Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2015

21.12

Strażacy na medal 2016.

"Strażący na medal" - to konkurs organizowany przez PKN ORLEN, w którym główną nagrodą są pieniądze na specjalistyczny sprzęt strażacki. Łączna pula nagród dla trzech zwycięskich drużyn to 7500 zł (1 m. - 3 000 zł, 2. - 2 500 zł oraz 3. 2 000 zł). Jedyną jednostką z terenu powiatu bocheńskiego, którą zgłoszono do tego konkursu była OSP Mikluszowice. Gratulujemy tej jednostce, która internetową rywalizację zakończyła na świetnym II miejscu, uzyskując aż 2247 głosów, co jest niesamowitym wynikiem na tak małą miejscowość jak Mikluszowice. Warto dodać, że w konkursie rywalizowało 168 innych jednostek z terenu całego kraju. - To właśnie Państwa pomoc przyczyniła się do wygrania 2500 zł, a pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego tak bardzo potrzebnego w naszej jednostce. Dziękujemy - napisał Kamil Kolanowski - Naczelnik.  [Więcej >>>]

20.12

2015-12-20 Spotkanie opłatkowe w Tarnowie.

20 grudnia 2014 roku, w piękny, ciepły, prawie wiosenny dzień, w Sali im. Wiesława Wody Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie już po raz dziewiąty zostało zorganizowane Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków. Na wspólnym kolędowaniu spotkali się strażacy z OSP I PSP powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego.   Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej na czele z Prezesem Waldemarem Pawlakiem, przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków na czele z Prezesem Edwardem Siarką oraz kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na czele z nadbryg. Andrzejem Mrozem. Obecni byli także: posłowie, samorządowcy, kapelani, w tym Kapelan Krajowy Strażaków ks. bryg. dr Jan Krynicki. [Więcej >>>]

15.12

2015-12-15 narada w OSP Bogucice.

15 grudnia 2015 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucicach, a wiec jednostce, która w tym roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, odbyła się narada operacyjno - szkoleniowa zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Bochni z udziałem Komendantów Gminnych ZOSP RP i naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG oraz pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach miast i gmin. Ponadto w naradzie wzięli udział zaproszeni goście, w tym Ludwik Węgrzyn - Starosta Bocheński i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Uczestników narady powitał najpierw Prezes Zarządu OSP Bogucice - Franciszek Trzaska - Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Naradę prowadził mł. bryg. Piotr Gadowski. [Więcej >>>]

08.11

2015-11-08 - Jubileusz 70-lecia OSP Zbydniów.

8 listopada 2015 r. jednostka OSP Zbydniów obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Mszy św. polowej w intencji strażaków przewodniczył ks. prob. Jerzy Filek, proboszcz Parafii Tarnawa. Po jej zakończeniu, w rytm muzyki przygrywanej przez Strażacką Orkiestrę Dętą OSP w Tarnawie, wszyscy zebrani przeszli pod remizę, by wziąć udział w okolicznościowej akademii. Rozpoczęło ją złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości druha Tomasza Pruchnika - druhowi Janowi Kuligowi - Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie. Następnie odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy, na której wyryte zostały słowa: "1945 - 2015. W hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie za bezinteresowną pomoc bliźniemu i społeczeństwu w 70. rocznicę powstania. Zarząd i Druhowie OSP Zbydniów". [Więcej >>>]

08.11

2015-11-08 - Uroczystość w Dziewinie.

 8 listopada 2015 roku, przy wybudowanym magazynie przeciwpowodziowym w Dziewinie, w którym znalazło się miejsce dla nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewinie, miało miejsce uroczyste jego przekazanie do użytku. Na uroczystość przybyły liczne poczty sztandarowe oraz goście, wśród których byli m. in. Druh Tadeusz Olszewski - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, Mateusz Kracik - Zastępca Wójta Gminy Drwinia, Przewodniczący Rady Gminy Drwinia Roman Gołębiowski. Początki starań o realizację tego zadania sięgają roku 2012, kiedy to wójt Jan Pająk wraz z obecnym starostą Ludwikiem Węgrzynem złożyli roboczą wizytę w MSW. W jej następstwie zaproszenia do Drwini w dniu 5 lipca 2012 roku przybył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Stanisław Rakoczy.  [Więcej >>>]

04.11

Posiedzenie Zarządu OP - 04.11.2015.

Trzecie w tym roku kalendarzowym posiedzenie pełnego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni odbyło się 4 listopada w świetlicy Bursy Ponadgimnazjalnej w Bochni. Obradom zarządu, z udziałem członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczył Druh Prezes - Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn. W przyjętym jednogłośnie porządku obrad znalazły się dwa zasadnicze punkty: informacja o działalności Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bochni w trzecim kwartale 2015 roku oraz podstawowe informacje o zbliżającej się kampanii sprawozdawczo - wyborczej w Związku OSP RP. Wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP w Bochni Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń szczegółowo przypomniał najważniejsze działania strażackie na terenie powiatu, które miały miejsce w trzecim kwartale bieżącego roku. Działo się naprawdę dużo. [Więcej >>>]

19.10

2015-10-19 Przekazanie sprzętu dla OSP.

19 października 2015 r. na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyło się uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego oraz sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego, zakupionego ze środków Rady Powiatu Bochnia, która dofinansowała zakup sprzętu dla następujących jednostek: OSP Bessów, OSP Trzciana, OSP Łąkta Dolna, OSP Dziewin, OSP Ispina, OSP Wolica, OSP Łazy, OSP Bogucice, OSP Sobolów, OSP Łapanów, OSP Ujazd, OSP Majkowice, OSP Chodenice, OSP Stary Wiśnicz.  W uroczystości wzięli udział: Starosta Bocheński i zarazem Prezes ZOP ZOSP RP - Ludwik Węgrzyn; Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP - Kazimierz Sady oraz przedstawiciele jednostek OSP, które otrzymały samochód pożarniczy, wyposażenie indywidualne oraz sprzęt przeciwpożarowy. [Więcej >>>] 

18.10

2015-10-18 - Reanault dla OSP Lipnica Murowana.

Dzień 18 października 2015 roku zostanie zapisany w kronice OSP w Lipnicy Murowanej jako kolejne, ważne wydarzenie. Podczas uroczystego apelu na Rynku miała bowiem miejsce uroczystość pobłogosławienia i przekazania tej jednostce samochodu pożarniczego GCBA 5/32/2,5 Renault Kerax, pochodzącego z zasobów Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, przekazanego ochotnikom decyzja Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie nadbryg. Andrzeja Mroza. Stało się to prawie dokładnie w 50. rocznicę wyposażenia lipnickich strażaków w samochód pożarniczy, którym był wówczas wysłużony Dodge. Uroczystość składała się z trzech zasadniczych części: mszy świętej, odprawionej w kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła, uroczystego apelu, podczas którego nastąpiło przekazanie samochodu oraz spotkania strażackiego w świetlicy tutejszego Domu Kultury. [Więcej >>>]

18.10

2015-10-18 - XIV Małopolska Pielgrzymka Strażaków do Łagiewnik.

W niedzielę - 18 października 2015 roku - do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przybyła Małopolska Pielgrzymka Strażaków. Mszy św. która sprawowana była w samo południe, przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W już czternastej pielgrzymce wzięło udział kilkuset strażaków z całej Małopolski, w tym kiludzisięciu druhów z terenu powiatu bocheńskiego. Grupie tej współprzewodniczyli:  Zastępca Kapelana Powiatowego - ks. Stanisław Szczygieł oraz Jerzy Błoniarz - Prezes Wojewódzkiego Sądu Honorowego. - Wspólnie dziękujemy Bogu w tej świątyni za Jego opiekę nad Wami. Zwłaszcza podczas trudnych akcji - powiedział do zebranych ks. kard. Dziwisz. [Więcej >>>]

17.10

2015-10-17 - 135-lecie OSP Trzciana.

Uroczyste obchody 135-lecia OSP Trzciana zostały zorganizowane 17 października 2015 roku w świetlicy remizy tej jednostki. Przybyli liczni goście oraz reprezentacje wszystkich jednostek z terenu gminy wraz z pocztami sztandarowymi. Uroczystość prowadził w roli spikera Jerzy Dudek - Sekretarz ZOG ZOSP RP w Trzcianie. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie - Stanisław Piasecki. Przybyłych gości, w tym m. in. Andrzeja Kamysza-Kosiniaka powitał Wójt Gminy Trzciana i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie Józef Nowak. Po nim głos zabrał Prezes Zarządu OSP Trzciana - Krzysztof Kącki, który przybliżył zgromadzonym 135-letnią historię Jubilatki.Kolejną częścią uroczystości było wręczenia strażackich wyróżnień. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał Jan Satała - strażak z OSP Trzciana. [Więcej >>>]

10.10

2015-10-10 Cwiczenia OSP Gminy  Rzezawa.

10 października 2015 r. na terenie lasu jodłowskiego odbyły się Gminne ćwiczenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rzezawa pod kryptonimem "Susza 2015". Przed rozpoczęciem ćwiczeń wójt gminy Rzezawa Mariusz Palej uroczyście przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym w Borku, Łazach, Okulicach oraz Ostrowie Królewskim po dwa zestawy profesjonalnego umundurowania zakupionego w ramach programu "Bezpieczny strażak". Scenariusz przewidywał pożaru lasu (młodnika) w trudnych warunkach terenowych, pożar magazynu kory, zabezpieczenie miejsca działań przed osobami postronnymi, rozwinięcie linii gaśniczych, dostarczenie wody metodami przetłaczania i gaszenie pożaru oraz ewakuację osoby z terenu objętego pożarem i udzielenie poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy [Więcej >>>]

10.10

Procesja Rożańcowa Strażaków.

Strażacy, policjanci, straż miejska i inne służby mundurowe, a także hutnicy, samorządowcy, sołtysi oraz piesze pilegrzymki z Czchowa i Brzeska udali się na początku października do Bazyliki św. Mikołaja w Bochni na odpustowe nabożeństwo różańcowe, będące częścią Wielkiego Tygodniowego Odpustu ku czci Królowej Różańca Świętego - Matki Boskiej Bocheńskiej. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w słoneczne, ale chłodne sobotnie popołudnie 10 października 2015 roku. Rozpoczęła się zbiórką pododdziałów na Placu Fischera, z którego poczty sztandarowe i strażacki pododdział dowodzony przez Mateusza Satołę z Komendy Powiatowej PSP w Bochni, wraz z prowadzącą go Orkiestrą Dętą OSP Grobla, przemaszerowały do Bocheńskiej Bazyliki. Przybyłych do świątyni powitał nowy Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni - Ks.  Leszek Leszkiewicz. [Więcej >>>]

20.09

2015-09-20 - I Charytatywne Pokazy w Lipnicy Murowanej.

Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Lipnicy Murowanej we współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP z Krakowa zorganizował na stadionie Klubu Sportowego "Macierz" w dniu 20 września 2015 roku "I. Charytatywne Pokazy Strażackie" - piękną imprezę plenerową, której głównym celem było zebranie środków na pomoc dla chorego chłopca Mateusza. W pochmurne niedzielne popołudnie na stadion Klubu Sportowego "Macierz" w Lipnicy Dolnej przybyło z pewnością mniej widzów, niż chcieli tego organizatorzy, ale ci, co przyszli zobaczyli bardzo ciekawe pokazy, mogli posłuchać dobrej muzyki, posilić się oraz uczestniczyć w aukcji. Uczestnicy pokazów, sami strażacy i większość widzów wykazali ogromne serce, nie tylko przekazując kwoty pieniężne, ale także społecznie pracując przy organizacji imprezy, charytatywnie w niej uczestnicząc, przekazując przedmioty na aukcję. [Więcej >>>]

19.09

Małopolski Przegląd Strażackich Zespołów Artystycznych.

Na Małopolski Przegląd Strażackich Zespołów Artystycznych, 19 września 2015 roku do Bochni przyjechało 15 zespołów regionalnych, w tym śpiewaczy, tancerzy oraz kapeli ludowych z Pierzchowa, Rodaków, Chorągwicy, Witanowic, Gwoźdzca, Czernej, Lipnicy Wielkiej, Wójtowa, Modlnicy, Lipnicy Wielkiej. Powiat bocheński reprezentowała Kapela "Królewianie" z Królówki, którą prowadzi Albin Kiełtyka, znany takze jako kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej, którą prowadził przez 35 lat i w 200o roku przekazał  swojemu wychowawnkowi - Andrzejowi Czubanowi. To pierwszy taki przegląd zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni wspólnie z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego i Urzędem Miasta Bochnia, w którym wzięło udział 14 zespołów z całej Małopolski. [Więcej >>>]

19.09

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2015.

19 września 2015 roku na stadionie Klubu Sportowego "Szreniawa" w Nowym Wiśniczu rozegrane zostały VI Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP Powiatu Bocheńskiego. Wzięło w nich udział aż 26 drużyn (11 drużyn młodzieżowych, 5 kobiecych grupy C, 10 męskich grupy A ), gdyż oprócz zwycięzców eliminacji gminnych, w zawodach wzięli udział zdobywcy pierwszych miejsc z poprzednich zawodów powiatowych, rozegranych w 2013 roku. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych (opady mżawki) organizatorzy zawodów - Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, w porozumieniu z komisją sędziowską, postanowili usunąć z biegu sztafetowego i toru MDP usunąć przeszkody mogące spowodować ciężkie kontuzje zawodników tj. równoważnie. Po ponad sześciu godzinach rywalizacji zawodnicy ponownie ustawili się na zbiórce. [Więcej >>>]

14.09

Z wizyta w Saarlouis.

W dniach od 11- 14 września 2015 r. po raz kolejny miała miejsce wizyta partnerska straży pożarnych niemieckiego powiatu Saarlouis i polskiego powiatu bocheńskiego. Jest ona kontynuacją dotychczasowych kontaktów pomiędzy powiatami Saarlouis i Bochnią. Współpraca na płaszczyźnie pożarniczej ale również poznawanie tradycji, zwyczajów i obyczajów oraz kultury i sportu podczas tegorocznej wizyty była mocno ukierunkowana na zapoznanie się ze sprzętem, wyposażeniem, szkoleniami, zasadami i trybem pracy straży pożarnych oraz panującymi w nich zwyczajami i obyczajami. Główne punkty tegorocznej wizyty, w której uczestniczyli m. in: Jerzy Błoniarz - Prezes Sądu Honorowego ZOSP RP w Krakowie oraz Tadeusz Cichoń i Krzysztof Kokoszka - Wiceprezesi ZOP ZOSP RP w Bochni, to: poznanie zasad i trybu pracy zintegrowanego Centrum Sterowania w Saarland. [Więcej >>>]

05.09

VI Zawody Strzeleckie OSP.

Zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni i Zarząd Powiatowy LOK w Bochni VI. Zawody Strzeleckie Straży Pożarnych rozegrane zostały w sobotnie przedpołudnie 5 września 2015 roku.  Do rywalizacji na strzelnicy w Pogwizdowie przystąpiły reprezentacje wszystkich gmin z terenu powiatu. Dopisała pogoda i frekwencja. Imprezę po raz pierwszy rozegrana pod Patronatem Honorowym Wojciecha Kozaka - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego otworzył główny organizator zawodów - Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bochni - Druh Tadeusz Cichoń.  Zasady bezpieczeństwa i zasady strzelania omówił prowadzący te zawody na strzelnicy - Pan Rafał Prądel (LOK Bochnia). [Więcej >>>]

05.09

2015-09-05 - 125-lecie OSP Stary Wiśnicz.

Tylko kilka jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego może pochwalić się tak długą i piękną historią. Jest wśród nich utworzona w 1890 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Wiśniczu. Piękny jubileusz 125-lecie istnienia jednostki druhowie świętowali w sobotę - 5 września 2015 roku. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed remizą, wykonaną przez dowódcę uroczystości - druha Andrzeja Tobiasza - naczelnika OSP Stary Wiśnicz, po czym strażacka kolumna składająca się z niedawno utworzonej w tej jednostce strażackiej orkiestry dętej, grającej pod batutą kapelmistrza - tambumajora Krzysztofa Wołowca, pocztów sztandarowych gminnych jednostek i strażaków przemaszerowała do miejscowego kościoła parafialnego. Po mszy, strażacki pododdział przemaszerował na plac przed ZS im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. [Więcej >>>]

29.08

2015-08-29 - Piknik Strażacki w Wiśniczu Małym.

Znakomita letnia pogoda, mnóstwo atrakcji i świetna organizacja "II. Rodzinnego Pikniku Strażackiego", spowodowały, że w godzinach popołudniowych i wieczornych 29 sierpnia 2015 roku przy remizie OSP w Wiśniczu Małym panował gwar i tłok. Impreza przyciągnęła nie tylko mieszkańców wsi, ale także okolicznych miejscowości. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14 od gier i zabaw sportowych dla dzieci. Trwały one zresztą przez większą część pikniku. Dzieci szalały na dmuchanych zjeżdżalniach, stały cierpliwie w kolejkach do malowania twarzy. Na profesjonalnej estradzie prezentowały się kolejne zespoły artystyczne i grupy taneczne.  Przygotowano także pokazy; m. in: Akademii Piłkarskiej "Żaczki" z Nowego Wiśnicza, pokazy działań strażackich w wykonaniu zawodowych strażaków i drużyn młodzieżowych, samochodów terenowych i WRC. [Więcej >>>] 

29.08

2015-08-29-40-lecieo OSP Łazy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach, Wójt Gminy Rzezawa oraz GCKCziS w Rzezawie zorganizowali w dniu 29 sierpnia 2015 roku uroczyste obchody 40-lecia istnienia OSP w Łazach, połączone z impreza plenerową "Pożegnanie Lata". Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15 przejściem strażackiego pododdziału, prowadzonego przez Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - Druha Krzysztofa Kołodzieja spod remizy na miejsce uroczystości - asfaltowy plac obok szkoły. Po odegraniu hymnu państwowego dowódca uroczystości - Naczelnik OSP Łazy - druh Grzegorz Kamyczek złożył Prezesowi Ludwikowi Węgrzynowi, meldunek o gotowości do uroczystości, a po przeglądzie pododdziałów składających się z pocztów sztandarowych kilku jednostek z terenu gminy oraz strażaków, nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt. [Więcej >>>] 

23.08

Najlepsza OSP Woj. Małopolskiego 2015.

W trakcie Dożynek Wojewódzkich w Piwnicznej Zdroju odbyło sie dniu 23 sierpnia 2015 roku wręczenie nagród w corocznym konkursie na "Najlepszą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego Roku 2015", odbywającym się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący współorganizatorem Konkursu, ufundował nagrody za II i III miejsce, które w formie symbolicznych czeków zostały przekazane przez Panią Małgorzatę Mrugałę, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. Nagrody otrzymały: II miejsce - OSP Radgoszcz pow. Dąbrowa Tarnowska (30 tys. zł.), III miejsce - OSP Jerzmanowice pow. Kraków-Ziemski (20 tys. zł.), I miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna Wola Batorska pow. Wieliczka - 50 tys. zł. [Więcej >>>] 

19.07

2015-07-19-Włączenie OSP Bogucice do KSRG.

19 lipca 2015 roku zapisany zostanie w prowadzonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bogucicach jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii jednostki założonej w 1924 roku. W tym dniu miała bowiem miejsce strażacka uroczystość, podczas której ogłoszona została decyzja nr VI/158KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza o włączeniu z dniem 4 maja 2015 roku OSP w Bogcicach do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zanim jednak bryg. Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Starosta Bocheński Druh Ludwik Węgrzyn przekazali dokument w ręce Prezesa Zarządu OSP w Bogucicach Druha Franciszka Trzaski, miało miejsce kilka wydarzeń.  [Więcej >>>]

05.07

Zawody OSP Gminy Nowy Wiśnicz.

Po kilkuletniej przerwie druhowie strażacy z jednostek OSP Gminy Nowy WIśnicz, znów powrócili do sportowej rywalizacji. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP rozegrano w upalną niedzielę -  5 lipca 2015 roku na stadionie sportowym w Nowym Wiśniczu. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Nowego Wiśnicza i Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Wiśniczu przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje wszystkich jednostek strażackich z naszej gminy tj. 9 drużyn męskich, 1 kobieca oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Zawody sędziowali: Sędzia Główny - st. kpt. Marek Kufta, sekretarz - asp. Mariusz Szewczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz 8 sędziów z jednostek OSP z terenu Gminy Żegocina.  [Więcej >>>] 

29.06

29.06.2015- Posiedzenie Zarządu OSP ZOSP RP w Bochni.

Drugie w obecnym roku posiedzenie pełnego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni odbyło się 29 czerwca w świetlicy Bursy Ponadgimnazjalnej w Bochni. Obradom, z udziałem członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczył Druh Prezes - Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn.  W przyjętym jednogłośnie porządku obrad znalazły się trzy zasadnicze punkty: informacja o działalności Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bochni w pierwszym półroczu 2015 roku, analiza kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP Powiatu Bocheńskiego w okresie I - III. 2015 roku oraz podjęcie ustaleń w sprawie VI Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP. Najważniejsze przedsięwzięcia zorganizowane przez ZOP ZOSP RP w Bochni w pierwszym półroczu 2015 roku przedstawił Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń.  [Więcej >>>]

23.06

Ćwiczenia powiatowe 2015.

23 czerwca 2015 roku na terenie Stalprodukt S.A. odbyły się doroczne powiatowe ćwiczenia strażaków. Miały na celu przygotowanie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej do akcji związanych z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu Stalprodukt S.A. Jest największym zakładem przemysłowym na terenie powiatu bocheńskiego, zajmuje się produkcją blach transformatorowych oraz innych produktów ze stali. Zaliczony jest zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) ze względu na magazynowany i stosowany w procesie technologicznym amoniak. W ćwiczeniach brało udział 99 strażaków, 24  pojazdy  pożarnicze, w tym z wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu, należacych do KSRG. Chmurę amoniaku zatrzymano za pomocą kurtyn wodnych, których wykonano sześć. [Więcej >>>]

21.06

Zawody OSP Gminy Trzciana.

Kolejne zawody sportowo - pożarnicze Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie, któremu przewodniczy Wójt Józef Nowak, zorganizował w niedzielne popołudnie 21 czerwca 2015 roku na stadionie sportowym w Rdzawie.  Komisji sędziowskiej przewodniczył mł. ogn. Grzegorz Nowak, a sędziami zawodów byli druhowie z gminy Żegocina. Licznie zgromadzeni widzowie mogli podziwiać najpierw rywalizację  dwóch drużyn młodzieżowych z OSP w Trzcianie (dziewczęcej i chłopięcej), a potem dorosłych reprezentacji wszystkich 7 jednostek OSP z terenu gminy. Po zaciętej walce wygrała drużyna wystawiona przez OSP w Kamionnej, która wyprzedziła drużyny OSP Rdzawa i OSP Leszczyna. Nagrody w postaci czeków wręczali: Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak oraz dowódca zawodów - Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie - Druh Stanisław Piasecki. [Więcej >>>] 

14.06

III Memoriał im. W. Wody.

W dniu 14.06.2015 r. na terenie miejscowości Ispina już po raz trzeci odbył się Memoriał im. Dh. Wiesława Wody. Do udziału w biegu zaproszenia wystosowali: Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego oraz Jednostka OSP Ispina im. Dh. Wiesława Wody. Memoriałowym biegom patronowali Województwo Małopolskie, Powiat Bocheński, Gmina Drwinia, Zarząd Powiatowy OSP w Bochni, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice oraz Kryta Pływalnia w Proszówkach. Zawodnicy startowali w konkurencji biegowej - drużynowej w 3 - osobowych zespołach: męskich, żeńskich i mieszanych. Na dystansie ponad 8 km musieli pokonać trasę prowadzącą wzdłuż wału Wisły, potem fragmentem Puszczy Niepołomickiej, a na koniec asfaltową drogą do mety przez Ispinę. [Więcej >>>]

08.05 2015-05-08 Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni.

Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni z udziałem wszystkich jego członków odbyło się w dniu 8 maja 2015 rok. Obradom w pierwszej części przewodniczył Druh Prezes Ludwik Wegrzyn, w drugiej Wiceprezes Tadeusz Cichoń. Po przyjęciu porządku obrad dokonano podsumowania działań w okresie od poprzedniego posiedzenia. W tym okresie odbyły się powiatowe i wojewódzkie eliminacje OTWP (temat referowali druhowie: Tadeusz Cichoń i Tadeusz Olszewski), OSP Wiśnicz Mały zrealizowała dotowany ze środków unijnych ciekawy projekt pod nazwą "Strażackie gotowanie", zorganizowany został wyjazd do Częstochowy na VII. Pielgrzymkę Strażacką (udział wzięło 60 druhów, w tym Orkiestra Dęta OSP Tarnawa). Szerszą dyskusję wywołał temat pytań i sposobu preprowadzenia rozgrywki wojewódzkiej OTWP. [Więcej >>>]

10.04 Powiatowa eliminacja OTWP - Bochnia 2015.

Jubileuszowa, już piętnasta w najnowszej historii powiatu bocheńskiego, eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", rozegrana została 10 kwietnia 2015 roku w gościnnej Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni. Wraz z opiekunami stawiło się tu 23 uczniów (9 z grupy pierwszej - 10 - 13 lat, 9 z grupy drugiej 14 - 16 lat, 5 z trzeciej 17 - 19 lat) - zwycięzców eliminacji gminnych, w których na terenie powiatu wzięło udział 1167 uczniów. Podobnie, jak w roku poprzednim reprezentowali oni miasto Bochnia oraz wszystkie gminy powiatu bocheńskiego. Przybyłych uczniów i ich opiekunów powitał Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - druh Tadeusz Cichoń. Po krótkim przypomnieniu regulaminu i zasad turnieju przystąpiono do pierwszej części rozgrywki - testu pisemnego składającego się z 35 pytań. [Więcej >>>]

18.03 2015-03-18 - posiedzenei Prezydium Zarządu.

W posiedzeniu, odbytym w Starostwie Powiatowym w Bochni uczestniczyli wszyscy członkowie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni, z wyjątkiem Druha Stanisława Gaworczyka. Zebranie prowadził Druh Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Ludwik Węgrzyn. Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń zapoznał zebranych z treścią umowy z dnia 17 lutego 2015 roku, podpisanej ze Starostą Powiatowym w sprawie użyczenia części lokalu - sali nr 4 w budynku Starostwa na potrzeby ZOP ZOSP RP w Bochni w celu realizacji zadań statutowych. Kolejną rozważana sprawa była organizacja wyjazdu do Częstochowy na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków. Prezydium debatowało także nad udziałem OSP powiatu bocheńskiego w przygotowaniach do przeprowadzenia Światowego Dnia Młodzieży w 2016 roku. [Więcej >>>]

14.03 Strażackie gotowanie w OSP Wiśnicz Mały.

"Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniczu Małym ma zaszczyt zaprosić drużynę strażacką - reprezentację Gminy do wzięcia udziału w Konkursie Kulinarnym "Strażackie gotowanie", organizowanym w ramach projektu PROW "Doposażenie kuchni OSP w niezbędny sprzęt gastronomiczny i organizacja pikniku promującego lokalne produkty". Finał Konkursu odbędzie się 14 marca 2015 r. w Remizie Strażackiej w Wiśniczu Małym" - tej treści pismo wysłał zarząd jednostki do zarządów 6 gmin wchodzących w skład LGD "Dolina Raby". Ostatecznie do rywalizacji przystąpiły reprezentacje strażaków z trzech gmin: gospodarze (czyli Gmina Nowy Wiśnicz), druhny z OSP Bytomsko - (Gmina Żegocina) oraz druhny z OSP Sławkowice (Gmina Biskupice). Wśród osób przyrządzających potrawy z lokalnych produktów pań był jeden strażak - druh Krzysztof Rozum z miejscowej jednostki OSP. [Więcej >>>]

09.03 Piotr Gadowski.

Z dniem 9 marca 2015 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Małopolski Komendant Wojewódzki nadbryg. Andrzej Mróz powołał  mł. bryg. mgr inż. Piotra Gadowskiego. Mł. bryg. mgr inż. Piotr Gadowski, który jest bardzo dobrze znany wszystkim jednostkom z terenu powiatu bocheńskiego i przez pewien okres bardzo ściśle współpracował z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, rozpoczął naukę w 1994 roku, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie uzyskując tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Następnie kontynuował naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w roku 2001 uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana. W 2007 r. ukończył studia na kierunku ekonomika i organizacja ratownictwa uzyskując tytuł magistra.  [Więcej >>>]

28.02 Konkurs Najlepsza MDP.

Związek OSP RP zaprasza Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP w naszym kraju. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do końca lutego 2015 r. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa - z dopiskiem: konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". W VI edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 roku, dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2014 roku. [Więcej >>>]

24.02 Limity Odznaczeń na 2015 r.

Uchwałą Prezydium Zarządu OW ZOSP RP Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2015 roku określono limity odznak dla całego województwa i poszczególnych powiatów, pozostawiając jednocześnie do dyspozycji Prezesa ZOW: 5 szt. Złotych Znaków Związku, 5 szt. Medali Honorowych im. B. Chomicza oraz 5 szt. Złoty Medal po raz drugi. W ślad za tą uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego dokonało podziału limitów na poszczególne gminy. Otrzymany limit: 2 Złote Znaki Związku oraz 2 Medale Honorowe im. B. Chomicza oraz 2 Złote Medale po raz drugi Prezydium postanowiło pozostawić do własnej decyzji, po zebraniu wniosków złożonych w terminie do 8 kwietnia 2015 roku. Postanowiło także pozostawić do dyspozycji Prezesa Prezesa ZOP: 5 szt. złotych, 1 szt.srebrnego i 2 brązowych "Medali za zasługi dla pożarnictwa". [Więcej >>>]

09.02 Prezydium - 09.02.2015

Po zakończeniu obrad Zarządu OP ZOSP RP w Bochni, w tej samej sali odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni z udziałem wszystkich jego członków. Obradom przewodniczył Druh Prezes Ludwik Wegrzyn.  Po przyjęciu porządku obrad dyskutowano na temat rozdziału przyznanych dofinansowań z firm ubezpieczeniowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń wystąpił z propozycją dokonania rozdziału dofinansowań z Firm Ubezpieczeniowych oraz MSW. Druh Wiceprezes Krzysztof Kokoszka, który informował o wielkości dofinansowań oraz złożonych wnioskach, uznał, że należy poczekać z tym do czasu, kiedy jednostki OSP złożą dodatkowe wnioski, bowiem przyznane limity nie zostały wykorzystane. Ostatecznie postanowiono poczekać z podjęciem decyzji i zwołać w tej sprawie następne posiedzenie Prezydium.  [Więcej >>>]

09.02 2015-02-09 - Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Bochni.

  Po raz pierwszy w obecnej kadencji posiedzenie pełnego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, odbyło się na sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni. Obrady w dniu 9 lutego 2015 roku prowadził Prezes Zarządu - Druh Ludwik Węgrzyn. Uczestniczyło w nich 21 członków ZOP I Komisji Rewizyjnej. Zebrani przyjęli zaproponowany porządek obrad, a następnie wysłuchali sprawozdania finansowego za 2014 rok, złożonego przez skarbnika - Druha Franciszka Trzaskę. Informacja ta wywołała dyskusję, w której zastanawiano się nad sposobami pozyskania większych środków finansowych. Druh Węgrzyn odczytał informację o wysokości środków pozyskanych przez ZOP z 1% odpisu za rok 2013 oraz zasadach wykorzystania tych środków. Informację o działalności Zarządu Oddziału Powiatowego w roku 2014 roku przedstawił Druh Tadeusz Olszewski.  [Więcej >>>]

ARCHIWUM WYDARZEŃ
2013 2014
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wstecz