Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2008

01.01. Kalendarz OSP w Lipnicy Murowanej.

    Z nowym, pięknie wydanym "Kalendarzem Strażackim OSP w Lipnicy Murowanej", powitali Nowy Rok mieszkańcy gminnej wioski nad Uszwicą. Jak poinformował serwis www.lipnica.com to pierwszy, własny kalendarz tej  jednostki i jedyny w gminie. Ma formę kartkową. Oprócz dat zamieszcono w nim również kilka archiwalnych zdjęć, sięgających niejednokrotnie w odległą przeszłość. Wielu Lipniczan z zainteresowaniem wertowało te kartki, szukając siebie lub swoich bliskich na tych archiwalnych fotografiach. Można zobaczyć również lipnickich strażaków podczas świątecznej gali, parad, jak i w bojowym rynsztunku, zawsze gotowych nieść skuteczna pomoc. Wypada tylko przyklasnąć tej inicjatywie druhów z Lipnicy Murowanej.

12.01. Sootkanie Opłatkowe w Tarnowie.

  W   sali Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Tarnowie odbyło się "Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków 2008". Spotkanie było okazją złożenia wzajemnych życzeń świąteczno-noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. Spotkanie zorganizowane z myślą o strażakach Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych pozwoliło na uczestnictwo w uroczystości ponad 1000 strażaków z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego oraz dębickiego. Spotkaniu przewodniczył Ks. Biskup Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Wśród wielu uczestników uroczystości byli także członkowie ZOSP ZOSP RP w Bochni, z prezesem Ludwikiem Węgrzynem na czele.

23.01. Strażacy - ochotnicy w akcji ratowniczej.

   Sąd Rejonowy w Brzesku ogłosił wyrok w sprawie wypłacenia strażakom ochotnikom ze Szczurowej ekwiwalentu za akcję ratowniczą z początku ubiegłego roku. Przypomnimy, chodziło o zasadę sprawiedliwego i równego wypłacania ekwiwalentu zarówno pracującym zawodowo ochotnikom jak i takim samym strażakom ale bezrobotnym, rolnikom czy uczniom. Sąd Rejonowy w Brzesku nakazał wypłacenie ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej. Sąd dokładnie zagłębił się w meritum sprawy i stwierdził, iż sposób interpretowania ustawy przeciwpożarowej przez małopolską RIO narusza konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej. "Furtka" została otwarta. Strony mogą jeszcze się odwoływać, ale nie zmieni to faktu, że strażacy skutecznie mogą dochodzić swoich praw. Źródło: www.brzesko.com.pl.

03.02. Zebranie OSP w Żegocinie.3.02.2008.

      Początek każdego nowego roku to okres zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. W takim zebraniu w niewielkiej jednostce OSP Rdzawa uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału WOjewódzkiego druh Czesław Kosiba. W wielu brali udział członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni (na zdjęciu druh Tadeusz Olszewski na zebraniu OSP w Żegocinie). Złożóno sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, a po dyskusjach udzielano zarządom absolutorium. Uchwalano także plany pracy i plany finansowe na 2008 rok. Sporo czasu w dyskusjach zajmowała sprawa strażackich szkoleń oraz plany zakupów umundurowania i sprzetu. W wielu jednostkach dyskutowano także o sprawie niewypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

04.02. Narada w Chodenicach.

   W Chodenicach odbyła się doroczna narada, podczas której strażacy podsumowali rok 2007. Uczestniczyli w niej wójtowie, prezesi zarządów i komendanci gminni oraz prezesi i naczelnicy jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zanim rozpoczęła się narada miała miejsce ceremonia pobłogosławienia i przekazania PSP w Bochni dwóch nowych samochodów: ratowniczo - gaśniczego GCBA 5/32/2,5 - Scania P 380 i specjalnego - operacyjnego Nissan X-Trial. Naradę prowadził mł. bryg. Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni. Przedstawił raport o stanie straży powiatu bocheńskiego.  W dyskusji głos zabrali m. in. Jan Tajduś - Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Czesław Kosiba - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie i Ludwik Węgrzyn - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.

17.03. e-learning2008-01m.jpg (4670 bytes)

   Jednostki PSP i OSP powoli idą za duchem czasu i nie tylko zmieniają na nowoczesny używany sprzęt ratowniczy, ale zmieniają także sposób doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. Odchodzi się od tradycyjnych szkoleń z wykładami, pogadankami na rzecz szkoleń komputerowych, opartych na internetowej platformie e-learningowej. 17 marca 2008 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni  otwarto multimedialną salę szkoleniową, w której zainstalowano cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Zgromadzono tu (pracownia znajduje się w świetlicy) także pomoce dydaktyczne (np. plansze poglądowe   o ratownictwie technicznym, medycznym), a także sprzęt do zajęć praktycznych tj. fantom - niemowlę z elektronicznym wskaźnikiem, fantom - dorosły, manekin ćwiczebny itd. Jest także sprzęt audiowizualny (rzutnik, ekran, laptop). [Więcej >>>]

21.03. Strażacka warta przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym w Żegocinie.

  "Bogu na chwałę - ludziom na pożytek" - to hasło widnieje na wielu strażackich sztandarach. Jego praktyczną realizacją jest udział strażaków w uroczystościach kościelnych. Także w tym roku we wszystkich kościołach w okresie wielkanocnym na terenie powiatu zaciągnięto strażackie warty honorowe przy Grobie Chrystusa. Pełniono je od piątku do rezurekcyjnej mszy świętej, spełniając ten tradycyjny obowiązek w skupieniu i z wielką powagą. Zależnie od lokalnej tradycji strażacy występują w mundurach galowych, ze sznurami, w czapkach rogatywkach, hełmach bojowych lub ozdobnych, butach typu skuter. W niektórych kościoła honorową wartę pełnili także członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

11.04. Posiedzenia zarządu w dn.11.04.2008

     11 kwietnia 2008 roku, na pierwszym w tym roku posiedzeniu. obradował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, w którym wzięli także udział członkowie komisji rewizyjnej. Przyjęto plan pracy na 2008 rok, podjęto ustalenia w sprawie terminu i przebiegu powiatowych eliminacji OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" oraz powołano Komisję Konkursową. Dokonano rozdziału przydzielonego limitu odznaczeń, zaopiniowano wnioski o przyznanie Złotych Znaków Związku i Medali Honorowych im. W. Chomicza. Powołano Komisję do wyłonienia najlepszej jednostki OSP z terenu powiatu w celu zgłoszenia jej do "Konkursu na najlepszą OSP Województwa Małopolskiego". Przyjęto treść protestu wobec zagrożeń dla południowych gmin powiatu wynikających ze złego sposobu remontu drogi wojewódzkiej E-965. [Więcej >>>]

18.04 Organizatorzy i laureaci powiatowych eliminacji OTWP 2008.

   18 kwietnia 2008 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni rozegrano powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Do rywalizacji o prawo reprezentowania powiatu bocheńskiego w eliminacji wojewódzkiej i bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni i Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni przystąpiło w 3 grupach wiekowych 18 uczniów: 8 ze szkół podstawowych, 8 z gimnazjów i tylko 2 licealistów. Reprezentowali oni cztery gminy powiatu, w których przeprowadzono wcześniej eliminacje gminne tj. Drwinię, Lipnicę Murowaną, Trzcianę i Żegocinę. Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany, zwłaszcza w grupie I (szkoły podstawowe). Eliminację przeprowadziła komisja w składzie: Tadeusz Cichoń,  Władysław Baniak, Witold Sajak.   [Więcej >>>]

26.04 Eliminacja woojewódzka OTWP 2008. Fot. Archiwum ZWO ZOSP RP.

    W dniu 26.04.2008 roku, w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, odbyła się X. Wojewódzka Eliminacja OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom". W imprezie uczestniczyli laureaci powiatowych eliminacji z całego województwa w trzech grupach szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W grupie I startowała0 20 uczniów. Bardzo dobrze spisała się reprezentantka powiatu bocheńskiego Joanna Sadulska, która zajęła 4 miejsce. Gdyby w teście miała 1 punkt więcej dostałaby się do ustnego finału. Wśród gimnazjalistów Adrian Adamczyk z dorobkiem 17 pkt. zajął miejsce 12 (na 20). W trzeciej grupie wiekowej Dominika Trojan z 14 punktami ulokowała się na miejscu 13 na 21 startujących. Wyjazd bocheńskich laureatów zorganizował Komendant Powiatowy PSP w Bochni.

28.04 Posiedzenie w remizie OSP Tarnawa.

    Prezes Zarządu Ludwik Węgrzyn i sekretarz Tadeusz Olszewski oraz (w roli gospodarza) wiceprezes Jan Kulig wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP, które odbyło się 28 kwietnia 2008 roku w świetlicy remizy OSP w Tarnawie, gmina Łapanów. Jednostka ta została powiatową laureatką konkursu na "Najlepszą OSP Województwa Małopolskiego" i zgłoszona została do finału wojewódzkiego. W początkowej części zebrania Prezes Ludwik Węgrzyn zaprezentował zebranym film prezentujący walory powiatu bocheńskiego, a Tadeusz Olszewski w komputerowej prezentacji i słownym komendarzu zaprezentował aktualną sytuacje w strażackim ruchu na terenie powiatu bocheńskiego. [Więcej >>>]

03.05 Poczty sztandarowe pod pomnikiem Św. Floriana w Lipnicy Dolnej.

    W dniu 3 maja 2008 roku w Gminie Lipnica Murowana odbyły się obchody Święta Strażaka. O godz. dziewiątej  w Kościele Parafialnym w Lipnicy Murowanej została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich strażaków, po której, strażacy z pocztami sztandarowymi oraz orkiestrą udali się pod pomnik Świętego Floriana w Lipnicy Dolnej.
Delegacje z jednostek OSP oraz Urzędu Gminy Lipnica Murowana złożyły kwiaty pod pomnikiem Św. Floriana. Następnie przedstawiciele Urzędu Gminy złożyli wszystkim strażakom z okazji ich święta, życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków.
/Źródło: www.lipnicamurowana.pl/.

03.05 Dzień Strażaka 2008 w Grobli.

   Dnia 3 maja 2008 r. w Grobli - Gmina Drwinia - w związku z przypadającym dniem. Św. Floriana, odbyły sie gminne obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystosci, w kórych uczestniczyli strażacy z Gminy Drwinia, przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele PSP w Bochni, odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków. Po polowej mszy świętej odbyła się strażacka część uroczystości. Komendant Powiatowy PSP w Bochni, młodszy brygadier Krzysztof Kokoszka złożyl zyczenia wszystkim strażakom oraz ich rodzinom. Do życzeń i gratulacji dolączyły się władze Gminy Drwinia. Podczas uroczystosci odznaczono wielu druhów. Najwyższe strażackie odznaczenie Złoty Znak Zwiazku otrzymał druh Władysław Kowalski.

04.05 Pobłogosławienie samochodów OSP w Żegocinie.

    W tym roku Gminne Obchody Dnia Strażaka w Żegocinie miały szczególny charakter, bo zostały połączone z obchodami 120 - lecia OSP w Żegocinie. To najstarsza jednostka w gminie i jednocześnie jedyna włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Opady deszczu nieco utrudniły zorganizowanie rocznicowej uroczystości, ale nie przeszkodziły w pobłogosławieniu 2 strażackich samochodów (Mercedesa i Magirusa) i wręczeniu odznaczeń, które otrzymało 41 strażaków z wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy.   Wręczał je Wiceprezes ZWO ZOSP RP - poseł Wiesław Woda. Medal Honorowy im. W. Chomicza otrzymali druhowie: Władysław Zatorski - Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie i Kazimierz Waligóra - Prezes Zarządu OSP w Żegocinie.

10.05 Wojewoda Jerzy Miller dekoruje bocheńskich strażaków.

     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 8 i 28 kwietnia 2008 r. odznaczył 8 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego. W tym gronie znaleźli się strażacy z OSP w Trzcianie: Andrzej Tabak i Stanisław Gutowski oraz sekcyjny Robert Jodłowski i aspirant Grzegorz Sajak z PSP w Bochni. Te wysokie odznaczenia państwowe zostały im wręczone przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera 10 maja 2008 r. na Rynku Głównym w Krakowie podczas obchodów jubileuszu 135 -lecia powstania Straży Krakowskiej. Strażacy z PSP w Bochni otrzymali odznaczenia za to, że decydowali się, praktycznie bez zabezpieczenie, ratować uwięzionych w studni, podtrutych, ojca i syna. O odważnym działaniu trzciańskich strażaków pisaliśmy już kilkakrotnie. 7 grudnia 2007 roku, z narażeniem własnego życia wynieśli staruszkę z płonącego domu mieszkalnego w Trzcianie.

12.05 Dekoracja Wójta Andrzeja Kulara.

   12 maja 2008 r.  z okazji Dnia Strażaka w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Bochni miała miejsce uroczystość wręczenia z okazji medali i ozdnaczeń.  Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono: Błoniarza Jerzego - Wójta Gminy Żegocina,  asp. Adamczyka Roberta, kpt. Gadowskiego Piotra, st. ogn. Gołdasa Pawłą, st. ogn. Łąckiego Stanisława, st. asp. Starego Tadeusza, st. ogn. Turka Adama, srebrnym: Kulara Andrzej (Wójta Gminy Drwinia), Rachwała Zbigniewa, mł. ogn. Dudka Mieczysława,  mł. kpt. Kica Barbarę, brązowym: redaktorów: Koniecznego Przemysława ("Dziennik Polski") i Więcek Małgorzatę ("Gazeta Krkowska"), Zagórską - Mazur Elżbietę i  sekc. Dudka Jana.  Brązową Odznakę " Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymali: st. kpt. Wolak Maciej,  kpt. Matyasik Paweł,  st. asp. Stary Tadeusz.  Odznaczenia wręczał m. in.Prezes Ludwik Węgrzyn.

21 - 25.05 Powitanie niemieckich strażaków w Rozdzielu.

     Od 21 do 25 maja Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia-Saarlouis i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni gościły 14 - osobową grupę strażaków z Saarlouis. Było to czwarte spotkanie strażackie. W programie tegorocznej wizyty, podczas której 5 niemieckim strażakom towarzyszyły żony,   znalazły się m. in.  rodzinne spotkania z bocheńskimi strażakami, zwiedzanie Bochni i ziemi bocheńskiej, spotkanie z  ochotnikami w Rozdzielu i Nowym WIśniczu, zwiedzanie  Zakopanego, Krakowa, Krościenka i Szczawnicy wraz ze spływem Dunajcem. W Rozdzielu Reiner Quirin - szef niemieckiej grupy - obiecał m. in. zrobić wszystko dla zorganizowania wymiany strażackich grup młodzieżowych. Uzgodniono także szczegóły zakupu w Niemczech kolejnego samochodu pożarniczego, który przekazany zostanie do OSP w Rozdzielu.

24.05 Jan Kulig - Najpopularniejszy Strażak 2007 r. Regionu Tarnowskiego".

   Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni druh Jan Kulig, Wójt Łapanowa otrzymał tytuł "Najpopularniejszy Strażak 2007 Roku Regionu Tarnowskiego".  24 maja podczas wielkiej gali w tarnowskim teatrze ogłoszone zostały wyniki konkursu. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym zostali zgłoszeni kandydaci z czterech powiatów regionu tarnowskiego (zgłoszono prawie 80 osób). Do ścisłej czołówki trafiło dwudziestu z nich i byli to przedstawiciele powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego oraz tarnowskiego. Powiat bocheński reprezentowali jeszcze oprócz zwycięzcy Anna Błasińska z Trzciany, Stanisław Bukowiec z Chodenic i Jerzy Piś z Lipnicy Murowanej. Laureatom wręczono dyplomy i maskotki. Zwycięzca otrzymal także złoty hełm strażacki. [Więcej >>>]

25.05 Franciszek Zatorski otrzymuje Medal Honorowy im. B. Chomicza.

   25 maja 2008 roku  w  Ujeździe (gmina Trzciana) miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości połączonej z odsłonięciem tablicy pamiatkowej ku czci zamordowanych w 1944 roku 4 żołnierzy AK pochodzących z tej wsi, nastąpiło także  pobłogosławienie oraz przekazanie zakupionego w Austrii samochodu dla OSP Ujazd. Wśród wielu uczestnikó Święta byli zacni goście,  m. in. poseł Wiesław Woda, senator Maciej Klima,  Prezes Zarządu Małopolskiego ZOSP RP Czesław Kosiba, Wicestarosta Bocheński Tomasz Całka. Podczas uroczystości wręczono strażackie wyróżnienia. Medal Honorowy im. B. Chomicza otrzymał Franciszek Zatorski z OSP w Rdzawie.

28.05 Wypadek w Gorzkowie.

    W dniu 28 maja 2008 r. około godz. 4:54 na granicy miejscowości Gorzków i Łazy (około 5 km od Bochni) na drodze krajowej nr 4 doszło do tragicznego wypadku. Kierujący samochodem osobowym typu van przejechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Działania zastępów PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sukcesywnym uwalnianiu uwięzionych osób i przekazywaniu ich zespołom karetek pogotowia ratunkowego. Lekarz stwierdził na miejscu zgon czterech osób, w tym 2 dzieci. Najtrudniejsze było uwolnienie kierowcy samochodu ciężarowego, który znajdował się w całkowicie zniszczonej kabinie pojazdu. Takiej tragedii nie było na drogach naszego powiatu. W wypadku zginęli: matka, ojciec i dwójka dzieci, wracających z wycieczki na Ukrainę. Pozostała trójka dzieci i kierowca samochodu ciężarowego przebywają w szpitalu.

29.05 Odrestaurowana sikawka w Borównej.

    29 maja 2008 roku serwis internetowy www.bochnianin.pl poinformował, że w Borównej - gmina Lipnica Murowana - grupka osób na czele z Prezesem OSP Mieczysławem Pałką odrestaurowała starą sikawkę konną. Odstawiona kiedyś do "lamusa" znów żyje. Siedmioosobowa grupa członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej od kilku tygodni regularnie trenuje na odnowionym sprzęcie. Inspiracją do podjęcia takiej inicjatywy była informacja Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipnickiej Stanisława Kałamejki o organizowanych w Trzebiatowie (zachodniopomorskie) zawodach strażackich z udziałem zabytkowych sikawek strażackich. Drużyna z Borównej planuje wziąć udział w czerwcowych zawodach w Trzebiatowie, jak również chce pokazać swoją perełkę podczas Dni Powiatu Bocheńskiego (8.VI w Nowym Wiśniczu).

01.06 Strażacka uroczystość w Zbydniowie.

    1 czerwca 2008 r. w Zbydniowie (Gmina Łapanów) miały miejsce tegoroczne obchody Gminnego Święta Strażaka. Miejsce wybrano celowo ze względu na  oddanie do użytku zmodernizowanej remizy OSP oraz przekazanie tej jednostce samochodu strażackiego marki Magirus - Deutz.. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą, odprawioną w koncelebrze trzech księży przed miejscową przydrożną kapliczką.  Po przemaszerowaniu pod zmodernizowana remizę dokonano pobłogosławienia samochodu i remizy. Odbyła się także ceremonia wręczenia strażackich odznaczeń. Zaproszeni goście i licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi mogli zobaczyć bogaty program artystyczny, w kilku punktach koncentrujący się na elementach strażackich. [Więcej >>>]

01.06 Zawody Gminy DRwinia.

     W dniu 1 czerwca 2008 r. odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Gminy Drwinia, w których wzięło udział 8 drużyn, w tym: 6 drużyn grupy ,,A", 1 drużyna młodzieżowa pożarnicza - mieszana, 1 drużyna młodzieżowa pożarnicza - chłopcy.  Zawody rozegrano w nast. Konkurencjach: ćwiczenia bojowe grupy ,,A", sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami grup ,,A", rozwiniecie bojowe drużyn młodzieżowych wg. CTiF, bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami wg. CTiF.   Po podsumowaniu wyników z poszczególnych konkurencji końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce - OSP Bieńkowice, II miejsce - OSP Drwinia, III miejsce - OSP Dziewin, IV miejsce - OSP Wyżyce, V miejsce - OSP Mikluszowice, VI miejsce- OSP Niedary.  W rywalizacji drużyn młodzieżowych zwyciężyła OSP Dziewin, drugie miejsce zajęła drużyna z Wyżyc.   [Więcej >>>]

3.06. Pożar lasu.

    3 czerwca w miejscowości Buczków, gm. Rzezawa na wskutek pożaru spaliło się około 3 ha upraw, traw i prywatnego lasu sosnowego. Ogień został ugaszony przez przybyłych na miejsce strażaków z 13 jednostek. Ogie nie zagroził domostwom jak również nikt nie został ranny.  Ze wstępnych ustaleń wynika, że do pożaru doszło kiedy jeden z mieszkańców robił prace porządkowe wokół domu polegające na paleniu suchej trawy. W pewnym momencie podmuch wiatru przeniósł ogień na pobliską łąkę a następnie na okoliczne łany zbóż. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko i na nic zdały się podejmowane przez niego próby gaszenia. Było to najpoważniejsze takie zdarzenie w tym roku na terenie bocheńszczyzny.

07.06 07.06.2008 - II Charytatywny Piknik w Chodenicach.

   7 czerwca 2008 roku zorganizowany został w Chodenicach II Charytatywny Piknik Strażacki, połączony z obchodami   85-lecia powstania jednostki OSP w tej miejscowości. W kaplicy w Chodenicach została odprawiona w intencji strażaków msza święta. Były przemówienia, gratulacje, medale dla zasłużonych strażaków. Drugim elementem uroczystości był piknik, podczas którego odbywały się popisy artystyczne. Dużo emocji wzbudzały konkursy siłączy i siłaczek. Organizatorzy zadbali też o inne atrakcje, zwłaszcza dla najmłodszych. Były też poważniejsze punkty programu - pokaz ratownictwa medycznego czy możliwości działania ogromnego, strażackiego wysięgnika, który niedawno wzbogacił bazę sprzętową naszej PSP. Strażacy urządzili też kwestę, z której dochód będzie przeznaczony na rehabilitację  Krzysztofa Imiołka.

08.06 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze - Stanisławice.

    8 czerwca 2008 roku w Stanisławicach odbyły się zawody drużyn Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu gminy Bochnia. W zmaganiach  uczestniczyło 11 jednostek pożarniczych. Należy podkreślić, iż dodatkowo OSP z Cerekwi, Bogucic i Stanisławic wystawiły do rywalizacji zespoły młodzieżowe. Zawody zostały przeprowadzone w dyscyplinach takich jak sztafeta oraz ćwiczenia bojowe. Dostarczyły one wiele emocji i wrażeń zarówno samym uczestnikom jak i widzom.  Wyniki zawodów przedstawiały się następująco: I miejsce - OSP z Bessowa, II miejsce - OSP z Cerekwi oraz III miejsce OSP z Moszczenicy. Natomiast w kategorii młodzieżowej w grupie chłopców: I miejsce - OSP z Cerekwi, II miejsce - OSP ze Stanisławic, a dziewczyn - I miejsce OSP Bogucice. Zwycięzcom dyplomy i puchary wręczył wójt Jerzy Lysy. [Więcej >>>]

14.06  Strażacka sikawka z OSP w Borównej.

     W dniu 14 czerwca 2008 r. odbyły się w Trzebiatowie (koło Koszalina) Międzynarodowe Zawody Strażackich Sikawek Konnych. Zawody, rozgrywane tu od 2005 roku, cieszą się coraz większym zainteresowaniem drużyn. W 2005 roku startowało 13 drużyn, w 2006-21 drużyn, w 2007 -  40 drużyn. W 2008 roku, w zawodach wzięło udział 49 drużyn: 19 męskich, 10 kobiecych oraz 9 w kategorii oldboyów, reprezentujących 6 województw, w tym małopolskie. Po raz pierwszy w takich zawodach wzięła udział ekipa OSP z Borównej, gm. Lipnica Murowana. Zawody odbyły się według tradycyjnego regulaminu, sporządzonego na podstawie regulaminu Zawodów Krajowych w Cichowie, czyli startujące drużyny musiały pokonać tor przeszkód oraz wykonać ćwiczenie bojowe, które polegało na sprawieniu linii ssawnej i linii gaśniczej, uruchomienie sikawki i strącenie "ognika" strumieniem wody. Zajęli dobre - 15 miejsce.

22.06 Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Gminy Trzciana.

   Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze rozegrane zostały na stadionie sportowym w Rdzawie. Udział wzięły dwie drużyny młodzieżowe oraz drużyny seniorskie wszystkich siedmiu jednostek. Zawody rozpoczęto zbiórką, podczas której przypomniano zasady regulaminu. Tegoroczne zawody sędziowali strażacy z PSP w Bochni (Robert Cieśla i Tadeusz Stary) oraz strażacy - ochotnicy gminy Drwina.  W poszczególnych grupach wygrały: MDP dz. OSP Trzciana, MDP chł. OSP Trzciana, seniorzy - OSP w Kierlikówce (140,5 pkt). Te właśnie drużyny zostały zakwalifikowane do zawodów powiatowych. Następnie odbyła się ceremonia rozdania nagród, które zostały ufundowane przez Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - organizatora zawodów (to specjalne ubrania strażackie, buty itp.).

12.07. Sztandar dla OSP w Drwini.

    Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedarach (gmina Drwinia) przeżywała 12 lipca 2008 roku  uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru. Wzięły w niej udział delegacje i poczty sztandarowe sześciu jednostek OSP Gminy Drwinia, a także orkiestra dęta OSP w Uściu Solnym. Wśród zaproszonych gości obecny był m. in. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - druh Czesław Kosiba, który poświęcony przez proboszcza parafii Uście Solne ks. Alberta Urbasia sztandar wręczył Prezesowi Zarz adu OSP Niedary. W czasie uroczystości dokonano odznaczenia 23 członków OSP Niedary i OSP Wyżyce. Należy nadmienić, że gospodarze uroczystości wykonali szereg prac gospodarczych wokół remizy. Obecni na uroczystości goście gratulowali druhom OSP Niedary otrzymanego sztandaru a także dziękowali za aktywne działanie na rzecz OSP i miejscowości Niedary.

13.07. Zawody OSP w Lipnicy Murowanej.

     Na stadionie w Lipnicy Murowanej rozegrano Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.  Wzięło w nich udział pięć drużyn strażackich z terenu gminy Lipnica Murowana. Zawodnicy mieli do pokonania sztafetę pożarniczą na 400 m oraz musieli wykonać ćwiczenie bojowe. Sędziowali strażacy z PSP w Bochni oraz OSP z   Drwini. Po zacietej walce zwyciężyła drużyna z OSP Lipnica Dolna zdobywając 132 pkt, wygrywając tylko 1 punktem z druzyną OSP z Lipnicy Murowanej. Na trzecim miejscu OSP z Rajbrotu (165,09 pkt), czwartym OSP Lipnica Górna (230,35). Z powodu awarii sprzętu strażacy OSP Borówna zostali zdyskwalifikowani. Imprezie towarzyszył piknik, podczas którego  miały miejsce pokazy taekwondo oraz sprzętu gaśniczego i wozów strażackich, w tym zabytkowej sikawki z OSP w Borównej.

24.07.

    24 lipca 2008 roku obradowało Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Jego członkowie podjęli uchwały w sprawie pozytywnego zaopionowania wniosków o dofinansowanie zakupów sprzętu i umundurowania, przyznania strażackich odznaczeń. Kolejna uchwała dotyczyła przyznania odznak "Strażak Wzorowy". Prezydium Zarządu podjęło także ostateczna decyzję w sprawie zorganizaowania Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, które odbęda się 14 września 2008 roku, na stadionie sportowym w Nowym Wiśniczu. Dyskusja nad ich przygotowaniem zdominowała obrady. O szczegółach organizacyjnych napiszemy osobno. Dokonano analizy opłacania składek członkowskich oraz przeanalizowano działania straży pożarnych w okresie maj - lipiec 2008 r.

10.08. Zawody sportowo - pożarnicze w Żegocinie.

    W piękne, słoneczne niedzielne popołudnie 10 sierpnia 2008 roku, na stadionie KS "Beskid" w Żegocinie rozegrano Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło cztery drużyny, spośród 5 jednostek istniejących na terenie gminy. Startowały tylko drużyny grupy A (seniorzy). Po sztafecie prowadziła drużyna OSP w Bełdnie, ale bojówkę i całe zawody wygrała drużyna OSP z Łąkty Górnej (137,78 pkt) i to ona reprezentować będzie Gminę Żegocina na zawodach powiatowych. Komisji sędziowskiej, w której pracowali także strażacy z Gminy Trzciana, przewodniczył mł. kpt. Robert Cieśla. Zmagania strażaków oglądała licznie przybyła publiczność, dla której organizatorzy przygotowali liczne niespodzianki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy podnośnikiem, udostępnionym przez PSP w Bochni.

29.08. Posiedzenie Prezydium.

      W siedzibie ZOP ZOSP  RP w Bochni odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu. Obrady prowadził wiceprezes Stanisław Gaworczyk. Głównym tematem zebrania było przygotowanie Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych. Obdędą się one 14 września 2008 r. (niedziela) na stadionie w Nowym Wiśniczu. Odprawę z dowódcami zaplanowano na godz. 12.30, zbiórkę drużyn na 12.45, a uroczyste rozpoczęcie imprezy na godzinę 13.00. Zebrani podzielili się obowiązkami i podjęli ustalenia w sprawie organizacji i zabezpieczenia imprezy. Do rywalizacji o puchary,nagrody i prawo reprezentowania powiatu na zawodach wojewódzkich wystartuje ponad 20 drużyn. Ich dowódcy spotkają się na kilka dni przed zawodami na odprawie z sędzią głownym zawodów. Organizatorzy przewidzieli kilka dodatkowych atrakcji dla kibiców, w tym mecz reprezentacji piłkarskich OSP - PSP.

31.08. Seminarium pożarnicze w ICEO Żegocina.

    W Internetowym Centrum Edukacyjno - Oświatowym w Żegocinie odbyło się seminarium, którego uczestnikami było około 20 strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Żegocina. Na zlecenie firmy Combidata, która prowadzi te Centra, przeprowadził je kpt. Mirosław Mroczek z PSP w Bochni. Temat seminarium był dwuczęściowy i brzmiał: "Taktyka gaszenia pożarów lasów i wykorzystanie aparatów sprzętu dróg oddechowych". Czterogodzinne zajęcia dostarczyły uczestnikom seminarium dużo nowych wiadomości z zakresu wyszkolenia teoretycznego, a związanych ze specyficznymi działaniami związanymi z bardzo trudnymi akcjami gaszenia pożarów lasów.  Druga częśc zajęć w świetlicy OSP w Żegocinie to zagadnienia związane z ochroną dróg oddechowych z użyciem specjalistycznego sprzętu.

07.09. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Sobolowie.

   7 września 2008 r. na boisku sportowym w Sobolowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Łapanów.  I miejsce zajęła wśród seniorów OSP Sobolów, II miejsce Tarnawa, III miejsce Wolica, IV miejsce Zbydniów, V miejsce Łapanów. Wyniki drużyn młodzieżowych chłopców: I miejsce OSP Sobolów, II miejsce OSP Tarnawa. Drużyna młodzieżowa dziewczęca OSP Sobolów. Zwycięskie drużyny OSP Sobolów będą reprezentować Gminę na IV Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Dyplomy i nagrody wręczał Pan Andrzej Śliwa - Przewodniczący Rady Gminy w Łapanowie. Zwycięzcy z poszczególnych grup wezmą udział w zawodach powiatowych, które rozegrane zostaną w Nowym Wiśniczu.

14.09. IV. Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze.

    Na stadionie sportowym w Nowym Wiśniczu rozegrano IV Zawody Sportowo - Pożarnicze Powiatu Bocheńskiego. Obserwował je m. in. Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie druh Czesław Kosiba. Startowały 22 drużyny, w tym 10 grupy A (wygrała po raz 4 OSP w Królówce), 3 grupy C (wygrała OSP Bogucice), 4 MDP chłopców (wygrała OSP Wiśnicz Mały) i 3 MDP dziewcząt (wygrała OSP Trzciana). Z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni Ludwika Węgrzyna i Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka oraz Burmistrza Nowego Wiśnicza Stanisława Gaworczyka najlepsze drużyny odebrały dyplomy, puchary i cenne nagrody, udunowane dzięku wsparciu samorządów i prywatnych sponsorów. Zwycięscy reprezentować będą powiat na zawodach wojewódzkich. [Relacja>>>]

11.10. Strażacy na Wielkim Odpuście Różańcowym.

   Jak co roku na początku października odbywa się uroczystość odpustowa w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. W tym roku Wielki Odpust Różańcowy trwał w dniach 5-12 października i przebiegał pod hasłem "Być uczniem Chrystusa, tak jak Maryja". 11 października 2008 r. wzięły w nim udział służby mundurowe oraz przedstawiciele samorządów.  Uroczystość rozpoczęła się się przemarszem pocztów sztandarowych strażaków PSP i OSP z Placu Fischera do Bazyliki.   O godzinie 17.00 rozpoczęłą się uroczysta, polowa Msza Święta. Wszystkich powitał na placu przed Bazyliką ks. proboszcz Zdzisław Sadko - kustosz bocheńskiej Bazyliki i Sanktuarium. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. kapelan Władysław Kulig. Nabożeństwo uświetniła strażacka Orkiestra Dęta z Okulic. [Relacja >>>]

20.10 Ćwiczenia w Bieńkowicach.

    Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Tematem ćwiczeń było gaszenie pożaru przestrzennego budynku mieszkalno - gospodarczego. Natomiast celem ćwiczenia było przećwiczenie założenia: podawanie wody na duże odległości z zastosowaniem systemu przetłaczania, przepompowywania i dowożenia wody do pożaru ( pobór wody z rzeki Raby). Według oceny głównego rozjemcy ćwiczeń zastępcy Komendanta Powiatowego KP PSP w Bochni st. kpt. Czesława Ziaji ćwiczenia przebiegły zgodnie z opracowanym scenariuszem, a strażacy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem do działań w trudnych warunkach terenowych. [Więcej >>>]

08.11. Strażackie Zaduszki 2008 w Łakcie Górnej.

   Już po raz piąty strażacy z wszystkich jednostek OSP Gminy Żegocina i dodatkowo z OSP Łąkta Dolna (Gmina Trzciana) oraz Komendy Powiatowej Policji w Bochni spotkali się w kościele parafialnym w Łąkcie Górnej na "Strażackich Zaduszkach". Nabożeństwo sprawowali w koncelebrze: ks. kpt. Władysław Kulig - Kapelan Strażaków Województwa Małopolskiego oraz ks. Stanisław Szczygieł - Kapelan Strażaków Ochotników Gminy Żegocina. Wszystkie teksty modlitw oraz wypominki czytali sami strażacy: Leopold Grabowski - OSP Bełdno), Ignacy Rożnowski - OSP Bytomsko, Janusz Stańdo - OSP Łąkta Górna, Jan Kukla - OSP Łąkta Dolna, Czesław Szewczyk - OSP Rozdziele i Zbigniew Nożkiewicz - OSP Żegocina). Asystowały także dziewczęta z MDP łąkieckiej jednostki.

12.11. Montaż anteny w OSP Łąkta Górna.

  OSP w Łąkcie Górnej (Gmina Żegocina) jest drugą w tej gminie jednostką, w której został zamontowany system selektywnego alarmowania. W pracach przy instalacji urządzenia selektywnego alarmowania pomagali strażacy z tej jednostki. Montażu i sprawdzenia działania sprzętu, któy kosztował około 5 tysięcy złotych, dokonała firma p. Sławomira Janusa z Krakowa. System selektywnego alarmowania polega na tym, że informacje o wywoływanych alarmach przychodzą do danej jednostki radiowo, a uruchomienie alarmu dokonuje dyżurny powiatowego stanowiska kierowania z PSP w Bochni. Urządzenie działa bardzo dobrze, z czego bardzo zadowoleni są strażacy jednej z najprężniej działających jednostek OSP Gminy Żegocina.

16.11. Strażackie ćwiczenia w Rozdzielu.

    Tegoroczne Powiatowe Ćwiczenia  Taktyczno - Bojowych i Aplikacyjne Komenda Powiatowa PSP w Bochni zorganizowała w Rozdzielu, Gmina Żegocina. Ponad 20 samochodów (w tym dwa podnośniki hydrauliczne) i setka strażaków z JRG z Bochni i Limanowej oraz wszystkich jednostek OSP Gminy Żegocina i jednostek KSRG powiatu bocheńskiego wzięła udział w tych ćwiczeniach, których celem było m. in. doskonalenie współdziałania przy gaszeniu pożarów obiektów zabytkowych. Drewniany, XV - wieczny kościół p.w. Św. Jakuba w Rozdzielu znakomicie nadaje się do tego typu ćwiczeń, które obserwowali Komendanci Powiatowi PSP z Bochni i Limanowej, st. kpt. Wilk z KW PSP w Krakowie, a także zaproszeni goście, w tym Starosta Powiatu Bocheńskiego Jacek Pająk. Obszerna [Relacja >>>].

02.12 02.12.2008.jpg (4127 bytes)

   Na ostatnim w 2008 roku posiedzeniu obradowały wspólnie Zarząd i Komisja Rewizyjna ZOP ZOSP RP w Bochni. Obrady prowadził Prezes - druh Ludwik Węgrzyn. Po omówieniu ostatnich dzialań Zarządu zajęto się sprawa przygotowań do II. Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego MDP, który odbędzie się 13 grudnia 2008 roku w Żegocinie. Zarząd podjął uchwałę o wydatkowaniu 1500 zł na jego organizację i zakup nagród. Dyskutowano także nad propozycją nowego sposobu przyznawania dopłat dla OSP na zakup samochodów, nad udziałem w spotkaniu opłatkowym, organizowanym 20 grudnia 2008 r. w Tarnowie oraz wznowieniem wypłacania tzw. ekwawalentu za udział strazaków - ochotników w akcjach ratowniczych. Zebranie zakończono złożeniem sobie życzeń świątecznych.

13.12 II Powiatowy Turniej Rekreacyjny MDP.

     Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie zorganizował w dniu 13 grudnia 2008 r. w Żegocinie II. Powiatowy Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Bocheńskiego. W sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie w 3 konkurencjach: futsalu chłopców, piłce ręcznej dziewcząt oraz strażackim torzez z przeszkodami) rywalizowało 11 drużyn: 6 chłopięcych i 5 dziewczęcych z 6 gmin (Drwinia, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina). Imprezę zorganizaowaną wg pomysłu i z inicjatywy druha Tadeusza Olszewskiego otworzyli: Prezes ZOP ZOSP w Bochni druh Ludwik Węgrzym oraz Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. [Relacja >>>]

20.12 Pożar zabytkowej dzwonnicy w Łapczycy.

   W sobotę20 grudnia 2008 roku między 5.30 a 6.30 spłonęła zabytkowa, drewnianan dzwonnica w Łapczycy.  Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godz. 6 rano. Ogień błyskawicznie objął drewnianą, pochodzącą z XVIII w. dzwonnicę. Szybka akcja strażaków spowodowała, że gień nie rozprzestrzenił się i nie objął stojącego kilka metrów dalej kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ufundowanego przez Kazimierza Wielkiego. Strażakom udało się uratować fragment drewnianej konstrukcji dzwonnicy. W ogniu stopiły się dwa zabytkowe dzwony. Przyczyny pożaru nie są znane, choć przypuszcza się, że było to podpalenie. W akcji gasniczej uczestniczyli strażacy z 12 jednostek OSP z okolicznych miejscowości i JRG PSP w Bochni. 

20.12 Spotkanie opłatkowe strażaków w Tarnowie.

   20 grudnia  w sali Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Tarnowie odbyło się "Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków 2008". Było okazją do złożenia wzajemnych życzeń świąteczno-noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. Wzięlo w nim udział około 500 strażaków - ochotników i PSP z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego. Spotkaniu przewodniczył Ks. Biskup Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Swoją obecnością brać strażacką zaszczycili Parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz zaproszeni goście. Wśród strażaków była także delegacja ZOP ZOSP RP w Bochni m. in. Prezes - druh Ludwik Węgrzyn, z-ca - druh Jan Kulig, sekretarz - druh Tadeusz Olszewski.

wstecz