Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ 2003

24.02

Zebranie Zarządu 24.03.2003

    Bardzo bogate w decyzje było to posiedzenie Zarządu. Przyznano limity tegorocznych odznaczeń. Rozdzielono limity mundurów i sprzętu, który jest dofinansowywany przy zakupie. Przeznaczono kwoty: 5 tys. zł na dofinansowanie modernizacji Remizy OSP Bytomsko oraz 3 tys. zł na remont Remizy OSP Borek. Ustalono termin powiatowych eliminacji OTWP na 26 marca, godz. 10.00. Postanowiono rezegrać powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w dniu 18 maja 2003 r. , najprawdopodobniej w Nowym Wiśniczu.

26.03 26.03 Powiatowe Eliminacje OTWP

  W sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni zostały rozegrane powiatowe eliminacje Turnieju "Młodzież zapobiega pożarom". W młodszej grupie wiekowej startowało 10 uczniów, reprezentujących gminy: Bochnia, Łapanów, Lipnica Murowana i Trzciana. Wygrała Karolina Janik z Publicznego Gimnazjum w Gawłowie. Drugi był Krzysztof Krawczyk z Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. W grupie starszej startowało jedynie dwóch uczniów, obaj reprezentowali gminę Łapanów. Wygrał Sławomi Byś, który wyprzedził Tomasza Kowalczyka. [Więcej >>>]

26.04

Wojewódzkie eliminacje OTWP.

     W Szkole Spirantów w Krakowie rozegrano Wojewódzką Eliminację OTWP "Młodziez zapobiega pożarom". Wzięła w nich udział tylko trójka reprezentantów powiatu bocheńskiego, gdyż Karolina Janik nie dojechała na konkurs. Żaden z nich nie zdołał zakwalifikować się do czołówej ósemki, otrzymującej nagrody. Na 38 startujących Krzysztof Krawczyk zajął miejsce 20 (uzyskał 21 pkt. na 40 mozliwych). Wygrał Andrzej Szeliga z Zakopanego. W starszej grupie wiekowej Sławomir Byś uzyskał 21 punktów, a Tomasz Kowalczyk 16.

03.05

Dekoracja sztandaru OSP Chodenice.

    W  dzień święta narodowego, społeczność Chodenic (od 1 stycznia 1973 r. osiedla Bochni) świętowała aż trzy jubileusze: 750-lecia istnienia, 100-lecia kaplicy i 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozbudowana przed kilku laty osiedlowa kaplica była miejscem części sakralnej sobotnich uroczystości. To tam został poświęcony sztandar osiemdziesięcioletniej straży. Przy OSP istnieje drużyna piłkarska "Strażak" Chodenice oraz sekcja strzelecka, która w roku ubiegłym zajęła I miejsce w miejskich zawodach sportów obronnych Ligi Obrony Kraju. Od 3 maja jednostka może występować już pod własnym sztandarem, który został zaraz po przekazaniu odznaczony przez Jacka Uszko - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Medalami za zasługi dla pożarnictwa wyróżniono kilku druhów. Uroczystość była także okazją do wręczenia pięciu młodym mieszkańcom osiedla legitymacji członkowskich OSP w Chodenicach.

VI-VII

Na obozie w Chotowej.

     Na przełomie czerwca i lipca przebywała na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Chotowej grupa dziewcząt i chłopców - członków Młodziezowych Drużyn Pożarniczych OSP Trzciana. W relacji z tego obozu Lech Pyzik podał informację, że Magda Moroziuk została uznana za najlepszą uczestniczkę tego obozu. Pełny tekst relacji umieszczonej w "Strażaku" można znależć w dziale "Prasówka" naszego serwisu. Pobyt młodych strażaków na tym obozie był możliwy, dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Gminnego ZOSP w Trzcianie, który w połowie sfinansował koszt pobytu ośmiosobowej grupy dziewcząt i chłopców. [Więcej >>>]

23.08

    Stulecie świętowała jednostka OSP Dziewin w gminie Drwinia. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów i meldunkiem złożonym przez prezesa OSP Dziewin, a zarazem przewodniczącego Rady Gminy Drwinia - Józefa Buczaka. Meldunek przyjmował poseł Wiesław Woda, który jest prezesem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego. Uroczystą mszę świętą odprawił przy ołtarzu polowym ustawionym na boisku sportowym w Dziewinie proboszcz parafii Mikluszowice - ks. Józef Piech. W trakcie mszy poświęcony został sztandar, który prezes ZW OSP Województwa Małopolskiego odznaczył jednocześnie Złotym Krzyżem Zasługi. W ten symboliczny sposób wyróżniona została cała jednostka z Dziewina. Po mszy świętej zasłużonym strażakom wręczono odznaki, wyróżnienia, dyplomy i podziękowania.

27.09

Jelcz dla OSP Wola Drwińska.

    Uroczysty charakter miało oficjalne przekazanie samochodu bojowego marki jelcz jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Drwińskiej. W uroczystości, oprócz samych strażaków i władz samorządowych gminy Drwinia, uczestniczył także prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni  - Ludwik Węgrzyn. Kluczyki do samochodu z rąk komendanta PSP w Bochni - Jacka Uszko odebrał wójt gminy Drwinia - Andrzej Kular. Dwunastoletni jelcz trafił do druhów w Woli Drwińskiej właśnie z bocheńskiej jednostki. Uroczystość przekazania samochodu stała się również okazją do odznaczenia dwóch strażaków z tamtejszej jednostki Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa. Z rąk Ludwika Węgrzyna odebrali je: Kazimierz Kłos i Leszek Smoleń.

[wstecz]