Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2011

22.12 Posiedzenie prezydium Zarządu - 22.12.2011

   Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Prezydium Zarządu PO ZOSP RP w Bochni odbyło się w dniu 22 grudnia i uczestniczyli w nim wszyscy czonkowie Prezydium (z wyj. S. Gaworczyka) oraz zaproszony gość - członek Zarządu - druh Stanisław Bukowiec. Podczas zebrania przygotowano materiały na pierwsze posiedzenie pełnego składu Zarządu w 2012 roku, w tym projekty: planu pracy na 2012 rok i Regulaminu Organizacyjnego Zarządu. Dyskutowano nad pozyskaniem środków finansowych dla Zarządu Powiatowego Oddziału, w tym z odpisu 1%, organizacją V. Turnieju Rekreacyjnego MDP Powiatu Bocheńskiego (jego organizacji w dniu 11 lutego 2012 r. podjęła się Gmina Drwinia), organizacji gminnych i powiatowych eliminacji OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Podjęto uchwałę o opłaceniu hostingu serwisu internetowego.

19.12 Przekazanie sprzętu dla OSP.

  W dniu 19 grudnia 2011 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Krakowie miało miejsce uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz sprzętu hydraulicznego pozyskanego przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie oraz Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Wśród obdarowanych znalazły się także jednostki OSP z terenu Powiatu Bocheńskiego: OSP Wola Drwińska (samochód lekki), OSP Leszczyna i OSP Łapanów (zestawy do ratownictwa technicznego). Łączna wartość zakupionego sprzętu i samochodów wyniosła 9 975 000 zł, a z Programu Operacyjnego i MSWiA przekazana przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dla OSP wyniosła 2 898 000 zł. [Więcej >>>]

18.12 Spotkanie Opłatkowe w Tranowie.

  W niedzielne popołudnie 18 grudnia 2011 roku, w Sali im. Wiesława Wody Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, już po raz piąty odbyło Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków. Wzięły w nim udział delegacje Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. Wśród zaproszonych na Spotkanie gości byli w tym roku: ks. Biskup Wiesław Lechowicz, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. Tegoroczne spotkanie opłatkowe zgromadziło ponad 800 strażaków. Witała ich w holu Urzędu Kapela Ludowa z Siemiechowa. Dosyć licznie przybyli strażacy z powiatu bocheńskiego, a wśród nich członkowie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni: Jan Kulig, Krzysztof Kokoszka, Tadeusz Olszewski. [Więcej >>>]

12.11 III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 12.11.2011.

  Zgodnie z uchwałą Zarządu Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni odbył się 12 listopada 2011 roku w Sali Konferencyjnej Hotelu "Kmita" na Zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. Frekwencja była bardzo dobra, bo przybyło 100 % delegatów. Przybyli także wybrani w gminach przedstawiciele oraz zaproszeni goście. Dokonano podsumowania minionej kadencji i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyborach tajnych Prezesem Zarządu OP ZOSP RP w Bochni wybrano ponownie druha Ludwika Węgrzyna. Przewodzić będzie 7-osobowemu Prezydium oraz 23-osobowemu Zarządowi. Podczas Zjazdu bryg. Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni otrzymał Złoty Znak Związku, a druh Tadeusz Cichoń Medal Honorowy im. B. Chomicza. Zjazd przyjął także ambitny Program działania na kolejną kadencję. [Więcej >>>]

23.10 Na seminarium opiekunów MDP w Weimarze.

   W dniach 19 - 23 października 2011 r. opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Trzcianie - Stanisław Gutowski - przebywał w Niemczech, w Weimar - Wolfshausen (Hesja), gdzie zostało zorganizowane XII. Polsko-Niemieckie Seminarium dla Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizacją seminarium zajęły się wspólnie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Deutsche Jugendfeuerwehr.  Wzięło udział tylko 24 opiekunów z całej Polski. Z pobytu w Niemczech opiekun trzciańskich drużyn przywiózł wiele wrażeń, spostrzeżeń i pomysłów na organizowanie zajęć z młodymi kandydatami na strażaków. -  Apeluję do ludzi, którym bliska jest praca z młodzieżą o zainteresowanie się tą sprawą i współpracę z jednostkami OSP - powiedział po powrocie z konferencji w Niemczech Stanisław Gutowski.  [Więcej >>>]

19.10 Lista startujących.

  19.10.2011 r. w serwisie internetowym Zarządu Wojewódzkiego opublikowano wyniki Konkursu na "Najlepszą OSP Województwa Małopolskiego w 2011 roku". Po zapoznaniu się z materiałami Komisja Konkursowa dokonała oceny 13 wniosków, które wpłynęły do Komisji. Komisja dokonała oceny wg. kryteriów konkursu - regulaminu. Na tej podstawie Komisja dokonała wyboru, wskazując: Ochotniczą Straż Pożarną w Zakliczynie pow. Tarnów jako: "Najlepszą OSP Województwa Małopolskiego w 2011 roku". Oprócz zaszczytnego tytułu jednostka otrzyma także nagrodę - 50.000,00 zł. Powiat Bocheński reprezentowała OSP Trzciana, wybrana 17 październka 2011 roku decyzją komisji powiatowej spośród trzech zgłoszonych jednostek (startowały także OSP Łąkta Górna, OSP Nowy Wiśnicz). [Więcej >>>]

16.10 Strażacka pielgrzymka do Łagiewnik.

   16 października 2011 r. strażacy z Małopolski wzięli liczny udział w jubileuszowej - X. Pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wśród pielgrzymujących byli także strażacy z powiatu bocheńskiego. Nabożeństwu odprawionemu w koncelebrze księzy kapelanów, wśród których był zastępca kapelana strażaków powiatu bocheńskiego - ks. Stanisław Szczygieł, przewodniczył biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz. On też wygłosił homilię. Wśród składających dary ofiarne była w tym roku delegacja powiatu bocheńskiego (druhowie z gminy Żegocina: Leopold Grabowski, Jerzy Błoniarz, Janusz Stańdo), która przekazała jako dar ornat. Przemarsz setek strażackich pocztów sztandarowych oraz pododdziałów do świątyni był imponujący. [Więcej >>>]

14.10 Z planu filmowego.

   14 październka 2011 roku w popularnym serwisie www.youtube.com został opublikowany ponad ośmiominutowy filmik, w któym zagrali druhowie z OSP w Mikluszowucach. Świetnie zrealizowany fabularyzowany filmik jest dziełem Damiana Daty i montażysty Michała Kołdrasa. Pomysłodawcą tego ciekawego i wartościowego pomysłu jest druh Kamil Kolanowski, od półtora roku członek OSP Mikluszowice. Dynamiczny montaż, ciekawa muzyka, wartka akcja powodują, że ogląda go się z zainteresowaniem, a końcowa scena prezentująca powracających z akcji strażaków jest wręcz rewelacyjna.  Nic więc dziwnego, że filmik zbiera pozytywne komentarze, choć wśród wyrażających swoje zdanie widzów zwraca się także uwagę na kiepskie wyposażenie druhów z Mikluszowic, którzy do akcji muszą jeździć w ubraniach koszarowych. [Więcej >>>]

08.10 Strażacka pilegrzymka do Bochni.

   Jak co roku na początku października odbywa się uroczystość odpustowa w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. W tym roku Wielki Odpust Różańcowy przypadł na okres 5-12 października i przebiegł pod hasłem "Różaniec szkołą komunii z Bogiem". W sobotę, 8 października 2011 r. pielgrzymkę do Bocheńskiego Sanktuarium odbyły służby mundurowe oraz przedstawiciele samorządów.  Msza św. dla w bocheńskiej bazylice rozpoczęła się o godzinie 17.00. Wcześniej strażacy zebrali się na Placu Fischera, skąd - prowadzeni przez strażacką orkiestre dętą OSP w Tarnawie - przeszli do Bazyliki. W tej kolumnie najliczniejszą grupę stanowiło 37 strażackich pocztów sztandarowych. Celebransem głównym mszy świętej był ks.bp. Bobowski. On też wygłosił kazanie. Po mszy świętej rozpoczęła się wokół świątyni Procesja Różańcowa z lampionami. [Więcej >>>]

06.10 Posiedzenie Zarządu Powiatowego Oddziału - 06.10.2011

   6 października 2011 r. w świetlicy PSP w Bochni odbyło się ostatnie przed Zjazdem posiedzenie Zarządu ZOP ZOSP RP w Bochni. Prowadził je prezes zarządu druh Ludwik Węgrzyn. Zebranie poświęcone było głównie przygotowaniu III. Zjazdu Powiatowego. Podjęto uchwałę w tej sprawie określającą termin na 12 listopada 2011 roku. Miejscem spotkania delegatów i przedstawicieli będzie zamek w Nowym Wiśniczu. Początek posiedzenia o godzinie 10.00. Zarząd wybrał także Komisję ds. Konkursu na Najlepszą OSP Województwa Małopolskiego, która zbierze się, by wyłonić najlepszą jednostkę powiatu, która zostanie zgłoszona do konkursu na poziomie województwa. Zarząd przyjął także materiały zjazdowe oraz wysłuchał wniosków do planu działalności w kolejnej kadencji . Dyskutowano także o pielgrzymkach strażackich do Bochni i Łagiewnik.  [Więcej >>>]

04.10 Uczestnicy ceremonii podpisania porozumień.

  4 października 2011 r. w obecności Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza i Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika podpisano porozumienie w sprawie budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Koszt wybudowania nowej strażnicy w Bochni szacowany jest na 12 mln złotych. 11 mln zapewnił z ramienia województwa małopolskiego wojewoda Stanisław Kracik. Udział gmin natomiast zależny będzie od ilości mieszkańców i wynosić będzie 5 zł za osobę w skali dwóch lat. Środki te złożą się na ok 500 tys. zł. Drugie tyle zdeklarował się dołożyć samorząd powiatu. Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej strażnicy. Zarząd Powiatowego Oddziału reprezentował na tej uroczystości Prezes Ludwik Węgrzyn, który jako Starosta Powiatu zapoczątkował to przedsięwzięcie.

01.10 Turniej MDP w Żegocinie.

   Ciekawa inicjatywa, mająca na celu propagowanie młodzieżowego ruchu strażackiego oraz integrację drużyn młodzieżowych z terenu gminy miała miejsce 1 października 2011 roku na stadionie w Żegocinie. Dzięki patronatowi i sponsoringowi Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie oraz dofinansowaniu ze środków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi zorganizowany został I. Gminny Turniej MDP o Puchar Przechodni SRGiWP w Żegocinie. O ten puchar i dodatkowo nagrodę ufundowana przez SRGiWP (komplet 10 dresów dla jednej drużyny) rywalizowały w czterech nietypowych konkurencjach MDP z Bytomska, Łąkty Górnej (zdobyła puchar), Rozdziela i Żegociny. Trzy godziny aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i znakomita zabawa - to podstawowe atuty tej imprezy.  [Więcej >>>]

01.10 Ćwiczenia gminne w Rdzawie.

   Jesień to czas strażackich ćwiczeń. W tym roku zorganizowały je zarządy gminnych oddziałów w Drwini i Trzcianie. W dniu 24 września 2011 r. w miejscowości Mikluszowice przeprowadzone zostały ćwiczenia wszystkich jednostek OSP Gminy Drwinia przy współudziale strażaków z JRG Bochnia, w których uczestniczyło ponad 60 strażaków. Druhowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu gaszenia pożaru budynku - stodoły, udzielania pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej, a także podawania wody na duże odległości za pomocą różnego rodzaju pomp pożarniczych.  [Więcej >>>].  W piękne sobotnie popołudnie 1 października strażacy z wszystkich jednostek Gminy Trzciana ćwiczyli pod dowództwem Komendanta Gminnego Stanisława Piaseckiego w Rdzawie gaszenie lasu. [Więcej >>>]

25.09 zawgmbochnia2011-0m.jpg (5526 bytes)

   11 drużyn OSP (w tym 2 żeńskie) z terenu Gminy Bochnia rywalizowało 25 września 2011 roku w Siedlcu, w zawodach zorganizowanych przez Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP. Druhny i druhowie najpierw rywalizowali na torze przeszkód, by potem mierzyć się w konkurencjach typowo strażackich, jak rozwijanie linii gaśniczej, czy podawanie strumienia wody do celu. Zawodników głośno, używając strażackich syren, dopingowały rodziny i przyjaciele.   Najlepsze zespoły (kobiety: 1. OSP Bogucice, 2. OSP Moszczenica oraz mężczyźni: 1. OSP Cerekiew, 2. OSP Bessów, 3. OSP Proszówki)  zostały wyróżnione nagrodami finansowymi (przeznaczonymi na zakup sprzętu) w łącznej wysokości 5 tys. zł., które ufundowali: samorząd Gminy Bochnia oraz sponsorzy. Sędziowali przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP i reprezentanci OSP z gminy Drwinia.  [Więcej >>>]

24.09 Ćwiczenia strażackie Gminy Drwinia.

   W dniu 24 września 2011 r. w miejscowości Mikluszowice przeprowadzone zostały ćwiczenia wszystkich jednostek OSP Gminy Drwinia przy współudziale strażaków z JRG Bochnia, w których uczestniczyło ponad 60 strażaków. Druhowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu gaszenia pożaru budynku - stodoły, udzielania pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej, a także podawania wody na duże odległości za pomocą różnego rodzaju pomp pożarniczych. O godz. 930 wszystkie jednostki zgromadziły się na parkingu obok kościoła parafialnego w Mikluszowicach. Ćwiczenia poprzedziła kontrola operacyjno - techniczna przeprowadzona przez przedstawiciela KP PSP w Bochni st. kpt. Piotra Gadowskiego przy współudziale Wójta Gminy Jana Pająka oraz pracowników merytorycznych UG Drwinia. [Więcej >>>]

24.09 Złoty Jubileusz OSP Bełdno.

   24 września 2011 roku strażacy z OSP w Bełdnie (gmina Żegocina) bardzo uroczyście świętowali Złoty Jubileusz działalności. Jednostka, utworzona w 1961 roku, została wyrózniona srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a także otrzymał asamochód pożarniczy marki Mercedes - Benz zakupiony ze środków Gminy Żegocina. Auto pobłogosławili księża: Leszek Dudziak - proboszcz z Żegociny oraz Kapelan Strażaków Ochotników Gminy Żegocina - ks. Stanisław Szczygieł. Uroczystość, na którą przybyli m. in. członkowie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni (Ludwik Węgrzyn, Tadeusz Cichoń., Tadeusz Olszewski) stała się okazją do wręczenia kilkunastu strażakom medali oraz odznaczeń. Najwyżzze - Złoty Znak Związku - otrzymał wieloletni Naczelnik OSP Bełdno - druh Stanisław Furtak.  [Więcej >>>]

11.09 Bochenska grupa w Saarlouis.

  W dniach 8 - 13 września 2011 roku czteroosobowa delegacja strażaków powiatu bocheńskiego (Komendant Powiatowy PSP w Bochni - Krzysztof Kokoszka, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Jerzy Błoniarz oraz Maciej Wolak i Antoni Kmiecik - strażacy z PSP w Bochni przebywała z rewizytą w Niemczech, w zaprzyjaźnionym z Bochnią mieście Saarlouis. Specjalną okazją do wyjazdu były uroczyste obchody 200 - lecia Straży Pożarnej z Saarlouis. Polska delegacja, której towarzyszyła tłumaczka - Pani Maria Michalska, włączyła się w uroczystość, przekazując druhom z Niemiec okolicznościowe upominki oraz uczestnicząc w akademii, pokazach i koncertach. Niemieccy strażacy odwzajemnili się m. in. podarowaniem pięknych wydawnictw okolicznościowych. 

10.09 I. Małopolski Zlot MDP - Rabsztyn.

   W sobotę 10 września 2011 r.   na dziedzińcu zamkowym w Rabsztynie pod Olkuszem, odbył się I. Młodzieżowy Zlot Drużyn Pożarniczych. Ideą Zlotu było udowodnienie, że młodzież strażacka potrafi się spotkać i w przyjacielskiej atmosferze ze sobą rywalizować, uczyć się i przede wszystkim świetnie się razem bawić.  Organizatorzy przygotowali pięć konkurencji, które musiała pokonać każda drużyna. Ważnym punktem Zlotu było mini szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas którego uczestnicy uczyli się prawidłowego wzywania służb ratowniczych, oraz najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy. Organizatorzy tego historycznego Zlotu, w którym uczestniczyły dwie MDP z terenu powiatu bocheńskiego ( MDP OSP Tarnawa oraz MDP OSP Mikluszowice) zapowiedzieli kontynuację imprezy.  [Więcej >>>]

10.09 2011-09-10a.jpg (5645 bytes)

   10 września 2011 r.  na strzelnicy w Pogwizdowie rozegrane zostały, zorganizowane przez Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, przy współpracy z Zarządem LOK w Bochni, III. Powiatowe Zawody Strzeleckie Straży Pożarnych Powiatu Bocheńskiego. Wzięło w nich udział 6 drużyn młodzieżowych oraz 9 ekip seniorskich. Przy pięknej pogodzie, z pozycji leżącej oraz dystansu 25 metrów, z kbks-u strzelało w sumie 45 zawodników. W klasfikacji drużynowej wygrali: MDP Gminy Rzezawa oraz seniorzy OSP Gminy Nowy Wiśnicz. W klasyfikacji indywidualnej najlepsze wyniki osiągnęli: Seweryn Korcyl (MDP Gminy Rzezawa) oraz Adam Grzesik (OSP Gminy Łapanów). Sprawnie przeprowadzona impreza była jednym z elementów powiatowych obchodów 90-lecia Związku OSP RP. [Więcej >>>]

14.08 Tablica pamiątkowa W. Wody.

   14 sierpnia 2011 roku - ten dzień zapisze się nie tylko w kronikach Ochotniczej Straży Pożarnej w Ispinii, ale także w historii Powiatu Bocheńskiego. W niedzielne popołudnie w Isponii (Gmina Drwinia) miała miejsce piękna strażacka uroczystość, podczas której odbyło się przekazanie i poświęcenie sztandaru oraz samochodu bojowego i sprzętu pożarniczego dla miejscowej jednostki OSP.   Jednak najważniejszym elementem tej uroczystości było nadanie OSP Ispina imienia Druha Wiesława Wody - tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku posła, działacza ruchu ludowego i strażackiego - Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP w Krakowie.  Po mszy nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy ufundowanej przez sołtysa Tadeusza Ślebodę oraz Pana Stanisława Kmiecia upamiętniającej Wiesława Wodę.  [Więcej >>>]

14.08 VIII. Małopolski Przegląd Orkiestr w Zakliczynie.

  14 sierpnia 2011 roku w Zakliczynie odbył się VIII. MałopolskiPrzegląd Orkiestr Dętych OSP, w którym wzięło udział 11 najlepszych strażackich orkiestr dętych z Małopolski. Powiat bocheński reprezentowała na nim Orkiestra Dęta OSP Grobla (wg wielu uczestników Przeglądu skrzywdzona w ocenie i werdykcie).   Przegląd rozpoczął się uroczystym wejsciem wszystkich orkiestr na płytę rynku. Następnie okolo 470 muzyków odegrało wspólnie "Hymn Strazacki" . Przeglądowi towarzyszyła zbiórka krwi (prawie 20 litrów). Powodzeniem cieszyło się miasteczko strażackie z Gdowa dla dzieci, samochód z największa drabiną w powiecie tarnowskim z Tuchowa, pokaz ćwiczebny gaszenia pożaru w budynku Urzędu Miejskiego w Zakliczynie i zabawa z zespołem Adama Pyrka . Przegląd połączono z piątą edycją projektu   "Czas na straż". [Więcej >>>]

09.08 2011-08-09a.jpg (4776 bytes)

  9 sierpnia 2011 r. członek Zarządu Województwa Malopolskiego Stanisław Sorys spotkał się w Bochni z przedstawicielami 12 gmin z powiatu bocheńskiego, brzeskiego i proszowickiego, aby wręczyć im umowy na dotację w ramach rozstrzygniętego konkursu "Małopolskie Remizy 2011". Łącznie na remont remiz strażackich Zarząd Województwa Małopolskiego rozdzielił 3,5 mln zł pomiędzy 110 małopolskich gmin. Samorządy z powiatu bocheńskiego otrzymały następujące kwoty pieniędzy dla swoich jednostek OSP: Gmina Bochnia - ok. 24 tys. zł, Gmina Drwinia - ok. 35 tys. zł, Gmina Łapanów - ok. 8 tys. zł, Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz - 40 tys. zł, Gmina Rzezawa - 11 tys. zł, Gmina Trzciana - 40 tys. zł, Miasto Bochnia - 40 tys. zł. - Staramy się przeznaczać środki finansowe po to, aby świetlice, remizy OSP zmieniały swoje oblicze - powiedział Stanisław Sorys.

31.07 I. Gminne Zawody Sikawek Konnych w Lipnicy Murowanej.

  Gminne Zawody Sikawek Konnych w Lipnicy Murowanej - to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w najnowszej historii powiatu bocheńskiego. W posiadaniu druhów strażaków tej gminy znajdują się cztery różnorodne, zabytkowe sikawki konne. Dzięki inicjatywie i zapałowi Pana Stanisława Kałamejki oraz innych miłośników zabytkowego sprzętu strażackiego wszystkie sikawki zostały pieczołowicie odrestaurowane, a nawet częściowo zrekonstruowane. Biorąc pod uwagę zwiększone zainteresowanie sikawkami powstała idea zorganizowania zawodów sikawek w trakcie tegorocznych Dni Lipnicy. Zawody w dniu 31 lipca 2011 roku na stadionie w Lipnicy Murowanej zorganizował Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP. W sztafecie pożarniczej sikawek konnych 7×50 m z przeszkodami rywalizowało 5 drużyn. Wygrała drużyna OSP LIpnica Murowana. >>>

23.07 Auto dla OSP Kolanów.

  W sobotę 23 lipca 2011 roku, w bocheńskim Kolanowie zorganizowano festyn strażacki, na którym bawili się mieszkańcy osiedla. Nim jednak na sportowym boisku zabawa zaczęła się na dobre, poświęcono wóz bojowy służący miejscowym strażakom ochotnikom. Pojazd wycofywany z taboru Komendy Wojewódzkiej Policji pozyskano dla kolanowskiej jednostki dzięki staraniom starosty Jacka Pajaka i szefa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni Krzysztofa Kokoszki. Po koniecznych przeróbkach samochód niemal natychmiast przydał się w akcjach podczas wiosennych powodzi. Od tamtej pory został jeszcze dodatkowo doposażony. W sobotę zyskał też "matkę chrzestną" - 3-letnią Wiktorię. Źródło: www.bochnianin.pl.

22.07 Na obozie MDP w Rewalu.

  Setka członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, głównie chłopców z terenu województwa małopolskiego przebywała w dniach 8 - 22 lipca 2011 roku na zorganizowanym przez Wojewódzki Zarząd Wykonawczy ZOSP RP w Krakowie obozie szkoleniowo - wypoczynkowym w Rewalu nad Morzem Bałtyckim. Było wśród nich kilkunastu członków drużyn młodzieżowych z terenu powiatu bocheńskiego, m. in. z OSP w Łąkcie Górnej, Bytomsku i Żegocinie. Oprócz zajęć ściśle związanych z umiejętnościami strażackimi był czas na integrację, zabawę oraz wycieczki (w tym do oceanarium i Kołobrzegu). W tym roku uczestnicy wyjazdu mieszkali w drewnianych domkach kempingowych, położonych około 200 m od morza. Po zdaniu egzaminu otrzymali zaświadczenia upoważniające ich do dowodzenia drużynami MDP. [Więcej >>>]

21.07 Posiedzenie Prezydium.

   Kolejne posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni poświęcone było głównie sprawom bieżącym. Podsumowano działalność organizacji w ostatnich tygodniach, podjęto ustalenia w sprawie organizacji II Powiatowych Zawodów Strzeleckich Straży Pożarnych, które zaplanowano na strzelnicy w Pogwizdowie w dniu 8 września 2011 roku. Prezydium postanowiło wspomóc finansowo wyjazd 20 członków MDP na polsko - niemiecką wymianę młodzieży przeznaczając ponad 700 zł na opłacenie ubezpieczenia. Wysłuchano informacji Tadeusza Olszewskiego o przygotowaniach i przebiegu tego udanego wyjazdu, zorganizowanego przez OSP w Żegocinie przy współpracy z KP PSP w Bochni, ZOP ZOSP RP w Bochni. Prezydium rozpatrzyło także otrzymane wnioski w sprawie odznaczeń i dofinansowania zakupu sprzętu.

19.07 Przekazanie sprzętu dla OSP.

   Trwa dobra tradycja dofinansowywania przez Radę Powiatu Bocheńskiego jednostek ochotniczych straży pożarnych. 19 lipca 2011 roku na placu apelowym PSP w Bochni miała miejsce - już po raz trzeci - uroczystość przekazania czeków, umundurowania i nowoczesnego sprzętu. Uchwałą Rady Powiatu nr X/103/2011 z dnia 17 czerwca 2011 na cele ochrony przeciwpożarowej przyznano dotację w wysokości 152.175 zł. Otrzymało ją aż 22 jednostki OSP z terenu powiatu bocheńskiego. Dzięki dopłacie przez Zarząd Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP w Krakowie w kwocie 15.175 zł rzeczywista wartość przekazanego sprzętu wynosi ponad 167 tys. zł. Starosta Jacek Pająk przekazał także czeki na dofinansowanie zakupu samochodów (po 10 tys. zł dla 4 jednostek) oraz systemów selektywnego alarmowania (dla 7 jednostek). [Więcej >>>]

09.07 Obchody 100-lecia OSP Rajbrot.

   Kolejną jednostką w elitarnym Klubie Stulatek została Ochotniczas Straż Pożarna w Rajbrocie - Gmina Lipnica Murowana. Rocznicowe uroczystości połączone z obchodami 90-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej tej jednostki miały miejsce w dniu 9 lipca 2011 roku. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny ZOSP RP w Lipnicy Murowanej Druh Andrzej Wąsik. Uczestniczyły w niej wszystkie jednostki z terenu gminy, a także delegacje z zaprzyjaźnionych OSP spoza gminy. Gośćmi szczególnymi byli strażacy z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Fritzlar (Hesja). Nie zabrakło przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie (Wiceprezes Stanisław Sorys) i Powiatowego w Bochni (Prezes Ludwik Węgrzyn, Wiceprezes Tadeusz Cichoń, sekretarz Tadeusz Olszewski). Przybył także poseł Jan Musiał i Starosta Bocheński Jacek Pająk. [Więcej >>>]

03.07 Wręczenie "Bene Meritus 2011".

  Honorowe wyróżnienie pod nazwą "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego zostały w tym roku rozdzielone już po raz szósty.  Przyznaje je Kapituła osobie bądź instytucji, która w sposób szczególny przyczyniła się znacząco do rozwoju i promocji Powiatu Bocheńskiego. Tym razem, oprócz radnych powiatu bocheńskiego, po raz pierwszy w kapitule zasiadły osoby uhonorowane w latach ubiegłych. Pierwszym z wyróżnionych tym tytułem w tym roku są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Bocheńskiego, drugim laureatem wyróżnienia został ksiądz Stanisław Jachym - proboszcz w Parafii Sobolów, którego uhonorowano za działalność społeczna na niwie sportu i kultury.  Ceremonia wręczenia wyróżnień miała miejsce na łapanowskim Rynku w dniu 3 lipca, podczas oficjalnej części "Święta Powiatu Bocheńskiego".  [Więcej >>>]

29.06 Zjazd Gminny w Trzcianie - ostatni w powiecie.

  Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP we wszystkich jednostkach straży pożarnych w miesiącach od stycznia do końca marca 2011 roku odbyły się zebrania sprawozdawczo - wyborcze. Podczas ich trwania strażacy dokonali podsumowania nie tylko minionego roku, ale całej kadencji 2006 - 2010. Wybrali także nowe statutowe władze tj. zarządy i komisje rewizyjne oraz delegatów na zjazdy gminne. Od marca do czerwca odbywały się zjazdy gminne. jako ostatni obradowali strażacy Gminy Trzciana. Wszędzie podsumowywano minioną kadencję, którą oceniono jako dobrą. WYbrano władze gminne Związku, dlegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku. W prawie wszystkich zjazdach gminnych brali udział członkowie władz strażackich naszego Powiatowego Oddziału Związku.  [Więcej >>>]

25.06 Uroczystość w OSP Niedary.

  W dniu 25 maja 2011 roku strażacy OSP Niedary zapisali w swojej kronice kolejne ważne wydarzenia. Przy udziale wielu gości, w tym posła Edwarda Czesaka, wiceprezesa Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni Tadeusza Cichonia, sekretarza tego Oddziału Tadeusza Olszewskiego, st. kpt. Czesława Ziaji - Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Bochni oraz druhów z zaprzyjaźnionych jednostek (m. in. z Gminy Łapsze Niżne), jak również licznie przybyłych mieszkańców wsi miała tu miejsce uroczystość pobłogosławienia i przekazania do użytku nowego samochodu i strażackiego sprzętu. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych i strażackich pododdziałów prowadzonych przez Orkiestrę Dętą OSP Ujście Solne, grającą pod batutą kapelmistrza Kazimierza Różyckiego.  [Więcej >>>]

29.05 Najpopularniejszy Strażak Regionu 2010.

  29 maja 2011 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Tarnovia" w Tarnowie miała miejsce uroczysta gala strażacka, podczas której ogłoszono wyniki plebiscytu  "Najpopularniejszy Strażak Regionu Tarnowskiego"i wręczono nagrody. Z terenu powiatu bocheńskiego do finału zakwalifikowało się czterech druhów. "Najpopularniejszym Strażakiem Powiatu Bocheńskiego 2010 został przez Czytelników "Dziennika Polskiego" wybrany druh Marian Święch - członek OSP Lipnica Murowana, który jednak nie przybył na uroczystość. Obecni byli natomiast wszyscy pozostali bocheńscy finaliści plebiscytu: Stanisław Bukowiec - OSP Chodenice, Józef Nowak - OSP Kamionna i Krzysztof Skoczek - OSP Baczków. "Najpopularniejszym Strażakiem Regionu Tarnowskiego 2010" został przez Kapitułę wybrany druh Zbigniew Kowalski z OSP Radłów. [Więcej >>>]

23.05 Informacja prasowa.

  23 maja 2011 roku Komenda Powiatowa Policji upubliczniła informację o strażakach - podpalaczach z Gminy Rzezawa. Strażacy z uwagi na małą ilość zdarzeń (akcji gaśniczych) postanowili wzniecać pożary, aby wykazać duże zagrożenie pożarowe w celu otrzymania dotacji państwowej na doposażenie jednostki w sprzęt a także z chęci zysku osobistego za udział w akcji gaśniczej. Wstępnie ustalono, że zatrzymani nieletni podpalili stodołę oraz budynki kurników w Dąbrówce a także niewielki lasek i suche trawy. W toku dalszych czynności policjanci ustalili również drugą grupę podpalaczy wywodzącą się z szerów Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie, która ma na swoim koncie podpalenie domów i stodoły Rzezawie oraz stodoły Dąbrówce. Zarząd OSP Rzezawa zawiesił zatrzymaneosoby w prawach cżłonków jednostki. [Więcej >>>]

15.05 Orkiestry w Wadowicach.

   W niedzielę 15 maja 2011 r. do Wadowic zjechało 96 orkiestr z całej Polski (w sumie 3381 muzyków), którzy uczestniczyli w koncercie pod hasłem "Strażacy w Hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II". Uroczysta msza św. odprawiona została przez Kardynała Stanisława Dziwisza. Reprezentantami naszego powiatu w tym uroczystym koncercie były dwie orkiestry: Orkiestra Dęta z Grobli (kapelmistrz - Jerzy Ciaćko) oraz  Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy (kapelmistrz - Stanisław Pajor). Tej ostatniej towarzyszył poczet sztandarowy tej jednostki. To był już 12 koncert orkiestr strażackich organizowany w Wadowicach, zagrały one m.in: Barkę, Laudate Domominum, Nabucco, Panis Angelicus, Ave Verum, Serdeczny kraj, Póki Polska żyje w nas, Góralu czy ci nie żal, Santa Lucia, Dzwon bije z gór, Moje miasto Wadowice.

09.05 Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

   9 maja 2011 roku  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni zorganizowała uroczystość z okazji "Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka". Na uroczystość przybyło wielu gości, m. in. poseł Andrzej Sztorc, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Starosta Bocheński Jacek Pająk. Uroczystość przebiegała zgodnie ze strażackim ceremoniałem i składała się m. in. z następujących punktów: powitanie zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Bochni bryg. Krzysztofa Kokoszkę; wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe; poświęcenie i przekazanie nowego sprzętu pożarniczego KP PSP w Bochni, wręczenie wyróżnień i podziękowań; wystąpienia okolicznościowe. [Więcej >>>]

11.04 Powiatowa eliminacja OTWP 2011.

   11 kwietnia 2011 roku, w PSP nr 5 w Bochni, odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". W rywalizacji brało udział 44 uczestników w trzech grupach wiekowych reprezentujących niemal wszystkie gminy powiatu t.j.: miasto Bochnię, gminę Bochnia, Drwinia, Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina. Organizatorem eliminacji był Zarząd Powiatowy Oddziału ZOSP RP w Bochni przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz PSP nr 5 w Bochni. Turniej połączony był z prezentacją samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego zorganizowaną przez KP PSP w Bochni. Turniej wyłonił trzech reprezentantów powiatu na eliminacje wojewódzkie. [Więcej >>>]

10.04 Uroczystość w 1. rocznicę śmierci W. Wody.

  10 kwietnia 2011 r. reprezentacje jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego wzięły udział w uroczystościaćh, zorganizowanych w 1. rocznicę śmierci posła i jednocześnie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP w Krakowie - Ś.P. Druha Wiesława Wody - jednej z 96 ofiar Katastrofy Lotniczej w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Częśc strażaków z pocztami sztandarowymi uczestniczyła w uroczystościach zorganizowanych w Tarnowie, których centralnym punktem była msza święta w Katedrze Tarnowskiej odprawiona przez ks. Bpa Wiktora Skworca, część w Krakowie, gdzie modlono się w Bazylice Św. Floriana , a następnie przy grobie znajdującym się na Cmentarzu Rakowickim.

05.04 Podpisanie umowy.

5 kwietnia, marszałek Marek Sowa, członek zarządu Stanisław Sorys oraz przedstawiciele małopolskich władz OSP podpisali pre-umowę dla projektu "Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmacniania potencjału ratowniczego małopolskich strażaków". Średnie i lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz zestawy narzędzi hydraulicznych o łącznej wartości prawie 2 mln zł - to sprzęt, jaki dostanie 13 jednostek z terenu województwa małopolskiego. Jeden średni samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 600 tys. zł trafi do Jawiszowic.Jedne z sześciu lekkich wozów za ok. 150 tys. otrzyma jedyna uhonorowana OSP z terenu naszego powiatu, należąca do KSRG, OSP w Woli Drińskiej. Źródło: www.fundusze.malopolska.pl.

23.03 Kurs obsługi aparatów powietrznych.

  Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie zorganizował doszkalający kurs obsługi aparatów powietrznych. Podczas trwania kursu, każdy z uczestników przeszedł m.in. komorę dymową i otrzymał stosowne zaświadczenie o zaliczeniu próby. Kurs odbywał się w dniach: od 23 - 25 marca 2011 r. ( środa, czwartek piątek), stacjonarnie w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, os. Zgody 18, ( organizator zapewnił nocleg oraz wyżywienie na czas trwania kursu ). Zajęcia rozpoczęły się w dniu 23 marca (środa) o godz. 9.00, a zakończyły w dniu 25 marca (piątek), ok. godziny 17.00. Kandydató obowiązuje: wiek - od 18 do 50 lat, posiadanie przy sobie ksera ważnych badań lekarskich i ubezpieczenia ( bezwzględny obowiązek przed wejściem do komory dymowej ).  Koszt kursu od 1-nej osoby wynosi 370 zł. [Więcej >>>]

22.03 Posiedzenie Zarządu OP ZOSP RP w Bochni - 22.03.2011

    W dniu 22 marca 2011 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni na pierwszym posiedzeniu w tym roku zebrał się Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Obradom, z udziałem 17 członków zarządu i komisji rewizyjnej, przewodniczył druh Ludwik Węgrzyn. Zarząd podjął uchwały w sprawach: planu pracy na 2011 rok, powołania komisji do przeprowadzenia powiatowej eliminacji OTWP 2011, dofinansowania XIV Parady Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu, określenia liczby delegatów i przedstawicieli z poszczególnych gmin na planowany na październik Zjazd Powiatowy Związku. Dyskutowano o przyznawaniu strażackich i państwowych odznaczeń, zawodach sportowo - pożarniczych. Przedstawiona została informacja o przebiegu kampanii sprawozdawczo - wyborczej w OSP oraz rozdziału dofinansowania na zakup umundurowania i sprzętu. [Więcej >>>]

13.03 Szkolenie strażaków z OSP.

  W dniu 13 marca 2011 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni zostało zakończone szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane jednoetapowo. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków - ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu podczas akcji.  Zajęcia teoretyczne realizowane były w oparciu o platformę e-learningową (internetowy system szkolenia) dla członków OSP, natomiast część praktyczna prowadzona była przez funkcjonariuszy PSP w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni. W dniu 8 marca br. słuchacze kursu zaliczyli z wynikiem pozytywnym ćwiczenie w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. [Więcej >>>]

05.03 MDP OSP Kłodawa.

  5 marca 2011 r. w Warszawie rozstrzygnięto II edycję Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna. Do konkursu zgłoszono 22 prace dokumentujące działalność MDP w 2010 r. z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego. Jedyną zgłoszoną do konkursu drużyną z terenu powiatu była MDP OSP Żegocina. Jury pod przewodnictwem Agaty Seńków za najlepszą Młodzieżową Drużyną Pożarniczą uznało MDP OSP Kłodawa, woj. wielkopolskie, a za najlepszego OpiekunaTomasza Barańskiego. Ponadto Jury wyróżniło: Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Siedliska, woj. śląskie, powiat raciborski)  oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Zawada, woj. małopolskie - powiat myślenicki. [Więcej >>>]

01-03 Zebranie OSP w Żegocinie.

   Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP we wszystkich jednostkach straży pożarnych w miesiącach od stycznia do końca marca 2011 roku odbyły się lub jeszcze odbywają zebrania sprawozdawczo - wyborcze. Podczas ich trwania strażacy dokonują podsumowania nie tylko minionego roku, ale całej kadencji 2006 - 2010. Wybierają także nowe statutowe władze tj. zarządy i komisje rewizyjne oraz delegatów na zjazdy gminne. Uchwalają plany pracy na rok 2011 i plany finansowe. W wielu jednostkach zebrania te stały się okazją do wręczenia wyróżnień, podziękowań, a także złżenia ślubowania przez nowych członków jednostek. Kampania sprawozdawczo - wyborcza potrwa cały rok. Po zebraniach w jednostkach odbędą się zjazdy gminne, potem wojewódzkie i wreszcie mieć będzie miejsce zjazd krajowy. [Więcej >>>]

04-02 Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni w dniu 4 lutego 2011 r.

   4 lutego 2011 roku, na pierwszym w tym roku posiedzeniu zebrało się Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni. Zebranie prowadził druh prezes Ludwik Węgrzyn. Członkowie Prezydium podziękowali Zarządowi Gminnemu ZOSP RP w Łapanowie za sprawne zostganizowanie Turnieju Rekreacyjnego MDP w dniu 29 stycznia 2011 roku. Prezydium podjęło uchwałę nr 1/2011 w sprawie przydziału dofinansowania ze środków MSWiA dla poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu. Prezydium pozytywnie zaopiniowało wniosek OSP Ispina do ZW ZOSP RP w Krakowie o nadanie tej jednostce sztandaru. Po dyskusji postanowiono wystąpić o przyznanie Medalu Honorowego im. J. Tuliszkowskiego dla druha Leopolda Grabowskiego - Prezesa ZOG ZOSP RP w Żegocinie i Złotego Znaku Związku dla druha Stanisława Gaworczyka -  Prezesa ZOG ZOSP RP w N. Wiśniczu.

29.01. IV Turniej - Łapanów.

  Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie z dużym udziałem Wójta i Urzędu Gminy w Łapanowie  zorganizowali w dniu 29 stycznia 2011 roku IV. Powiatowy Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Bocheńskiego. W sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łapanowie, w 3 konkurencjach rywalizowała rekordowa liczba 15 drużyn: 12 chłopięcych i 3 dziewczęcych z  6 gmin (Drwinia, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina). Nie dojechała zgłoszona  wcześniej do turnieju drużnyna chłopców z OSP Dziewin. Zwyciężyły drużyny: dziewczęta - MDP Sobolów (piłka nożna), MDP Trzciana (tor przeszkód), wśród chłopców w obu konkurencjach wygrała MDP Łąkta Górna. [Więcej >>>]

17.01.

  Cieszymy się razem z druhami z OSP w Ispini, gdyż członkini tej jednostki - druhna Bogna Bielecka - skoczek spadochronowy Wojskowego Klubu Sportowego "Wawel" Kraków - odniosła duży sukces sportowy. W dniach 5 - 17.01.2011 r. odbywały się w Dubaju (Emiraty Arabskie) Międzynarodowe Spadochronowe Mistrzostwa w celności lądowania. W zawodach tych startowało 189 zawodników, w tym 49 kobiet. Żeńśka reprezentacja Polski  w składzie: Agnieszka Wiesner, Bogna Bielecka, Ewa Wesołowska, Irena Paczek-Krawczak, Monika Sadowy w konkurencji drużynowej zajęła III miejsce. Wygrały Rosjanki, które indywidualnie zajęły trzy pierwsze miejsca. Przypomnijmy, że druhna Bogna wraz z mężem Marcinem swoimi skokami uświetnili skokiem inaugurację działalności OSP Ispina w dniu 9 maja 2009 r. Źródło: Aeroklub Polski

08.01.

Druh W. Pawlak z dyplomem Bene Merenti.

   W dniu 8 stycznia 2011 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Benemerenti ("Dobrze Zasłużonym") dla Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dyplom Benemerenti jest wyróżnieniem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, który przyznawany jest "dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość".
W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej Dyplom odebrał Pan Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Strażacy OSP i PSP na zakończenie uroczystości przekazali na ręce Biskupa Polowego Józefa Guzdka, pamiątkowy dzwon - na pamiątkę przypadającego w roku bieżącym jubileuszu - XX lecia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

ARCHIWUM WYDARZEŃ

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

wstecz