Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2012

23.12. 2012-12-23- Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków

W przeddzień Wigilii, tj. 23 grudnia 2012 roku, w Sali im. Wiesława Wody Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie po raz szósty zostało zorganizowane Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków. Wzięły w nim udział delegacje Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego, gościnnie także z gorlickiego i limanowskiego. Wśród zaproszonych na Spotkanie gości byli w tym roku: Ks. Biskup Andrzej Jeż (dla niego było to pierwsze spotkanie ze strażakami tarnowskiego regionu), Kapelan Krajowy Strażaków ks. mł. bryg. Jan Krynicki, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. Andrzej Mróz, Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie - poseł Edward Siarka. [Więcej >>>]

19.12 Narada w Stanisławicach.

  19 grudnia 2012 r. w Remizie OSP w Stanisławicach odbyła się okresowa narada operacyjno - szkoleniowa, którą zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Bochni. Zaproszono na nią Komendantów Gminnych oraz pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się sprawami straży pożarnych. Rolę gospodarza pełnił Stanisław Bukowiec - Zastępca Wójta Gminy Bochnia i on też powitał wszystkich przybyłych na to spotkanie.  Merytoryczną część narady poprowadził st. kpt. Czesław Ziaja - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. Pierwszą prelekcję dotyczącą komunikacji pomiędzy Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni, a zarządami oddziałów gminnych oraz pracownikami urzędów gmin, zajmujących się sprawami straży pożarnych przedstawił druh Tadeusz Olszewski. [Więcej >>>]

19.12 Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni.

Ostatnie w tym roku posiedzenie pełnego składu Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni było bardzo pracowite i trwało dwie i pół godziny. Odbyło się w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Bochni z udziałem 17 członków Zarządu. Obrady prowadził Druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Do proponowanego porządku obrad wprowadzono zmiany polegające na poszerzeniu problematyki o dwa nowe punkty (kampania sprawozdawcza za 2012 rok - wniosek druha Tadeusza Olszewskiego oraz przedstawienie informacji o przygotowaniach VI. Turnieju Rekreacyjnego MDP Powiatu Bocheńskiego - wniosek druha Stanisława Bukowca). Po przyjęciu porządku obrad zebrani druhowie wysłuchali informacji Prezesa o działalności Oddziału Powiatowego w okresie od poprzedniego zebrania. [Więcej >>>]

13.10. Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium w Bochni.

  Już po raz dwudziesty proboszcz oraz kustosz Bocheńskiej Bazyliki i jednocześnie Powiatowy Kapelan Strażaków ks.dr Zdzisław Sadko witał służby mundurowe, w tym najliczniejszą grupę: strażaków ochotników na tradycyjnym Wielkim Odpuście Różańcowym w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. W tym roku odpust przeżywano w okresie od 7-14 października, a strażacka pielgrzymka z udziałem 32 strażackich pocztów i około 100 strażaków, policjantów, sołtysów, samorządowców miała miejsce w dniu 13 października 2012 roku. Rozpoczęła się zbiórką pododdziałów na Palcu Fischera, z którego dowódca uroczystości st. asp. Grzegorz Gac wraz z Orkiestrą Dętą OSP Tarnawa poprowadzili kolumnę do Bocheńskiej Bazyliki. O godzinie 17 rozpoczęła się celebrowana pod przewodnictwem ks. kpt. Władysława Kuliga msza święta. [Więcej >>>]

12.10. Ćwiczenia OSP Drwinia.

  W dniu 12 października 2012 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drwini przeprowadzone zostały ćwiczenia, których scenariusz został przygotowany przez jednostkę OSP Drwinia. Po usłyszeniu alarmu (trzykrotny dźwięk dzwonka) dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli oraz pozostałego personelu szkoły drogami ewakuacyjnymi wyszła na plac przed budynkiem szkoły. Po przybyciu na miejsce ćwiczeń dwóch zastępów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwini rozwinięte zostały dwie linie gaśnicze, sprawdzono również czy odcięty został dopływ prądu i gazu do obiektu. Druhowie w aparatach ochrony dróg oddechowych weszli do obiektu w celu zlokalizowania i ugaszenia powstałego pożaru. Całe ćwiczenia przebiegły zgodnie z założonym scenariuszem. Ewakuacja przebiegała bardzo szybko i sprawnie. [Więcej >>>]

29.09. Ćwiczenia strażackie Gminy Rzezawa.

    29 września 2012 roku na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu odbyły się Gminne ćwiczenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rzezawa pod kryptonimem "Leśne Runo 2012". Organizatorem tych ćwiczeń był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzezawie. Scenariusz przewidywał symulację pożaru lasu w trudnych warunkach terenowych, zabezpieczenie miejsca działań przed osobami postronnymi, zapewnienie pomocy medycznej, rozwinięcie linii gaśniczych, dostarczenie wody i gaszenie pożaru lasu oraz ewakuację ludzi z zagrożonego terenu. Ćwiczenia zakończono omówieniem ich przebiegu działań, wyciągnięciem wniosków. Według oceny, przeprowadzających ćwiczenia oraz obserwatorów wypadły one sprawnie i bez zastrzeżeń. [Więcej >>>]

29.09. Najpopularniejszy Strażak 2012.

  29 września 2012 roku w Krakowskiej Szkole Aspirantów PSP odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono zwycięzcę tegorocznej edycji Plebiscytu na "Najpopularniejszego Strażaka Województwa Małopolskiego 2012". Został nim Stanisław Kozdrój - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Czchowie, uzyskując 4313 głosy Czytelników "Gazety Krakowskiej" - współorganizatora plebiscytu.  W nagrodę otrzymał złocisty hełm, statuetkę, pilarkę spalinową oraz inne nagrody i dyplomy. 32 finalistów uhonorowanych zostało listami gratulacyjnymi i dyplomami . Wśród finalistów był tylko jeden strażak z terenu powiatu bocheńskiego - druh Antoni Krzyszkowski z OSP Lipnica Murowana, któy uzyskał 1437 głosy i zajął w tym plebiscycie w gronie 32 finalistów - 12 miejsce. [Więcej >>>]

29.09. Turniej MDP w Łąkcie Górnej.

  29 września 2012 roku na boisku w Łąkcie Gónej został przeprowadzony II. Gminny Truniej MDP o Puchar Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Wzięły w nim udzial wszystkie drużyny młodzieżowe dzialające na terenie Gminy Żegocina. Rywalizowały w 6 różnych strażacko - zabawowych konkurencjach, musząc wykazać się pomysłowością, zgraniem, pracą zespołową. Impreza została także dofinansowana przez samorząd gminy, gdyż jest jednym z elementów realizowanego przez OSP w Łąkcie Górnej projektu "Rozwój sportu i rekreacji w jednostkach OSP Gminy Żegocina". Stowarzyszenie, podobnie jak w roku ubiegłym, przekazało nagrodę - czek na zakup 10 kompletów dresów, tym razem dla MDP OSP w Łąkcie Górnej, któa zresztą odniosła w tym turnieju zwycięstwo. [Więcej w serwisie gminy Żegocina].

22.09. III. Powiatowe Zawody Strzeleckie OSP.

   W rozegranych 22 września 2012 roku na lokowskiej strzelnicy w Pogwizdowie III. Zawodach Strzeleckich Straży Pożarnych Powiatu Bocheńskiego, zorganizowanych przez Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, przy współpracy z Zarządem Powiatowym LOK w Bochni, wzięło udział 6 drużyn młodzieżowych oraz 9 ekip seniorskich. Dodatkowo i po raz pierwszy rozegrano turniej Prezesów i Naczelników, niestety najsłabiej obstawiony, gdyż w tej kategorii wzięły udział jednie dwuosobowe ekipy z Trzciany, Miasta Bochni, Drwini. Przy coraz to piękniejszej pogodzie, z pozycji leżącej bez podpórki oraz dystansu 50 metrów, z kbks-u strzelało w sumie ponad 50 zawodników z wszystkich gmin powiatu. Z ochotnikami rywalizowała także drużyna wystawiona przez Państwową Straż Pożarną w Bochni. [Więcej >>>]

22.09. II Wojewódzki Zlot MDP w Gdowie.

  Około 600 osób reprezentujących 84 jednostki ochotniczych straży pożarnych wzięło udział w II Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego. Do Gdowa, gdzie spotkali się młodzi druhowie przyjechały drużyny z 17 powiatów Małopolski oraz z województwa śląskiego. Były wśród nich także trzy drużyny z terenu powiatu bocheńskiego: MDP OSP Drwinia, MDP OSP Ispina i MDP OSP Dziewin. Gości na gdowskich błoniach powitali przedstawiciele straży, w tym wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Teresa Tiszbierek, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Edward Siarka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce Władysław Kucharski. Młodzi druhowie współzawodniczyli w kilku konkurencjach, a zadania wykonywane były w centrum Gdowa. [Więcej >>>]

17.09 Symulator w PSP w Bochni.

  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni 3 września 2012 r. rozpoczęły się i trwały do 17 września ćwiczenia na najnowszym urządzeniu odtwarzającym rzeczywiste warunki panujące podczas pożaru wewnątrz budynków. Urządzenie to zwane fachowo trenażerem rozgorzeniowo - dymowym, pozwala uzyskać zarówno zadymienie, wysoką temperaturę, płomienie, jak również odgłosy wybuchów, krzyki poszkodowanych. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, jak również strażacy OSP z terenu powiatu bocheńskiego. Ćwiczenia będą odbywać się cyklicznie i pozwolą strażakom podnosić swoje umiejętności ratownicze stosowane podczas pożarów wewnątrz obiektów, w szczególnie trudnych warunkach. [Więcej >>>]

16.09. Jubileusz 100-lecia OSP Siedlec.

Uroczyste obchody 100-lecia OSP w Siedlcu, zorganizowane Wójta Gminy Bochnia Jerzego Lysy oraz Jubilatów - Ochotniczą Straż Pożarną w Siedlcu w dniu 16 września 2012 roku zgromadziły zacnych gości, licznych mieszkańców i druhów z gminnych jednostek straży pożarnych. Radosne świętowanie pięknego jubileuszu rozpoczęło się od odprawienia polowej mszy świętej, którą w intencji miejscowej jednostki koncelebrowali księża: dr Marek Krupa, kanonik Antoni Tworek oraz proboszcz Andrzej Krajewski. Najwyższym strażackim odznaczeniem - Złotym Znakiem Związku - uhonorowano OSP Siedlec oraz Honorowego Naczelnika OSP Siedlec - druha Jana Rybkę. Strażacy otrzymali w prezencie zestaw tnąco - rozpierający (od Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie) oraz 3 tys. zł. od Samorządu Gminy Bochnia.  [Więcej >>>]

15.09. XIII Zjazd Krajowy Związku OSP RP.

   W sobotę 15 września 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbył się XIII Zjazd Krajowy Związku OSP RP, który wyłonił najwyższe władze organizacji oraz uchwalił program działania Związku na kolejną kadencję. Obrady poprzedziła uroczysta msza święta, którą celebrował Arcybiskup Metropolita Warszawski kardynał Kazimierz Nycz.  W Zjeździe wzięli udział delegaci na Zjazd, ustępujące władze ZG ZOSP RP, działacze Związku, reprezentanci władz państwowych i administracyjnych, przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze Związkiem, kierownictwo KG PSP i komendanci wojewódzcy PSP oraz delegacje zagraniczne. Wśród nich był jedyny przestawiciel naszego powiatu - druh Tadeusz Cichoń.  Prezesem ZG ZOSP RP wybrano ponownie druha Waldemara Pawlaka. [Więcej >>>]

09.09. IX. Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP 2012.

  9. września 2012 roku w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach odbył się IX. Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych, w któym wzięło udział dwanaście strażackich zespołów z województwa małopolskiego (ponad 450 muzyków). Powiat bocheńśki reprezentowała Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie, grająca pod batutą Włodzimierza Pietrasa.  Popisy orkiestr w przemarszu i na estradzie oceniało jury, które uznało, że najlepiej się zaprezentowała Orkiestra Dęta z Polanki Wielkiej. Na drugim miejscu sklasyfikowano Orkiestrę  z Kleczy, na trzecim z Żurowej. Wyróżniono Orkiestrę ze Stryszawy oraz Orkiestrę OSP Biskupice. Jury przyznało także dwie nagrody specjalne dla Orkiestry Florynka oraz Maniowy za propagowanie muzyki wśród młodzieży. Przegląd zakończył koncert laureata - Orkiestry z Polanki Wielkiej. [Więcej >>>]

08.09. Podpisanie umowy straży Bochni i Saarlouis.

  W dniach  6 - 10  września 2012 r. miała miejsce kolejna, czwarta już wizyta niemieckich strażaków z zaprzyjaźnionego okręgu Saarlouis. Program tegorocznej wizyty zawierał elementy zarówno wymiany zawodowej, dyskusji na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w obu krajach. Goście zwiedzili m. in. Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Kraków oraz Zakopane. Odbyły się także wyjazdowe spotkania ze strażakami - ochotnikami, w tym z tych jednostek, z których członkowie drużyn młodzieżowych uczestniczyli w ubiegłym roku w obozie nad Bostalsee.  Mowa o OSP w Wiśniczu Małym i Żegocinie. Najważniejszym jednak elementem tegorocznej wizyty niemieckich strażaków - ochotników było podpisanie podczas spotkania w Nowym Wiśniczu (8 września) umowy partnerskiej. [Więcej >>>]

08.09. 2012-09-08.jpg (5211 bytes)

   "Bogu na chwalę ludziom na ratunek", taki napis widnieje na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówkach, która jest najmłodszą jednostką na terenie powiatu bocheńskiego (istnieje od listopada 2010 r.). Został on uroczyście nadany miejscowej jednostce 8 września 2012 roku w trakcie uroczystej Mszy świętej, a ufundowany został przez ks. Romana Raka - Proboszcza Parafii Krzyżanowice. Podczas Mszy św. poświęcono także samochód, który wcześniej druhowie z Proszówek otrzymali od PSP Bochnia i gminy Bochnia. Sztandar na ręce strażaków z Proszówek przekazał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni druh Ludwik Węgrzyn. Reprezentujący Zarząd Oddziału Powiatowego Związku druh Stanisław Bukowiec wręczył ks. Romanowi Rakowi brązową odznakę "Za zasługi dla pożarnictwa".

08.09. Konkurs kronik OSP.

   W tym roku odbywa się XIX Ogólnopolski Przegląd Kronik. Zgodnie z regulaminem, na szczeblu powiatu należało przeprowadzić eliminacje powiatowe i poprzez eliminacje wojewódzkie przekazać opracowania do oceny na szczeblu centralnym. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego powołało w dniu 10 sierpnia trzyosobową Komisję, która miała oceniać zgłoszone do konkursu kroniki i 2 najlepsze przesłać do eliminacji wojewódzkiej. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono jednak żadnej kroniki, ani opracowania, stąd - po raz pierwszy od dłuższego czasu - nasz powiat nie będzie miał swojej reprezentacji w tym konkursie. Wielka szkoda, bo w ostatnich latach mieliśmy za sprawa opracowań pod redakcją druha Stanisława Bukowca wielkie sukcesy - w tym I miejsca. [Więcej >>>]

08.09. Strażacki Piknik w Połomiu Dużym.

  Jednostki ochotniczych straży pożarnych nie tylko uczestniczą w akcjach ratowniczych, szkoleniach, uroczystościach lokalnych i państwowych oraz  kościelnych, ale także bardzo aktywnie działają na rzecz rozwoju kultury, sportu i rekreacji, wypełniając zresztą w ten sposób swoje statutowe cele i przy okazji w znakomity sposób propagują idee ruchu strażackiego. Przy okazji realizuja także punkt 9 i 10 "Programu działania Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni na lata 2011 - 2015", uchwalonego przez III Zjazd Powiatowy Związku. Prezentujemy tegoroczne letnie imprezy zorganizowane lub współorganizowane przez jednostki OSP z terenu naszego powiatu. Zachęcamy do wykorzystania ciekawych pomysłów i zastosowania tego co dobre wszędzie tam, gdzie jeszcze takich strażackich imprez nie było. [Więcej >>>]

06.09. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 6.09.2012

  6 września 2012 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni po raz drugi w tym roku obradował Zarząd Odzdziału Powiatowego ZOS RP w Bochni. Obrady prowadził Druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Tematem wiodącym posiedzenia były sprawy związane z funkcjonowaniem drużyn młodzieżowych. Ze strony członków Zarządu padły ciekawe propozycje dotyczącem. in. zorganizowania zawodów sikawek konnych. Poruszono wiele spraw bieżacych, np. dotyczących udziału w noworocznym spotkaniu opłatkowym w Tranowie, organizacji III Powiatowych Zawodów Strzeleckich Straży Pożarnych, zorganiozania szkolenia dla pracownikówgmin zajmujących się strażami pożarnymi, przepływu informacji pomiędzy zarządem wojewódzkim, powiatowym, gminnym i poszczególnymi jednostkami OSP. [Więcej >>>]

01.09. I. Memoriałowy Bieg im. W. Wody.

   W dniu 1 września 2012 roku w Ispini został zorganizowany prez druhów z miejscowj jednostki OSP I. Bieg Memoriałowy im. Druha Wiesława Wody. Wystartowało 12 drużyn. Sama OSP Ispina wystawiła aż trzy drużyny i właśnie jedna z nich -  "Pędzące Pszczółki" wygrała. Miejsce drugie zajęła reprezentacja Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie a trzecie OSP Hebdów. Natomiast w klasyfikacji końcowej drużyn mieszanych reprezentanci OSP Dziewin zajęli 2 miejsce, ustępując jedynie OSP Zawada. Startowała również drużyna wystawiona przez Komendę Powiatową PSP w Bochni.   W zakończeniu tej udanej i przebiegającej w bardzo dobrej atmosferze imprezy wzięli udział, m. in. druh Kazimierz Sady z ZOW ZOSP RP w Krakowie oraz Wiceprezes Zarządu OPZOSP RP w Bochni - Krzysztof Kokoszka. [Więcej >>>]

05.08. Zawody Sportowo - Pożarnicze gmny Lipnica Murowana 2012.

   Kolejną gminą, w której w tym roku kalendarzowym zorganizowane zostały gminne zawody sportowo - pożarnicze była Lipnica Murowana. Do rywalizacji na płycie stadionu KS "Macierz" wg wytycznych nowego regulaminu tych zawodów przystąpiło pięć seniorskich drużyn, z wszystkich jednostek OSP gminy Lipnica Murowana. Najpierw rozegrano bieg sztafetowy, w którym najszybsi byli strażacy z OSP w Rajbrocie, bardzo nieznanacznie wyprzedzając druhów z Lipnicy Murowanej. W ćwiczeniu bojowym najlepsi okazali się druhowie z OSP w Lipnicy Murowanej i oni też osiągnęli najlepszy łączny wynik (135,97 pkt.), co dało im zwycięstwo w całych zawodach oraz prawo do reprezentowania gminy Lipnica Murowana w zawodach powiatowych. Miejsce drugie dla OSP Borówna, trzecie OSP Rajbrot. [Więcej >>>]

01.08. Ceremonia przekazania sprzętu.

1 sierpnia 2012 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i dotacji dla 13 jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego. Pochodzą one ze środków Rady Powiatu Bocheńskiego, która uchwałą z dnia 28 września 2011 roku, przeznaczono w tym roku na ten cel 85 tys. zł. W ceremonii przekazania, zorganizowanej w formie uroczystego apelu, którego dowódcąbył asp. Górka, wzięli udział przedstawiciele obdarowanych jednostek, Starosta Powiatu Bocheńskiego Jacek Pająk, który wręczył dokumenty przekazania, Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka oraz Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego. W imieniu obdarowanych podzięowali druhowie: M. Bielecki i F. Trzaska. [Więcej >>>]

27.07. Zawody sikawek w Lipnicy Murowanej.

  Cztery siedmioosobowe drużyny reprezentujące OSP Borówna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna i OSP Lipnica Murowana z terenu Gminy Lipnica Murowana rywalizowało w sobotę 27 lipca 2012 roku na stadionie "Macierzy" w II. Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych Sikawek Konnych. To jedyna tego typu rywalizacja na terenie powiatu bocheńskiego. Zawody oceniała Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszkę, pracująca w składzie: mł. asp. Jarosław Jarmuła (sędzia główny) i Mariusz Szewczyk. Drużyny startowały w wylosowanej wcześniej kolejności. Jako pierwsza, w jedynej konkurencji zawodów - ćwiczeniu bojowym - wystąpiła drużyna OSP Borówna, ale wygrała - startująca jako ostatnia - OSP Lipnica Murowana. [Więcej >>>]

15.07. Na obozie MDP w Rewalu.

   W dniu 1 lipca 2012 r. grupa 100 dzieci, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z rejonu tarnowskiego (w tym i bocheńskiego) udała się pociągiem na Obóz Dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do miejscowości Rewal nad Morzem Bałtyckim. W okresie 14- dniowego pobytu dzieci, członkowie MDP.zdobywali wiedzę pożarniczą oraz wypoczywali na morskiej plaży, wycieczkach pieszych i autokarowych oraz podczas rejsu statkiem po Morzu Bałtyckim. Po zdaniu egzaminu uczestnicy obozu uzyskli zaświadczenia upoważniające do objęcia funkcji Dowódcy MDP w swojej OSP. Wśród około 300 młodych strażaków z wojewóztwa małopolskiego uczestniczących w tej formie wakacyjnego wypoczynku była 30-osobowa grupa członków MDP z terenu powiatu bocheńskiego. [Więcej >>>]

14.07. 100-lecie OSP Lipnica Górna.

14 lipca 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Górnej obchodziła zacny jubileusz 100-lecia powołania swojej jednostki. w hTym samym OSP dołączyła do grona zasłużonych jednostek z Lipnicy Murowanej i Rajbrotu działających już ponad 100 lat na terenie gminy, natomiast za dwa lata swój piękny jubileusz będzie obchodzić OSP Lipnica Dolna. Uroczystości rozpoczęły się mszą święta koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Prałata Stanisława Świątka przy asyście ks. Prałata Zbigniewa Krasa, Proboszcza Parafii Lipnica Murowana i Kapelana jednostek OSP z terenu gminy Lipnica Murowana. Następnie w uroczystym szyku poczty sztandarowe i druhowie z wszystkich jednostek wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na uroczysty apel na plac przy WDL w Lipnicy Górnej. [Więcej >>>]

01.07. Druhowie z Ispini w Unterdorf.

   Rozwija się współpraca międzynarodowa jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego z druhami strażakami z Niemiec i Austrii. W gronie jednostek mających międzynarodowe kontakty znalazła się OSP Ispina. W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2012 roku delegacja OSP Ispina pod dowództwem Naczelnika Marcina Bieleckiego przebywałana terenie Austrii, w miejscowości Unterdorf koło Salzburga, w której zaprzyjaźniona jednostka straży pożarnej świętowała jubileusz 100-lecia. Głównym punktem obchodów Jubileuszu była uroczysta defilada z udziałem ponad trzydziestu jednostek straży pożarnej z Austrii, jednostki z Neu Anzbach w Niemczech oraz wszystkich organizacji społecznych i samorządowych z regionu. W paradzie uczestniczyło również sześć orkiestr. [Więcej >>>]

17.06. Zaeody Sportowo - Pożarnicze Gminy Żegocina.

   3 drużyny młodzieżowe i 5 seniorskich  OSP z grupy A z terenu Gminy Żegocina rywalizowało w niedzielę 17 czerwca 2012 roku w zawodach zorganizowanych przez Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie. Najpierw wg regulaminu CTiF rywalizowały MDP, potem wg Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny ZOSP RP z 2 lutego 2011 roku drużyny grupy A - reprezentacje wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.  Zawody obserwowała liczna grupa widzów - mieszkańców gminy. Komisji Sędziowskiej przewodniczył asp. Dominik Węgrzynowskiego z Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Sędziami pomocniczyli byli druhowie z jednostek OSP Gminy Trzciana. Wygrała MDP Łąkta Górna i OSP Bytomsko i one też będą reprezentować gminę Żegocina na zawodach powiatowych. [Więcej >>>]

17.06. Akcja krwiodawstwa w Mikluszowicach.

   W dniu 17 czerwca 2012 r. podczas Pikniku Rodzinnego w szkole w Mikluszowicach po raz drugi w tym roku Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia. Na apel odpowiedziało 28 osób. Ogółem zebrano 11,250 litra krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski. Wśród dawców w ramach akcji "Ognisty ratownik - gorąca krew" było 12 druhów (w tym 4 kobiety) z Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewin i OSP Ispina. Do uczestnictwa w akcji z OSP Dziewin stawili się: Joanna Niedziela, Dagmara Majta, Piotr Aksamit, Mateusz Data, Tomasz Machaj. Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. [Więcej >>>]

16.06. Ośrodek w Kościelisku.

   Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni informuje o możliwości bezpłatnego udziału w kursie udzielania pierwszej pomocy oraz kursie odnowienia uprawnień. Powiat bocheński otrzymał limit: - 2 miejsca. Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesłać na adres Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni w terminie do 7.07.2012 r. Kursy odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZG ZOSP RP w Kościelisku. Są bezpłatnie z noclegiem i wyżywianiem na miejscu. Dojazd na swój koszt. W czasie kursu obowiązuje ubranie koszarowe, czapka dżokejka i obuwie sportowo. Zajęcia są poświęcone doskonaleniu technik ratowniczych i zwróceniu uwagi na ewentualne ostatnie zmiany w zakresie procedur ratowniczych, natomiast egzamin ma taką samą formę jak egzamin przeprowadzony po kursie KPP. [Więcej >>>]

08.06 OSP Lipnica Murowana na zawodach w Trzebiatowie.

   Jak podaje serwis internetowy www.lipnicamurowana.pl w dniu 8 czerwca 2012 roku drużyna wystawiona przez OSP Lipnica Murowana udała się wraz z zabytkową sikawką do dalekiego Trzebiatowa, by wziąć udział w VIII Międzynarodowych Zawodach Sikawek Konnych. Druhowie: Antoni Piś - dowódca, Tadeusz Bukowiec, Daniel Święch, Wojciech Przybyłko, Ryszard Smosna, Marcin Motak, Grzegorz Sienkiewicz, Czesław Przybyłko, Jakub Motak wylosowali trzeci numer startowy. Tor przeszkód pokonali bez błędów. Do ćwiczenia bojowego też nie było żadnych zastrzeżeń. Drużyna OSP Lipnica Murowana zajęła siódme miejsce na dziewiętnaście startujących drużyn w kategorii drużyn męskich. Otrzymała puchar oraz upominek za odległość jaką pokonała jadąc na zawody. Więcej w serwisie gminy Lipnica Murowana.

30.05. Powiatowe obchody Dnia Syrażaka 2012.

  30 maja 2012 roku na dziedzińcu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni miała miejsce   uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, połaczonych w tym roku z obchodami 20 - lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczysty apel rozpoczął się - zgodnie z ceremoniałem - od złożenia meldunku dowódy uroczystości nadbrygadierowii Andrzejowi Mrozowi oraz wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Licznie przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Bochni brygadier Krzysztof Kokoszka.  Po powitaniu i okolicznościowym przemówieniu Komendanta Powiatowego PSP w Bochni bryg. Krzysztofa Kokoszki miała miejsce ceremonia wręczania awansów, medali (w tym dla działaczy OSP), odznaczeń i innych wyróżnień. [Więcej >>>]

27.05. Obchody 100-lecia OSP w Gierczycach.

  Ochotnicza Straż Pożarna w Gierczycach  w niedzielę 27 maja 2012 r. obchodziła piękny jubileusz 100-lecie swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Gierczycach, po czym na przykościelnym placu rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, w których wziął udział m. in. Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - Komendant Powiatowy PSP w Bochni - Krzysztof Kokoszka. Uroczystość uświetniła swoją grą Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Sobolowa. Okolicznościowe przemwóienie wygłosił Prezes Zarządu OSP w Gierczycach - druh Mieczysław Zając.Z okazji jubileuszu jednostka została odznaczona medalem, wyróżniono strażackimi odznaczeniami także członków tej jednostki.  Po części oficjalnej rozpoczął się piknik. [Więcej >>>]

19.05. III Zjazd Oddziału WOjewódzkiego ZOSP RP w Krakowie.

  Dnia 19 maja 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie miał miejsce III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego.  Zebrani tam delegaci i przedstawilciele podsumowali poprzednią kadencję (lata 2007-2012), dokonali wyboru nowych władz i uchwalili program działania na kadencję 2012 - 2016. Uroczystość, w której wzięłi udział także delegaci i przedstawicie z naszego Oddziału, uświetniła Orkiestra Dęta OSP Chocznia z powiatiu wadowickiego. Przewodniczącym Zjazdu był dh Kazimierz Sady, a druh Jerzy Błoniarz pracował w Komisji Mandatowej.  Podczas uroczystej części Zjazdu wręczono zasłużonym w społecznej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej strażakom i działaczom Związku OSP RP. [Więcej >>>]

18.05. 2012-05-18.jpg (5525 bytes)

   18 maja Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy, grająca pod batutą Stanisława Pajora, brała udział w wielkim wadowickim koncercie z okazji rocznicy urodzin Błogosławionego Jana Pawła II. Był to już drugi udział naszej orkiestry w tym wyjątkowym koncercie. Głównym organizatorem największego w kraju występu strażackich orkiestr dętych była Fundacja OSP Chocznia. Na koncert przybyło 67 strażackich orkiestr dętych z całego kraju, by już po raz trzynasty zagrać "Ojcu Świętemu Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie". Orkiestrą składającą się z ponad 2000 muzyków dyrygował major dr Stanisław Strączek. Artyści wykonywali m. in. Barkę, Ave Verum, Serdeczny kraj, Póki Polska żyje w nas, Góralu czy Ci nie żal, Santa Lucia, Dzwon bije z gór, Moje miasto Wadowice. [Więcej >>>]

04.05. Gminne obchody Dnia Strażaka w Żegocinie.

 Co roku 4 maja, w dniu wspomnienia w kościele katolickim Świętego Floriana, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. W Polsce święto zostało oficjalnie ustanowione w 2002 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku. Zwykle uroczystości organizowane są na szczeblu gminnym i nie zawsze odbywaja się - z różnych powodów - w dniu 4 maja. Dzień Strażaka jest okazją do podziękowań za służbę na rzecz społeczeństwa, co wyrażanie jest podczas uroczystych strażackich zbiórek, prawie zawsze połączonych z jakimś innych strażackim wydarzeniem: przekazaniem samochodu lub innego sprzętu, jubileuszem jednostki, zakończeniem remontu strażnicy itp. Przedstawiamy relacje z gmin. [Więcej >>>]

20.04. najmdp2012-0m.jpg (4889 bytes)

   20 kwietnia 2012 r. w Teatrze Lalka w Warszawie odbyło się spotkanie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom" i III edycji Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna. Tradycyjnie, spotkanie laureatów konkursów dla dzieci i młodzieży to nie tylko wręczenie nagród. Do konkursu zgłoszono 28 prac dokumentujących działalność MDP w 2011 r. z 11 województw. Jury w wyniku analizy przesłanych materiałów za wzorową Młodzieżową Drużyną Pożarniczą uznało MDP OSP Czermin, woj. wielkopolskie. W tegorocznej edycji tego konkursu z terenu Powiatu Bocheńskiego startowała MDP OSP Łąkta Górna z opiekunem Tadeuszem Starym, która za udział zdobyła nagrodę w wysokości 1.000 zł. [Więcej >>>]

16.04. Posiedzenie ZOP w Bochni - 16.04.2012.

  Pierwsze w 2012 roku posiedzenie pełnego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, z udziałem członków Komisji Rewizyjnej, miało miejsce 16 kwietnia 2012 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - druh Ludwik Węgrzyn. W pierwszej części zebrania członkowie Zarządu (Ludwik Węgrzyn, Tadeusz Cichoń, Tadeusz Olszewski, Krzysztof Kokoszka) przedstawili informacje o działalności Zarządu w okresie od Zjazdu do końca marca 2012 roku. Uchwałami Zarządu nr 1/2012 jednogłośnie przyjęto Regulamin organizacji i trybu pracy Zarządu oraz Prezydium Zarządu  ZOSP RP w Bochni w kadencji 2011 - 2015 i uchwałą nr 2/2012 Plan pracy ZOP ZOSP RP w Bochni na 2012 rok. [Więcej >>>]

13.04. Powiatowa eliminacja OTWP 2012.

  Już po raz dwunasty w najnowszej historii Powiatu Bocheńskiego Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni zorganizował powiatową eliminację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". 27 uczestników rywalizacji, reprezentantów poszczególnych gmin, w trzech kategoriach wiekowych, w dniu 13 kwietnia 2012 roku bardzo gościnnie przyjęło II Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Bochni, kierowane przez Panią Ewę Rachfalik. Po zakończeniu finałowej rywalizacji, która stała na wyrównanym i wysokim poziomie, rozpoczęła się ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Zwyciężyli: Roman Kornel (gr. I), PawełDrabik (II) i Grzegorz Piwowarczyk (III).  [Więcej >>>]

25.03. Akcja krwiodawstwa w OSP Dziewin.

   W dniu 25 marca 2012 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia. Na apel odpowiedziało 27 osób. Po badaniu krew mogło oddać 23 dawców (w tym 11 kobiet). Ogółem zebrano 10,350 ml krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski. W akcji w ramach programu "Ognisty ratownik - gorąca krew" wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewin i OSP Ispina. Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi.  Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa - 17.06. 2012 r. [Więcej >>>]

15.03. Biuletyn PSP za 2011 r.

   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, jak co roku, opracowała i rozpowszechniła "Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej PSP w Bochni za rok 2011". Dokument został najpierw zaprezentowany na sesji w Starostwie Powiatowym, jak również Burmistrzom i Wójtom z naszego powiatu. Obszerny, bogato ilistrowany dokument, będący podsumowaniem działalności ratowniczej, prewencyjnej, logistycznej PSP Bochnia w roku 2011, liczy 72 strony. Znajduje się w nim dużo informacji dotyczących wyposażenia i działań jednostek OSP, np. zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z KSRG, opis wspólnych z PSP ćwiczeń taktyczno - bojowych i analiza współpracy, jak również uwagi po inspekcji gotowości operacyjnej w OSP. [Więcej >>>]

09.03 Posiedzenie Prezydium Zarządu.

   W dniu 9 marca 2012 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni, po raz drugi w tym roku, obradowało Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Pod nieobecnośc druha Prezesa Ludwika Węgrzyna (wyjazd służbowy), obrady prowadził druh Tadeusz Cichoń. Podczas pracowitych, trzygodzinnych obrad Prezydium dokonało podsumowania działalności w okresie od poprzedniego posiedzenia, koncentrując się na sprawozdaniu z przeprowadzonego w dniu 11 lutego 2012 roku w Mikluszowicach V. Turnieju Rekreacyjnego MDP Powiatu Bocheńskiego. Znaczną część obrad zajęły trzy sprawy: podział przyznanej dla jednostek OSP Powiatu Bocheńskiego dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ustalenie terminu i miejsca powiatowej eliminacji OWTP ... [Więcej >>>]

29.02. Strażak.

  Publikujemy apel redakcji czasopisma "Strażak". Redakcja "Strażaka" bardzo ceni działania Państwa mające na celu popularyzowanie w OSP prenumeraty naszego czasopisma. Dziękujemy za to wszystkim działaczom Związku OSP RP. Staramy się o to by pismo było jeszcze bardziej atrakcyjne, ciekawe i przydatne ochotniczym strażom pożarnym w ich działalności. Niestety, liczba egzemplarzy zaprenumerowanych na rok 2012 alarmująco spadła. Jednym z głównych powodów zaistniałej sytuacji są drastyczne zmiany wprowadzone w strukturach RUCH SA - największego kolportera działającego na polskim rynku. Znacznym utrudnieniem dostępu do oddziałów RUCHU SA jest likwidacja wielu placówek tej firmy na terenie całej Polski. [Więcej >>>]

29.02. Eliminacje gminne 2012 w Łąkcie Górnej.

  W miesiącu lutym i na początku marca na terenie powiatu odbywają się środowiskowe (szkolne) , a potem gminne i miejskie eliminacje tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". To jeden z największych w Polsce konkursów wiedzy. W tym roku do eliminacji powiatowej zostana zakwalifikowani zwycięzcy z grupy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ci, którzy zajęci dwa pierwsze miejsca w grupie uczniów szkół średnich. Do eliminacji wojwódzkiej zakwalifikują się jedynie zwycięzcy z poszczególnych grup. Wnajowszej historii powiatu bocheńskiego nasi reprezentanci nieodnosili sukcesów. Największym jest zajęcie III miejsca w grupie I przez Pawła Rośka z Łąkty Górnej w roku ubiegłym. [Więcej >>>]

28.02. Małopolskie Remizy 2012.

   W dniu 28 lutego 2012 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu "MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012" dla gmin na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2012 roku pisemnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami. Wymagane dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres: Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem "MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012" .(decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego). [Więcej >>>]

11.02. 5. Turniej Rekreacyjny MDP w Mikluszowicach.

   Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Drwini z dużym udziałem Wójta i Urzędu Gminy w Drwini zorganizowali w dniu 11 lutego 2012 roku V. Powiatowy Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Bocheńskiego. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mikluszowicach, w 2 konkurencjach (sztafetowym biegu z przeszkodami oraz koszykówce) rywalizowała rekordowa liczba 22 drużyn: 16 chłopięcych i 6 dziewczęcych z 7 gmin (Bochnia, Drwinia, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina. Dzięki dobremu przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów, turniej przebiegł sprawnie i według zaplanowanego harmonogramu. Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, zwłaszcza w sztafecie. [Więcej >>>]

02.02. Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni - 02.02.2012.

   W posiedzeniu Prezydium, odbytym w dniu 2 lutego 2012 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni uczestniczyło 5 osób - członków Prezydium. Wśród podjętych czterech uchwał najważniejsze dotyczą podziału przyznanego dofinansowania z firm ubezpieczeniowych na zakup umundurowania i sprzętu strażackiego, dofinansowania V. Turnieju Rekreacyjnego MDP Powiatu Bocheńskiego, który odbędzie się 11 lutego 2012 roku w Mikluszowicach. Dyskutowani także w sprawie pozyskania 1% odpisu podatkowego dla jednostek OSP oraz Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP Rp w Bochni. [Więcej >>>]

30.01. 2012-02-02a.jpg (4565 bytes)

   W ostatnich dniach stycznia 2012 roku druhowie z OSP Proszówki otrzymali strażacki samochód Volkswagen Transporter, który przekazał na rzecz Gminy Bochnia Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele jednostek strażackich z sąsiednich miejscowości, a także proboszcz parafii w Krzyżanowicach ks. Roman Rak, który zadeklarował ufundowanie sztandaru dla strażaków jeszcze w tym roku. Jednostka w Proszówkach powstała w 2010 roku, wkrótce po tragicznej powodzi, która najbardziej dotknęła mieszkańców tej miejscowości. Gdy woda opadła, walczący z żywiołem młodzi ludzie, postanowili założyć strażackie struktury w Proszówkach. 

25.01. 2012-01-25 Przekazanie samochodu dla OSP Tarnawa.

  W dniu 25 stycznia 2012 r. jednostka OSP w Tarnawie - Gmina Łapanów - otrzymała średni samochód bojowy marki Renault. Pojazd został przekazany bezpłatnie przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Bochni. Wóz posiada napęd na dwie osie, zbiornik o pojemności 2 tys. litrów wody oraz beczkę na 2000 litrów oraz zbiornik o pojemności 200 litrów na środek pianotwórczy. Ponadto w wyposażenie wozu wchodzi agregat oddymiający oraz piła spalinowa do cięcia betonu i stali.

07.01.

Opłatek w OSP Dziewin.

   Piękna i stosunkowo nowa tradycja noworocznych spotkań opłatkowych strażaków - ochotników nie tylko jest kontynuowana, ale z każdym rokiem obejmujenowe gminy i jednostki OSP.  W dniu 7 stycznia 2012 r. w Świetlicy Domu Ludowego w Dziewinie, już po raz piąty, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewinie zorganizował "opłatek" połączony ze składaniem sobie życzeń również noworocznych. W uroczystości udział wzięli m. in. Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, kapelan ZG ZOSR RP w Drwini - ks. Roman Kopacz, radni wsi Dziewin, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziewinie, dyrektor GOK w Grobli, sołtys wraz z Radą Sołecką Dziewina, Przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich, Prezes Zarządu i Komendant Gminny ZG OSP RP w Drwini, strażacy - od weteranów i do adeptów z MDP. [Więcej >>>]

ARCHIWUM WYDARZEŃ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

wstecz