Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ  2002

9. 03.

Nagrodę w imieniu ZP ZOSP RP w Bochni odbiera Jan Zajd.

     W II Przeglądzie Kronik OSP Województwa Małopolskiego, który podsumowano 9 marca 2002 roku w sali remizy OSP w Brzezince, nasz powiat odniósł spory sukces. Kronika Orkiestry Dętej OSP Okulice, prowadzona przez Barbarę Wilk zajęła w konkursowej rywalizacji miejsce pierwsze, a kronika Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni, prowadzona przez druha Tadeusza Olszewskiego zdobyła miejsce drugie w kategorii kronik zarządów powiatowych (za kroniką ZP ZOSP RP w Tarnowie).    [Relacja "Dziennika Polskiego"]

12.02

Posiedzenie ZP ZOSPRP w Bochni - 12.02.2002

     Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Powiatowego. Poruszono kilka istotnych spraw związanych z ruchem strażackim. Pojawiła się bowiem okazja na tanie zakupy zagranicznych, w pełni sprawnych, choć używanych, pojazdów przydatnych strażakom, np. wozów gaśniczych. W tej sprawie zainteresowane jednostki mogą kontaktować się z zarządem powiatowym. Ustalono też, że ponownie zostanie, przy współpracy ze służbą zdrowia, przeprowadzona publiczna zbiórka pieniężna, z przeznaczeniem zebranych kwot na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla tworzonego właśnie oddziału ratownictwa medycznego. 

19.03.

Druh Franciszek Zatorski z Trzciany podczas posiedzenia Zarządu.

    Na drugim w tym roku zebraniu ZPZOSP RP w Bochni podjął uchwałę o przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej  w dniu 14 kwietnia br. [treść], podzielił pomiędzy   jednostki OSP, które złożyły wnioski  sprzęt i ubrania przydzielone przez Biuro Terenowe w Tarnowie; dokonał podziału limitu strażackich odznaczeń oraz powołał Komitet Organizacji Powiatowych Eliminacji OTWP "Młodzież zapobiega pożarom", któremu przewodzi druh Władysław Baniak. Eliminacje te odbedą się 24 kwietnia 2002 roku w Bochni. Zarząd zapoznał się także z wynikiem inwentaryzacji samochodów strażackich posiadanych przez jednostki OSP na terenie powiatu.

22.03

Medal od prezesa oddziału Polskapresse Piotra Szymborskiego odbiera Jan Kulig. Fot. J.Kosiba.

    Czytelnicy "Gazety Krakowskiej" wybrali 15 osób, którym   22 marca 2002 roku w Domu Poloni w Krakowie wręczono medale "Człowieka Roku 2001". Wśród laureatów znalazł się nasz kolega - druh Jan Kulig - członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni i jednoczesnie Przewodniczący Rady Gminy w Łapanowie. To zaszczytne wyróżnienie zostało mu przyznane także za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Druh Kulig jest Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łapanowie i Wiceprezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni. 

24.04

Nagrodę odbiera zwyciężczyni w grupie młodszej - Jolanta Dudzic z Trzciany.

    W siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni rozegrano powiatowe eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Organizatorem konkursu i funatorem nagród był ZG ZOSPRP w Bochni. Uczestniczyło 8 zawodników z gmin: Drwinia, Łapanów, Lipnica Murowana, Trzciana. Jury pod przewodnictwem druha Władysława Baniaka, po sprawdzeniu testów pisemnych i wysłuchaniu odpowiedzi zawodników zakwalifikowanych do finału, zadecydowało zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich: Jolantę Dudzic i Joannę Bębenek z Publicznego Gimnazjum w Trzcianie (grupa młodsza) oraz Sebastiana Bysia (ZSZ Łapanów) i Agnieszkę Marzec (Dabrówka). Nagrody wręczył Wicestarosta Edward Polek. [Relacja w serwisie PG w Trzcianie]

28.04

Zbiórka przy kościele parafialnym w Żegocinie.

    Dużym sukcesem zakończyła się zbiórka pieniężna przeprowadzona z inicjatywy Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Podczas niedzielnej kwesty na zakup sprzętu medycznego do powstającego w szpitalu oddziału ratownictwa medycznego padł rekord ofiarności. Przez 12 godzin (od 7 rano do 7 wieczór) do 303 puszek zebrano łącznie 76 tys. 347 zł i 80 gr oraz 16,19 euro i 21,25 USD. Na szczególne wyróżnienie zassługuje postawa ks. Jana Nowakowskiego - proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Bochni, który przekazał na cel kwesty dodatkowo datki ze zbiórki na tacę - 3 tys. 421 zł i 93 gr oraz 1 euro. Oznacza to, iż łącznie zebrano aż 79 tys. 769 zł  [Relacja >>>]

3.05

Fragment uroczystości w Ujeździe.

   W dniach 3 - 5 maja odbyło się na terenie powiatu bardzo wiele strażackich uroczystości. Obchody Dnia Strażaka były łączone z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz oddawaniem do użytku strażackich obiektów (np. Remizy w Ujeździe - gmina Trzciana), przekazywaniem sprzętu (np. beczkowozu dla OSP w Łąkcie Górnej - gmina Żegocina), czy wręczaniem strażackich odznaczeń i medali. W uroczystościach brali udział przedstawiciele Zarządu Powiatowego - np. w Łąkcie Górnej Leopold Grabowski, w Ujeździe Tadeusz Olszewski.

8.06

Eliminacje Wojewódzkie OTWP 2002.

   Tegoroczne wojewódzkie eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" rozegrano w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Reprezentanci naszego powiatu spisali sie nieźle, choć nie zajęli czołowych miejsc. W młodszej grupie wiekowej Jolanta Dudzic uzyskała w teście 20 pkt (do finału zabrakło 4), Joanna Bębenek 18, co ulokowało je na miejscach 10 -15. Zwyciężył Marcin Kalisz z Piekiełka (pow. Limanowa). W starszej grupie wiekowej: Sebastian Byś uzyskał 14 punktów, a Agnieszka Marzec 12. Wygrał Marek Szydło - reprezentant Wadowic.

18.07

Posiedzenie Zarządu.

     Sprawa rozegrania II Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych zdominowała kolejne posiedzenie Zarządu. Po dyskusji, zdecydowano, że tegoroczne zawody zostaną połaczone ze Świętem Powiatu, które obchodzone będzie we wrześniu (najprawdopodobniej 15 września) w Rzezawie. Zostaną rozegrane - to wstępne ustalenie - na stadionie w Borku. Dyskutowano także nad sprawą kontaktów strażaków z Saarlouis ze strażakami naszego powiatu oraz nad stosunkiem ruchu strażackiego do wyborów samorządowych.

13.08

08.13. Posiedzenie Prezydium Zarzadu.

      W gabinecie starosty bocheńskiego odbyło sie posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Zostało zwołane w związku z prośbą Komitetu "Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem" o wyrażenie stanowiska w sprawie propozycji współpracy podczas wyborów samorządowych. Prezydium uznało, że taka współpraca jest potrzebna i postanowiło przystapić do rozmów w tej sprawie. Zarząd zaapelował do strażaków o zgłaszanie swoich kandydatów na radnych, wójtów i burmistrzów, ale nie wskazał żadnych konkretnych ugrupowań politycznych, które powinni popierać strażacy.

Grupa trzciańska na obozie w Chotowej.

     Dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Gminnego ZOSPRP w Trzcianie grupa 6 chłopców i dziewcząt z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Trzcianie wzięła udział  w wypoczynkowo-szkoleniowym obozie dla dowódców MDP w Chotowej. Z dwutygodniowego obozu wrócili wypoczęci i zadowoleni. Oprócz bowiem nauki był czas na aktywny relaks. Młodzież spała w namiotach, pełniła służbę wartowniczą i porządkową. Oprócz tego realizowano tam program z zakresu zwalczania patologii społecznych.

Zawody gminne w Żegocinie.

     W miesiącach letnich, w kilku miejscowościach powiatu rozegrano gminne zawody sportowo-pożarnicze. Ponieważ zawody powiatowe odbywają się co dwa lata, w niektórych gminach (np. w Łapanowie) eliminacje gminne rozegrano już w ubiegłym roku. Organizatorami tych zawodów są zarządy gminne ZOSP, a w komisjach sędziowskich pracują strażacy PSP z Bochni. Oni też użyczają na czas zawodów swojego sprzętu potrzebnego do rozegrania zawodów, głównie sztafety. Strażackiej rywalizacji przygląda się zawsze spora grupa kibiców.

30.08

Zaproszenie na spotkanie laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik.

   Sekretarz i jednocześnie kronikarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni druh Tadeusz Olszewski otrzymał zaproszenie na spotkanie laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i I IX Konkursu na pamietniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejó OSP". Trzydniowe spotkanie laureatów (w dniach 30.08-1.09.2002) odbyło się w Kielcach. Z powodu nawału obowiązków przypadającyh właśnie na ten termin druh Olszewski nie mógł wziąć udziału w tym spotkaniu laureatów. Ale wyróżnienie cieszy !

5.09

     Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie Rozkazem z dnia 5 września 2002 r. włączył do Małopolskiej Brygady Odwodowej nastepujące zastępy jednostek OSP: OSP Żegocina (samochód GBA 2,5/16, obsada 6 ratowników), OSP Łapanów (GBM, 2/8, obsada 6 ratowników), OSP Trzciana (GBA 2,5/16, obsada 6 ratowników). W grudniu 2002 r. odbyła sie narada służbowa, podczas której zapoznano Komendantów Gminnych z tych gmin z funkcjonowaniem MBO oraz zadaniami zastępów właczonych do MBO.

15.09

II Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Borku.

   Niestety nie doszły do skutku II Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, zorganizowane 15 września w Borku. Miały być jednym z elementów III Święta Powiatu Bocheńskiego. Nocne i poranne opady deszczu spowodowały, że sędzia zawodów mł. kpt. Jacek Ryncarz, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników, podjął decyzję o ich przełożeniu na przyszły rok. Ogłoszono ją podczas zbiórki drużyn na płycie boiska. Tak więc aura zniweczyła wysiłek organizatorów i drużyn włożony w przygotowanie się do zawodów.  [Więcej >>>]

22.11

Leopold Grabowski obejmuje stanowisko Przewodniczącego rady powiatu Bocheńskiego.

  Druh Jan Kulig z Łapanowa - wiceprezes ZP ZOSP RP w Bochni został wybrany na radnego Rady Powiatu Bocheńskiego. Ponieważ mieszkańcy gminy Łapanów wybrali go także swoim Wójtem, a prawo zakazuje łączenia tych stanowisk, jego miejsce w Radzie Powiatu zajął Leopold Grabowski, który był kolejny na liście Komitetu Wyborczego "Bochnia i Ziemia Bocheńska - Razem". Członkowie Rady Powiatu wybrali druha Leopold Grabowskiego na  Przewodniczącego Rady Powiatu Bocheńskiego. Prezes Zarządu Powiatowego Ludwik Węgrzyn pozostał na stanowisku starosty na druga kadencję. Tym sposobem strażacy objęli najważniejsze stanowiska w powiecie. Gratulujemy !!!

18.12

202.12.18 Posiedzenie Zarządu

     Wiceprezes Zarządu Powiatowego druh Leopold Grabowski prowadził ostatnie w 2002 roku zebranie Zarządu Powiatowego ZOSP R P w Bochni (L. Węgrzyn musiał wyjechać do Warszawy). Było to pracowite posiedzenie. Zarząd podjął pierwsze ustalenia w sprawie zbliżającej się kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP, przeprowadzenia eliminacji OTWP "Młodzież zapobiega pożarom", współpracy z nowymi, samorządowymi władzami powiatu oraz PSP w Bochni. Spotkanie zakończono życzeniami światecznymi, przekazanymi przez Kazimierza Dzielskiego [Więcej >>>]

[wstecz]