KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2005

29.01 Noworoczne spotkanie opłatkowe w Rozdzielu.

  Od dwóch już lat strażacy - ochotnicy gminy Żegocina organizują spotkania noworoczne, podczas których składają sobie życzenia i łamią się opłatkiem, którego rolę przejęły w tym roku tradycyjnie dawniej wypiekane podpłomyki. Pobłogosławił je i następnie przekazał wszystkim komendantom jednostek kapelan żegocińskich strażaków ks. Stanisław Szczygieł. Role gospodarza tego spotkania pełnił Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP w Żegocinie druh Leopold Grabowski. Dla strażaków wystąpiła grupa kabaretowa "Grosik" z Rozdziela. Bardzo udanie zaprezentowała się także strażacka grupa kolędnicza OSP w Rozdzielu, którą utworzył Stefan Ptaszek. Potem strażacy spotkali się jeszcze przy stole, spożywając przygotowany przez rozdzielskie gospodynie posiłek oraz śpiewając kolędy.

02.02 Strażackie zebranie w remizie OSP w Żegocinie.

   W styczniu i lutym odbywają się zebrania sprawozdawcze wszystkich jednostek OSP. Strażacy dokonują podsumowania roku minionego, rozliczają się z finansów, a także planują pracę i wydatki na rok kolejny. Prawie we wszystkich zebraniach jednostek uczestniczą przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Bochni, a także wójtowie gmin, radni i sołtysi wsi. 2 lutego takie właśnie zebranie odbyli strażacy OSP w Żegocinie. Gośśmi byli: Komendant Powiatowy PSP w Bochni kapitan Krzysztof Kokoszka, sekretarz ZPO ZOSP druh Tadeusz Olszewski oraz kapelan żegocińskich strażaków ks. Stanisław Szczygieł.

wstecz