Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.

POWIATOWA ELIMINACJA  OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" - 12.04.2013

    Tegoroczna powiatowa eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", rozegrana 12 kwietnia w gościnnym Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Bochni, została rozegrana z udziałem 24 uczestników, reprezentujących wszystkie miasta i  gminy powiatu bocheńskiego. Podobnie jak w latach poprzednich rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: grupa I - uczniowie szkół podstawowych, grupa II - gimnazjaliści, grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
    Przybyłych do sali gimnastycznej szkoły uczniów i ich opiekunów powitał Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - druh Tadeusz Cichoń. Przedstawił komisję, powołaną uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, która pracowała w składzie: Tadeusz Cichoń - przewodniczący, Anna Wojakiewicz - sekretarz, Paweł Linca, Tadeusz Olszewski i kpt. Witold Sajak z KP PSP w Bochni - członkowie. Po krótkim przypomnieniu regulaminu i zasad turnieju przystąpiono do pierwszej części rozgrywki.
   Był nią test pisemny jednokrotnego wyboru; po 40 pytań dla uczniów z każdej grupy wiekowej. Na rozwiązanie zadań uczestnicy rywalizacji mieli 30 minut, ale pierwsi (Szczepan Uran, Artur Rzennno i Grzegorz Wysocki) uczynili to już po niespełna 20 minutach.
   W czasie, gdy komisja sprawdzała testy, uczniowie i ich opiekunowie uczestniczyli w pierwszej części pokazu ratownictwa przedmedycznego w wykonaniu ratowników z JRG PSP w Bochni.
    W przerwie pokazu Przewodniczący Komisji - druh Tadeusz Cichoń - odczytał wyniki pisemnej eliminacji, po czym 10 finalistów, czterech w grupie pierwszej i po trzech w grupie drugiej i trzeciej, udało się do innej sali, gdzie odpowiadali na 3 pytania ustne, jednakowe dla wszystkich finalistów danej grupy.
    W tym czasie uczestnicy eliminacji oraz opiekunowie udali się na obiad oraz uczestniczyli w drugiej części pokazu.
    Po zakończeniu finałowej rywalizacji, wypełnieniu protokołów i napisaniu dyplomów, rozpoczęła się ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Bochni, Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą z Proszówek oraz Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Na tę część Turnieju przybył także st. kpt. Czesław Ziaja, który wspólnie z członkami Komisji wręczał nagrody i dyplomy.
    Tadeusz Cichoń ogłosił także wyniki dodatkowego konkursu, rozegranego po raz pierwszy. Był nim konkurs frekwencji w eliminacjach szczebla pierwszego. Każda gmina miała wskazać szkołę, w której w turnieju uczestniczyło najwięcej - proporcjonalnie do liczby uczniów tej placówki. Organizator eliminacji powiatowej nie uzyskał danych z gmin: Drwinia, Gmina Bochnia i Rzezawa. Wyniki pozostałych gmin: Gmina Łapanów - PSP Zbydniów - 25,8 %, Nowy Wiśnicz - PSP Chronów - 13,04 %, Lipnica Murowana - ZS Lipnica Murowana - 13,8%, Miasto Bochnia - PSP nr 5 Bochnia - 52,99%, Gmina Trzciana - PSP w Kierlikówce - 13,9%, Gmina Żegocina - PSP w Bytomsku - 32,2 %. Piękny puchar oraz nagrodę - komplet książek o tematyce strażackiej do szkolnej biblioteki odebrał dyrektor szkoły o najlepszej frekwencji - Pan Jerzy Sumara.
   W dalszej części ceremonii dyplomy oraz pluszowe maskotki i zestawy nagród rzeczowych wręczono zdobywcom trzech pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej. Następnie wręczono dyplomy udziału w eliminacji powiatowej pozostałym uczestnikom rywalizacji. Specjalny dyplom z podziękowaniami otrzymała także Pani Dyrektor Ewa Rachfalik.
   W mowie końcowej główny organizator tych eliminacji - druh Tadeusz Cichoń dokonał podsumowania eliminacji, wskazując na wysoki poziom eliminacji pisemnej i słabszy eliminacji ustnej, apelując do opiekunów o zwrócenie w przyszłości uwagi na umiejętność wypowiedzi ustnej. Podziękował uczniom i ich opiekunom za udział w Turnieju i życzył powodzenia w eliminacji wojewódzkiej. Podziękowania i podziw dla olbrzymiej wiedzy uczniów wyraził także st. kpt. Czesław Ziaja. Po zrobieniu pamiątkowej fotografii laureatom eliminacji ustalono szczegóły dotyczące wyjazdu na eliminację wojewódzką.
    Do tej pory największym osiągnięciem reprezentanta naszego powiatu było III miejsce ucznia PSP w Łąkcie Górnej Pawła Rośka, wywalczone w roku 2011. Trzymajmy kciuki za naszych reprezentantów, aby w tym roku było jeszcze lepiej.

FOTOGALERIA

Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.
Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r. Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.
Laureaci grupy pierwszej. Laureaci grupy drugiej.
Laureaci grupy trzeciej. Laureaci, ich opiekunowie i organizatorzy powiatowej eliminacji.

Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.

Powiatowa eliminacja OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" - Bochnia - 12.04.2013 r.

Wyniki końcowe wszystkich uczestników eliminacji powiatowej:

1. Grupa I (szkoły podstawowe): 1. Szczepan Uran - PSP Zbydniów (test - 33, finał - 35,5 pkt.), 2. Joanna Nawara - PSP Dziewin (test 34, finał - 29,5), 3. Paweł Łopata - PSP Krzeczów (test - 30, finał - 7), 4. Aleksandra Krawczyk - PSP Muchówka (30), 5. Kamil Rębilas - PSP Rajbrot (28), 6. Konrad Piasecki - PSP Kierlikówka (27), 6. Kinga Zapiór - PSP Bytomsko (27), 8. Szymon Jodłowski - PSP Baczków (26), 9. Joanna Rzymek - PSP nr 2 Bochnia (24).

2. Grupa II (gimnazja): 1. Seweryn Korcyl - ZSG Bogucice (test - 32 pkt. - finał - 45 pkt.), 2. Jacek Solecki - ZS Sobolów (test 35, finał - 35 pkt.), 3. Dawid Dudek - ZPO Trzciana (test - 32, finał - 30 pkt.), 4. Tomasz Nowak - PG Rajbrot  (29), 5. Damian Mandzyn  - PG Drwinia (27), 6. Krzysztof Bojar - PG nr 1 Bochnia (26), 6. Jarosław Tyndel - MDP OSP Bytomsko (26), 8. Natalia Gajewska - PG Nowy Wiśnicz (24), 9. Łucja Waśniowska - PG Łazy (17).

3. Grupa III (szkoły średnie): 1. David Cieśla - LO nr 2 Bochnia (test - 34 pkt. - finał - 35,5 pkt.), 2. Grzegorz Wysocki - ZS Łapanów (test - 32 pkt., finał - 27,5 pkt), 3. Adrian Stary (test 37 pkt., finał - 22 pkt.), 4. Artur Rzenno - ZS Łapanów (27), 5. Ewelina Waligóra - LO Żegocina (26), 6. Krzysztof Krajewski - LO Żegocina - 16 pkt.

    Wyjaśniamy, że zgodnie z Regulaminem OTWP, o ostatecznej kolejności miejsc decyduje ilość punktów zdobytych w ustnym finale. Dopieo w przypadku równej ilości punktów finalistów, bierze się pod uwagę punkty zdobyte w pisemnym teście.
    Powiat bocheński w eliminacjach wojewódzkich OTWP 2012, które odbędą się w czwartek - 30 kwietnia 2013 roku w Szkole Aspirantów Pożarnictwa - Krakowie - Nowej Hucie, reprezentować będą tylko zwycięzcy poszczególnych grup tj. Szczepan Uran (grupa I), Seweryn Korcyl (grupa II) i David Cieśla (grupa III).

ELIMINACJA WOJEWÓDZKA - 30.04.2013
Małopolska eliminacja OTWP - 30.04.2013 r. Małopolska eliminacja OTWP - 30.04.2013 r.

  Uczestnicy, ich opiekunowie i kierowcy przybyli do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zostali przywitani śniadaniem. Następnie o 10.00 rozpoczął się turniej. Zawodnicy musieli zmierzyć się z 35 bardzo trudnymi pytaniami z zakresu całego pożarnictwa. Pytania były trudne, gdyż wymagały bardzo fachowej i specjalistycznej wiedzy.
   W grupie II - gimnazjalnej, tylko jednego punktu zabrakło naszemu reprezentatowi - Sewerynowi Korcylowi, aby dostać się do rozgrywki finałowej. Wraz z reprezentantami Wadowic i Oświęcimia uzyskał w teście pisemnym 30 punktów i tym samym zajął IV miejsce ex equo. W tej grupie wygrała Katarzyna Rzemińska z Dąbrowy Tarnowskiej (w teście 32 punkty i 12,5 w finale ustnym). II miejsce zajął Konrad Filipiak z Tarnowa (33 + 7,5), III - Michał Mglej z Suchej Beskidzkiej (31 + 5,5).

WIĘCEJ >>> WKRÓTCE Małopolska eliminacja OTWP - 30.04.2013 r.
ZAPROSZENIE NA ELIMINACJĘ POWIATOWĄ RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]