Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2013

30.12 Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.

Zaplanowane na 30 grudnia 2013 roku posiedzenie pełnego składu Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni, ze względu na dużą ilość odbywanych w tym dniu posiedzeń rad samorządów, nie doszło do skutku. Prezydium Zarządu podjeło decyzję o jego przełożeniu na inny termin. O nowym terminie - 16 stycznia 2014 roku o godzinie 11.00 członkowie Zarządu zostali powiadomieni telefonicznie i w serwisie internetowym.

  

22.12 VII. Regionalne Spotkanie Opłatkowe.

Na dwa dni przed Wigilią, czyli 22 grudnia 2013 roku, w Sali im. Wiesława Wody Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie po raz siódmy zostało zorganizowane Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków. Wzięły w nim udział delegacje Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego, gościnnie także z gorlickiego i limanowskiego. Po raz drugi ze strażakami spotkał się Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż. Na to spotkanie przybyło kilkuset strażaków, kilkanaście drużyn młodzieżowych oraz wielu dostojnych gości, m. in. Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. [Więcej >>>]

13.12 Wmurowanie kamienia węgielnego.

13 grudnia 2013 roku odbył się w KP PSP w Bochni uroczysty apel z okazji wmurowania kamienia węgielnego w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni" połączony z nadaniem wyższych stopni służbowych oraz odznak i upominków. Organizatorem uroczystości, które odbyły się na placu wewnętrznym KP PSP w Bochni był Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz, Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Kokoszka oraz Starosta Bocheński Jacek Pająk. W uroczystościach wzięło udział wielu gości, m. in: Minister Spraw Wewnętrznych - Bartłomiej Sienkiewicz, Komendant Główny PSP - generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wicewojewoda Małopolski - Andrzej Harężlak. [Więcej >>>]

07.12 KRUS dla OSP Moszczenica.

7 grudnia 2013 roku, w atmosferze mikołajkowo - świątecznej , na podstawie porozumienia zawartego 23.12.1999 r. pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Prezesem Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącej współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego w rejonach wiejskich, został przekazany nieodpłatnie zestaw ratownictwa przedlekarskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy - gm. Bochnia. Przekazania dokonała Zastępca Dyrektora OR KRUS w Krakowie Pani Iwona Szablińska oraz Kierownik TP KRUS w Bochni Pan Jerzy Topolski. W imieniu zarządu, wszystkich druhen i druhów OSP Moszczenica oraz całej lokalnej społeczności za ten piękny prezent podziękował Prezes - Dh Konrad Wójcik. [Więcej >>>]

07.12 Turniej MDP w Żegocinie.

Już po raz czwarty Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z OSP w Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie wzięły udział w Gminnym Turnieju Rekreacyjnym MDP. Rywalizowały w dniu 7 grudnia 2013 roku w sali gimnastycznej PSP w Żegocinie o Puchary Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopolda Grabowskiego oraz nagrody, ufundowane przez realizatorów projektu, dofinansowanego z Funduszu Prewencyjnego PZU, a także prawo reprezentowania Gminy Żegocina w TurniejuPowiatowym. Turniej rozegrano w dwóch częściach. Pierwszą była strażacka sztafeta z przeszkodami, drugą turniej sprawnościowy, składający się z pięciu konkurencji. O końcowej klasyfikacji miała decydować ilość punktów zdobytych łącznie w obu turniejach.  [Więcej >>>]

05.12 Posiedzenie Prezydium 5.12.2013 r.

Ostatnie w 2013 roku posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni odbyło się w dniu 5 grudnia. Uczestniczyło 6 członków Prezydium, a zebranie prowadził druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Zebrani przejęli zaproponowany porządek obrad. Informacje o działalności Zarządu w okresie od poprzedniego zebrania przedstawili druhowie: Ludwik Węgrzyn i Tadeusz Cichoń. Uchwałą Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Bochni na Pełnomocnika Zarządu OP ZOSP RP w Bochni do Spraw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powołano druha Krzysztofa Kokoszkę. Uchwała określa także zakres jego obowiązków.Druh Prezes Ludwik Węgrzyn zapoznał zebranych z propozycją planu pracy ZOSP ZOSP RP w Bochni na 2014 rok. Projekt zostanie przedłożony do przyjęcia na najbliższym zebraniu zarządu. [Więcej >>>]

04.12 Narada w Żegocinie.

4 grudnia 2013 roku, w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie odbyła się doroczna strażacka narada, zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Bochni. Przybyłych pracowników gmin zajmujących się obroną cywilną, prezesów i komendantów gminnych oraz członków zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni powitał Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinei Janiusz Stańdo. Minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnich dniach członków OSP z Tarnawy i Wiśnicza Starego. Przemówienia powitalne wygłosili: Komendant PSP w Bochni - bryg. Krzysztof Kokoszka, Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, Prezes Zaraządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP Ludwik Węgrzyn. [Więcej >>>]

02.12 Ś.P. Stanisław Krzywda - OSP Wiśnicz Mały.

W dniu 2 grudnia 2013 roku zmarł Druh Stanisław Krzywda - Naczelnik jednostki OSP Wiśnicz Mały - wieloletni opiekun Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, działacz społeczny. Pogrzeb, z udziałem wielu strażaków OSP i PSP odbył się w sobotę - 7 grudnia 2013 roku. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele w Starym Wiśniczu. - Służba strażaka - ochotnika była misją Jego życia. Rozwój jednostki OSP Wiśnicz Mały był każdego dnia celem Jego działania. Zachęta do służby strażackiej kierowana przez komendanta do młodzieży była na tyle atrakcyjna, że jednostka OSP Wiśnicz Mały "tętniła życiem", poprzez dobre funkcjonującą drużynę podstawową a także drużynę kobiecą i młodzieżową - napisał w słowach pożegnania Burmistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gaworczyk. [Więcej >>>]

18.11 Cwiczenia gminne w Żegocinie.

  Po pięciu latach przerwy zostały wznowione gminne ćwiczenia taktyczno - bojowe OSP. Odbyły się 18 listopada 2013 roku. Część pierwsza - sprawdzenie sprzętu i odprawa - odbyły się w Łąkcie Górnej. Zasadnicza część, czyli ćwiczenie praktyczne, z udziałem wszystkich jednostek OSP z gminy Żegocina oraz jednej sekcji z PSP w Bochni, odbyła się na placu GS. Wg założeń scenariusza gaszono pożar wewnątrz Centrum Handlowego "Jedynka". Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich podsumowanie, którego dokonał rozjemca - mł. bryg. Piotr Gadowski z PSP w Bochni. W ćwiczeniu wzięło udział 5 zastępów strażackich z wszystkich gminnych jednostek OSP. Zgodnie uznano, że takie cwiczenia powinny odbywać się przynajmniej raz w roku. [Więcej >>>]

25.10 Powiatowe ćwiczenia w Grobli.

 W dniu 25 października 2013 r. zorganizowane zostały przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni na terenie Kopalni Ropy Naftowej "Grobla" w Zielonej powiatowe ćwiczenia strażackie. Warto pamiętać, że na teren powiatu bocheńskiego znajdują się elementy przemysłu paliwowego głównie wydobywczego. Instalacje te, czyli głównie szyby wydobywcze wraz ze zbiornikami magazynowymi ropy naftowej, stwarzają określone zagrożenia zarówno pożarowe, wybuchowe jak również dla środowiska naturalnego. Straż pożarna musi być przygotowana do prowadzenia działań ratowniczych na tych obiektach. Stąd, niezależnie od posiadanego rozpoznania zagrożeń, również konieczność ćwiczeń, doskonalenia swojej wiedzy oraz sprawdzenia procedur ratowniczych w praktyce.  [Więcej >>>]

20.10 Pielgrzmka doŁagiewnik 2013.

20 października 2013 roku, a więc w liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Jana Pawła II  miała miejsce XII. Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium w Łągiewnikach. Tegoroczna pielgrzymka miała podwójnie szczególny charakter. Po raz pierwszy strażacy uczestniczyli w nabożeństwie odprawionym w kościele budowanego jeszcze Centrum Błogosławionego Jana Pawła II. Przed nabożeństwem, podczas uroczystego apelu na dziedzińcu Centrum, miała miejsce uroczystość dekoracji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza najwyższym strażackim odznaczeniem - Złotym Znakiem Związku. Aktu dekoracji dokonała Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP - druh Waldemar Pawlak. Ks. Kardynał Dziwisz otrzymał także dodatkowe wyróżnienie - Złotą Tarczę Oddziału Małopolskiego ZOSP RP. [Więcej >>>]

15.10 Przekazanie sprzętu dla OSP.

Po raz kolejny Rada Powiatu Bocheńskiego w marcu 2013 roku podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji celowych z budżetu na sfinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania bojowego dla 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego. Przeznaczyła na ten cel 43500 złotych. 15 października 2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu i promes. W ceremonii przekazania, zorganizowanej w formie uroczystego apelu, wzięli udział przedstawiciele 12 obdarowanych jednostek (dwie tj. OSP Mikluszowice i OSP Świniary otrzymały na razie promesy), Starosta Powiatu Bocheńskiego Jacek Pająk, Wicestarosta Tomasz Całka, Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka. [Więcej >>>]

12.10 Pielgrzymka strażaków do Bochni.

Pielgrzymka strażaków do Sanktuarium w Bochni, organizowana na początku października z okazji Wielkiego Tygodniowego Odpustu ku czci Królowej Różańca Świętego - Matki Boskiej Bocheńskiej, ma już wieloletnią tradycję. W tym roku, na zaproszenie proboszcza i kustosz Bocheńskiej Bazyliki i jednocześnie Powiatowy Kapelan Strażaków - ks. dr Zdzisława Sadko, w ciepły sobotni wieczór 12 października przybyli do świątyni przedstawiciele około 40 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego (34 z nich z pocztami sztandarowymi). Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni reprezentowali na uroczystości druhowie: Tadeusz Olszewski i Stanisław Bukowiec, Komendę Powiatowa PSP w Bochni - bryg. Krzysztof Kokoszka. [Więcej >>>]

06.10 Jubileusz 110-lecia OSP Dziewin.

6 października 2013 r. druhowie z OSP Dziewin bardzo uroczyście świętowali jubileusz 110-lecia jednostki. Na swoje święto zaprosili mieszkańców wsi (przybyli bardzo licznie), druhów z sąsiednich jednostek oraz gości. Punktualnie o godzinie 13 spiker uroczystości druh Leszek Machaj (Naczelnik OSP Dziewin) rozpoczął uroczystość witając gości, w tym m. in. Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka, Komendanta Powiatowego PSP w Bochni bryg. Krzysztofa Kokoszkę, Sekretarza ZOP ZOSP RP w Bochni druha Tadeusza Olszewskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Drwinia Małgorzatę Bawół, Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka, gości z gminy Żegocina (Wójta Jerzego Błoniarza oraz strażaków z OSP Łąkta Górna z Prezesem Zarządu tej jednostki druhem Zdzisławem Wroną na czele). [Więcej >>>]

21.09 IV. Zawody Strzeleckie OSP.

W IV. Zawodach Strzeleckich Straży Pożarnych Powiatu Bocheńskiego, organizowanych corocznie na jesieni przez ZOP ZOSP RP w Bochni przy udziale ZP LOK w Bochni, wzięły udział reprezentacje wszystkich gmin i miast. 21 września 2013 roku, na strzelnicy LOK w Pogwizdowie rywalizowało 9 trzyosobowych ekip seniorskich, 9 drużyn MDP i drużyna PSP, a także Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP z kilku gmin i miasta Bochni. Przy wspaniałej pogodzie, z dystansu 25 metrów z kbk-s strzelało 70 zawodników. Przybyłych zawodników przywitał Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni druh Tadeusz Cichoń. Następnie Wiceprezes Zarządu LOK w Bochni Rafał Pląder omówił zasady bezpieczeństwa i niektóre punkty regulaminu.  [Więcej >>>]

15.09 I. Olimpiada OSP

I. Olimpiada Sportowo-Pożarnicza Strażaków OSP w Szczawnicy w dniach 14-15 września 2013 r. Zgłosiło się na starcie 37 drużyn, w tym 3 drużyny kobiece. Wyniki końcowe Olimpiady: druhowie miejsce: 1.OSP Pcim woj. małopolskie, 2.OSP Kołki woj. zachodniopomorskie, 3.OSP Stare Bukowno woj. małopolskie; druhny miejsce: 1.OSP Kołki woj. zachodniopomorskie, 2.OSP Siewierz Osiedle woj. śląskie, 3.OSP Skuły woj. mazowieckie. Podczas dwudniowych zmagań na arenie sportowej, strażacy mieli do pokonania m.in. takie konkurencje jak: biegi po równoważni, pomiędzy oponami, w workach, przeciąganie liną samochodu terenowego, przemieszczanie ciężkiej opony czy worków z piaskiem, przejście przez ściankę, slalomy z deską ratunkową i osobą poszkodowaną, wężami ssawnymi czy aparatami powietrznymi. [Więcej >>>]

14.09 Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 2013.

W sobotę - 14 września 2013 roku - przy pięknej  pogodzie - na stadionie Klubu Kris Szreniawa w Nowym Wiśniczu rozegrane zostały V.  Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP Powiatu Bocheńskiego. Wzięło w nich udział 18 drużyn, w tym 5 kobiecych. W zawodach nie wzięły udziału drużyny z gminy Rzezawa i miasta Bochni; nie dojechała także drużyna grupy A - OSP Bytomsko. Komendantem zawodów był bryg. Maciej Wolak, spikerem mł. bryg. Mirosław Mroczek. Komisji sędziowskiej, złożonej ze strażaków PSP w Bochni przewodniczył st. kpt. Piotr Słowiak z PSP w Brzesku. Zwyciężyli: MDP OSP Trzciana - dziewczęta, MDP OSP Drwinia - chłopcy, OSP Cerekiew - grupa C oraz OSP Bieńkowice - grupa A. Wymienione drużyny reprezentować będa powiat bocheński na zawodach wojewódzkich.   [Więcej >>>]

08.09 II. Bieg Memoriałowy im. W. Wody.

W dniu 8 września 2013 r. w Ispini rozegrano II. Memoriałowy Bieg im. Dh. Wiesława Wody. Głównym celem imprezy jest upamiętnienie postaci społecznika, strażaka, posła Wiesława Wody, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Druga edycja biegu memoriałowego zgromadziła więcej uczestników niż biegu pierwszego. Znacząco zyskała także na randze, gdyż przybyli na nią m.in. Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Starosta Bocheński Jacek Pająk, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Małopolskiego ZOSP RP w Krakowie Kazimierz Sady, Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk. Rozegrana przy bardzo ładnej pogodzie impreza biegowa zgromadziła kilkunastu biegaczy nie tylko z jednostek OSP i PSP. Na ponad 8 kilometrowej trasie rywalizowały trzyosobowe sztafety. [Więcej >>>]

02.09 Wizyta w Saarlouis.

W dniach 30 sierpnia - 2 września 2013 roku delegacja strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz 2 jednoistek OSP uczestniczyła w wizycie partnerskiej w powiecie Saarlouis w Niemczech.  W grupie tej byli: bryg. Maciej Wolak, st. kpt. Witold Sajak, st. sekc. Łukasz Klecki, mgr Anna Wojakiewicz oraz opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Trzciany - Druh Stanisław Gutowski i Małego Wiśnicza - Druh Stanisław Krzywda, a także tłumacz mgr Maria Michalska, pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego PSP w Bochni bryg. Krzysztofa Kokoszki.  Głównym celem wizyty było skorzystanie z doświadczeń niemieckich strażaków w zakresie organizowania drużyn młodzieżowych działających bardzo prężnie w strażach ochotniczych. [Więcej >>>]

27.08 Tragiczny wypadek w Łapczycy.

27 sierpnia 2013 r. w Łapczycy, na drodze krajowej nr 4, miał miejsce tragiczny wypadek, jeden z najbardziej tragicznych na terenie powiatu bocheńskiego. Kierujący autobusem marki Iveco 57-letni mieszkaniec Leska z nieustalonej przyczyny (twierdził, że autobus miał awarię hamulców) jadąc za innym samochodem ciężarowym przejechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia czołowego z jadącym z przeciwka samochodem ciężarowym marki Man z przyczepą. Policja, straż pożarna (5 jednostek, w tym 3 z JRG PSP w Bochni, 2 z OSP) oraz pogotowie przybyły na miejsce wypadku. Droga została całkowicie zablokowana. Pomocy medycznej udzielono 17 osobom. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitali śmigłowcami. Jedna z tych osób - 10-letni chłopiec zmarł w szpitalu. [Więcej >>>] 

27.08 Posiedzenie Prezydium Zarządu w dniu 27.08.2013 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni miało miejsce 27 sierpnia 2013 roku  w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Wzięło w nim udział 6 członków Prezydium Zarządu oraz reprezentująca druha Stanisława Gaworczyka Pani Kazimiera Toczek z Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu. Obrady prowadził druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Zebrani przyjęli porządek obrad, po czym wysłuchali informacji o o najważniejszych wydarzeniach w jednostkach OSP powiatu bocheńskiego w okresie od maja do sierpnia 2013 roku. W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat organizacji kolejnych zaplanowanych w Planie Pracy na 2013 rok imprez strażackich. Prezydium Zarządu jednogłośnie podjęło kilka uchwał, w tym w sprawie organizacji V. Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych. [Więcej >>>]

19.08 Konkurs Kronik OSP 2013

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni prosił o zgłoszenie kronik i opracowań do Powiatowego Konkursu Kronik OSP 2012 w terminie do 08 sierpnia 2013 roku (włącznie). Opracowania wraz z kartami kronik lub innych opracowań należało dostarczyć w wyżej wymienionym terminie do siedziby ZOP ZOSP RP w Bochni (sekretariat KP PSP w Bochni - ul. Poniatowskiego 7). Do powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Kronik 2013 zgłoszona została tylko jedna kronika - OSP w Dziewinie. 9 sierpnia 2013 roku powołana przez ZOP ZOSP RP w Bochni komisja dokonała kwalifikacji kroniki do eliminacji wojewódzkiej, któa została pozytywnie oceniona i przesłana do eliminacji wojewódzkich,które rozegrały się 19 sierpnia 2013 roku w Alwerni. [Więcej >>>]

18.08 Piknik w Brzeźnicy.

Dwudniowy festyn strażacki w podbocheńskiej Brzeźnicy okazał się bardzo udany. Pogoda dopisała, ludzi nie brakowało, a tańce trwały do późnych godzin nocnych. Atrakcją muzyczną pierwszego wieczoru był występ zespołu "Tarzan Boy". Potem publiczność zabawiali na przemian zespół "Gold Band" oraz DJ Bronx. Niedziela rozpoczęła się od pokazu straży pożarnej, największym powodzeniem cieszyły się kąpiele w pianie, połączone z kurtyną wodną oraz orzeźwiającym prysznicem z armatki wodnej. Rozegrano też kilka konkursów z nagrodami. Sporo atrakcji miały także dzieci. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był Mateusz Mijal. Imprezą na stadionie strażacy OSP Brzeźnica podziękowali mieszkańcom wsi za wspieranie działań tutejszej jednostki. Podczas festynu zbierano datki na rzecz chorej Dorotki Botkowskiej. [Więcej >>>]

15.08 90-lecie OSP Chodenice.

W dniu 15 sierpnia 2013 roku w Chodenicach miały miejce uroczyste obchody 90-lecia miejscowej jednostki OSP. Mszę św. w intencji druhów i mieszkańców tej dzielnicy Bochni odprawił Kapelan Strażaków Powiatu Bocheńskiego - ks. dr Zdzisław Sadko, potem w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Baczkowa, goście, wśród nich delegacje OSP z Kolanowa, Baczkowa, Dołuszyc, Damienic, Łapczycy i Proszówek przemaszerowały z kaplicy w Chodenicach na plac przy Domu Strażaka, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Prezes Zarządu OSP Chodenice Stanisław Bukowiec przypomniał historię jednostki oraz ludzi, którzy zakładali i przewodzili tej organizacji. Szczególnym momentem obchodów 90-lecia OSP, było przyjęcie w jej szeregi nowych członków. Ślubowanie złożyło aż 14 druhen i druhów, w tym 9-osobowa grupa najmłodszych adeptów, tworząca Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.  [Więcej >>>]

10.08 Zlot MDP 2013

Ponad 100 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Małopolski i Śląska, w tym trzy z powiatu bocheńskiego zawitało 10 sierpnia 2013 r. do Gminy Klucze na III Małopolski Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Impreza rozpoczęła o godz. 9.30 w miejscowości Chechło. Dowódcy wszystkich drużyn odbierali przygotowane dla wszystkich uczestników materiały (m.in. podkoszulki, woreczki na piasek z Pustyni Błędowskiej, pamiątkowy proporczyk, a także bloczki na posiłki) oraz losowane były numery startowe. Młodzież miała okazję zapoznać się ze sprzętem wystawionym przez VI Brygadę Powietrzno - Desantową. Niestety niesprzyjająca pogoda (padający deszcz, mgła) nie pozwoliły na przeprowadzenie pokazu skoków spadochronowych w wykonaniu żołnierzy z VI Brygady z Krakowa.  [Więcej >>>]

30.07 Ocalić od zapomnienia 2013.

Ochotnicze Straże Pożarne to od lat nieodłączny element lokalnej społeczności. Ta piękna humanitarna służba przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jej siłą jest szacunek do tradycji, dorobku poprzedników, związek ze środowiskiem życia, pracy, nauki oraz jej wielopokoleniowy charakter. Ten dorobek jest często efektem wieloletniej pracy bezimiennych bohaterów, twórców i liderów Ochotniczych Straży Pożarnych, ich przedstawicieli w oddziałach terenowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.  Z myślą o zachowaniu pamięci o nich zorganizowano konkurs dla młodzieży. Celem konkursu jest zachęcenie do poznawania historii swojej miejscowości, tradycji OSP i jej bohaterów, często dziadków lub sąsiadów, pokazanie wpływu Ochotniczej Straży Pożarnej na rozwój miejscowości i regionu. [Więcej >>>]

14.07. Na obozie MDP.

W dniu 14 lipca 2013 r. zakończył się obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku szkolenie dowódców MDP odbyło się w Jarosławcu (woj. zachodniopomorskie) i uczestniczyła w nim grupa 304 dzieci z terenów województwa małopolskiego.  Po zakończeniu pobytu oraz zdaniu egzaminu dzieci uzyskały zaświadczenie upoważniające do objęcia funkcji Dowódcy MDP w swojej OSP.  Wśród uczestników tego obozu byli także członkowie MDP z jednostek OSP naszego powiatu, w tym z OSP w Trzcianie (Klaudia Pinkowska i Sylwia Kukla), OSP w Chronowie i OSP w Żegocinie (Vanessa Zakrzewska). Powrócili zadowoleni, wypoczęci, gotowi ponownie wziąć udział w takim obozie.  [Więcej >>>]

13.07. Przekazanie samochodu dla OSP Trzciana.

13 lipca 2013 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu bojowego Mercedes Benz Atego 1429 AF Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie. Kilka minut przed godziną 18.30 poczet flagowy, poczty sztandarowe i strażacki pododdział złożony z członków wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Trzciana na czele ze Strażacką Orkiestrą Dętą OSP w Leszczynie przemaszerował sprzed Domu Strażaka w Trzcianie na plac przez Zespołem Placówek Oświatowych w Trzcianie. Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości a następnie przekazania nowego samochodu dokonał Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - Wójt Józef Nowak. Pojazd za kwotę prawie 700 tys. zł został zakupiony i świetnie wyposażony w grudniu 2012 roku.  [Więcej >>>]

09.07. Zmodernizowana remiza w Borku.

9 lipca 2013 roku poznaliśmy decyzję Sejmiku Województwa Malopolskiego w sprawie dofinansowania remontów remiz. Wnioski na konkurs "Małopolskie Remizy 2013" złożyło 137 gmin z całej Małopolski. Łączna kwota jaką zarząd województwa przeznaczył na ten cel to 3,8 mln zł. Wstępnie w budżecie województwa małopolskiego na 2013 rok na wsparcie strażaków - ochotników zarezerwowano 3 miliony złotych. Całkowita wnioskowana kwota dotacji, o którą ubiegały się gminy, wynosiła 4,8 mln zł.   Przygotowana została lista rankingowa złożonych wniosków, w której pod uwagę brano m.in. średnią aktywność OSP w 2011 i 2012 roku, jednak zarząd zdecydował o tym, aby dofinansować każdą jednostkę, którą wskazały gminy. W ten sposób dofinansowanie otrzymało 8 jednostek z terenu powiatu. [Więcej >>>]

06.07. Uroczystośc jubileuszu OSP Kamionna.

6 lipca 2013 roku, przed budynkiem szkolnym w Kamionnej zorganizowana została uroczystość strażacka, podczas której jednostka OSP Kamionna, z okazji jubileuszu  udekorowana odznaczona została medalem "Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz otrzymała jako czwarty już w tym okresie czasu samochód bojowy marki Iveco, zakupiony ze środków samorządu Gminy Trzciana oraz dotacji z Zarządu Głównego ZOSP RP.  Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Trzciana i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - Józef Nowak. Potem, zgodnie ze strażackim ceremoniałem, miały miejsce kolejne elementy uroczystości. Dekoracji sztandaru jednostki odznaczonej srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" dokonał druh Kazimierz Sady.  [Więcej >>>]

26.06.

Najpopularniejszy Strażak 2012.

Robert Rudecki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytkowicach w gminie Kalwaria Zebrzydowska zwyciężył w plebiscycie "Gazety Krakowskiej" na Najpopularniejszego Strażaka OSP. 29 czerwca 2013 roku, na deptaku w Krynicy-Zdroju, podczas XVIII Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych działających przy OSP, nałożył złoty hełm wręczony mu przez zastępcę redaktora naczelnego "Gazety Krakowskiej" Jerzego Sułowskiego. Z rąk prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, posła na Sejm RP Edwarda Siarki, odebrał nagrodę - pilarkę spalinową stihl, a kolejną nagrodę, wraz z dyplomem wręczył mu członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. Jedyny reprezentant naszego powiatu Antoni Krzyszkowski z OSP Lipnica Murowana został sklasyfikowany na 12 miejscu. [Więcej >>>]

25.06. OSP Kęty - Najlepsza w Województwie Małopolskim.

25 czerwca 2013 roku stało się wiadomym, że "Najlepszą Jednostką OSP 2013 Województwa Małopolskiego jest OSP Kęty". Taki werdykt wydała Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Oddziału ZOSP RP Województwa Małopolskiego. Brawa należą się także naszemu reprezentantowi - OSP Lipnica Dolna. Po raz pierwszy w historii tego konkursu jednostka z terenu powiatu bocheńskiego została bowiem zakwalifikowana do finału. Kolejność miejsc w konkursie: 1. OSP Kęty, 2. OSP Olszowice, 3. OSP Kościelisko, 4. OSP Laskowa, 5. OSP Lipnica Dolna. Nagroda ufundowana przez Marszałka Wojewóztwa Małopolskiego to 50.000 zł. Komisja składa podziekowania wszystkim uczestnikom konkursu za wkład pracy w przygotowanie dokumentacji konkursowej. [Więcej >>>]

16.06. Sztandar dla OSP Łazy.

Nadanie OSP w Łazach sztandaru w dniu 16 czerwca 2013 roku - to jedno z najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej historii jednostki. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów przy remizie, skąd strażacka kolumna, prowadzona przez Orkiestrę Dętą z Okulic i dowódcę uroczystości Leszka Trąbę, przemaszerowała na asfaltowy plac przy miejscowej szkole. Tutaj, grzejąc się w upalne popołudnie, czekali już mieszkańcy wsi i zaproszeni goście, a wśród nich: brygadier Krzysztof Kokoszka (Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - Komendant Powiatowy PSP w Bochni), Tadeusz Olszewski (Sekretarz Zarządu PO ZOSP RP w Bochni), Wicestarosta Bocheński Tomasz Całka, Wójt Gminy Rzezawa Józef Słonina. Na przewoźnej estradzie urządzono ołtarz polowy. [Więcej >>>]

04.05. Dzień Strażaka - LipnicaMurowana.

Jak Polska długa i szeroka, co roku, 4 maja - w dniu wspomnienia w kościele katolickim Świętego Floriana -  obchodzony jest Dzień Strażaka. W Polsce święto to zostało oficjalnie ustanowione w 2002 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku. Dzień Strażaka jest okazją do podziękowań za służbę na rzecz społeczeństwa, co wyrażanie jest podczas uroczystych strażackich zbiórek, prawie zawsze połączonych z jakimś innych strażackim wydarzeniem: przekazaniem samochodu lub innego sprzętu, jubileuszem jednostki, zakończeniem remontu strażnicy itp. Podczas uroczystości wręczane są państwowe i branżowe odznaczenia, czytane listy z życzeniami i podziękowaniami, mają miejsce przemówienia zaproszonych gości.  [Więcej >>>]

25.04. Narada w Rzezawie.

Gmina Rzezawa była gospodarzem tegorocznej narady operacyjno- szkoleniowej organizowanej corocznie przez KP PSP w Bochni dla jednostek ochotniczych straży pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oraz pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach/miastach z terenu powiatu bocheńskiego. Spotkanie zorganizowane 25 kwietnia 2013 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie, rozpoczął Wójt Gminy Rzezawa Józef Słonina. Podziękował zebranym za przybycie i życzył uczestnikom miłych wrażeń z pobytu w naszej gminie oraz zdobycia jak największej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Naradę prowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.  [Więcej >>>]

21.04. Zebranie OSP Trzciana.

Wraz z początkiem 2013 roku rozpoczęła się w naszym Związku kampania sprawozdawcza. Zgodnie ze Statutem Związku OSP zebrania powinny się odbyć we wszystkich jednostkach OSP, których na terenie powiatu bocheńskiego jest 71. Ze sprawozdań wynika, że zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach OSP. Po raz pierwszy od dawna w terminie zostały wypełnione wszystkie dane w internetowym systemie Strażak. Dwie gminy nie złożyły natomiast w terminie pisemnych sprawozdań zbiorczych. Frekwencja na zebraniach była dobra. Podstawowe zgłąszane problemy - to głównie braki w wyposażeniu, trudności w zwalnianiu do akcji, uciążliwość szkoleń. Podsumowanie przebiegu kampani odbyło się na posiedzeniu Zarządu Powiatowego Oddziału.  [Więcej >>>]

12.04 2013-04-12. - powiatowa eliminacja OTWP.

Tegoroczna powiatowa eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", rozegrana 12 kwietnia w gościnnym Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Bochni, została rozegrana z udziałem 24 uczestników, reprezentujących wszystkie miasta i  gminy powiatu bocheńskiego. Podobnie jak w latach poprzednich rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: grupa I - uczniowie szkół podstawowych, grupa II - gimnazjaliści, grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  Przybyłych do sali gimnastycznej szkoły uczniów i ich opiekunów powitał Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - druh Tadeusz Cichoń. Po krótkim przypomnieniu regulaminu i zasad turnieju przystąpiono do pierwszej części rozgrywki. Był nią test pisemny jednokrotnego wyboru. [Więcej >>>]

28.03 Konkurs "Małopolskie Remizy".

W dniu 28 marca 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu "MAŁOPOLSKIE REMIZY 2013" na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2013 roku pisemnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami. Kilka wstępnych wytycznych odnoście tego konkursu: kwota przyznanej dotacji na prace budowlano - remontowe może wynieść maksymalnie 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych, a maksymalna wartość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wynosi 50 tys. zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). [Więcej >>>]

28.03 Ognisty Ratownik 2013.

W dniu 28 marca 2013 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wręczono odznaczenia państwowe, puchary i wyróżnienia zasłużonym i honorowym dawcom krwi z Małopolski biorącym udział w VII Edycji Programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" skierowanego głównie do strażaków i druhów z OSP. Z terenu Małopolski w Programie tym uczestniczyło zaledwie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie z gminy Drwinia; OSP Dziewin i OSP Ispina - jedyne jednostki w powiecie bocheńskim, które wyróżniono okolicznościowymi dyplomami. Łącznie druhowie oddali podczas 4 otwartych akcji Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini 15 litrów krwi pełnej. Udział w Programie jest inicjatywą i zasługą Prezesa wspomnianego Klubu - pana Stefana Stycznia. [Więcej >>>]

12.03. Posiedzenie Prezydium Zarządu - 12.03.2013.

Uchwałą Prezydium Zarządu OW ZOSP RP Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 roku określono limity odznak dla całego województwa i poszczególnych powiatów, pozostawiającjednoczesnie do dyspozycji Prezesa ZOW: 6 szt. Złotych Znaków Związku, 6 szt. Medali Honorowych im. B. Chomicza oraz 6 szt. Złoty Medal po raz drugi.   Dla powiatu bocheńskiego przyznany limit na 2013 rok przedstawia się następująco. Medal Honorowy im. B. Chomicza - 2 szt. Złoty Znak Związku - 2 szt. Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - 30 szt. Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - 43 szt. Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - 53 szt. Odznaka "Strażak Wzorowy" - 65 szt. Panoplie - Złoty Medal po raz drugi - 2 szt. Rozdzielenia limitu na poszczególne gminy dokonano na posiedzeniu w dniu 12.03.2013 roku. [Więcej >>>]

12.03.    2013-03-12 - posiedzenie Prezydium.

Drugie w 2013 roku posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni miało miejsce 12 marca 2013 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Prezydium, z wyjątkiem usprawiedliwionych druhów: Tadeusza Cichinia i Franciszka Trzaski. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia przez Prezesa - druha Ludwika Węgrzyna druhowi Stanisławowi Cagielowi dyplomu - podziękowań dla Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bochni za zorganizowanie VI. Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego MDP - Proszówki 2013. Zebranie poświęcono głównie sprawom rozdziału przydzielonych limitów dofinansowań na zakup sprzętu i umundurowania, rozdziałowi limitów odznaczeń. Rozpatrzono także wnioski o zapomogi dla strażaków oraz skierowane do Zarządu pisma. [Więcej >>>]

12.03. Zajęcia z MDP Starogard.

12 marca 2012 roku został rozstrzygnięty IV Konkurs "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna. Do konkursu zgłoszono 64 prace dokumentujące działalność MDP w 2012 r. z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. Wśród uczestników tegorocznego konkursu były dwie MDP z terenu naszego powiatu: MDP OSP Bytomsko oraz MDP OSP Drwinia. Jury w wyniku analizy przesłanych materiałów za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Starogard Gdański, woj. pomorskie, a za najlepszych Opiekunów Agnieszkę Piepiórkę i Michała Swobodzińskiego. [Więcej >>>]

02.03. Warsztaty dlakapelmistrzów w Choczni.

Zarząd Fundacji OSP w Choczni dziękuje w imieniu swoim oraz wszystkich organizatorów Koncertu Urodzinowego Błogosławionego Jana Pawła II "Strażacy Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie". Zaprasza także kapelmistrzów na warsztaty szkoleniowo - techniczne. Tematem spotkania będzie: omówienie koncertu orkiestr z uwzględnieniem aktualnej sytuacji, dobór repertuaru, strojenie orkiestry, wWydanie nowych utworów i nut na koncert urodzinowy Błogosławionego Ojca Św. Jana Pawła II dla tych orkiestr, które będą uczestniczyć po raz pierwszy. Warsztay praktyczne były prowadzone z orkiestrą OSP Chocznia. [Więcej >>>]

27.02.

21 lutego 2013 roku Zarząd Oddziału Wojewódzkiego przesłał do Prezesa ZOP ZOSP RP w Bochni pismo o następującej treści: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - Filia Biura w Tarnowie przekazuje zestawienie wniosków na dofinansowanie ze środków FirmUbezpieczeniowych zgłoszonych przez OSP z terenu Waszego powiatu na rok 2013. Zgodnie z przekazanymi informacjami z Zarządu Głównego, proporcjonalnie do ilości OSP, Wasz powiat otrzymał na realizację zadań wyszczególnionych w załączniku kwotę: 26100 zł. Zarząd Oddziału Powiatowego po rozeznaniu otrzymanych wniosków i wielkości dofinansowań zdecydował w dniu 27 lutego 2013 roku podzielić dofiansowania.

18.02.

W dniu 18 lutego 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada roczna, której celem było podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego w roku ubiegłym.  Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka omówił podejmowane działania w zakresie działań ratowniczych, jak również profilaktyki pożarowej, rozpoznawania zagrożeń, bieżącej sytuacji finansowej oraz plany na rok 2013. W ubiegłym roku, jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły na terenie powiatu bocheńskiego 1060 akcji ratowniczych, w tym wystąpiły 426 pożary, 618 miejscowych zagrożeń, 16 alarmów fałszywych. W porównaniu do okresu roku 2011 nastąpił wzrost ogólnej ilości interwencji o 17 %, tj. o 155 zdarzeń. [Więcej >>>]

16.02. I Mistrzostwa Strażaków w Narciarstwie.

16 lutego 2013 roku na stoku Arena Narciarska Jaworki/Szczawnica rozegrane zostały I Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie o Puchar "Polskiego Regionu Pieniny". Pomysłodawcą i równocześnie głównym organizatorem zawodów był Dariusz Tokarski Szkółka Narciarska Tok-Bike ze Szczawnicy. W Zawodach wystartowało 159 zawodników z 21 jednostek OSP, a do konkurencji drużynowej zgłosiło się 19 zespołów z: Jaworek, Krościenka, Krościenka - Kąty, Szczawnicy (2 drużyny), Poronina, Kacwina, Mogilan, Orawki, Niedzicy, Mszany Dolnej, Lichenia, Szczawy, Zębu, Pcimia, Trzebuni, Juszczyna, Jodłownika oraz Staszkówki.  W konkurencji indywidulanej zwyciężył Łukasz Stoch (OSP Ząb), w konkurencji drużynowej najlepszą okazała się OSP Ząb. [Więcej >>>]

12.02. Uroczystość przekazania sprzętu.

W dniu 12 lutego 2013 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu oraz samochodów ratowniczo - gaśniczych do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego. Ogółem przekazano: 3 samochody ciężkie, 11 samochodów średnich, 10 samochodów lekkich, 1 pompę dużej wydajności, 1 sanie lodowe. Środki na zakup tego sprzętu oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych pozyskano dzięki dotacjom gmin województwa małopolskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ZOSP RP, KG PSP, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Krakowie. Ogólna wartość przekazanych samochodów wyniosła ponad 12 mln zł. Jeden z przekazywanych tego dnia samochodów to Mercedes Benz Atego 1429 AF, który został zakupiony dla OSP w Trzcianie za kwotę prawie 700 tysięcy zł. [Więcej >>>]

19.01 Turniej Rekreacyjny MDP w Proszówkach.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bochni z bardzo dużym udziałem Zastępcy Wójta i Urzędu Gminy w Bochni druha Stanisława Bukowca oraz druha Rafała Dąbrowskiego z Urzędu Gminy Bochnia zorganizowali w dniu 19 stycznia  2013 roku VI. Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Bocheńskiego. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach, w 2 konkurencjach (sztafetowym biegu z przeszkodami oraz siatkówce) rywalizowało ostatecznie 15 drużyn: 10 chłopięcych i 5 dziewczęcych z 7 gmin (Bochnia, Drwinia, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina). Najlepsze wyniki osiągnęły MDP Soboló i MDP Trzciana.  [Więcej >>>]

09.01. Posiedzenie Prezydium Zarządu w dniu 9.01.2013 r.

Pierwsze w 2013 roku posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni miało miejsce 9 stycznia 2013 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Prezydium, a w pierwszej cześci posiedzenia także Pan Rafał Dąbrowski z Urzędu Gminy Bochnia, który przedstawił zgromadzonym najnowsze informacje w sprawie organizacji VI. Turnieju Rekreacyjnego MDP Powiatu Bocheńskiego, zaplanowanego na dzień 19 stycznia 2013 roku. Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni, na wniosek druha Tadeusza Cichonia podjeło uchwałę o przeznaczeniu kolejnych środków (400 zł) na sfinansowanie kosztów organizacji tej imprezy. Według zapewnien Pana Rafała Dąbrowskiego przygotowania przebiegają sprawnie. [Więcej >>>]

ARCHIWUM WYDARZEŃ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wstecz