Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2006

22.01. Strażacki Opłatek - 22.01.2006

  Piękną, nową tradycją mogą się pochwalić strażacy z jednostek OSP Gminy Żegocina. Już po raz czwarty, tym razem w remizie OSP w Bytomsku, spotkali się 22 stycznia 2006 r. na wieczorze opłatkowym. Gospodarz spotkania - Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski powitał przybyłych strażaków i ich gości (m. in. Komendanta Powiatowego PSP w Bochni kpt. Krzysztofa Kokoszkę i sekretarza Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni druha Tadeusza Olszewskiego).   Uroczystość - wspaniale przygotowaną przez strażaków i Koło Gospodyń Wiejskich z Bytomska - zakończyło wspólne kolędowanie.

09.03. Posiedzenie Zarządu w dniu 9.03.2006.

  Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni. Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą ok. 3 tys. zł modernizacji remizy OSP w Kamionnej. Dokonał podziału sprzętu i umundurowania oraz dotacji na ten cel. Dotację na zakup sprzętu (w ramach przydziału) otrzymały wszystkie jednostki, które złożyły stosowne zamówienie. Dokonano także podziału nadwyżek przydzielonego sprzętu i umundurowania oraz limitu odznaczeń i medali. Dyskutowano także o organizacji powiatowych eliminacji OTWP i Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się w Nowym Wiśniczu.

20.04. Powiatowe eliminacje OTWP 2006

  Powiatowe eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Do rywalizacji o nagrody i prawo reprezentowania powiatu w eliminacjach wojewódzkich startowało jednie pięcioro uczniów: 2 w grupie I (PSP Trzciana i PSP Łąkta Górna), 2 w II (PG w Łąkcie Górnej i PG w Trzcianie) oraz 1 w III (LO w Żegocinie). Wygrali: Adrian Adamczyk z PSP w Trzcianie (podopieczny pani Bronisławy Mikołąjek), Jakub Stary (PG w Łąkcie Górnej - podopieczny pani Wiesławy Kruczyńskiej - Stary) i Daria Stokłosa (LO w Żegocinie - podopieczna pani Agnieszki Grzybowskiej). Zdobyli cenne wydawnictwa książkowe, które wręczył przewodniczący jury Władysław Baniak.

03.05 Strażacy z Saarlous w Żegocinie.

  W dniach od 30 kwietnia do 5 maja na terenie powiatu bocheńskiego przebywała delegacja strażaków - ochotników z zaprzyjaźnionego z bocheńskim powiatu Saarlouis w zachodnich Niemczech. 3 maja niemieccy strażacy przebywali na terenie gminy Żegocina, gdzie wzięli udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka. Byli gośćmi samorządu gminnego oraz strażaków z Żegociny, Rozdziela i Łąkty Górnej.  W dniu 4 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni oglądnęli prezentację multimedialną o polskim systemie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz pokazy sprawnościowe. Byli także na wycieczkach, m. in. na zamku w Nowym Wiśniczu i w Krakowie.

21.05 III Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. 21.05.2006

   Powiatowe obchody "Dnia Strażaka" odbyły się w dniu 21 maja 2006 roku na stadionie sportowym KS "Szreniawa" w Nowym Wiśniczu. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świętą. Potem wręczono strażackie nominacje i odznaczenia, a następnie rozegrano III Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze. [Relacja >>>] Startowało 16 drużyn, w tym 8 grupy A (wygrała OSP Królówka), 2 grupy C (OSP Cerekiew), 1 MDP dziewcząt (OSP Trzciana), 5 MDP chłopców (OSP Trzciana). Organizatorami uroczystości i zawodów były: Komenda Powiatowa PSP w Bochni i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. [Relacja z zawodów >>>]

28.05 Strażacy OSP Gminy Trzciana w ochronie papieskiej pielgrzymki.

 Po raz pierwszy w historii papieskich wizyt w Polsce, tak znaczący udział w ich przebiegu mieli strażacy z gmin powiatu bocheńskiego. Poproszono ich , aby pełnili służbę porządkową przed, podczas i po Mszy św., którą papież Benedykt XVI odprawił 28 maja 2006 roku na krakowskich Błoniach. Wśród około 8 tysięcy strażaków - ochotników pilnujących porządku i strzegących bezpieczeństwa pielgrzymów było także 48 z wszystkich jednostek z terenu Gminy Trzciana. Przez 13 godzin pełnili nieprzerwanie służbę przed papieskim ołtarzem. Warunki pełnienia służby były wyjątkowo trudne ze względu na opady deszczu i wyjątkowe chłody.

30.07 50-lecie OSP Rdzawa.

   Jubileusz 50-lecia świętowali druhowie z OSP w Rdzawie, gmina Trzciana. Jubilatka odznaczona została srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Aktu dekoracji dokonał członek Zarządu Głównego ZOSP RP druh Kazimierz Sady. Założyciel i jednocześnie prezes tej jednostki Franciszek Zatorski uhonorowany   został najważniejszym z odznaczeń strażackich - "Złotym Znakiem Związku". Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymało kilkunastu strażaków z wszystkich jednostek OSP Gminy Trzciana. Uroczystość była jednym z elementów corocznej imprezy - Święta Gminy Trzciana.

12.09 Posiedzenie Zarządu w dn. 12.09.2006.

    Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego poświęcone było dwóm ważnym sprawom. Pierwsza - to analiza zebrań sprawozdawczo - wyborczych w jednostkach OSP oraz zjazdów gminnych. Druga - to dokładne ustalenia w sprawie Zjazdu Powiatowego, który zaplanowano na 21 października 2006 r., na godz. 11. Po nabożeństwie w kościele św. Mikołaja członkowie obecnego zarządu i delegaci oraz ich goście przejdą do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie odbędzie się zasadnicza część obrad. Ustalono również, że ostatnie zebranie zarządu, podczas którego przyjęte będą materiały zjazdowe, odbędzie się 5 października o godz. 13.00.

7.10 Strażacy w bocheńskim odpuście.

   Od kilkunastu lat strażacy z terenu powiatu uczestniczą w odpuście, w Bazylice Mniejszej w Bochni, w parafii pw. Św. Mikołaja. Spotykają się tu 7 października na wieczornym nabożeństwie ku czci Matki Bożej Różańcowej. Wspólnie z innymi służbami mundurowymi (straż miejska, policja) dziękują Matce Bożej za otrzymane łaski i opiekę. Organizatorem tej pielgrzymki jest kapelan strażaków powiatu bocheńskiego i jednocześnie kustosz bocheńskiego Sanktuarium - ks. proboszcz Zdzisław Sadko. Liczne delegacje strażaków - ochotników z pocztami sztandarowymi uświetniły także tegoroczny odpust.

18.10 Ćwiczenia bojowe Łąkta 2006.

   Około stu strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego i Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, wzięło udział w ćwiczeniach taktyczno - bojowych "Łąkta 2005", które przeprowadzono dużym nakładem sił i środków w okolicy odwiertu gazu ziemnego na pograniczu Łąkty Górnej i Muchówki w dniu 18 października 2006 roku. Trwające siedem godzin ćwiczenia obserwowali specjaliści w zakresie gaszenia pożarów gazów. Składały się z trzech części: pierwszej - teoretycznej, drugiej - praktycznej i podsumowania. Woda była pompowana na odległość 1800 m i wysokość 100 metrów.

21.10 Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. 21.10.2006.

   Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Po nabożeństwie w intencji strażaków w bocheńskiej bazylice, obradowano w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni. Dokonano podsumowania minionej kadencji, a zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium. Dokonano wyboru 21 - osobowego zarządu, któremu w kolejnej kadencji przewodzić będzie ponownie Ludwik Węgrzyn oraz komisji rewizyjnej, jak również delegatów na zjazd wojewódzki. Przyjęto uchwałę programową oraz program działania na nowa kadencję. Druh Ludwik Węgrzyn odznaczony został przez druha Czesława Kosibę Złotym Znakiem Związku.

18.11 Wycieczka MDP OSP Trzciana.

   18 listopada 2006 roku grupa 34 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Trzciana, rekrutujących się głównie z uczniów gimnazjum, wraz z opiekunem mgr Tadeuszem Olszewskim i strażakami: Markiem Judką, Janem Satałą i Bronisławem Judką udała się na nagrodową wycieczkę, ufundowaną przez Urząd Gminy w Trzcianie za sukcesy drużyn w zawodach gminnych i powiatowych. Głownym celem wyprawy była Jednostka Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Nowym Sączu, w której działa 30-osobowa Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GPR). Mł. kpt. Marian Pióro pokazał bardzo wiele nowoczesnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia akcji ratowniczych, m. in. geofon. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się psy ratownicze.

18.11 Strażackie Zaduszki 2006.

   Strażacy z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żegocina oraz OSP w Łąkcie Dolnej, a także rodziny zmarłych strażaków, modlili się w ich intencji podczas wieczornego nabożeństwa, odprawionego 18 listopada 2006 roku w kościele parafialnym w Łąkcie Górnej. Mszę Świętą, w której asystowali ministranci - chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Karol Kępa, Adrian Stary, Paweł Tokarz) oraz strażacy: Tadeusz Stary, Marek Paruch, Jerzy Szewczyk i Czesław Burkowicz odprawił kapelan strażaków - ochotników Gminy Żegocina ks. proboszcz Stanisław Szczygieł, który tę piękna tradycję wprowadził w 2004 roku.

12.12 Książka - Ochotnicy ziemi bocheńskiej.

   W połowie grudnia wydana została pod patronatem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni i Komendanta Powiatowego PSP w Bochni unikatowa książka "Ochotnicy ziemi bocheńskiej". Przedstawiono w niej historię i dzień dzisiejszy wszystkich jednostek OSP, PSP i orkiestr strażackich z terenu powiatu. Wśród współautorów tekstów jest dwóch członków zarządu oddziału powiatowego - Stanisław Gaworczyk i Tadeusz Olszewski. Bogato ilustrowaną zdjęciami  (także archiwalnymi) książkę, zredagowaną przez druha Stanisława Bukowca  z OSP Chodenice, wydała Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza z Bochni.

wstecz