Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2007

01.01. Kalendarz OSP Chodenice.

    Od paru lat kształtuje się w zarządach oddziałów gminnych i jednostkach OSP nowa, bardzo ciekawa tradycja - wydawanie własnych kalendarzy strażackich. Są one znakomitą propagandą ruchu strażackiego i jednostek straży pożarnych. Od dawnych już lat jest taka tradycja, że strażacy z własnymi kalendarzami odwiedzają wszystkie domostwa w swoich miejscowościach, składają noworoczne życzenia oraz przekazują gospodarzom kalendarz. Wdzięczni za opiekę, ratunek i strażacką służbę mieszkańcy przekazują strażakom dobrowolne datki pieniężne, które są ewidencjonowane i często stanowią podstawę finansowej egzystencji jednostek.

20.01. Strażacki opłatek w Bełdnie.

   Nowy rok strażacy Gminy Żegocina rozpoczęli od udziału w zorganizowanej w Bełdnie, tradycyjnej już imprezy - Strażackiego Spotkania Opłatkowego. Z udziałem licznych gości, m. in. Prezesa ZOP ZOSP RP w Bochni druha Ludwika Węgrzyna i Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszki, radnych powiatowych: Anny Rogala i Zbigniewa Szewczyka. Śpiewano kolędy z towarzyszeniem żegocińskiej kapeli ludowej, łamano się opłatkami poświęconymi przez kapelana druhów - ochotników Gminy Żegocina ks. Stanisława Szczygła, składano noworoczne życzenia.

27.01. Strazacki Opłatek i Bal Noworoczny OSP Lipnica Murowana.

   27 stycznia 2007 r. w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, w pełnej serdeczności atmosferze, po raz kolejny odbył się tradycyjny "Opłatek", zorganizowany przez Zarząd OSP Lipnica Murowana, kierowany przez druha Jerzego Pisia. Wśród wielu gości byli m. in. ks. Zbigniew Kras - proboszcz oraz Zastępca Komendanta PSP w Bochni - Czesław Ziaja. Tradycyjnie połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia, a potem przy dobrej muzyce i wspaniałej obsłudze strażaków zabawa trwała do białego rana. Taka impreza z pewnością zintegruje strażaków ze sobą i lokalną społecznością.

02.02. Zebranie OSP Żegocina.

   Początek każdego nowego roku - to okres statutowych, corocznych zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach OSP. 2 lutego 2007 roku, w ostatni dzień okresu bożonarodzeniowego, obradowali w świetlicy swojej remizy druhowie z OSP w Żegocinie. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej, skarbnika, a potem udzielili zarządowi jednogłośnego absolutorium. Dużo mówiono także o planach na przyszłość, w tym o rozpoczęciu przygotowań do obchodów 120 - lecia jednostki, które przypadną w roku 2008.

12.03. Nowa siedziba ZOP ZOSP RP w Bochni.

   Od początku 2007 roku Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni ma nową siedzibę. Po nieporozumieniach z nowymi władzami samorządowymi powiatu (usunięto tablicę informacyjną oddziału, zażądano podpisania umowy) zarząd podjął decyzję o zmianie siedziby. Za zgodą Komendanta Powiatowego PSP w Bochni nowa siedziba powiatowych władz Związku OSP mieści się w budynku Państwowej Straży Pożarnej, przy ulicy Poniatowskiego 7. Tutaj przeniesiono całą dokumentację. Zarząd podjął także uchwałę o powołaniu na funkcję Pełnomocnika Zarządu Piotra Gadowskiego, który prowadzic będzie biuro Zarządu Oddziału Powiatowego.

19.04. Powiatowe eliminacje OTWP 2007.

  Powiatowe eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" zgromadziły po czterech reprezentantów szkół podstawowych i gimnazjów. Poziom wiedzy uczniów komisja powołana przez ZOP ZOSP RP w Bochni, pracująca pod przewodnictwem druha Tadeusza Cichonia oceniła jako wysoki. W grupie pierwszej wygrał Adrian Stary (PSP Łąkta Górna), w drugiej Danuta Pyznar (PG Trzciana). W ceremonii ogłoszenia wyników wzięli udział goście: Ryszard Rozenbajgier - Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego, Jacek Pająk - Starosta Bocheński, Ludwik Węgrzyn - Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni.

05.05. 50-lecie OSP w Rozdzielu.

   W tym roku przypadła 50 rocznica utworzenia OSP w Rozdzielu. Uroczystości jubileuszowe, połączone z gminnymi obchodami Dnia Strażaka odbyły się 5 maja 2007 roku. Przybyli liczni goście, w tym poseł Wiesław Woda, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni druh Ludwik Węgrzyn oraz Wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak i starosta bocheński Jacek Pająk. Z okazji jubileuszu jednostka została odznaczona srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Branżowymi odznakami i medalami udekorowano także kilku strażaków. Złoty Znak Związku otrzymał wieloletni naczelnik jednostki - druh Czesław Szewczyk.

05.05. Przekazanie samochodu OSP w Leszczynie.

   W Gminie Trzciana na miejsce obchodów Dnia Strażaka 2007 wybrano Leszczynę. Odbyła się tu podwójna uroczystość. Po nabożeństwie w leszczyńskim kościele odbyła się bowiem ceremonia pobłogosławienia strażackiego samochodu marki Beriet, który jeszcze w ubiegłym roku otrzymała tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna. Oficjalne przekazanie samochodu nastąpiło jednak podczas tegorocznych Gminnych Obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości odznaczono strażackimi medalami kilku druhów z jednostek OSP Gminy Trzciana. Gośćmi strażaków byli m. in. Starosta Bocheński Jacek Pająk oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Ludwik Węgrzyn.

10.05. Ceremonia wręczania odznaczeń.

    W Krakowie na Wawelu odbyły się centralne uroczystości związane z Dniem Strażaka i obchodami 15-lecia Państwowej Straży Pożarnej. W katedrze na Wawelu została odprawiona Msza Św., w intencji strażaków, której przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia. Jan Kulig, który jest Prezesem Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych i wiceprezesem ZPO ZOSP RP w Bochni został odznaczony przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Waldemara Pawlaka - Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku.

13.05. Tarnów. 13.V.2007.

  13 maja w Tarnowie odbyły się uroczystości Dnia Strażaka połączone z rozstrzygnięciem plebiscytu "Dziennika Polskiego" na Strażaka Roku 2006. 20 nominowanym strażakom wręczono wyróżnienia - Złote Hełmy. Wśród nich znaleźli się dwaj z powiatu bocheńskiego.  Nagroda - Złoty Hełm - przypadła Janowi Kulinowskiemu z gminy Gromnik. Dwaj wyróżnieni strażacy z powiatu bocheńskiego są członkami Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Są to to: komendant PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka oraz Komendant Gminny OSP w Łapanowie Mieczysław Nowak. Gratulujemy.

26.05. I Charytatywny Piknik Strażacki.

    Przy Domu Strażaka w Chodenicach odbył się I Charytatywny Piknik Strażacki. Połączony został z akcją zbierania funduszy na leczenie i rehabilitację Krzysztofa Imiołka (chłopca dotkniętego porażeniem mózgowym). Udało się zebrać około 6 tys. złotych. Goście mieli możliwość m. in. pojeździć konno, polatać balonem, podziwiać okolice Bochni z wysięgnika strażackiego, oglądnąć występy młodych artystów i wreszcie potańczyć do białego rana. Była także loteria fantowa. Charytatywną imprezę zorganizowały KP PSP w Bochni, Zarząd Miejski ZOSP w Bochni, Gimnazjum nr 1 w Bochni oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chodenicach.

29.05. Ćwiczenia "KRAK-GAZ 2007".

      To były jak dotąd największe ćwiczenia tego typu na bocheńszczyźnie. W ćwiczeniach p.k. "KRAK-GAZ 2007" wzięło w nich udział 250 strażaków z całej Małopolski, zaangażowana była policja, pogotowie ratunkowie, straż miejska, miejski zespół reagowania, powiatowy zespół reagowania kryzysowego, przedstawiciele zakładów pracy z ulic: Partyzantów, Łany. Manewry miały katastroficzny scenariusz.  Na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej doszło do zapalenia się zgromadzonego drewna w pobliżu linii produkcyjnej w firmie TEXPOL w Bochni na ul. Łany. Wysłane na miejsce dwa ciężkie samochody gaśnicze, wkrótce musiały otrzymać wsparcie dodatkowych jednostek PSP i OSP. Pożar jednak się rozwijał i promieniowaniem cieplnym zostały zagrożone cysterny ze skroplonym gazem propan-butan. [Więcej >>>]

30.05. Wizyta w Saarlouis 1.06.2007.

    Na początku maja 2006 roku  w powiecie bocheńskim przebywała grupa niemieckich strażaków - ochotników z partnerskiego miasta Bochni - Saarlouis. Goście z Niemiec m. in. zwiedzili Małoplskę i wspólnie z żegocińskimi ochotnikami świętowali gminne obchody Dzień Strażaka. W dniach 30 maja - 6 czerwca 2007 miała miejsce rewizyta. W składzie polskiej delegacji wyjeżdżającej do Saarlouis był Komendant Powiatowy PSP i jednocześnie członek ZOP ZOSP RP w Bochni Krzysztof Kokoszka, jak również Jerzy Błoniarz - prezes Sądu Koleżeńskiego ZW ZOSP RP w Krakowie i Wójt Gminy Żegocina.

01.07. Obchody 120-lecia OSP Łapanów.

    Bardzo uroczyście i z udziałem wielu dostojnych gości świętowała 120-lecie działalności OSP w Łapanowie. Po nabożeństwie w kościele parafialnym odprawionym w intencji strażaków i ich rodzin, nastąpiło pobłogosławienie nowego samochodu ratowniczego Ford Transit oraz dwóch motopomp. Potem na miejscowym stadionie odbyła się dalsza część uroczystości. Były przemówienia, podziękowania, gratulacje i odznaczenia, które otrzymała m. in. pani Maria Ziółkowska - seniorka sekcji żeńskiej jeszcze z czasów przedwojennych (Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa). Liczne koncerty, prezentacje, stoiska promocyjne uzupełniały to ważne wydarzenie. Uroczystość była jednym z elementów dwudniowych uroczystości "Dni Łapanowa 2007".

06.10. Zawody strzeleckie OSP.

     Na strzelnicy w Pogwizdowie odbyły się zawody strzeleckie zorganizowane (jak co roku) z inicjatywy OSP Dołuszyce. W tej integracyjnej imprezie sportowej udział wzięły jednostki OSP zrzeszone w obrębie miasta Bochnia. Nagrody wręczali:   Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejskiego OSP RP a zarazem Prezes Zarządu OSP Chodenice druh Stanisław Bukowiec oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego OSP RP w Bochni, a zarazem Członek Zarządu OSP Kolanów druh Tadeusz Cichoń. Jego drużyna - OSP Kolanów  zajęła honorowe trzecie miejsce. Komendant OSP Kolanów druh Roman Dworak odebrał dyplom za zajecie III miejsca w zawodach strzeleckich.

09.10. Posiedzenie Zarządu.

   Kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni poświęcone było kilku zagadnieniom. Zarząd wysłuchał informacji o działalności w ostatnich miesiącach oraz informacji o XII Krajowym Zjeździe ZOSP RP, który odbył się 30 września 2007 r. w Warszawie. Podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na remont remizy OSP w Rdzawie. Dyskutowano także o sprawie przyznawania strażackich odznaczeń, opracowaniu kalendarza wydarzeń strażackich na terenie powiatu. Zdecydowano o pełnieniu od początku 2008 roku stałych, comiesięcznych dyżurów w nowej siedzibie Zarządu Oddziału Powiatowego. Druh Tadeusz Olszewski zgłosił wniosek w sprawie zorganizowania jeszcze w tym roku halowej imprezy rekreacyjno - sportowej dla MDP.

22.10. Podsumowanie akcji w szkolnej sali gimnastycznej.

  W Zespole Szkół w Mikluszowicach odbyły się ćwiczenia pożarnicze. Głównym inicjatorem tej akcji był inspektor do spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej terenu gminy Drwinia - Władysław Baniak. Celem ćwiczeń była ewakuacja uczniów i pracowników szkoły, a także przedszkolaków. Chodziło ponadto o sprawdzenie wyposażenia ppoż., skuteczności działań jednostek OSP gminy Drwinia oraz powiatowej jednostki PSP z Bochni. Przebieg ćwiczeń obserwowali dyrektorzy szkół z całej gminy. Zespół Szkół w Mikluszowicach wybrany został celowo, ponieważ jest to największy obiekt oświatowy na terenie gminy Drwinia. Akcję oceniono bardzo pozytywnie, stwierdzając, że działania przebiegały sprawnie. Okazało się, że szkoła posiada bardzo dobrze opracowany plan ewakuacyjny i wyposażenie ppoż. Przedstawiciel Policji w Bochni przestrzegł uczniów, aby nigdy nie stosowali fałszywych alarmów pożarowych.

13.10. Strażacy w bocheńskiej bazylice.

    W przedostatni dzień całotygodniowego odpustu ku czci Matki Bożej Różańcowej (13 października 2007 roku) do Bochni pielgrzymowały służby mundurowe, a także samorządowcy. Wieczorne nabożeństwo różańcowe zgromadziło liczne delegacje policji, straży miejskiej, strażaków PSP i większości jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego, którzy zabrali z sobą strażackie sztandary. Odpustową mszę świętą koncelebrowała grupa kapłanów pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Kostrzewy, który wygłosił także homilię.  Po mszy świętej odprawiono nabożeństwo różańcowe połączone z procesją wokół kościoła. Potem mundurowi uczestnicy tego wydarzenia spotkali się w sali gimnastycznej PSP nr 4 w Bochni, gdzie zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem, ufundowanym przez Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka.

03.11. Ceremonia przekazania samochodu z Niemiec dla OSP w Żegocinie.

  1 listopada 2007 roku przyjechali do Żegociny niemieccy strażacy - ochotnicy (Freiwilligen) z okręgu Saarlouis. Delegacji przewodniczył Reiner Quirin, a oprócz niego w Polsce gościli: Waldemar Fusek, Holger Wagner, Martin Wollscheid - wszyscy z Saarlouis. Był to już drugi ich pobyt u polskich kolegów z bocheńszczyzny. Po raz pierwszy (choć w innym składzie osobowym) byli tu już w maju 2006 r. Goście z Saarlouis przybyli na cztery dni - od 1 do 4 listopada. Odbyli długą, męczącą podróż, bo jechali do Polski samochodami, a jeden z nich - to wóz bojowy marki Magirus Deutz, sprzedany dla OSP w Żegocinie. Ceremonia przekazania samochodu odbyła się wieczorem 3 listopada. Podczas spotkania w sali CKSiT w Żegocinie KOmemdant PSP w Bochni K. Kokoszka zaprosił Niemców na złożenie kolejnej wizyty w powiecie bocheńskim.

03.11. Strażackie Zaduszki 2007 w Łąkcie Górnej.

    Goszczący na terenie Gminy Żegocina strażacy z Saarlouis wspólnie z wszystkimi jednostkami OSP Gminy Żegocina oraz OSP z Łąkty Dolnej (Gmina Trzciana) uczestniczyli w Strażackich Zaduszkach - tradycyjnej wieczornej mszy świętej, odprawianej w kościele parafialnym w Łąkcie Górnej w intencji zmarłych strażaków - ochotników. Uroczyste nabożeństwo koncelebrowali księża: kpt. Władysław Kulig - Małopolski Kapelan Strażaków, ks. proboszcz z Łąkty Stanisław Szczygieł - Kapelan Strażaków - Ochotników z Gminy Żegocina oraz ks. Leszek Dudziak - proboszcz z Żegociny.  Ceremonię wypominków poprowadził druh Czesław Burkowicz. Naczelnicy lub prezesi poszczególnych jednostek skłądali na ołtarzu zapalone znicze, a potem wyczytywali imiona i nazwiska zmarłych druhów z każdej jednostki. Po każdym wypominku śpiewano pieśń modlitewną.

11.11. Przekazanie samochodu dla OSP Rzezawa.

  W Rzezawie gminne obchody Święta Niepodległości połączono z przekazaniem samochodu ratowniczo-gaśniczego tamtejszej jednostce OSP. Przy okazji niedzielnego święta uhonorowano również medalami i odznakami wyróżniających się strażaków oraz osoby wspierające ochotnicze straże pożarne. Poświęcenie i przekazanie samochodu odbyło się na placu przed kościołem parafialnym. Kluczyki do Jelcza 110, używanego do tej pory przez Państwową Straż Pożarną w Bochni, przedstawicielom OSP Rzezawa przekazał komendant PSP w Bochni - Krzysztof Kokoszka. Ludwik Węgrzyn dokonał wraz z nim dekoracji kilkunastu osób strażackimi medalami. Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał Paweł Matyasik,  a brązowy: starosta bocheński Jacek Pająk i wójt Gminy Rzezawa Józef Słonina.

07.12. Strażacy OSP Trzciana na miejscu tragedii.

   W piątek, 7 grudnia 2007 r. po godzinie 21 w przysiółku Sepne w miejscowości Trzciana wydarzyła się tragedia. Pomimo bardzo odważnej i brawurowej akcji ratowniczej, podczas której strażacy OSP Trzciana Stanisław Gutowski i Andrzej Tabak z narazęniem własnego życia wynieśli z płomieni płonącego domu mieszkalnego 80-letnią kobietę, nie udało się jej uratować i choć po wyniesieniu z domu jeszcze żyła, to wkrótce zmarła. Czyn odważnych trzciańskich strażaków wzbudził podziw i szacunek. Wkrótce otrzymali dyplomy uznania i upominki od Wójta Gminy Trzciana, a 4 lutego 2008 roku, podczas strażackiejuroczystości w Chodenicach, Dyplomy Uznania od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

08.12. 2007-12-08 - Turniej Rekreacyjny MDP.

   Była to pierwsza tego typu impreza rekreacyjno - sportowa w powiecie bocheńskim. Z inicjatywą jej przeprowadzenia Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Bocheńskiego wystąpił Tadeusz Olszewski.  Turniej ten został przeprowadzony 8 grudnia 2007 roku w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. Do rywalizacji o puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego oraz Wójta Gminy w Trzcianie przystąpiło 4 drużyny dziewczęce i 5 chłopięcych. W pięciogodzinnej imprezie najwięcej powodów do radości mieli chłopcy z MDP OSP w Królówce, którzy wygrali w dwóch z czterech konkurencji zaplanowanych przez organizatorów: turnieju piłki nożnej i strażackim torze przeszkód. Turniej siatkówki wygrały dziewczęta z OSP w Sobolowie. Na torze przeszkód najlepsze były dziewczęta z OSP Bogucice. [Więcej >>>]

20.12. 2007-12-20 - Posiedzenie Zarządu.

     Ostatnie w 2007 roku posiedzenie Zarządu przebiegało w świątecznej atmosferze. Ale zanim odczytano życzenia od Prezesa ZG Waldemara Pawlaka i Komendanta PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszki oraz połamano się opłatkiem i złożono świąteczne życzenia, poruszono wiele spraw. Prezez L. Węgrzyn przekazał informacje z posiedzenia zarządu wojewódzkiego, a druh T. Cichoń ze spotkania w Tarnowie. T. Olszewski przedstawił relacje z I. Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego MDP. Dyskutowano nad udziałem w strażackich spotkaniach opłatkowych w Tarnowie i Krakowie, bałaganem w przyznawaniu strażackich odznaczeń, włączeniem się strażaków w program rządowy "Boisko w każdej wsi". Pozytywnie rozpotrzono wnioski o dofinansowania. Podjęto decyzję o przyjmowaniu wpłat na konto ZOP w Bochni. Można tego dokonywać w kasie PSP w Bochni u p. Barbary Kica.

wstecz