Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2018

12.12

Strażacka narada w OSP Leszcczyna.

12 grudnia 2018 r. w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Leszczynie, w którym znajduje się także remiza miejscowej jednostki, odbyła się narada operacyjno - szkoleniowa z udziałem Komendantów Gminnych OSP, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG oraz pracowników UG/M zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu bocheńskiego.
    W naradzie wzięli udział również:mł. bryg. Robert Cieśla – Komendant Powiatowy PSP w Bochni, bryg. Piotr Gadowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, Cezary Stawarz – Wójt Gminy Trzciana, Józef Nowak – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Trzcianie. >>>

17.11

II Strażackie Powiatowe Zaduszki.

Drugie w historii Powiatowe Zaduszki Strażackie, które są inicjatywą Powiatowego Kapelana Strażaków - Ks. Stanisława Szczygła, odbyły się 17 listopada 2018 roku w Kościele Świętego Pawła Apostoła w Bochni, będącego nieoficjalnie strażackim kościołem garnizonowym. Zaproszenie do udziału w tym religijnym wydarzeniu Ks. Kapelan skierował do Komendantów wszystkich miast i gmin powiatu bocheńskiego. Przybyli nieliczni, około 50 Druhen i Druhów z 15 jednostek OSP. Przybywających witała Strażacka Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie, grająca pod batutą Włodzimierza Pietrasa, która uświetniła także całe nabożeństwo. >>>

10.11

Święto Niepodległości w OSP Dziewin.

W przeddzień 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewinie zorganizowali uroczystość odsłonięcia obelisku wraz z pamiątkową tablicą. W hołdzie przodkom walczącym o niepodległość Polski z własnych środków ufundowali obelisk oraz "Kapsułę czasu", w której uczestnicy uroczystości mogli wysłać w przyszłość przedmioty, dokumenty, listy z przesłaniem. Umieszczono tam również różaniec, nasiona z lokalnych drzew, medale, monety, zdjęcia, pamiątki strażackie itp.  Po uroczystym apelu, podczas którego wyróżniono strażaków, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, wręczono podziękowania darczyńcom. >>>

05.11

Prezydium 6.11.2018.

Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni, prowadzone przez Prezesa - Druha Ludwika Węgrzyna, odbyło się 6 listopada 2018 roku w gabinecie Starosty - Druha Prezesa.   Obecnych było 9 członków Prezydium. Po powitaniu członków Prezydium przez Druha Prezesa Ludwika Węgrzyna zgromadzeni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez niego porządek obrad. Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń poinformował o działalności ZOP ZOSP RP w okresie od poprzedniego zebrania. Najważniejszym wydarzeniem w ciągu tego okresu było nadanie Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Bochni sztandaru. Uroczystość miała miejsce w dniu 2 września 2018 roku. >>>

06.10

Procesja różańcowa strażaków w Bochni.

Tradycyjnie już na początku października odbywa się w Bazylice św. Mikołaja w Bochni uroczystość odpustowa, która w tym roku przypadła na tydzien od 30 września do 07 października. Proboszcz i Kustosz Bocheńskiej Bazyliki ks. Ryszard Podstołowicz wystosował 20 sierpnia 2018 roku do wszystkich wójtów i jednostek OSP zaproszenie do udziału w Pielgrzymce Strażaków, zachecając do jak najliczniejszego udziału wraz z pocztami sztandarowymi. Na mszę świetą i nabożenstwo różańcowe w dniu 6 października 2018 roku przybyło 35 pocztów sztandarowych, w tym po raz pierwszy poczet Zarzadu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. >>>

16.09

IX Powiatowe Zawody Strzeleckie OSP.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni już po raz dziewiąty zorganizował wspólnie z LOK Bochnia zawody strzeleckie. Odbyły się 16 września 2018 roku na strzelnicy w Bochni - Pogwizdowie. Wzięły w niej udział reprezentacje wszystkich oddziałów miejskich i gminnych ZOSP RP, zarówno w kategorii drużyn młodzieżowych, jak i seniorskich. Dodatkowo wytarowała drużyna Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Do walki o puchary ufundowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni przystąpili także Prezesi i Komendanci Zarządów Gminnych. >>>

08.09

65-lecie OSP Niedary.

8 września 2018 roku w Niedarach odbyła się uroczystość, na którą złożyły się: obchody 65 – lecia jednostki OSP, poświęcenie remizy i przekazanie ciężkiego wozu bojowego dla jednostki. Strażacy z Niedar przygotowali się do tej uroczystości w sposób szczególny, bo potrójne powody nakazywały druhom pokazać swój dorobek i podziękować wszystkim, którzy przez lata angażowali się w rozwój jednostki, a także dołożyli starań i środków aby remiza mogła się dzisiaj prezentować jako obiekt nowoczesny i zdobiący okolicę. Należy przypomnieć członków założycieli jednostki, którzy w 1953 roku powołali ją do życia. >>>

02.09

III Przegląd Zespołow OSP

III Małopolski Przegląd Zespołów Artystycznych działających przy OSP odbył się 2 września 2018 roku w amfiteatrze Parku Rodzinnego Uzbornia w Bochni. Jego organizatorami byli: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego, Starosta Bocheński oraz Burmistrz Miasta Bochnia. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.    Odbyta po raz trzeci impreza ma charakter konkursowy i jest szczeblem do eliminacji Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych oraz do Festiwalu Piosenki Strażackiej. Wzięło w nim udział 15 zespołów. >>>

02.09

Sztandar dla ZOP ZOSP RP w Bochni.

2 września 2018 roku w Parku Uzbornia w Bochni miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru dla Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. Oprócz strażaków w uroczystości uczestniczyli: władze samorządowe, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb,  mieszkańcy Miasta Bochnia i powiatu bocheńskiego. Uroczystość skłądała się z 3 zasadniczych elementów: uroczystej mszy świętej w intencji strażaków, uroczystej zbiórki podczas której został Zarzadowui Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni wręczony sztandar, ufundowany przez strażaków z terenu powiatu oraz strażackiego pikniku. >>>

21.08

OSP Moszczenica, powiat Gorlice.

Komisja ds. oceny prac w Konkursie "Najlepsza Jednostka OSP Województwa Małopolskiego 2018 r." powołana zgodnie z regulaminem konkursu stwierdza, iż na szczeblu wojewódzkim po eliminacjach powiatowych wpłynęło 9 prac wyłonionych przez komisje powiatowe działające przy Zarządach Oddziału Powiatowych ZOSP RP (w tym OSP Rzezawa - powiat bocheński).  Wojewódzka Komisja Konkursowa postanowiła przyznać miejsce I w Konkursie "Najlepsza Jednostka OSP Województwa Małopolskiego 2018r." oraz nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 50.000 zł. OSP Moszczenica. >>> 

11.08

70-lecieOSP Wola Nieszkowska.

Jubileusz 70 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Nieszkowskiej i nadanie jednostce sztandaru, zorgganizowany w dniu 11 sierpnia 2018 roku, rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą polową sprawowaną na placu przy świetlicy wiejskiej w intencji strażaków, przez proboszcza parafii Pogwizdów księdza Bronisława Kowalika. Podczas Mszy Świętej, w której brali udział zaproszeni goście, druhowie i mieszkańcy wsi, został poświęcony nowo nadany sztandar, oraz samochód pożarniczy, który wszedł do służby w bieżącym roku. Następnie odbyła się oficjalna część uroczystości. >>>   

06.08

Posiedzenie Zarządu 6.08.2018

Posiedzenie Zarzadu ZOP ZOSP RP w Bochni, które prowadzone bylo przez Prezesa - Druha Ludwika Wegrzyna, odbylo sie 6 sierpnia 2018 roku w Starostwie P{owiatowym w Bochni. Uczestniczylo 12 czlonków Zarzadu.  Po przyjeciu porzadku obrad Prezes - Druh Ludwik Wegrzyn poprosil Wiceprezesa - Tadeusza Cichonia o zrelacjonowanie najwazniejszych wydarzen strazackich na terenie powiatu bochenskiego w drugim kwartale 2018 roku. Bylo ich sporo; zwlaszcza obchodów jubileuszów jednostek (OSP Jodlówka (120-lecie), OSP Rozdziele (60), OSP Zegocina (130), OSP Cerekiew (100), OSP Doluszyce (90). >>>

26.07

OSP Rzezawa.

26 lipca 2018 roku Powiatowa Komisja Konkursowa w składzie: 1. Tadeusz Cichoń - Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bochni, 2. Piotr Gadowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, 3. Maria Jachym - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zapoznała się ze zgłoszoną przez Wójtów dokumentacją. Stwierdziła, że do konkursu zgłoszenia dokonały trzy jednostki samorządu terytorialnego: UG Lipnica Murowana, który zgłosił OSP Lipnica Górna, UG Nowy Wiśnicz - zgłosił OSP Nowy Wiśnicz, UG Rzezawa - zgłosił OSP Rzezawa. Po analizie prac komisja postanowiła wskazać do konkursu wojewódzkiego OSP Rzezawa. >>> 

14.07

0-lecie OSP Rozdziele.

14 lipca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdzielu świętowała o rok opóźniony jubileusz 60-lecia jednostki. Uczestniczące w uroczystości pododdziały zebrały się na placu przed remizą, aby następnie pod komendą Janusza Stańdo przemaszerować do rozdzielskiego kościoła. Tam niebawem rozpoczęła się koncelebrowana msza święta, odprawiona przez Kapelana Powiatowego Straży Pożarnych - księdza Stanisława Szczygła (wygłosił także homilię) oraz Proboszcza z Żegociny - ks. Bogusława Pasierba. Po nabożeństwie przemaszerowano z powrotem pod remizę, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. >>>  

07.07

Jubileusz OSP Dołuszyce.

Jubileusz 90 - lecia działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Dołuszycach rozpoczęła się od udziału druhów, gości oraz mieszkańców osiedla w uroczystej polowej mszy świętej, odprawionej przez Księży z kościoła Św. Pawła w Bochni w intencji wszystkich strażaków. Następnie na placu przy remizie, odbyła się oficjalna część uroczystości. Miała ona formę uroczystego, strażackiego apelu. Po meldunku i odegraniu hymnu państwowego oraz powitaniu uczestników uroczystości przedstawiono historię jednostki. Z okazji tak pięknego jubileuszu jednostka została odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa". >>>

30.06

Przekazanie samochodu dla OSP Stary Wiśnicz.

30 czerwca 2018 roku w Starym Wiśniczu miała miejsce uroczystość przekazania i poświęcenia nowego, lekkiego samochodu pożarniczego marki Renault Master, zakupionego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 95.000 zł, budżetu gminy Nowy Wiśnicz w kwocie 92.700 zł, środków własnych OSP Stary Wiśnicz w kwocie 30.000 zł. Uroczystość miała kilka odsłon. Najpierw strażackie pododdziały prowadzone przez Orkiestrę Dętą ze Starego Wiśnicza z kapelmistrzem Krzysztofem Wołowcem na czele przemaszerowały spod remizy do kościoła na uroczystą mszę świętą, którą odprawił: ksiądz proboszcz Ryszard Kołodziej. >>>

30.06

100-lecie OSP Cerekiew.

Jubileusz 100-lecia działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi rozpoczęła od udziału druhów, gości oraz mieszkańców sołectwa w uroczystej mszy świętej, odprawionej w intencji wszystkich strażaków w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Cerekwi. Po nabożeństwie wszyscy przemaszerowali na plac przy remizie, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.
   Miała ona formę uroczystego, strażackiego apelu. Po meldunku i odegraniu hymnu państwowego oraz powitaniu uczestników uroczystości odczytano historię jednostki.  Z okazji tak pięknego jubileuszu jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku. >>>

23.06

120. lecie OSP Jodłówka.

23.06.2018 r. strażacy i mieszkańcy Jodłówki z udziałem znakomitych gości świętowali 120-lecie istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Po uroczystym przemarszu orkiestry dętej z Okulic, pocztów sztandarowych oraz druhów z remizy OSP na plac przy  Szkole Podstawowej w Jodłówce odbyła się Msza Święta polowa pod przewodnictwem abp. Henryka Nowackiego - nuncjusza apostolskiego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP młodszy brygadier Paweł Sejmej, wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni Tadeusz Cichoń. >>>

26.05

130.  lecie OSP w Żegocinie

26 maja 2018 roku miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie. Tego dnia, w ramach gminnych obchodów Dnia Strażaka żegocińska jednostka obchodziła jubileusz 130-lecia działalności. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem strażackiej kolumny do tutejszego kościoła, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta w intencji strażaków. Po nabożeństwie udano się na pobliski Plac Świętego Floriana, gdzie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie nowej figury Patrona Strażaków, postawionej w miejsce poprzedniej, ceramicznej i zniszczonej przez powódź w 1997 roku. >>>

23.05

Przekazanie decyzji - 23.05.2018.

W dniu 9 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Trzciana zostało podpisane porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynie, gm. Trzciana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie będące podstawą do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego zostało podpisane przez Wójta Gminy Trzciana Józefa Nowaka, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Bochni st. kpt. Roberta Cieśla oraz członków OSP w Leszczynie - Prezesa dh Marka Stochel i Naczelnika dh Tomasza Mikołajek. Decyzję  gen. brygadier Leszek Suski podjął 1 maja 2018 r. >>>

19.05

Strażaka Małopolski 2018.

Duże wyróżnienie w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” przypadło także st. asp. Leszkowi Trąbie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, który jest zarazem Prezesem OSP Rzezawa oraz Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzezawa. Zajął on trzecie miejsce w finale wojewódzkim plebiscytu na strażaka zawodowego roku. Natomiast Mariusz Czarny, który jest Skarbnikiem w OSP w Rzezawie zajął pierwsze miejsce w etapie powiatowym głosowania na strażaka ochotnika roku. Wysokie miejsce w tej kategorii przypadło także Arturowi Sekmanowi z OSP Łazy, który zajął trzecie miejsce. >>>

11.05

fForiany2018

11 maja 2018 r. w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar w Warszawie podczas Gali Finałowej II edycji Konkursu FLORIANY poznaliśmy 19 zdobywców Strażackich Oscarów! Na uroczystą Galę Finałową przybyli wszyscy nominowani – Ochotnicze Straże Pożarne, zespoły zrzeszające OSP i partnerzy inicjatyw, przedstawiciele firm konkurujących do tytułu „Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca”, przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych i krajowych struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, goście oraz członkowie Kapituły. >>>   

04.05

DZień Strażaka 2018.

  W Polsce od 2003 roku Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczne obchody Dnia Strażaka rozłożone były na wiele dni. Centralnym punktem obchodów w skali powiatu była msza święta w intecji strażaków odprawiona w dniu 4 maja 2018 roku w Bazylice w Bochni. Nabożeństwo, zorganizowane z inicjatywy ks. kapelana Stanisława Szczygła uświetniła Orkiestra Dęta OSP Wiśnicz Stary grająca pod batutą Krzysztofa Wołowca. W rożnych terminach odbywały się gminne obchody Dnia Strażaka, przypadające w roku setnej rocznicy odzyskana przez Polskę Niepodległości.  >>>

04.05

Powiatowe Św. Floriana.

Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Bocheńskiego - ks. Stanisław Szczygieł wystąpił z nową inicjatywą i z pomocą Ks. Proboszcza Parafii Świętego Mikołaja w Bochni - ks. Proboszcza Ryszarda Podstołowicza oraz Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni zorganizował w Bocheńskiej Bazylice, w dniu 4 maja 2018 roku ,uroczyste nabożeństwo będące elementem Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2018.  Przed rozpoczęciem mszy świętej o godz. 18. na Placu Fischera w Bochni spotkały się delegacje i poczty sztandarowe Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz kilkunastu jednostek OSP z terenu powiatu.  >>>

28.04

Powiatowy Turniej Strzelecki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Dziewin 2018

W dniu 28 kwietnia 2018 r. w budynku Domu Ludowego w Dziewinie, gdzie mieści się nowoczesna strzelnica sportowa, odbył się „Powiatowy Turniej Strzelecki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Dziewin 2018”. Organizatorami tej udanej, edukacyjnej imprezy dla młodych druhów były: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz oraz Klub Strzelecki „Puszcza” Dziewin. Patronat honorowy nad turniejem sprawował Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn oraz Wójt Gminy Drwinia Pan Jan Pająk. W turnieju wzięło udział pięć reprezentacji gminnych z terenu powiatu bocheńskiego oraz druhny i druhowie z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Szczepanów. >>>

01.04

Zmaiana Komendanta PSP w Bochni. Piotr Gadowski.

  Od 1 lutego 2018 roku Komendą Powiatową PSP w Bochni kierował, jako "pełniący obowiązki" Robert Cieśla, ale Starosta - Druh Ludwik Węgrzyn wydał opinię negatywną, motywując, że nie otrzymał od kandydata czytelnej wizji i koncepcji działania i rozwoju Komendy. Starosta wskazał też na zbyt małe doświadczenie kandydata (dotąd był dowódcą jednostki ratowniczo - gaśniczej). W zaistniałęj sytuacji na pełniącego obowiązki komendanta Stanisław Nowak wskazał 1 kwietnia 2018 roku bryg. Piotra Gadowskiego. To oficer starszy stopniem od Roberta Cieśli, a od 2015 roku był zastępcą Krzysztofa Kokoszki. >>>

25.03

Kurs KPP w Wiśniczu Małym.

Staraniem Zarządu OSP w Wiśniczu Małym w marcu 2018 roku zostały przeprowadzone dwa kursy przeznaczone dla strażaków z jednostek OSP Powiatu Bocheńskiego. Pierwszy z nich to podstawowy kurs przygotowujący do Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), drugi to kurs przygotowujący do egzaminu recertyfikującego. W tym drugim mogli wziąć wyłącznie ratownicy, którzy mają zdany egzamin z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz upłynął im 3-letni okres ważności zaświadczeń o ukończeniu kursu KPP. Kurs był zrealizowany przez firmę Rescue Team Krystyna Kacprzak Usługi Medyczne i Szkoleniowe z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. >>>

16.03

Doroczna narada w Bochni.

16 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni odbyła się narada podsumowująca działalność w 2017 roku. W naradzie wzięli udział: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Stanisław Nowak, Wicestarosta Bocheński - Pan Józef Mroczek, Asystent Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko - Pani Elżbieta Adamska, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bochni – druh Tadeusz Cichoń, Burmistrzowie oraz Wójtowie gmin z terenu powiatu bocheńskiego, Kapelan Powiatowy Strażaków – ks. Stanisław Szczygieł, Komendanci Gminni OSP, Prezesi Zarządów Gminnych OSP, Prezesi jednostek OSP z terenu powiatu. >>>

13.03

Powiatowa elimnacja OTWP 2018.

Osiemnasta w najnowszej historii powiatu bocheńskiego eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", rozegrana została w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni. W piątek 13 marca 2018 roku wraz z opiekunami stawiło się tu 23 uczniów (9 z grupy pierwszej (10 - 13 lat, 9 z grupy drugiej (klasa siódma + gimnazja; 14 - 16 lat ), 5 z trzeciej (17 - 19 lat) - zwycięzców eliminacji gminnych. Jak poinformował prowadzący całą eliminację Przewodniczący Komisji Turniejowej Druh Tadeusz Cichoń w tegorocznej edycji konkursu na terenie Powiatu Bocheńskiego rywalizowała rekordowa liczba 1833 uczniów. >>>

12.03

12.03.2018 - obrady Prezydium.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni, prowadzone przez Prezesa - Druha Ludwika Węgrzyna, odbyło się 12 marca 2018 roku w gabinecie Starosty. Po przyjęciu porządku obrad Wiceprezes - Druh Tadeusz Cichoń zrelacjonował działalność członków zarządu i wydarzenia w jednostkach OSP w okresie od poprzedniego zebrania. Poinformował o rozdziale środków z Firm Ubezpieczeniowych, których było kilkakrotnie mniej niż w latach poprzednich. Dofinansowanie, przeznaczone głównie na zakup umundurowania galowego, otrzymały prawie wszystkie jednostki OSP , które się o to ubiegały. >>>

10.02

Turniej MDP w Rzezawie.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzezawie, przy współpracy Wójta Gminy Rzezawa, jednostek OSP tej gminy oraz Dyrekcji Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie zorganizowali w pierwszy dzień ferii zimowych tj. 10 lutego 2018 roku, jedenasty już Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Bocheńskiego. Do turnieju zgłosiło się 13 drużyn: 7 chłopięcych (w tym 2 mieszane) i 6 dziewczęcych z 7 gmin powiatu bocheńskiego (Gmina Bochnia, Drwinia, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina). >>>

30.01

Piotr Cieśla p.o. Komendanta PSP w Bochni.

 W dniu 30 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Stanisław Nowak z dniem 31 stycznia 2018 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Bochni st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Kokoszkę, a obowiązki te powierzył st. kpt. mgr inż. Robertowi Cieśla. St. bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka z dniem 31 stycznia 2018 r. zakończył czynną służbę i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. >>>

ARCHIWUM WYDARZEŃ
2013 2014 2015 2016 2017
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wstecz