefowie Komendy Powiatowej PSP w Bochni. W żegocińskim spotkaniu uczestniczył m. in. Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Kokoszka. Oprócz druha Tadeusza Olszewskiego, reprezentował on także Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Zgromadzeni na tej uroczystości wysłuchali wielu pochlebnych słów i podziękowań od wójtów obu gmin. Tu ruch strażacki jest naprawdę silny i cieszy się dużym poparciem samorządów, a straże działają w każdej z gminnych wiosek.

06.01. Spotkanie opłatkowe u Metropolity Krakowskiego.

   16 stycznia 2009 r. delegacja członków niektórych jednostek OSP z terenu powiatu (m. in. Gminy Drwinia)  uczestniczyła w Mszy Świętej, a następnie w spotkaniu opłatkowym strażaków OSP oraz PSP z terenu Małopolski, na którym obecny był J. Em. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta, którą koncelebrowali wraz z Ks. Kardynałem prałat Jan Czyrek - Duszpasterz Strażaków Archidiecezji Krakowskiej, a także ks. Władysław Kulig - Kapelan Małopolskich Strażaków. Asystę w czasie Mszy Świętej zapewnili kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP z Krakowa. Po Mszy Świętej Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Mróz złożył Ks. Kardynałowi życzenia noworoczne od wszystkich strażaków.

29.01. Posiedzenie Zarządu 2009-01-29.

   Po raz pierwszy w 2009 roku obradował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności w roku 2008, Zarząd przyjął plan pracy na 2009 rok. Ustalono także termin przeprowadzenia eliminacji powiatowych OTWP na 2.04.2009 rok oraz powołano komitet organizacyjny do przeprowadzenia tych eliminacji. Zarząd wystąpił z wnioskiem do KS. B-pa Wiktora Skworca o powołania na funkcję Zastępcy Kapelana Powiatowego Straży Pożarnych Ks. Stanisława Szczygła - proboszcza z Łąkty - Kapelana Strażaków - Ochotników Gminy Żegocina. Postanowiono zgłosić wniosek o przyznanie Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego druhowi Mieczysławowi Nowakowi z Łapanowa.

03.02. Ks. kapelan Stanisław Szczygieł.

  Proboszcz Parafii Łąkta - ks. Stanisław Szczygieł od 27 października 2003 roku pełni funkcję duszpasterza (kapelana) strażaków ochotników Gminy Żegocina. Jego twórcza, zaangażowana postawa spowodowała, że strażacy powiatu, a w ich imieniu Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, wystąpili do J.E. Ks. Biskupa Wiktora Skworca o mianowanie go na Zastępcę Kapelana Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Decyzja została wydana 3 lutego 2009 roku. W akcie nominacyjnym Ks. Bp napisał: "W odpowiedzi na pismo Zarządu Oddziału Powiatowego Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni niniejszym mianuje Księdza Proboszcza Stanisława Szczygła Zastępcą Kapelana Powiatowego Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bochni. Do pełnienia nowych zadań życzę Bożych łask i udzielam pasterskiego błogosławieństwa".

05.02. Przekazanie Żuka do OSP Ispina.

   Po ubiegłorocznych zakupach samochodów pożarniczych w Niemczech dla OSP w Żegocinie i Rozdzielu, Wójt Gminy Żegocina, w porozumieniu z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie podjął decyzję o wycofaniu z eksploatacji samochodu Lublin (zwanego potocznie Żukiem) ze stanu OSP w Łąkcie Górnej. Postanowiono podarować go bezpłatnie Gminie Drwinia, z przeznaczeniem dla nowo utworzonej jednostki OSP Ispina. Okazało się, że istnieje również możliwość przekazania druhom z Ispiny także motopompy, która przekazana zostanie bezpłatnie w późniejszym terminie z jednostki OSP w Bełdnie. W przekazaniu uczestniczyli m. in.Andrzej Kular - Wójt Gminy Drwinia, Władysław Baniak - Inspektor d/s OSP i Obrony Cywilnej UG oraz  Marcin Bielecki i Dariusz Krosta z OSP Ispina.

12.02. 2009-02-12 ELiminacje Gminne OTWP.

   Rozpoczęła się już tura szkolnych i gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzu Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Pierwsze w powiecie elimnacje gminne odbyły się 12 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy Drwinia. icznie przybyła młodzież z terenu Gminy Drwinia została podzielona na dwie grupy wiekowe: grupa I - szkoła podstawowa , grupa II - gimnazjum . Konkurs składał się z części testowej oraz ustnej. W wyniku przeprowadzonych eliminacji w grupie I: I miejsce zdobyła Joanna Sadulska (Szkoła Podstawowa w Dziewinie); w grupie II - Kamil Kolanowski z Publicznego Gimnazjum w Mikluszowicach. Nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Gminy Drwinia zwycięzcom wręczyli Wójt Gminy Andrzej Kular oraz Przewodniczący Rady Gminy Drwinia Andrzej Pięta.

18.02. Doroczna narada w PSP Bochnia.

   18 lutego 2009 r.  w siedzibie  Komendy PSP w Bochni odbyła się doroczna narada poświęcona podsumowaniu działalności straży pożarnych w roku 2008, ze szczególnym uwzględnieniem działalności PSP. W naradzie oprócz dowództwa PSP w Bochni uczestniczyli zaproszeni goście, m. in. Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. Andrzej Mróz, druh Kazimierz Sady, Starosta Bocheński Jacek Pająk, a z ramienia ZOSP ZOSP RP w Bochni wiceprezes druh Tadeusz Cichoń. Komendant Powiatowy Krzysztof Kokoszka omówi działalność PSP w roku 2008, jak również zamierzenia na rok 2009.   Z podsumowania przeprowadzonego przez Komendę wynika, że strażacy odnotowali w 2008 roku 197 pożarów, 719 miejscowych zagrożeń i 12 fałszywych alarmów - tj. o 13,75% mniej niż w roku 2007.  [Więcej >>>]

24.02. Tenisiści w remizie OSP Chodenice.

    Już po raz ósmy dzieci i młodzież z Chodenic walczyły o puchar prezesa miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w turnieju tenisa stołowego. Najlepszymi uczestnikami zawodów, które odbyły się 24 lutego w Domu Strażaka w Chodenicach zostali: Jakub Imiołek (kategoria do 18 lat) i Szczepan Kasprzyk (powyżej 18 lat). Oni także z rąk prezesa tutejszej jednostki i głównego organizatora zawodów - Stanisława Bukowca, odebrali puchary i nagrody rzeczowe. W kategorii młodszych zawodników wygrał Jakub Imiołek, przed Mateuszem Dęboszem (II miejsce) i Jakubem Jaglarzem (III lokata). Wśród starszych uczestników kolejne lokaty ( II i III) zajęli: Grzegorz Leżanka i Andrzej Styrna. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali nagrody. Zawody przeprowadzili działacze sportowi: Marian Biernat i Antoni Cepak.

24.02. Gminne eliminacje OTWP w Żegocinie.

   W auli Zespołu Szkól im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie miały miejsce gminne eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". W trzech grupach wiekowych startowało 32 uczniów (z wszystkich szkół Gminy Żegocina). Komisja pod przewodnictwem druha Zbigniewa Nożkiewicza oceniła pisemne testy, a potem ustne odpowiedzi finalistów. Czołowe miejsca, cenne nagrody i awans do eliminacji powiatowych uzyskali: 1. miejsce Jarosław Kłusek (PSP Bytomsko), 2. Piotr Dudzic (PSP Żegocina) w grupie pierwszej; 1. Adrian Stary (PG Łąkta Górna), 2. Łukasz Cabała (PG Łąkta Górna) - w grupie drugiej oraz 1. Bartłomiej Kamionka, 2. Weronika Marzec  (oboje LO w Żegocinie) w grupie trzeciej. Nagrody uzyskali także wszyscy uczestnicy gminnych eliminacji oraz nauczyciele - opiekunowie.

11.03. Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni. 11.03.2009

  Na drugim w tym roku posiedzeniu Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni podjęto kilka istotnych ustaleń. Dokonano zmiany terminu eliminacji powiatowych OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" na dzień 17 kwietnia 2009 roku, dokonano podziału sprzętu i umundurowania dofinansowanego przez MSWiA oraz dodatkowo przez ZW ZOSP RP w Krakowie, przyznano odznaki "Strażak Wzorowy" dla 11 druhów, pozytywnie zaopiniowano wniosek OSP Moszczenica o nadanie sztandaru i kilkanaście wniosków o medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz medal honorowy im. B. Chomicza dla OSP Lipnica Murowana i OSP Nowy Wiśnicz. Prezes druh Ludwik Węgrzyn przekazał także informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie.

16.03. Gminne eliminacje OTWP w NW.

   16 marca 2009 roku  w ratuszowych piwnicach po raz pierwszy odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom.   W wiśnickich eliminacjach uczestniczyło 17 osób w dwóch kategoriach wiekowych: grupa I - uczniowie szkół podstawowych i II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych. Ich wiedzę z zakresu pożarnictwa sprawdzało jury w składzie: dh Edward Oświęcimka, dh Henryk Dejnak oraz dh Janusz Warzecha. Najlepsza spośród uczniów szkół podstawowych okazała się Monika Stara z Muchówki, a spośród gimnazjalistów Małgorzata Bienias z Zespołu Szkół w Starym Wiśniczu. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych będą reprezentowali miasto i gminę Nowy Wiśnicz w eliminacjach powiatowych.

25.03. Finaliści, jury i organizatorzy eliminacji w Łapanowie.

     W sali widowiskowej Domu Kultury w Łapanowie rozegrane zostały w dniu 25 marca 2009 roku gminne eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". W trzech grupach wiekowych rywalizowało łącznie 55 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Jury pod przewodnictwem Tadeusza Olszewskiego - sekretarza ZOP ZOSP RP w Bochni - wyłoniło laureatów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe i wywalczyli sobie prawo do udziału w eliminacjach powiatowych. Są to: - w grupie I: 1. miejsce - Kamil Kobyłko, 2. Mateusz Miśkowicz, 3. Karol Mroczek; w grupie II: 1. Hubert Limanówka, 2. Paweł Banach, 3. Bartłomiej Lenart; w grupie III: 1. Justyna Kukla, 2. Tomasz Waligóra, 3. Jadwiga Trzósło. [Więcej >>>]

25.03. Gminne Eliminacje OTWP w Lipnicy Murowanej.

    W dniu 25 marca 2009 roku  w Gminie Lipnica Murowana odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom". Turniej odbył się pod patronatem Wójta Gminy Tadeusza Klimka. W eliminacjach tych udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej oraz z Rajbrotu. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność miejsc przedstawia się następująco: I grupa wiekowa (szkoły podstawowe): 1) Monika Trojan - ZS Rajbrot, 2)  Marek Nowak  - ZS Rajbrot, 3)  Piotr Paprota  - ZS Lipnica Murowana; II grupa wiekowa (gimnazja): 1) Łukasz Paruch - ZS Rajbrot, 2) Karolina Polek - ZS Lipnica Murowana, 3) Paweł Grabarz - ZS Lipnica Murowana. Zwycięzcy a także wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy.

4-8.04. Bocheńscy strażacy w Brukseli.

    W dniach 4 do 8 kwietnia 2009 roku  laureaci konkursu prasowego na "Najpopularniejszego Strażaka Regionu Tarnowskiego" przebywali na wycieczce w Brukseli. Wśród nich było trzech reprezentantów powiatu bocheńskiego: Tadeusz Cichoń z Kolanowa, Stanisław Gutowski  z Trzciany i Ryszard Gaworczyk z Muchówki. Czwarty laureat druh Mieczysław Nowak z Łapanowa nie mógł wyjechać. Wycieczka ta - to nagroda we wspomnianym konkursie. Uczestnicy wycieczki spotkali się z europosłem - panem Czesławem Siekierskim, zwiedzili gmach Parlamentu Europejskiego, Brukselę i Ostendę. Powrócili szczęśliwie zadowoleni i pełni wrażeń. Teraz czekają na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, zaplanowane na 19 kwietnia 2009 roku, gdy podczas uroczystej gali w auli PWSZ w Tarnowie ogłoszone zostanie nazwisko zwycięzcy plebiscytu. [Więcej >>>]

12.04 Warta honorowa strażaków z OSP w Trzcianie.

    Wielkanoc to dla strażaków okres pełen nie tylko religijnych przeżyć, ale także czas służby na rzecz kościoła i wiernych. W trakcie Triduum Wielkanocnego, od chwili złożenia do grobu Chrystusa w Wielki Piątek, aż do rezurekcyjnej procesji w Niedzielę Zmartwychwstania w większości naszych kościołów przed Grobami Pańskimi wartę zaciągają tychże grobów strażnicy. Czy są bezpośrednimi naśladowcami rzymskich żołnierzy, których Piłat, na żądanie arcykapłanów, postawił przy grobie Jezusa aby Jego uczniowie nie wykradli ciała Zbawiciela? Czy może nikogo nie pilnując "strażują" honorowo, z nadania gminy chrześcijańskiej? "Prawdopodobnie zwyczaj stawiania przy Bożym Grobie tzw. straży ma swoje źródło w sięgających wczesnego średniowiecza inscenizacjach religijnych.

16.04 Starosta Jacek Pająk w Gminie Drwinia.

    16 kwietnia 2009 r. Starosta Bocheński Jacek Pająk odbył spotkanie z ochotniczymi strażami pożarnymi w Ispini oraz Grobli. W spotkaniu uczestniczył także zastępca komendanta PSP w Bochni st. kpt. mgr inż. Czesław Ziaja oraz wójt Gminy Drwinia Andrzej Kular. Celem wizyty było rozeznanie potrzeb jak również zapoznanie się z problemami strażaków ochotników. Poszczególne jednostki mają swoją specyfikę, profil działalności wypracowany na przestrzeni wielu lat funkcjonowania, niektóre jak w przypadku tej w Isipini są jednostkami, które dopiero zaczynają ale każda z nich ma jakieś swoje potrzeby. Starosta postanowił odwiedzić wszystkie ochotnicze jednostki na terenie powiatu. W najblizszym czasie starosta spotka się również Ochotniczą Strażą Pożarną z Gminy Łapanów oraz Gminy Bochnia.

17.04 Uczestnicy eliminacji powiatowej OTWP w Bochni.

    Powiatową eliminację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", rozegraną w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni, zdominowali uczniowie z terenu Gminy Trzciana. Zwyciężyli we wszystkich trzech kategoriach wiekowych: Mateusz Adamczyk z PSP w Trzcianie w grupie I, Adrian Adamczyk z Gimnazjum w Trzcianie w grupie II i pochodząca z Łąkty Dolnej Justyna Kukla (uczennica Zespołu Szkół w Dąbrowicy) w grupie III  Zdobywcy I miejsc będą teraz reprezentować powiat bocheński w eliminacji wojewódzkiej. Wszyscy uczestnicy powiatowych eliminacji otrzymali dyplomy i nagrodę książkową "ABC Strażaka Ochotnika", laureaci także piękne wydawnictwa albumowe ufundowane przez Starostę Powiatu Bocheńskiego Jacka Pająka.  [Więcej >>>]

19.04 Finaliści z Bochni.

    Do 16 kwietnia 2009 roku włącznie czytelnicy "Dziennika Polskiego" mogli oddawać głosy na "Najpopularniejszego Strażaka Regionu Tarnowskiego". Pierwszy etap tego plebiscytu wyłonił czołową dwudziestkę, która została nagrodzona wycieczką do Brukseli. Pojechali tam na zaproszenie europosła Czesława Siekierskiego i w dniach 4 - 8 kwietnia 2009 r. m. in. Brukselę, Ostendę i Parlament Europejski. 19 kwietnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie nastapiło ogłoszenie wyników tego konkursu oraz wręczenie nagród. Najpopularniejszym strażakiem regionu tarnowskiwgo został wybrany  Piotr Musiał z Czchowa, a najpopularniejszym strażakiem powiatu bocheńskiego Ryszard Gaworczyk z OSP w Muchówce. Gratulujemy ! [Więcej]

04.05 Przedszkolaki w OSP Rozdziele.

    W maju obchodzone są "Dni ochrony przeciwpożarowej". W tym czasie odwiedzają strażnice zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej . Mają one na celu nie tylko pokazanie pracy strażaka-ratownika ale także służą jako spotkania edukacyjne w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W trakcie takich wycieczek strażacy demonstrują działanie strażackiego sprzętu, opowiadają o swojej pracy, pozwalają dzieciom zapoznać się z wyposażeniem samochodów, a nawet popróbować swoich sił np. w pompowaniu wody hydronetką. Tak właśnie było w Rozdzielu (Gmina Żegocina), gdy tutejszą remizę odwiedziły dzieci z tutejszego oddziału przedszkolnego. Druhowie Józef Sajdak i Czesław Szewczyk musieli tego dnia odpowiedzieć na wiele pytań przedszkolaków. [Więcej >>>]

04.05 Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Krakowie.

     Strażacy obchodzą swoje święto w dniu 4 maja, poświęconym Patronowi organizacji - Świętemu Florianowi. Wojewódzkie obchody tego święta miały miejsce w Krakowie. Tu, na Placu Matejki odbył się uroczysty apel połączony z wręczeniem odznaczeń i awansów. Z Placu Matejki strażacy udali się na uroczystą mszę do Bazyliki św. Floriana. Wśród uczestników uroczystości byli także reprezentanci naszego powiatu, m. in. Starosta Jacek Pająk, Prezes Wojewódzkiego Sądu Honorowego druh Jerzy Błoniarz, Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni Ludwik Węgrzyn i Zastępca Kapelana Powiatowego ks. Stanisław Szczygieł. Gminne obchody Dnia Strażaka odbywają się zwykle w innych terminach, dogodnych dla każdej gminy i sa zwykle związane z jakimś ważnym wydarzeniem. [Więcej >>>]

09.05 Uroczystość w Ispini.

   9 maja 2009 roku w Ispini, Gmina Drwinia miały miejsce obchody Gminnego Święta Strażaka. Połączone zostały z uroczystą inauguracją nowo utworzonej w tej miejscowości jednostki OSP oraz poświęceniem przez kapelana strażaków rejonu tarnowskiego ks. Stefana Cabaja otrzymanych w darze: samochodu Żuk (dar OSP Łąkta Górna), motopompy (dar OSP Bełdno) oraz remizy, mieszczącej się w mejscowym Domu Ludowym. Mieszkańcy wsi i zaproszeni goście (w tym poseł Wiesław Woda o Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni Ludwik Węgrzyn mieli okazję podziwiać skoki spadochronowe naczelnika OSP Ispina Marcina Bieleckiego i jego żony. Ich szczęśliwe lądowanie dało sygnał do rozpoczęcia radosnej uroczystości. [Więcej >>>]

10.05 Nadanie sztandaru OSP Moszczenica.

   Licznie zebrani mieszkańcy wsi Moszczenica (Gmina Bochnia) i zaproszeni goście 10 maja 2009 roku byli świadkami uroczystego przekazania miejscowej jednostce OSP sztandaru. Najpierw, podczas uroczystej mszy świętej, uświetnionej przez Orkiestrę Dęta z Baczkowa, kapelan strażaków powiatu bocheńskiego ks. Zdzisław Sadko dokonał jego poświęcenia, a następnie wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - poseł Wiesław Woda przekazał go w asyście prezesa zarządu oddziału powiatowego w Bochni druha Ludwika Węgrzyna prezesesowi moszczenickiej jednostki druhowi Łukaszowi Piwowarowi, a ten z kolei pocztowi sztandarowemu jednostki. Podczas uroczystości wręczone zostały także strażackie odznaczenia i medale.  [Więcej >>>]

11.05 Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

    Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2009 były zorganizowane wspólnie przez Komendę Powiatową PSP w Bochni i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Przypadły w 140. rocznicę utworzenia w Bochni straży ogniowej, która dała początek ruchowi strażackiemu w powiecie bocheńśkim. Podczas uroczystości zorganizowanej w PSP w Bochni, kapelan bocheńśkich strażaków ks. Zdzisław Sadko dokonał poświęcanie nowego, ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego na podwoziu Volvo FM 400x4, który przekazał bocheńskim strażakom  Wicewojewoda Stanisław  Sorys. Podczas uroczystości wręczono liczne odznaczenia i awanse na wyższe stopnie, a osobom zasłużonym dla poprawy wyposażenia w sprzęt pożarniczy PSP w Bochni toporki i dyplomy. [Więcej >>>]

17.05 Orkiestra OSP Grobla na wiśnickiej estradzie.

  Już po raz dwunasty organizowana została "Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych". Głównym organizatorem imprezy, cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony publiczności, jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu, a współorganizatorem Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. W słoneczne niedzielne popołudnie przed publicznością zgromadzoną w tamtejszym rynku, zaprezentowało się siedem orkiestr z powiatu bocheńskiego i brzeskiego. W konkursowej paradzie, jako pierwsza zaprezentowała się publiczności Żeńska Orkiestra Dęta z Tarnawy, jako ostatnia Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie. Jury, które w tym roku oceniało także przemarsz paradny, w kategorii orkiestr ochotniczych straży pożarnych I miejsce przyznało Orkiestrze Dętej OSP "Grobla",   drugie Orkiestrze Dętej OSP z Leszczyny, wyróżnienie: Strażackiej Orkiestrze Dętej z Tarnawy.

24.05 Gminne Święto Strażaka w Rozdzielu.

  W niedzielne popołudnie 24 maja 2009 roku, w Rozdzielu (Gmina Żegocina) miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się tamtejszym zabytkowym kościele o godzinie 16.00 uroczystą mszą świętą. Potem pododziały i zaproszeni goście przemaszerowali pod remizę, aby uczestniczyć w poświęceniu i przekazaniu samochodu dla OSP w Rozdzielu oraz pozostałych elementach strażackiego święta. Samochód pobłogosławił ks. Stefan Cabaj - diecezjalny kapelan strażaków. Wśród odnaczonych znalazł się Sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni - druh Tadeusz Olszewski, któremu Złoty Znak Związku wręczył Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie - druh Czesław Kosiba. [Więcej >>>]

28.05 Przekazanie sprzetu dla OSP.

   28 maja Starosta Bocheński Jacek Pająk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Rozenbajgier oficjalnie przekazali Ochotniczym Strażom Pożarnym sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie zakupione w ramach dotacji, jaką Rada Powiatu w kwietniu przyznała jednostkom straży pożarnej z terenu powiatu bocheńskiego. Przyznanie tej dotacji, a w konsekwencji sprzętu jest programem pilotażowym mającym na celu wzmocnienie potencjału bojowego niektórych jednostek. W ramach tej dotacji trzynaście jednostek z terenu powiatu otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 63 tys. złotych na zakup sprzętu i wyposażenia dla celów ochrony przeciwpożarowej. Podczas wczorajszego spotkania starosta przekazał także OSP z Łapanowa samochód pożarniczy Renault Traffic.

31.05 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Grobli.

    W dniu 31 maja 2009 r. na stadionie LKS "Wisła" Grobla odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Gminy Drwinia, w których udział wzięło 9 drużyn grupy ,,A'' (debiut na zawodach drużyny OSP Ispina) oraz 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Gospodarzem zawodów była jednostka OSP Grobla.O godz. 13.30 wszystkie startujące drużyny stawiły się na zbiórce, Sekretarz Gminy Drwinia Stanisław Odrobina powitał przybyłe na zawody drużyny OSP z terenu Gminy Drwinia. Komendant Gminny OSP Władysław Pawłowski złożył sędziemu głównemu zawodów kpt. Robertowi Cieśli raport o gotowości drużyn do rozpoczęcia zawodów. Obsadę sędziowską stanowili strażacy OSP Gminy Bochnia i przedstawiciele PSP w Bochni. [Więcej >>>]

11.06 Procesja w Sobolowie.

    Strażacy - zgodnie z hasłami wypisanymi na swoich sztandarach - służą nie tylko ludziom i Ojczyźnie, ale także Bogu. Strażackie orkiestry dęte uświetniają kościelne nabożeństwa i uroczystości, zaś sami strażacy czynnie włączają się w nabożeństwa, pełniąc różne funkcje. Podczas procesji Bożego Ciała stanowią asystę kapłanów, niosąc baldachim, pod którym idzie kapłan niosący montsrancję, a także idą - ubrani w galowe mundury - w zwartym szyku w orszaku procesyjnym. W niektórych parafiach (np. Trzcianie) niosą także kościelne chorągwie i jeden z fenetronów. Jak nakazuje tradycjja pełnią także warty przy Grobie Pańskim. Trudno dziś wyobrazić sobie bez udziału strażaków także odpusty parafialne, prymicje i inne uroczystości religijne.

13.06 III. Charyatywny Piknik Strażacki w Chodenicach.

   Blisko 4 tys. złotych udało się zebrać z datków uczestników III. Charytatywnego Pikniku Strażackiego w Chodenicach, który odbył się w dniu 13 czerwca 2009 roku. Całkowity dochód przeznaczony zostanie na współfinansowanie rehabilitacji dwójki młodych niepełnosprawnych mieszkańców tego bocheńskiego osiedla - Ani Dębosz i Krzysztofa Imiołka. Organizatorami pikniku byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Zarząd Miejski OSP w Bochni oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chodenicach. Uczestnicy pikniku mogli oglądać mecz siatkówki, wyjechać strażackim podnośnikem wysoko w górę, zobaczyć popisy taneczne i muzyczne. Przygotowano także liczne atrakcje dla dzieci: konkursy, możliwość przejazdu kucem. Był także pokaz ratownictwa przedmedycznego. [Więcej >>>]

20.06 Pasowanie MDP OSP Żegocina.

    54 młodych strażaków z OSP w: Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie złożyło w sobotę uroczyste ślubowanie i zostało przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie, Leopolda Grabowskiego, pasowanych na członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uroczystość odbyła się 20 czerwca 2009 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Na terenie Gminy Żegocina utworzone zostały na przełomie 2008 i 2009 roku cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.Wspólnymi siłami i środkami finansowymi udało się powołać najpierw MDP OSP Żegocina (w październiku 2008 r.),  potem MDP OSP w Rozdzielu (grudzień 2008 r.), MDP OSP Bytomsko (styczeń 2009 r.)  oraz MDP OSP w Łąkcie Górnej (luty 2009 r.) [Relacja w serwisie www.zegocina.pl]

14.07 pow2009-0m.jpg (5034 bytes)

    Ostatnie tygodnie czerwca 2009 roku przyniosły okres fatalnej pogody. Burze, oberwania chmur, potężne ulewy, gradobicia przelewały się głównie nad południową Polską.  Wezbrane potoki i woda gromadząca się w obniżeniach terenu podtopiły, a w niektórych przypadkach zalały, wiele gospodarstw i domów. W wielu miejscowościach strażacy musieli ewakuować zagrożoną ludność.  Intensywne opady deszczu dotknęły także kilka miejscowości na terenie powiatu bocheńskiego. Interweniowali strażacy zarówno z PSP w Bochni, jak i wielu jednostek OSP. Straty ponieśli nie tylko mieszkańcy, ale także sami strażacy.  W związku z tym faktem Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie druh Wiesław Woda poprosił gminy o sporządzenie rejestru zaangażowania strażaków w walkę z żywiołem oraz poniesionych przez nich strat. Przygotowano taki raport. [Więcej >>>]

26.07 Poświęcenie Remizy OSP Gorzków.

   Podczas weekendu 25-26 lipca 2009 r.  w Gorzkowie (Gmina Bochnia) odbyła się uroczyste poświęcenia remizy strażackiej. Obiekt pokropił z podnośnika strażackiego ks. prof. Jan Łach - były rektor Akademii Teologicznej w Warszawie.   Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Jerzy Lysy - Wójt Gminy Bochnia, ks. prof. Jan Łach, Czesław Ziaja - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni oraz Stefan Lekki - prezes OSP Gorzków. Imprezie towarzyszyły: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Wsi Gorzków Stanisławy Piotrowskiej (wygrała drużyna "Trans - Las" Damienice), Zawody Strażackie  o Puchar Radnej wsi Gorzków Barbary Kaweczko (zwyciężyła drużyna OSP  Gorzków). Nie zabrakło także występów artystycznych.  Piknik zakończyła zabawa taneczna.

08.08 Na trasie 56. TdP w Żegocinie.

    Strażacy z jednostek OSP powiatu bocheńskiego odegrali jedną z najważniejszych ról  w niezwykłym wydarzeniu sportowym, jakie miało miejsce 8 sierpnia 2009 roku. Stanowili większość służb pilnujących porządku i bezpieczeństwa na terenie przejazdu kolarzy - uczestników 56. Tour de Pologne. Jego trasa, na ostatnim siódmym etapie z Rabki do Krakowa, prowadziła m. in. przez miejscowości gmin: Żegocina, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Łapanów. Setki strażaków z tych właśnie gmin pilnowało głównie wyjazdów z bocznych dróg oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie trasy wyścigu. Współpracowali przy tym ściśle z Policją. Swoje zadanie wykonali wzorowo, poświęcając na to kilka godzin, bo drogi były zamykane zwykle na około dwie godziny przed przejazdem peletonu.

08.08 Nowe auto dla OSP Pogwizdów.

   16 sierpnia 2009 r. w Pogwizdowie miała miejsce uroczystość przekazania tamtejszej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej samochodu gaśniczego marki Renault Savian, który został zakupiony ze środków gminy Bochnia, a także ze składek zebranych przez samych strażaków. Poświęcenia samochodu bojowego dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Stanisław Stec. Wójt Jerzy Lysy przekazał kluczyki od samochodu prezesowi pogwizdowskiej OSP - Zdzisławowi Badylakowi, a następnie życzył strażakom, aby nowy pojazd był jak najrzadziej wykorzystywany w akcjach gaśniczych i ratunkowych. Podobne życzenia złożyli druhom strażakom: ks. Proboszcz oraz Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Bochni Czesław Ziaja. Na koniec wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie orkiestry odśpiewali strażakom "Sto lat". [Źródło: www.bochnia-gmina.pl]

22.08 Przekazanie sztandaru dla OSP Świniary.

    W dniu 22 sierpnia 2009 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Świniarach obchodziła Jubileusz - 55-lecia swojej działalności. Uroczystą mszę świętą koncelebrowali: kapelan strażaków ochotników Gminy Drwinia ks. Romana Kopacz oraz były długoletniego proboszcz parafii Grobla ks. kanonik Władysław Buczek.  Prezes OSP Świniary Piotr Paluch przedstawił historię działalności jednostki, którą w roku 1954 założył  Jan Majta. W związku z jubileuszem poczyniono starania o zakup sztandaru . Na początku 2009 r. został zamówiony sztandar ufundowany przez Spółkę Pastwiskową w Świniarach, który w czasie mszy świętej został poświęcony. Ks. Roman Kopacz dokonał poświęcenia samochodu bojowego marki Mercedes 608 D, który został zakupiony w 2009 r. [Więcej >>>]

29.08 isp2009-0m.jpg (5335 bytes)

     W dniu 29 sierpnia 2009 r. na terenie Puszczy Niepołomickiej - leśnictwa Ispina zostały zorganizowane ćwiczenia jednostek OSP z terenu Gminy Drwinia przy współudziale KP PSP w Bochni, w których wzięło udział 64 strażaków OSP i 8 funkcjonariuszy PSP. W ćwiczeniach wzięły również udział: JRG PSP Proszowice oraz OSP Nowe Brzesko w ramach obszaru chronionego ( porozumienie Pomiędzy KP PSP Bochnia i KP PSP Proszowice o współpracy w zakresie zabezpieczenia operacyjnego terenów sąsiednich). Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności strażaków w budowaniu linii gaśniczej na dużej odległości (około 1000 m) z zastosowaniem systemu przetłaczania i przepompowywania (wodę czerpano ze starego koryta Wisły).  [Więcej >>>]

01.09 Strażackie poczty sztandarowe na uroczystości w Żegocinie.

   1 września 2009 roku przypadła 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji zorganizowano wiele uroczystości i apeli pamięci. Jeden z nich odbył się przy Pomniku Ofiar II Wojny Światowej w Żegocinie. Wśród uczestników tej uroczystości nie zabrakło strażackich pocztów sztandarowych. Ich delegacja złożyła także pod Pomnikiem wiązankę kwiatów. Był to wyraz strażackiego hołdu dla 60 mln ofiar tej tragicznej wojny. Wśród nich znaleźli się także polscy strażacy, któzy ginęli pod bombami, któzy ginęłi w walce partyzanckiej. Przypomnijmy chlubną rolę, utworzonej w grudniu 1939 r.  w Warszawie strażackoiej organizacji konspiracyjnej "Skała", która w 1943 r. weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa. Jej członkowie walczyli m. in. w Powstaniu Warszawskim.

13.09 Zawody Sportowo - Pożarnicze Gminy Lipnica Murowana.

    13. września 2009 roku na stadionie sportowym LZS "Macierz" w Lipnicy Dolnej odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Przybyłych strażaków oraz publiczność powitał Wójt Gminy Tadeusz Klimek, który podkreślił znaczenie strażaków ochotników dla funkcjonowania lokalnej społeczności oraz podziękował za gotowości do podjęcia działań ratowniczych bez względu na panującą aurę.  W sztafecie 7 x 50 metrów najlepsza okazała się jednostka z Lipnicy Murowanej. Na kolejnych miejscach znalazły się drużyny z Rajbrotu, Borównej, Lipnicy Dolnej oraz Lipnicy Górnej. W ćwiczeniach bojowych bezkonkurencyjni okazali się strażacy z Lipnicy Murowanej.  Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz OSP z Drwini. [Więcej >>>]

20.09 2009-09-19.jpg (4951 bytes)

   W czerwcu strażacy ratowali dobytek i życie powodzian z regionu, teraz przyszedł czas na medale, awanse oraz podziękowania. Podczas spotkania w w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, w dniu 20 września 2009 roku strażacy z regionu tarnowskiego otrzymali z rąk wiceministra Zbigniewa Sosnowskiego wyróżnienia za pracę, również za tą, jaką wykonują na co dzień. Jak powiedział sam wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest to nagroda za trud i poświęcenie. Opróćz ministra w uroczystości uczestniczyli Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Sztorc - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Wicewojewoda Stanisław Sorys, Kazimierz Sady - Dyrektor biura ZOSP RP w Krakowie oraz przedstawiciele samorządów.

20.09 Obchody 125-lecia OSP Lipnica Murowana.

    W dniu 20 września 2009 roku OSP w Lipnicy Murowanej świętowała jubileusz 125 -lecia powstania. Z tej okazji na lipnickim rynku odbyła się rocznicowa uroczystość, podczas której wręczono medale i odznaczenia. Obchody 125-lecia jednostki rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym. Następnie na lipnickim rynku wręczono okolicznościowe adresy, pamiątkowe medale i odznaczenia. Jubilatka została odznaczona medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. Podczas uroczystości prezes zarządu OSP Lipnica Jerzy Piś przedstawił kalendarium ważniejszych wydarzeń z dziejó OSP Lipnica. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny OSP w Lipnicy Murowanej druh Andrzej Wąsik, a uświetniła ją Orkiestra Dęta OSP z Lipnicy Dolnej pod batutą Wiesława Porwisza. Całość zakończyła defilada strażacka na lipnickim rynku. [Więcej >>>]

5-9.10 Bocheńscy strażacy w Saarlouis.

    W dniach 5 - 9 października 2009 r. delegacja strażaków z powiatu bocheńskiego pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszki, uczestniczyła w wizycie roboczej w powiecie partnerskim Saarlouis w Niemczech. Celem głównym wizyty było skorzystanie z doświadczeń niemieckich strażaków w zakresie organizowania drużyn młodzieżowych działających bardzo prężnie w strażach ochotniczych, zapoznanie się z działalnością ratowniczą straży niemieckich, jak również z zagrożeniami na terenie powiatu Saarlouis i ich zabezpieczaniem przez jednostki straży pożarnej. Dodatkowo delegacja odwiedziła jednostkę zawodowej straży pożarnej w Luksemburgu. Podczas pobytu wizytowano kilka jednostek straży pożarnych, nawiązano kontakty umożliwiające pozyskanie sprzętu oraz dalszą współpracę. [Więcej >>>]

10.10 Strażacy w bocheńskiej Bazylice.

  Corocznie na początku października odbywa się uroczystość odpustowa w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. W tym roku odbywała się ona pod hasłem "Maryja troszczy się o nasze życie doczesne i wieczne".  Kustosz Bazyliki i zarazem Kapelan Powiatowy Strażaków - ks. dr Zdzisław Sadko zaprosił na Wielki Tygodniowy Odpust w Bochni wszystkie jednostki OSP. Strażacy po raz kolejny nie zawiedli i pomimo deszczowej, brzydkiej pogody pojawili się licznie w bocheńskiej Bazylice. Galowo ubrani strażacy Powiatu Bocheńskiego, na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - druhem Ludwikiem Węgrzynem - stawili się w świątyni wraz z pocztami sztandarowymi. Razem ze strażakami z OSP pielgrzymowali strażacy z PSP, policjanci, strażnicy miejscy, sołtysi, samorządowcy. [Więcej >>>]

19.10 Posiedzenie Zarządu - 19.10.2009.

     Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni w dniu 19 października 2009 roku odbyło się nie w budynku PSP w Bochni - jak pierwotnie zaplanowano - ale w budynku gościnnego Koła Łowieckiego "Łoś" w Pogwizdowie. Oprócz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w obradach uczestniczyli także zaproszeni goście: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP w Krakowie druh Wiesław Woda, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. Andrzej Mróz, a także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu bocheńskiego.   Obrady prowadził Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - druh Ludwik Węgrzyn. Druh Ludwik Węgrzyn złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego Oddziału za II kwartał 2009 roku. [Więcej >>>]

23.10 Ćwiczenia "Karambol 2009".

    Trzy samochody osobowe i autobus uczestniczyły w wypadku, do którego doszło na ul. Partyzantów w Bochni. W zdarzeniu poszkodowanych zostało około 20 osób. Czworo z nich jechało samochodami osobowymi, reszta to pasażerowie autobusu. Ci ostatni zostali uwięzieni w przewróconym pojeździe a na jezdnię rozlało się paliwo i olej silnikowy. To podstawowe założenia scenariusza ćwiczeń "Karambol 2009", przeprowadzonych przez bocheńskie służby ratownicze. Podstawowym celem tych ćwiczeń, zorganizowanych w dniu  23 października 2009 roku, było praktyczne sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego, a także doskonalenie współdziałania straży pożarnej z innymi służbami uczestniczącymi w tego rodzaju wypadkach oraz ulepszanie form i metod koordynacji działań ratowniczych podczas zdarzeń z dużą ilością osób poszkodowanych.  [Więcej >>>]

25.10 Strażacy na VIII Pielgrzymce w Łagiewnikach.

    W niedzielne popołudnie 25 października 2009 roku odbyła się VIII Pielgrzymka Strażakow - Ochotnikow do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łągiewnikach. Uroczystą Mszę Świętą  w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowało pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Dziwisza kilku księży, w tym Kapelan Strażaków Województwa Małopolskiego - ks. Władysław Kulig oraz ks. Stanisław Szczygieł - Zastępca Kapelana Powiatowego Strażaków w Bochni.  Oprócz wspomnianego już księdza Stanisława Szczygła powiat bocheński reprezntowany był przez druhów: Jerzego Błoniarza i Tadeusza Olszewskiego. W Bazylice modliło się ponad dwa tysiące małopolskich strażaków, którzy przyszli tu wraz z prawie 200 pocztami sztandarowymi. Za odprawione nabożeństwo podziękował Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie druh Wiesław Woda.  [Więcej >>>]

26.10 Odnowiona remiza OSP w Nowym Wiśniczu.

     W październiku 2009 roku z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz oraz dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego zostały zrealizowane prace remontowo-budowlane remizy strażackiej jednostki OSP w miejscowości Nowy Wiśnicz. Uzyskanie dofinansowania pozwoliło wyremontować pomieszczenia garażowe, odnowić parkiet w sali, wymienić nieszczelne okna drewniane na okna z pcv, wykonać docieplenie dachu oraz wymalować elewację budynku remizy. [Informacja www.umwisnicz.home.pl]

11.12 karol Klima i Stanisłąw Bukowiec.

    W siedzibie ZG ZOSP RP (Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP) w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej ZG ZOSP RP połączone z podsumowaniem "IV Ogólnopolskiego konkursu na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa". Jury pod kierownictwem historyka prof. dr. hab. Piotra Matusaka (w składzie oceniającym byli także m.in. prof. dr hab. Adam Dobroński, dr Janusz Gmitruk, dr Marian Zalewski - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, oceniało 40 zgłoszonych do konkursu publikacji. Pierwsze miejsce przyznano książce "Strażacy ziemi tarnowskiej", która ukazała się w grudniu 2008 roku. Aż trzy książki, które powstały pod redakcją druha Stanisława Bukowca (Prezesa Zarządu OSP Chodenice), zdobyły nagrody główne w tym konkursie [Więcej >>>]

22.11 Zaduszki Gminy Drwinia.

   Z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Drwini oraz współudziale Duszpasterza Strażaków Ochotników Gminy Drwinia ks. Romana Kopacza w dniu 22 listopada 2009 r. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Drwini po raz pierwszy w historii gminy zorganizowano ,,Strażackie Zaduszki". O godz. 15.00 poczty sztandarowe wraz z delegacjami z poszczególnych jednostek pod dowództwem Komendanta Gminnego Władysława Pawłowskiego weszły kolumną do świątyni, po czym rozpoczęła się modlitwa różańcowa, którą poprowadzili przedstawiciele poszczególnych jednostek. Po każdej dziesiątce różańca wyznaczeni druhowie składali przed ołtarzem zapalone znicze, a następnie odczytywali imiona i nazwiska zmarłych strażaków. [Więcej >>>]

12.12 III. Powiatowy Turniej Repreacyjny MDP - Rzezawa 2009.

   Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzezawie zorganizowali w dniu 12 grudnia 2009 r. w Rzezawie III. Powiatowy Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Bocheńskiego. W sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Rzezawie w 3 konkurencjach rywalizowało 14 drużyn: 6 chłopięcych i 3 dziewczęce z 6 gmin (Drwinia, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina). W ramach turnieju przeprowadzono trzy konkurencje: piłkę ręczną, piłkę nożną i sprawnościowy tor przeszkód. Spośród trzech drużyn szczypiornistek najlepszą okazała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Łąkty Górnej, wśród piłkarzy naajlepsi było chłopcy z MDP OSP Żegocina, na torach przeszkód MDP z Małego Wiśnicza (dziewczęta) i MDP z Żegociny (chłopcy). [Więcej >>>]

20.12 2009-12-20.jpg (5675 bytes)

  20 grudnia 2009 roku, sali Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, miało miejsce Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków. Organizatorem spotkania byli: ksiądz Stefan Cabaj Kapelan Diecezjalny Strażaków, Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP z Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Brzeska i Bochni. Uczestniczyli strażacy z Tarnowa i regionu tarnowskiego oraz po raz pierwszy także nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego. Oprócz strażaków z wielu jednostek OSP powiatu bocheńskiego w Tarnowie członkowie władz Zarządu Oddziau Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Prezes Zarządu Ludwik Węgrzyn, Wiceprezes Jan Kulig, Sekretarz Tadeusz Olszewski oraz Zastępca Kapelana Strażaków Powiatu Bocheńskiego ks. Stanisław Szczygieł. [Więcej >>>]

ARCHIWUM WYDARZEŃ

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

wstecz