Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2014

21.12

Spotkanie Opłatkowe w Tarnowie.

21 grudnia 2014 roku w Sali im. Wiesława Wody Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie już po raz ósmy zostało zorganizowane Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków. Wzięły w nim udział delegacje Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz posłowie, samorządowcy i po raz pierwszy Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP - Druh Waldemar Pawlak.  Ze strażakami spotkał się JE Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż. Na to spotkanie przybyło kilkuset strażaków, kilkanaście drużyn młodzieżowych oraz wielu gości, m. in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. Andrzej Mróz, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - poseł Edward Siarka, starostowie (m. in. Druh Ludwik Węgrzyn - Starosta Bocheński), burmistrzowie, wójtowie, komendanci powiatowi. [Więcej >>>] 

12.12

Narada w Nowym Wiśniczu.

W dniu 12 grudnia 2014 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu odbyła się narada operacyjno - szkoleniowa zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Bochni z udziałem Komendantów Gminnych ZOSP RP i Naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG oraz pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach miast i gmin. Przybyli także zaproszeni goście: Ludwik Węgrzyn - Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Małgorzata Więckowska - Burmistrz Nowego Wiśnicza, bryg. Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni, dh Tadeusz Olszewski - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.  Naradę poprowadził mł. bryg. Piotr Gadowski - naczelnik wydziału ds. operacyjno - szkoleniowych w KP PSP w Bochni. [Więcej >>>] 

24.11

Ćwiczenia gminne w Żegocinie.

"Im więcej potu na ćwiczeniach - tym mniej krwi w boju" - to wojskowe motto było kilkakrotnie cytowane podczas przygotowania i podsumowania Gminnych Ćwiczeń Taktyczno - Bojowych - Żegocina 2014", zorganizowanych w dniu 25 listopada 2014 roku w kompleksie szkolnym w Żegocinie. Założenia taktyczne i scenariusz tych ćwiczeń przygotował na zlecenie Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo w porozumieniu z dyrektorami szkół w Żegocinie - Anną Rogala - Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi oraz Danutą Pączek - Dyrektorka Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej, a także Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.Scenariusz ćwiczeń zakładał gaszenie pożaru budynku Zespołu Szkół w Żegocinie oraz ewakuację całej szkoły. [Więcej >>>] 

04.11

Przekazanie sprzętu dla OSP.

25 kwietnia 2014 roku decyzją Rady Powiatu Bocheńskiego 13 jednostek OSP z terenu powiatu otrzymało wsparcie finansowe. 4 listopada 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu oraz samochodów. W ceremonii przekazania, zorganizowanej w formie uroczystego apelu, wzięli udział: Druh Kazimierz Sady z Zarzadu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Starosta Powiatu Bocheńskiego Jacek Pająk, członek Zarządu Powiatu - Aleksander Dziadowiec, przedstawiciele obdarowanych jednostek, Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka. Przekazane środki na samochody i sprzęt wzmocnią siłę bojową jednostek ochotniczych straży pożarnych, a tym samym poprawi się poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu - powiedział Krzysztof Kokoszka. [Więcej >>>]

18.10

Uroczystość w OSP Damienice.

18 października 2014 roku w Damienicach odbyła się niecodzienna, bo potrójna uroczystość. Miejscowej jednostce OSP nadano sztandar ufundowany przez mieszkańców. Ponadto oddano do użytku budynek remizy, wybudowany ze środków Gminy Bochnia, przy wsparciu funduszy z projektu "Małopolskie Remizy".  Strażacy z Damienic otrzymali także do dyspozycji samochód pożarniczy Mercedes przekazany przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Mszę św. w intencji druhów odprawili: małopolski kapelan strażaków - mł. bryg. ks. Władysław Kulig, oraz proboszcz parafii Cikowice - ks. dr Leszek Durlak, który ufundował z tej okazji figurę św. Floriana. Wójt Jerzy Lysy, który bezpłatnie opracował projekt techniczny odbudowy obiektu, podkreślił rolę, jaką odegrali strażacy z Damienic podczas pamiętnej, tragicznej powodzi w 2010 roku. [Więcej >>>]

12.10

2014-10-12M.jpg (4184 bytes)

W niedzielę 12 października 2014 roku już po raz XIII strażacy z południowej Polski pielgrzymowali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Punktualnie o godz. 11.45 na placu przed sanktuarium złożono meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości podczas której Prymas Polski abp. Józef Kowalczyk odznaczony został Złotym Znakiem ZOSP RP. Aktu dekoracji dokonał Członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Edward Siarka. Przybyłych powitał w Bazylice ks. bp Jan Zając. Mszy Św. w intencji strażaków przewodniczył Arcybiskup Senior Diecezji Gnieźnieńskiej, były Prymas Polski - abp Józef Kowalczyk. W pielgrzymce uczestniczyło około 300 pocztów sztandarowych OSP i PSP, a także liczna rzesza strażaków wraz z rodzinami, głównie z województwa małopolskiego. [Więcej >>>]

11.10

Strażacy w bocheńskiej bazyllice.

  Jak co roku strażacy, policjanci i inne służby mundurowe, a także samorządowcy i sołtysi udali się na początku października do Bazyliki św. Mikołaja w Bochni na odpustowe nabożeństwo różańcowe, będące częścią Wielkiego Tygodniowego Odpustu ku czci Królowej Różańca Świętego - Matki Boskiej Bocheńskiej. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w piękne, słoneczne i ciepłe, sobotnie popołudnie 11 października 2014 roku. Pielgrzymka rozpoczęła się zbiórką pododdziałów na Placu Fischera, z którego poczty sztandarowe i strażacki pododdział dowodzony przez Mateusza Satołę z Komendy Powiatowej PSP w Bochni, wraz z prowadzącą go Orkiestrą Dętą OSP Tarnawa, grającą pod batutą Stanisława Pajora przemaszerowały do Bocheńskiej Bazyliki. Przybyłych do świątyni powitał Ks. Infułat dr Zdzisław Sadko - Powiatowy Kapelan Strażaków. [Więcej >>>]

27.09

V Zawody Strzeleckie.

W V. Zawodach Strzeleckich Straźy Poźarnych Powiatu Bocheńskiego organizowanych corocznie na jesieni przez ZOP ZOSP RP w Bochni, przy udziale ZP LOK w Bochni, wzięły udział reprezentacje Gmin i miasta; 7 ekip seniorskich, 7 drużyn MDP, drużyna PSP, a także Prezesi i Naczelnicy z kilku gmin i miasta.  27 września 2014 roku, przy wspaniałej pogodzie, z dystansu 25 metrów na Strzelnicy w Pogwizdowie z kbk-s strzelało 60 zawodników. Przybyłych zawodników przywitał druh Tadeusz Cichoń - Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bochni, a następnie Prezes Zarządu LOK Roman Maciejarz omówił zasady bezpieczeństwa i niektóre punkty regulaminu. Strzelanie przybiegało bez żadnych protestów i incydentów. Po zakończeniu strzelania był przygotowany poczęstunek - grochówka, kiełbasa z rożna dla zawodników i gości zawodów. [Więcej >>>]

19.09

Ćwiczenia gminne w Grobli.

W dniu 19 września 2014 r. na terenie Zespołu Szkół w Grobli przeprowadzone zostały ćwiczenia wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Drwinia przy współudziale Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Bochni. Scenariusz ćwiczeń przewidywał przeprowadzenie przez personel szkoły ewakuacji wszystkich uczniów przebywających w budynku szkoły spowodowanej pożarem i silnym zadymieniem. Ćwiczenia poprzedził przegląd wszystkich ćwiczących jednostek OSP przeprowadzony przez naczelnika wydziału operacyjno szkoleniowego KP PSP w Bochni mł. bryg. Piotra Gadowskiego oraz mł. kpt. Mateusza Satoła. Po zakończeniu ćwiczeń druhowie zgromadzili się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół, gdzie Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk przekazał wszystkim jednostkom sprzęt, w tym umundurowanie zakupione w ramach programu "Bezpieczny Strażak". [Więcej >>>]

10.09

Peregrynacja obazu Jezu ufam Tobie.

10. września 2014 roku w Okulicach - Dekanat Ujście Solne, obraz Juzusa Miłosiernego i relikwie św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II zakończyły peregrynację po Ziemi Bocheńskiej. Peregrynacja na terenie powiatu rozpoczęła się w niedzielę 3. sierpnia .2014  roku, gdy z Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, przejęli parafianie z Chronowa, w Dekanacie Lipnickim. We wszystkich parafiach podkreślano duże zaangażowanie strażaków. Peregrynacja była ważnym wydarzeniem nie tylko pod względem religijnym. Prawie wszędzie w tym wydarzeniu aktywnie uczestniczyli również druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy eskortowali samochód - kaplicę, a także przenosili obraz w trakcie trwania uroczystości. W niektórych miejscowościach uroczystości uświetniały strażackie orkiestry dęte. Tak było np. w Parafii Leszczyna. [Więcej >>>]

06.09

2014-09-06am.jpg (5676 bytes)

W historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Murowanej było z pewnością wiele ważnych wydarzeń. Teraz w kronice jednostki zostanie dopisane kolejne. Oto w dniu 6 września 2014 roku odbyła się wspaniała uroczystość jubileuszowa. Druhny i Druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali jubileusz 130-lecia jednostki, założonej w 1883, a zarejestrowanej w 1884 roku. Wśród przybyłych gości byli m. in. Wicepremier - Pani Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa, Starosta Bocheński - Pan Jacek Pająk, Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni - Jarosław Marzec, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - Druh Ludwik Węgrzyn. Podczas uroczystości miało miejsce przekazanie,samochodu pożarniczego marki Magirus - Deutz z motopompą, przekazanego Ochotniczej Straży Pożarnej przez prywatnego sponsora. [Więcej >>>]

06.09

4. Zlot MDP - Gdów 2014.

W dniu 6 września 2014 roku około 900 osób reprezentujących 107 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Ochotniczych Straży Pożarnych wzięło udział w IV Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego. Do Gdowa przybyła również drużyna z Niemiec wraz z opiekunami. Swoje reprezentacje wystawili także sąsiedzi z Województw: Śląskiego i Świętokrzyskiego.  Uroczyste otwarcie Zlotu odbyło się na Zarabiu. Otwarcia IV Zlotu dokonał Dh Edward Siarka - Poseł na Sejm RP - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Gości przedstawiał i przywitał Dh Łukasz Smółka Z-ca Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Krakowie. Gospodarze imprezy przygotowali dla nich ponad dwadzieścia stanowisk z różnorodnymi zadaniami i konkurencjami sprawnościowymi. [Więcej >>>]

02.09

2014-09-02m.jpg (5129 bytes)

W dniu 2.09.2014 r. odbył się Wojewódzki Przegląd Kronik w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. W przeglądzie brało udział 37 OSP, w tym kroniki OSP, Orkiestry oraz MDP. Po przeglądnięciu wszystkich kronik, monografii Komisja w składzie : Ksawery Stefańczyk, Łukasz Chrząszcz, Henryk Bazela postanowiła nagrodzić: I miejsce - OSP Przytkowice, II miejsce - Bulowice, III miejsce - Brzozowa. Przyznane wyróżnienia: 1) OSP Głębowice , w tym MDP 2) OSP Szymbark 3) OSP Wojnicz. Pochwałą zostały objęte: 1) OSP Gorlice 2) OSP Siemichów. Kroniki przekazane do Zarządu Głównego na Konkurs Krajowy: OSP Brzozowa, Siemiechów,  Żbik, Laskówka Chorąska, Głębowice, Wierzbno, Czerna, Wojnicz, ZOSP RP Tarnów, Bulowice, Miękinia, Szynwałd, Szymbark, Lipniki, Luszowice, OSP Przytkowice. [Więcej >>>]

23.08

Piknik w Wiśniczu Małym.

I. Rodzinny Piknik Strażacki został zorganizowany w Małym Wiśniczu w dniu 23 sierpnia 2014 roku. Złożyło się na niego wiele elementów. Rozegrano mecz piłki nożnej, były występy estradowe. Kolejnym punktem imprezy był pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Po pokazie przyszła pora na kolejne atrakcje: zabawę dzieci w pianie gaśniczej, jazda konno i na quadach oraz przejażdżki bryczką, którą powoził p. Józef Krzywda. Następnie na boisku obok remizy strażackiej rozpoczęła się prezentacja młodzieżowej drużyny pożarniczej, działającej przy OSP w Wiśniczu Małym. Mężczyźni i chłopcy zgromadzili się wokół samochodu rajdowego WRC Wiesława Ingrama. Na małowiśnickiej scenie wystapiły tancerki z grupy tanecznej "Funky Dance", które prezentowały układy tańca nowoczesnego. [Więcej >>>]

16.08

I Powiatowy Zlot MDP.

W dniach 10 -16 sierpnia 2014 roku odbył się I. Powiatowy Zlot MDP - Bochnia 2014. Jego celem Zlotu jest zapoznanie młodzieży - członków drużyn młodzieżowych z działalnością państwowej i ochotniczej straży pożarnej, wymiana doświadczeń młodzieży z różnych jednostek OSP, zapoznanie się z pięknymi okolicami i terenami powiatu bocheńskiego. Organizacją tej formy letniego wypoczynku członków MDP zajęła się Komisja do Spraw Młodzieży działająca przy Zarządzie Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, która kieruje Druh Rafał Dąbrowski. Patronat nad Zlotem objął Starosta Bocheński Jacek Pająk oraz Wójtowie Gmin: Bochnia, Łapanów, Drwinia, Żegocina i Burmistrza Nowego Wiśnicza. W zlocie uczestniczyło 28 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z kilku jednostek OSP Powiatu Bocheńskiego. Kierowniczką Zlotu była Druhna Katarzyna Kaszuba.   [Więcej >>>]

06.08

2014-08-06 - Przejazd TdP.

Także w tym roku strażacy z terenu powiatu bocheńskiego, a dokładniej z terenu gminy Drwinia, uczestniczyli w zabezpieczeniu przejazdu największego polskiego wyścigu kolarskiego - Tour de Pologne. Było to podczas IV etapu, który rozpoczął się w Tarnowie. Około godziny 11.25 zawodnicy i reszta kolumny wyścigowej wjechała na teren Gminy Drwinia w miejscowości Niedary, następnie drogą wojewódzką nr 964 przejechała przez miejscowości: Świniary - Grobla - Ispina, by następnie skręcić w Ispini na drogę wojewódzką nr 775. Po przejeździe przez most na rzece Wiśle 71. Tour de Pologne wjechał do Gminy Nowe Brzesko. Zawodnicy przejechali przez Małopolskę i po przejechaniu 236 kilometrów zakończyli etap w Katowicach. Był to najdłuższy etap tegorocznego wyscigu. Podobnie jak w ub. roku trasa przejazdu przez gminę Drwinia została zabezpieczona przez policję oraz 8 jednostek OSP.  [Więcej >>>]

13.07

Obóz letni MDP w Jarosławcu.

Przez pierwsze dwa tygodnie lipca 2014 roku kiluset chłopców i dziewcząt - członków drużyn młodzieżowych - przebywało nad Bałtykiem, w Jarosławcu , na obozie szkoleniowo - wypoczynkowym, zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie. Niezła pogoda oraz moc atrakcyjnych zajęć, w tym pobyt na plaży, wycieczki itp. sprawiły, że wszyscy wrócili zadowoleni. Przywieźli moc wrażeń, upominki oraz dyplomy poświadczające odbycie i ukończenie kursu dla dowódców MDP. Wśród uczestników tego obozu byli także członkowie MDP z terenu naszego powiatu. Byli tam m. in. druhny i druhowie z MDP OSP Bytomsko, Dziewin, Żegocina.  [Więcej >>>]

13.07

II. Olimpiada OSP.

W Szczawnicy woj. małopolskie (powiat nowotarski) w dniach 12-13.07.2014 odbyła się II Ogólnopolska Olimpiada Sportowo - Pożarnicza Strażaków OSP. Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz.  W zawodach wystartowały 52 drużyny z 65 zgłoszonych, a przyjechali reprezentanci z województw Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego, Lubelskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego i Małopolski. Na specjalnie przygotowanym torze przeszkód, przez dwa dni w sportowej rywalizacji zmagały się 5 osobowe drużyny męskie, kobiece i mieszane. Nie było niestety nikogo z powiatu bocheńskiego. Olimpiadę rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Szczawnicy. [Więcej >>>]

11.07

Małopolskie Remizy - przekazanie promes.

Kolejne małopolskie remizy zostaną odnowione dzięki środkom przyznanym w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2014". Umowy gwarantujące przyznanie dotacji uroczyście wręczone zostały w kilku miastach. Także w Tarnowie, gdzie uroczystość odbyła się 11 lipca 2014 roku w Centrum Sztuki Mościce. Wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek Zarządu Stanisław Sorys poinformowali, a następnie wręczyli promesy. Do 28 jednostek OSP z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego trafi 767 tys. zł. Wicemarszałek Roman Ciepiela oraz Stanisław Sorys serdecznie powitali wszystkich strażaków gminnych ochotniczych straży pożarnych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Zabierając głos podkreślili, że Samorząd Województwa Małopolskiego prowadzi szerokie działania w kontekście poprawy bezpieczeństwa publicznego. [Więcej >>>]

05.07

Samochód dla OSP Poom Duży.

Druhowie z OSP w Połomiu Dużym, w prowadzonej kronice jednostki dopiszą dzień 5 lipca 2014 roku, jako kolejną ważna datę w historii organizacji, powstałej w 1948 roku. W tym dniu jednostka, skupiająca aktualnie 36 druhów, otrzymała nowy samochód pożarniczy marki Renault Trafic. Na ceremonię pobłogosławienia nowego pojazdu, odebranego podczas wojewódzkiej uroczystości w dniu 14 stycznia 2014 roku w Krakowie, a także przekazania pojazdu strażakom, przybyło wielu dostojnych gości. Zakup przekazanego pojazdu marki Reanult Trafic został sfinansowany przez ZG ZOSP RP (50 tys. zł), Urząd Gminy Nowy Wiśnicz (40 tys. zł) oraz samą jednostkę wspartą przez sponsorów (14,3 tys. zł). Ceremonię pobłogosławienia pojazdu poprowadził ksiądz Andrzej Romanowski - wikariusz z Nowego Wiśnicza i on też jako pierwszy złożył strażakom z Połomia gratulacje i życzenia. [Więcej >>>]

28.06

100-lecie OSP Lipnica Dolna.

Jednostka OSP z Lipnicy Dolnej w dniu 28 czerwca 2014 roku świętowała piękny jubileusz  stulecia jednostki oraz 90-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej. W uroczystych obchodach stulecia jednostki, rozpoczętych udziałem w mszy świętej, odprawionej  w kościele parafialnym Św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej, uczestniczyło kilku dostojnych gości, w tym Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, jednocześnie Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Samorząd Województwa Małopolskiego docenia ciężką pracę strażaków - ochotników. Od lat podejmuje działania na rzecz polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. Jedną z form tej wdzięczności jest realizowany od 2009 roku program "Małopolskie Remizy". [Więcej >>>]

15.06

5-lecie OSP Ispina.

  15 czerwca 2014 roku w Ispini odbyły się uroczystości obchodów 5. rocznicy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ispini. Na zaproszenie druhów z Ispiny na uroczystość przybyli m.in.: posłowie na Sejm RP: prof. Włodzimierz Bernacki, Edward Czesak, starosta bocheński Jacek Pająk, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bochni bryg. Maciej Wolak, nadleśniczy Michał Goś oraz gospodarz gminy wójt Jan Pająk. Na jubileusz przybyli również zaprzyjaźnieni strażacy z austriackiej miejscowości Thalgav.  Najmłodsza jednostka strażacka w gminie Drwinia  zaprezentowała się w uroczystym przemarszu przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Grobla. Na placu przy budynku domu ludowego odprawiona została msza święta w intencji strażaków koncelebrowana przez duszpasterza strażaków ks. Romana Kopacza i ks. Kazimierza Matusika. [Więcej >>>]

08.06

Przegląd Orkiest Detych w Trzyciążu.

  W dniu 8 czerwca 2014 r. w Trzyciążu odbył się XI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych woj. małopolskiego. W Przeglądzie wzięło udział 9 orkiestr z całego województwa: Orkiestra z Niepołomic - pow. Wieliczka, Orkiestra z Dobczyc - pow. Myślenice, Orkiestra z Bystrej - pow. Sucha Beskidzka, Orkiestra z Polanki Wielkiej - pow. Oświęcim, Orkiestra z Żurowej - pow. Tarnów, Orkiestra z Maniowy - pow. Nowy Targ, Orkiestra z Tęgoborzy - pow. Nowy Sącz oraz Orkiestra z Zagórowej , Orkiestra z Zadroża - pow. Olkusz i poza konkursem Orkiestra Ściborzyce. Jury w składzie: Tomasz Stronia, Mieczysław Czarnecki, Dariusz Bylina przyznało: I miejsce - Orkiestra z OSP Żurowa pow. Tarnów, II miejsce - Orkiestra z OSP Polanka Wielka pow. Oświęcim, III miejsce - Orkiestra z OSP Zagórowa pow. Olkusz. [Więcej >>>]

03.06

2014-06-03 posiedzenie Prezydium ZOP.

  Odbyte w dniu 3 czerwca 2014 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni posięcone było przede wszystkich opiniowaniu wniosków o strażackie odznaczenia i przyznanie odznak "Strażak Wzorowy". Zebranie prowadził Druh Prezes Ludwik Węgrzyn, a uczestniczyło w nim 6 członków Prezydium. Po przyjęciu porządku obrad i informacjach wstępnych członkowie prezydium zajęli się analizą zgłoszonych przez jednostki OSP wniosków. Było ich bardzo dużo. Ich analiza wykazała jednak sporo usterek i niestaranności w wypełnianiu oraz bardzo słabą argumentację, uzasadnień  wniosków. Niektóre gminy nie dostosowały się także do przydzielonych limitów. Uchwałą Prezydium nr 14/2014 postanowiono przyznać 29 druhom odznaki "Strażak Wzorowy". [Więcej >>>]

02.06

Wizyta strażaków z Saarlouis.

W dniach 29 maja - 2 czerwca 2014 r. miała miejsce kolejna wizyta niemieckich strażaków z zaprzyjaźnionego powiatu Saarlouis. Po raz kolejny odwiedzili nasz powiat na zaproszenie strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Wizyta odbyła się także dzięki dużemu wsparciu ze strony "Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej". Program tegorocznej wizyty zawierał elementy zarówno wymiany zawodowej, jak również dyskusji na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w obu krajach. Goście zwiedzili m. in. Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie oraz jej bazę poligonową   w miejscowości Kościelec, Lotniskową Służbę Ratowniczo - Gaśniczą Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o., Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 6 w Krakowie, Jednostkę OSP Niepołomice. [Więcej >>>]

04.05

Obchody Dnia Strażaka 2014.

  Od 2003 roku w Polsce Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe strażaków z PSP i OSP. W tym dniu, lub w dniach sąsiednich, odbywają się liczne uroczystości związane z tym świętem. Strażacy w tym dniu oddają hołd swojemu Patronowi, modlą się w kościołach, składają kwiaty pod pomnikami Św. Floriana, organizują uroczyste zbiórki i apele, otrzymują awanse zawodowe i odznaczenia, a także listy gratulacyjne.  Prezentujemy list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego skierowany do strażaków oraz linki do relacji z uroczystości Dnia Strażaka 2014 na terenie powiatu bocheńskiego. [Więcej >>>]

27.04

Strażacy na uroczystościach w Wadowicach.

W dniu 27.04.2014 roku na Placu Jana Pawła II w Wadowicach odbyły się uroczystości związane z kanonizacją papieża Jana Pawła II oraz papieża Jana XXIII, w których obok kilku tysięcy mieszkańców i pielgrzymów udział wzięli także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz ponad 80 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  Obecni wzięli udział w polowej mszy świętej, a następnie obejrzeli na telebimie transmisję uroczystości kanonizacyjnej z placu Świętego Piotra w Rzymie. Ogłoszenie Jana Pawła II świętym zebrani powitali oklaskami, wiwatami oraz wypuszczeniem w niebo setek balonów w kolorze białym i żółtym. W chwili wygłoszenia przez papieża Franciszka formuły kanonizacyjnej zaczęli, klaskać, machać chorągiewkami, a wielu nie kryło wzruszenia i płakało. Brak informacji o udziale w uroczystości delegacji z terenu powiatu bocheńskiego. [Więcej >>>]

25.04

Pogrzeb druha M. Nowaka.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że że w dniu 23 kwietnia 2014 r. zmarł druh Mieczysław Nowak - Komendant Gminny ZOSP RP w Łapanowie i jednocześnie członek Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Na uroczystość pogrzebową w dniu 25 kwietnia 2014 roku udała się do Łapanowa liczna rzesza strażaków z terenu powiatów: bocheńskiego i sąsiedniego - wielickiego. Kilkanaście jednostek przybyło wraz z pocztami sztandarowymi. W całej ceremonii pogrzebowej wzięli udział także członkowie Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, na czele z Prezesem Zarządu - druhem Ludwikiem Węgrzynem. Była obecna także delegacja Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Nie brakło przedstawicieli ruchu ludowego, sołectw, szkół, albowiem także w tych dziedzinach życia społecznego Zmarły udzielał się w ciągu swojego, prawie 80-letniego życia. [Więcej >>>]

25.04

Sesja Rady Powiatu Bocheńskiego.

Decyzją Rady Powiatu w Bochni na sesji w dniu 25 kwietnia 2014 roku 12 jednostek OSP z terenu powiatu otrzymało wsparcie finansowe. Dotacje z budżetu powiatu bocheńskiego otrzymały: OSP Bieńkowice (5 tys. zł na zakup samochodu), OSP Borek (5 tys. zł  -zakup  agregatu prądotwórczego, OSP Damienice (5 tys. - zakup motopompy i węży), OSP Dziewin (5 tys. zł - zakup pompy pływającej), OSP Gorzków (5 tys. zł - zakup mundurów specjalnych), OSP Kamionna (5 tys. zł - zakup selektywnego alarmowania i terminalu), OSP Kobyle (5 tys. zł - zakup systemu selektywnego powiadamiania), OSP Lipnica Dolna (30 tys. zł - zakup samochodu), OSP Lipnica Górna (5 tys. zł - zakup ubrań specjalnych, obuwia i kominiarek), OSP Łazy (10 tys. zł - zakup samochodu pożarniczego, OSP Niedary (2 tys. zł - zakup agregatu pompowego i węży), OSP Tarnawa (5 tys. zł - zakup torby sanitarnej). [Więcej >>>]

12.04

Warsztaty MDP.

12 kwietnia 2014 roku, w OSP w Woli Batorskiej odbyły się pierwsze małopolskie warsztaty opiekunów i przedstawicieli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którezostały zorganizowane przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP. Oprócz uczestników, na warsztaty przybyli m.in. Teresa Tiszbierek - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Władysław Kucharski - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Łukasz Smółka - Z-ca Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP  RP w Krakowie, mł. bryg. Aleksander Starowicz - Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce. Powiat Bocheński reprezentowali: Rafał Dąbrowski (opiekun MDP, Dawid Baran, Radosław Słonina - członkowie MDP OSP Bogucice). [Więcej >>>]

10.04

Powiatowa eliminacja OTWP 2014.

Czternasta w najnowszej historii powiatu bocheńskiego eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", rozegrana została 10 kwietnia 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni. Wraz z opiekunami stawiło się tu 23 uczniów - zwycięzców eliminacji gminnych. Podobnie, jak w roku poprzednim reprezentowali oni miasto Bochnia oraz wszystkie gminy powiatu bocheńskiego. Przybyłych powitał napierw Dyrektor PSP nr 5 w Bochni - Pan Jerzy Sumara, a nastepnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - druh Tadeusz Cichoń. Przedstawił on komisję turniejową, powołaną uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Po krótkim przypomnieniu regulaminu i zasad turnieju przystąpiono do pierwszej części rozgrywki - testu pisemnego składającego się z 35 pytań. [Więcej >>>]

07.04

2014-04-07 - posiedzenie Zarządu OP ZOSP.

Drugie w 2014 roku posiedzenie pełnego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, odbyte zostało w dniu 7 kwietnia 2014 roku. Obrady prowadził Wiceprezes Zarządu - Druh Tadeusz Cichoń. Zebranie rozpoczęło się od wręczenia dyplomów - podziękowań od Zarządu dla osób, które wsparły go w organizacji VII. Turnieju Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego MDP - Stary Wiśńicz 2014". Zebrani przyjęli zaproponowany, dosyć obszerny porządek obrad. Informację o działaności Zarzadu w I kwartale 2014 roku przedstawił Druh Tadeusz Cichoń. Natomiast Druh Tadeusz Olszewski - Sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni dokonał podsumowania kampanii sprawozdawczej za 2013 rok w jednostkach OSP na terenie powiatu. Poinformował, że zebrania odbyły się we wszystkich 71 jednostkach i były właścicie przeprowadzone. [Więcej >>>]

25.03

2014-03-25 - posiedzenie Prezydium ZOP.

5 marca 2014 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Zebranie prowadził druh prezes Ludwik Węgrzyn. Obecni byli wszyscy członkowie prezydium. Po przyjęciu porządku obrad i informacjach wstępnych członkowie prezydium zajęli się analizą zgłoszonych przez jednostki OSP wniosków. Dotyczyły one czterech tematycznie powiązanych spraw. Prezydium po zapoznaniu się z wnioskami i dyskusji postanowiło podjąć kilka uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła wyboru jednostki, którą Prezydium wskaże do otrzymania dotacji na zakup samochodu pożarniczego lekkiego. Wnioski złożyły: OSP Bieńkowice, OSP Drwinia i OSP Stary Wiśnicz. Prezydium, większością głosów podjęło uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku złożonego przez OSP Bieńkowice - gmina Drwinia. [Więcej >>>]

10.03

Konkurs na Najlepszą MDP.

Do V. Konkursu na Najlepszą MDP zgłoszono 31 prac dokumentujących działalność MDP w 2013 r. z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Jury w wyniku analizy przesłanych materiałów za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Szerzyny, woj. małopolskie, a za najlepszych Opiekunów Krystiana Furmana i Kamila Mitoraja. Ponadto Jury wyróżniło: Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Gdów, woj. małopolskie, opiekun: Zbigniew Gumułka oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Bobowo, woj. pomorskie, opiekun: Jolanta Neumann. [Więcej >>>]

04.02

Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, odbyte w dniu 4 lutego 2014 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni pod przewodnictwem druha prezesa Ludwika Węgrzyna, poświęcone było głownie 3 zagadnieniom: podsumowaniu zorganizowanego w dniu 1 lutego 2014 roku w Starym Wiśniczu VII. Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego  MDP, przygotowaniom do zorganizowania powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" oraz rozdzieleniu dofinansowania ze środków Firm Ubezpieczeniowych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do zakupu sprzętu i umundurowania.  Ta ostatnia sprawa zajęła obradującym najwięcej czasu, gdyż złożone wnioski o dofinansowanie w wielu przypadkach przekraczały przyznane powiatowi bocheńskiemu limity. [Więcej >>>]

01.02

VII Turniej Rekreacyjny MDP.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowym Wiśniczu, przy współpracy Burmistrza Nowego Wiśnicza Stanisława Gaworczyka, Miejskiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta Nowy Wiśnicz oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu zorganizowali w dniu 1 lutego 2014 roku VII. Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Bocheńskiego. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Starym Wiśniczu, w 2 konkurencjach (sztafetowym biegu z przeszkodami oraz piłce nożnej) rywalizowało 14 drużyn: 10 chłopięcych i 4 dziewczęce  z 8 gmin powiatu bocheńskiego (Miasto i Gmina Bochnia, Drwinia, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina). Po oficjalnej części imprezy nastąpiło losowanie numerów startowych, a zaraz potem rozpoczęła się rywalizacja. [Więcej >>>]

23.01

II Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków OSP w Narciarstwie - 25-26.01.2014 r.

Około 140 zawodników z 30 jednostek OSP z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i opolskiego wzięło udział w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków OSP w Narciarstwie pod patronatem honorowym Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego. Zawody odbyły się w dniach 25-26.01.2014 r. w Szczawnicy na stoku Szafranówki. Zawodnicy stratowali w konkurencji indywidualnej i drużynowej. Rozegrane po raz drugi Mistrzostwa w randze ogólnopolskiej, są jednymi zimowymi zawodami w kraju dla strażaków ochotników, podczas których zawodnicy startują w pełnym umundurowaniu bojowym i hełmie strażackim. W tej edycji zawodów mogły stratować również panie, młodzież od lat 16, a drużyny mogły składać się z pań i panów. [Więcej >>>]

23.01

Kurs PP.

Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP organizuje kursy: pierwszej pomocy - podstawowy (medyczny) w dniach 9 05 - 17.05. 2014 r. - Kościelisko - Kiry, pow tatrzański oraz 18.05 - 24 05- 2014 r. Turawa - woj. opolskie, ul. Strażacka 1, 46-045 Turawa - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy "Strażak" oraz Kurs odnawiania uprawnień - weryfikacyjny w dniach; 3 lata od ukończenia ostatniego kursu, do karty zgłoszenia należy dołączyć ksero zaświadczenia wcześniej ukończeniu kursu/ w terminach: 13 - 15.06.2014 r. Turawa, woj. opolskie ul. Strażacka 1, 19 - 21.09 2014 r. Turawa woj. opolskie ul. Strażacka 1, 28.11 - 30.11.2014 r. Kościelisko - Kiry. Kursy są bezpłalnie z noclegiem i wyżywieniem na miejscu.  W czasie kursu obowiązuje ubranie koszarowe, czapka dżokejka i obuwie sportowe.  Zgłaszanie kandydatur odpowiednio z Powiatów do Biur w Krakowie, Nowym Sączu i Tamowie do dnia 31 marca br. [Więcej >>>]

16.01

Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni.

Pierwsze w 2014 roku posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, odbyło się bezpośrednio po posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego. Obradom przewodniczył Druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Posiedzenie miał roboczy charakter i poświęcone było głównie planom pracy na 2014 rok oraz podjęciu uchwał o dofinansowaniu najbliższych imprez strażackich tj. VII. Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego MDP w dniu 1 lutego 2014 roku w Wiśniczu Starym oraz Powiatowych Eliminacji OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom", zaplanowanych wstępnie na dzień 10 kwietnia 2014 roku. Powołano także Komisję Powiatową tego turnieju, który odbędzie się w PSP nr 5 w Bochni. Prezydium pozytywnie zaopiniowało wnioski OSP Bieńkowice i OSP Drwinia o dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych lekkich.  [Więcej >>>]

16.01

Posiedzenei Zarządu Oddziału Powiatowego.

  Pierwsze w 2014 roku posiedzenie pełnego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, odbyte w dniu 16 stycznia 2014 roku po raz pierwszy zgromadziło wszystkich członków Zarządu. Minutą ciszy uczczono pamięćzmarłych w 2013 r. Druhów. Posiedzenie poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym. Dokonano podsumowania działań w roku 2013, dokonano oceny realizacji głównych kierunków działania przyjętych na Zjeździe Powiatowym, a także uchwalono plan pracy na rok 2014. Wiele czasu zajęła dyskusja na temat organizacji zawodów sportowo   -pożarniczych oraz imprez dla drużyn młodzieżowych. Podjęto kilka istotnych ustaleń w sprawie kampanii sprawozdawczej, starań o pozyskanie funduszy na działalność OSP, a także upamiętnienia zasłużonych strażaków. Opracowano kalendarz ważnych uroczystości, w tym jubileuszy jednostek OSP. [Więcej >>>]

14.01

Samochód dla OSP Połom Duży.

W dniu 14 stycznia 2014 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania samochodów ratowniczo - gaśniczych do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. W uroczystości uczestniczyli m. in. Dh Waldemar Pawlak - Prezes ZG ZOSP RP, Dh Edward Siarka - Prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP-Poseł RP, gen. bryg Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP, Pan Jerzy Maciak - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP, , nadbryg. Andrzej Mróz- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP. Środki na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych pozyskano dzięki dotacjom : MSW, ZOSP RP, KG PSP, NFOŚiGW, WFOŚiG w Krakowie oraz środkom pochodzącym z budżetów samorządów lokalnych. Szacowana wartość przekazanego sprzętu to ok. 12 mln zł. Wśród obdarowanych jest OSP Połom Duży. [Więcej >>>]

12.01

Strażacy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W wielku miejscowościach w Polsce, w organizowanej już po raz dwudziesty drugi Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wzięli udział także druhowie strażacy. Pamiętają bowiem dobrze, że to dla straży WOŚP zorganizowała w 2010 specjalna zbiórkę w ramach akcji "Stop powoidziom", w efekcie czego pomogła wielu jednostkom straży pożarnej, zakupując dla niej różnego rodzaju sprzęt - głównie pompy i agregaty prądotwórcze o łącznejwartości 2,6mln zlotych. Teraz strażacy spłacają ten dług pomagając w różnego rodzaju działaniach Sztabów WOŚP, a niekiedy także sami zakładając takie sztaby (np. przy OSP Wadowice Dolne). Działania były różne. Druhowie z OSP w Żegocinie zajeli się dostarczeniem i rozdawaniem grochówki ze strażackiego kotła, w Łącku miejscowi strażacy przekazali na aukcję WOŚP używany wóz strażacki, w wielu miejscowościach sami też kwestowali. [Więcej >>>]

ARCHIWUM WYDARZEŃ
2013
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wstecz