Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2017

31.12.

Przekazanie sprzętu.

Większość gmin powiatu bocheńskiego uczestniczyła w ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I, Priorytet III B : Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Do udziału w w/w Programie realizowanym w woj. małopolskim złożonych zostało ponad 170 wniosków, dofinansowanie otrzymało 145 gmin, w tym gminy powiatu bocheńskiego.  Dzięki pozyskanym środkom udało się zakupić ponad 600 toreb medycznych PSP R1, przeszło 200 defibrylatorów oraz 13 samochodów ratowniczo-gaśniczych. [Więcej >>>]

17.12.

Rejonowe Spotkanie Opłatkowe w Tarnowie.

17 grudnia 2017 roku, w Sali im. Wiesława Wody Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie zostało zorganizowane jedenaste  już Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków wschodniej części województwa małopolskiego. Na wspólnym kolędowaniu z ks. bp Leszzkiem Leszkiewiczem spotkali się strażacy z OSP I PSP powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego. Obecni byli również przedstawiciele przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków na czele z Prezesem - posłem Edwardem Siarką .Po raz kolejny przybył także Krajowy Kapelan Strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki. Wśród zebranych byli także druhowie z kilku gmin powiatu bocheńskiego, m. in: Drwini, Trzciany, Nowego Wiśnicza, Lipnicy Murowanej, Żegociny. Mniej licznie niż w latach poprzednich przybyli druhowie - ochotnicy oraz strażacy PSP. [Więcej >>>]

14.12.

Posiedzenie Zarządu - 14.12.2017 r.

14 grudnia 2017 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni, na ostatnim w 2017 roku posiedzeniu obradował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Obrady prowadzili: w pierwszej części - Wiceprezes Tadeusz Cichoń, w drugiej Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni - Druh Ludwik Węgrzyn. Po powitaniu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i zaproszonych gości: druhów - Krzysztofa Puta i Krzysztofa Paleja z OSP w Wiśniczu Małym, Druh Tadeusz Cichoń zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Obszerną informację o działalności OSP i Zarządu Powiatowego w II połowie 2017 roku przedstawił Druh Tadeusz Cichoń. Było bardzo dużo wydarzeń, w większości relacjonowanych w naszym serwisie internetowym. Zawsze z udziałem kogoś z Zarządu Powiatowego Oddziału. [Więcej >>>]

27.11

Najlepsza OSP Zakliczyn.

27 listopada 2017 roku   rozstrzygnięty został konkurs na "Najlepszą Jednostkę OSP Województwa Małopolskiego 2017". Komisja konkursowa po wnikliwej analizie wszystkich prac postanowiła przyznać tytuł: "Najlepszej Jednostki OSP Województwa Małopolskiego 2017 r." - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie, pow. tarnowski, gm. Zakliczyn. II miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pozarna w Książu Wielkim. III miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie II. Na szczeblu wojewódzkim rywalizowało 16 jednostek OSP. Jednostki te otrzymaja nagrody finansowe w wysokości: 1 m. - 50 tys zł, II - 30 tys. zł; IIII - 20 tys. zł. 20 listopada 2017 r. zebrała się komisja ds. oceny prac jdnostek OSP powiatu bocheńskiego w konkursie na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego AD 2017’’, która spośród 7 kandydatur do dalszej rywalizacji wybrała OSP Łapanów. [Więcej >>>]

18.11

Mercedes dla OSP w Królówce.

18 listopada 2017r., odbyłą się uroczystość poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz typ Actros 1835, zakupionego przez OSP w Królówce za kwote 326 000,00 zł, z czego z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 300 000,00 zł.Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Królówce, podczas której homilię wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków - ks. Stanisław Szczygieł. Następnie uczestnicy przeszli na plac przy remizie OSP, gdzie odbył się uroczysty apel. Po złożeniu raportu przez dowódcę uroczystości Grzegorza Cieślę, Stanisławowi Nowakowi - Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i przyjęciu meldunku podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn. Prezes OSP w Królówce, Jan Wołek, powitał przybyłych gości. [Więcej >>>]

18.11

I Powiatowe Zaduszki w Bochni.

Dwa pierwsze dni miesiąca listopada poświęcone są Zmarłym. To dni pamięci o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze ku wieczności. Od kilku już lat druhowie strażacy z kilku gmin powiatu bocheńskiego udają się na cmentarze i do kościołów, aby pomodlić się za Zmarłych Druhów Strażaków, aby uczestniczyć w Strażackich Zaduszkach. Nowa inicjatywą Kapelana Strażaków Powiatu Bocheńskiego - Ks. Stanisława Szczygła - są Powiatowe Zaduszki Strażackie, które po raz pierwszy - dzięki przychylności Ks. Proboszcza Jana Nowakowskiego - odbyły się 18 listopada 2017 roku w Kościele Świętego Pawła Apostoła w Bochni, będącego nieoficjalnie strażackim kościołem garnizonowym.   Zaproszenie do udziału w tym religijnym wydarzeniu Ks. Kapelan Stanisław Szczygieł skierował do Komendantów wszystkich miast i gmin powiatu bocheńskiego. [Więcej >>>]

19.10

Strażacy w Łagiewnikach.

Kilkunastu strażaków z powiatu bocheńskiego udało się 15 października 2017 roku do Krakowa, aby wziąć udział XVI Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W uroczystości udział wzięły delegacje PSP na czele z nadbrygadierem Stanisławem Nowakiem - Komendantem Wojewódzkim PSP w Krakowie a także strażacy z pocztami sztandarowymi i rodzinami. Wśród uczestników nabożeństwa byli   także m. in: ks. Stanisław Szczygieł - Kapelan Powiatowy Bocheńskich Strażaków oraz Komendant Powiatowy PSP w Bochni st. bryg. Krzysztof Kokoszka i druh Jerzy Błoniarz - członek Zarządu OP ZOSRP w Bochni. Uroczystość rozpoczęła się przeglądem pododdziałów, którego dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP dh Edward Siarka. W uroczystości uczestniczyło około 1 200 strażaków w tym 160 pocztów sztandarowych. [Więcej >>>]

07.10

Strażacy na Odpuście w Bochni.

W tegorocznej pielgrzymce do Bazyliki św. Mikołaja na odpustowe nabożeństwo różańcowe, będące częścią Wielkiego Tygodniowego Odpustu ku czci Królowej Różańca Świętego - Matki Boskiej Bocheńskiej 7 października 2017 roku przybyli strażacy, policjanci, straż miejska, hutnicy, samorządowcy, sołtysi, hutnicy oraz piesze pielgrzymki z powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Pielgrzymka rozpoczęła się zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych na Placu Fischera. Pododział dowodzony był przez kpt.  Dominika Węgrzynowskiego z Komendy Powiatowej PSP w Bochni i przy udziale Orkiestry Dętej ze Starego Wiśnicza pod batutą Krzysztofa Wołowca przemaszerował ulicami miasta Bochni do Bazyliki.Przybyłych tu pielgrzymów przywitał Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Bocheńskiej ks. prałat Ryszard Podstołowicz. Przybyło tu 28 strażackich pocztów. [Więcej >>>]

04.10

04.10-02017 Posiedzenie Prezydium.

Na kolejnym posiedzeniu, odbytym w dniu 4 października w gabinecie Starosty Bocheńskiego, Prezydium Zarządu OSP ZOSP RP obradujące pod przewodnictwem Prezesa ZOSP ZOSP RP w Bochni Druha Ludwika Węgrzyna, dokonało podsumowania działań w okresie lata 2017 roku oraz podjęło decyzje w sprawie zaopiniowania wniosków o strażackie odznaczenia. Wa znych wydarzeń było dużo. Przypomniał je Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń. To m. in. jubileusze jednostek OSP, wręczenie sztandaru OSP Okulice Gorzków, włączenie do KSRG OSP Kamionna i OSP Siedlec. Przyjęło rezygnację Druha Piotra Bartyzela z funkcji Skarbnika ZOP ZOSP RP w Bochni i członka tego organu, a tym samym członka Prezydium. Podjęto decyzję w sprawie rekomendowania na tę funkcję Druha Stanisława Cagla, który wyraził na to zgodę. [Więcej >>>]

01.10

2017-10-01 Włączenie OSP Siedlec do KSRG.

Przy pięknej, jesiennej pogodzie, w dniu 1 paśdziernika 2017 roku OSP Siedlec świetowala jubileusz 105. lecia oraz została oficjalnie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Podczas uroczystości ks. Andrzej Krajewski dokonał poblogoslawienia samochodów OSP Siedlec (Star - GBA Rt 2,6/16 oraz Nissan Navara - SLRt). On też odprawil przy polowym oltarzu mszę świetą.Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Baczkowa. AKlt włączenia jednostki do KSRG przekazał Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  nadbryg. Stanisław Nowak., a odebrał Prezes Zarządu OSP w Siedlcu - druh Jan Marzec. Ochotnicza Straż Pożarna z Siedlca została uhonorowana medalem Polonia Minor, nadanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupę. Z okazji jubileuszu wyróżniono także medalami "Za Zasługi dla pożarnictwa" członków jednostki .[Więcej >>>]

17.09

2017-09-17 - VII Powiatowe Zawody.

Pogoda nie dopisała, gdyż chwiami padal deszcz i płyta boiska była rozmokła, ale pomimo tego VII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze, rozegrane 17 września 2017 roku na stadionie w Nowym Wiśniczu, zostały sprawnie przeprowadzone i zakończyły się o godz. 15.00 z minimalną ilością drobnych kontuzji. Przed rozpoczęciem rywalizacji Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych - ks. Stanisław Szczygieł pobłogosławił nowy tor przeszkód dla drużyn młodzieżowych zakupiony ze środków Starostwa Powiatowego w Bochni. Do udziału w zawodach zgłoszone zostały trzy drużyny dziewcząt z MDP, sześć drużyn chłopięcych (nie dojechała MDP OSP w Żegocinie), dwie kobiece z grupy C oraz 9 drużyn seniorskich z grupy A. Najbardziej zacięta była rywalizacja pomiędzy OSP Cerekiew i OSP Bieńkowice w grupie A. [Więcej >>>]

17.09

Sztandar dla OSP Okulice.

17 września 2017 roku w Okulicach odbyła się uroczystość nadania sztandaru miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. To wielkie wyróżnienie za wypełnianie misji strażackiej, najwyższe na jakie może zasłużyć jednostka. Sztandar jest symbolem trwałości i tradycji OSP, a szacunek wobec sztandaru jest zawsze wyrazem wielkiego uznania wobec ludzi niosących bezinteresownie ratunek. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 14.00 polową Mszą Świętą pod przewodnictwem kustosza Parafii NNMP w Okulicach, ks. Romana Majocha. Podczas nabożeństwa miało miejsce poświęcenie sztandaru. Następnie odbył się podniosły apel. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta Okulice. Głównym punktem programu było przekazanie sztandaru jednostce OSP Okulice przez dh Ludwika Węgrzyna - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. [Więcej >>>]

10.09

VIII Powiatowe Zawody Strzeleckie Straży Pożarnych.

  Reprezentacje wszystkich miast i gmin powiatu bocheńskiego oraz Komendy Powiatowej PSP w Bochni wzięły udział w VIII Zawodach Strzeleckich Straży Pożarnych Powiatu Bocheńskiego, rozegranych na strzelnicy LOK w Bochni. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała sprawnej organizacji kolejnej edycji imprezy, współorganizowanej przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni i Zarząd Powiatowy LOK w Bochni.  Po powitaniu uczestników sportowej rywalizacji przez Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni i przedstawieniu komisji sędziowskiej sprawy związane z systemem zawodów oraz ich bezpieczeństwem omówił Rafał Pląder -  Prezes. Zarządu Powiatowego LOK w Bochni. Rozdano tarcze i rozpoczęło się strzelanie. Jako pierwsi z kbks na dystansie 25 metrów, z pozycji leżącej (3 próbne oraz 5 zasadniczych) strzelały reprezentacje seniorów. [Więcej >>>]

02.09

130. lecie OSP Łapanów.

  2 września 2017 roku jedna z najstarszych jednostek powiatu bocheńskiego - OSP w Łapanowie - świętowała jubileusz 130. lecia założenia. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką strażackich pododdziałów przed remizą. Następnie strażacy, prowadzeni przez Orkiestrę Dęta OSP w Tarnawie, której kapelmistrzem jest Stanisław Pajor oraz dowódcę uroczystości Pawła Kaczmarczyka, przemaszerowali do zabytkowego, drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Bartłomieja, w którym ks. Tadeusz Jarzembak odprawiła w intencji zmarłych i obecnych mszę świętą, wygłaszając także kazanie. W asyście wystąpili strażacy. Po nabożeństwa pododdziały wraz z orkiestrą i samochodami przemieścili się na łapanowski Rynek, na którym kontynuowano uroczystość, zorganizowaną jako strażacki apel. [Więcej >>>]

26.08

 II Małopolski Przegląd Strażackich Zespołów Artystycznych.

  26 sierpnia w amfiteatrze Parku Rodzinnego Uzbornia w Bochni odbył się II Małopolski Przegląd Strażackich Zespołów Artystycznych. Organizatorem przeglądu, który odbywa się co dwa lata, był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy z władzami samorządowymi Województwa, Powiatu Bocheńskiego i Miasta Bochnia.   Uczestników Przeglądu i publiczność powitali Kazimierz Sady - dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego oraz Ludwik Węgrzyn - Starosta Bocheński, a jednocześnie prezes Zarządu Powiatowego ZOSP oraz Robert Cerazy - Zastępca Burmistrza Miasta Bochnia. Zaprezentowane przed publicznością programy były bardzo różnorodne, począwszy od muzyki ludowej, piosenek i pieśni w wykonaniu wokalno - instrumentalnych zespołów, po skecze i pioseki kabaretowe. [Więcej >>>]

19.08

Jubileusz 75. lecia OSP w Leszczynie.

W deszczowe popołudnie 19 sierpnia 21017 roku strażacy z OSP w Leszczynie uroczyście świętowali jubileusz 75. lecie istnienia tej jednostki, który połączono z przekazaniem Jubilatce samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Iveco Eurocargo. Fatalna pogoda i coraz mocniej padający deszcz utrudnił przeprowadzenie uroczystości, którą obserwowało pod parasolami kilkanaście mieszkańców wioski. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu strażackiego pododdziału prowadzonego przez również świętującą jubileusz 70 lecia działalności Strażacką Orkiestrę Dętą OSP w Leszczynie, dyrygowaną przez kapelmistrza Włodzimierza Pietrasa oraz dowódcę uroczystości - Komendanta Gminnego ZOSP RP w Trzcianie Stanisława Piaseckiego na plac uroczystości, przed remizą OSP w  Leszczynie. Wśród gości byli m. in: dr Kazimierz Sady i Ludwik Węgrzyn. [Więcej >>>]

15.08

Obóz MDP w Rozdzielu.

Dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji został zorganizowany II Powiatowy Obóz Letni MDP. Faktycznym organizatorem letniego wypoczynku dla 60 młodych strażaków z terenu powiatu bocheńskiego (z 16 MDP) była OSP w Wiśniczu Małym, a stacjonarnym miejscem pobytu Schronisko Szkolne w Rozdzielu. W ramach realizowanego na Zlocie programu młodzież poznawała ciekawe miejsca na terenie powiatu i województwa. Odwiedziła także kilka jednostek OSP z terenu powiatu (OSP Dziewin, OSP Trzciana), uczestniczyła w turnieju sportowym w Łąkcie Górnej, zawodach strzeleckich w Dziewinie i grze terenowej w Żegocinie. W przeddzień zakończenia II Zlotu Powiatowego MDP, 13 sierpnia 2017 roku, w godzinach popołudniowych przy Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu miała miejsce ceremonia oficjalnego zakończenia obozu. [Więcej >>>]

13.08

Jubileusz 70. lecia OSP Gorzków.

13 sierpnia 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowie obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji Ksiądz Rektor Wiesław Rachwał koncelebrował mszę świętą polową, w czasie której poświęcił sztandar, który został oficjalnie nadany jednostce z Gorzkowa. Akru wręczenia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Druh Ludwik Węgrzyn. Jednym z zaproszonych gości był radny sejmiku Województwa Małopolskiego - Adam Kwaśniak, który w imieniu swoim i Marszałka Województwa przekazał na ręce Prezesa OSP Gorzków medal "Polonia Minor". Wójt gminy - Marek Bzdek złożył gorzkowskiej jednostce gratulacje oraz słowa podziękowania za długoletnią, ofiarną służbę na rzecz lokalnej społeczności. W uroczystościach uczestniczyło 13 jednostek OSP z terenu gminy Bochnia a oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Baczkowa. [Więcej >>>]

08.07

Piknik w OSP Chodenice 2017.

8 lipca 2017 roku, po raz 11. w historii strażacy z Chodenic zorganizowali charytatywny piknik, podczas którego wolontariusze zbierali fundusze na leczenie dzieci- podopiecznych fundacji "Auxilium". Tegoroczna edycja pikniku miała jednak szerszy wymiar, bowiem poprzedzona została częścią oficjalną i jeszcze wcześniej koncelebrowaną msza świętą o godzinie 16.00, odprawioną w kaplicy w Chodenicach w intencji strażaków i mieszkańców tej dzielnicy Bochni przez księży: Stanisława Szczygła - Kapelana Strażaków Powiatu Bocheńskiego, któy wygłosił kazanie oraz Antoniego Mulkę z Parafii Św. Mikołaja w Bochni. Całą dalszą część uroczystości ozdobiła grą Orkiestra Dęta OSP w Starym Wiśniczu, grająca pod batutą Krzysztofa Wołowca. To właśnie ona poprowadziła strażacką kolumnę w przemarszu spod kaplicy na plac za Domem Strażaka w Chodenicach. [Więcej >>>]

04.06

Jubileusz 70. lecia OSP Majkowice.

4 czerwca 2017 roku OSP w Majkowicach obchodziła uroczyście swoje 70- lecie. Uroczystość rozpoczęła się od polowej Mszy Świetej. Wójt Gminy Bochnia odczytał specjalny adres dla majkowiczan oraz wręczył im pamiątkową tablicę. Po wspomnieniach i przemowach, m.in prezesa OSP Majkowice, Zbigniewa Zająca, Stanisława Cagla - prezesa gminnego OSP i przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej wręczono medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa": złoty i brązowy. Majkowiccy druhowie zostali również wyróżnieni odznakami za długoletnią służbę. Najstarszy z nich, Władysław Kowalski ma strażacki staż zaledwie o 5 lat krótszy niż sama OSP Majkowice. [Więcej >>>]

19.05

Wojewódzjkie obchody Dnia Strażaka.

19 maja 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni. Uroczystość była jednym z elementów Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka i 25. lecia Państwowej Straży Pożarnej. Na jej przebieg złożyły się: Msza Świętą w Bazylice Mniejszej pw. Św. Mikołaja w Bochni, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Andrzeja Jeża - Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej; uroczysty apel na Rynku Bocheńskim, podczas którego nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów przyznanych strażakom oraz osobom wspierającym ochronę przeciwpożarową z terenu województwa małopolskiego oraz ceremonia wręczenia "Aktu przekazania w użytkowanie budynku Państwowej Straży Pożarnej w Bochni". Odebrał go Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka. [Więcej >>>]

04.05

Konkurs "Floriany" 2017.

4 maja 2017 roku w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" w Karolinie na uroczystej Gali Finałowej pierwszej edycji Konkursu "FLORIANY" poznaliśmy laureatów. Głównym przesłaniem konkursu  jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu. Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania. Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest ZOSP, a w jego imieniu miesięcznik "Strażak". [Więcej >>>]

29.04

Powiatowe Święto Strażaka 2017.

Kapelan Strażaków Powiatu Bocheńskiego - ks. Stanisław Szczygieł, przy wydatnym wsparciu Proboszcza Parafii Św. Pawła Apostoła w w Bochni - ks. Jana Nowakowskiego, już po raz drugi zorganizował Powiatowe Obchody Świętego Floriana - Patrona Strażaków. Na zaproszenie księdza kapelana odpowiedzieli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bochni wraz z tamtejszą Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, jak również druhowie z ponad 25 ochotniczych straży pożarnych z wszystkich gmin powiatu. Do kościoła Św. Pawła przybyły także władze powiatu bocheńskiego z Druhem Starostą Ludwikiem Węgrzynem, Sekretarzem Powiatu - Druhną - Anną Wojakiewicz i Komendantem Powiatowym - st. bryg. Krzysztofem Kokoszka na czele. Całą uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Grobli (gmina Drwinia), grająca pod batutą kapelmistrza Jerzego Ciaćko. [Więcej >>>]

24.04

Małopolskie Remizy 2017.

Aż 85 gmin z Małopolski otrzyma pomoc finansową na remonty i modernizację remiz OSP, które znajdują się na ich terenie. Podczas dzisiejszej sesji sejmiku, radni zdecydowali o przekazaniu na tegoroczną edycję konkursu "Małopolskie Remizy" aż 2,5 mln zł z budżetu województwa. Są wśród nich 3 z terenu powiatu bocheńskiego; Gmina Bochnia Łapczyca - kwota 38 041 zł, Gmina Drwinia - Mikluszowice - 25 031 zł, Gmina Żegocina -Łąkta Górna - 13 043 zł. W ramach konkursu "Małopolskie Remizy" sfinansowane mogą być prace budowlane i remontowe w remizach ochotniczych straży pożarnych z naszego województwa. W szczególności gminy - bo to one przygotowują dokumenty aplikacyjne - mogą ubiegać się o środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. [Więcej >>>] 

13.03

najmdt0m.jpg (5923 bytes)

Rozstrzygnięto VIII Konkurs "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą j jej opiekuna. Do Konkursu wpłynęły 34 zgłoszenia z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.  Zwycięska MDP działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu w województwie wielkopolskim. Skupia 33 dziewcząt i chłopców. Najlepszym opiekunem został Martin Halasz. Ponadto Jury wyróżniło: Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP Biertułtowy, woj. śląskie (opiekun Łukasz Materzok) oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP Dziergowice, woj. opolskie (opiekun Sebastian Kwoczała). W tegorocznej rywalizacji nie brały udziału MDP z terenu naszego powiatu. [Więcej >>>]

08.03

Posiedzenie Prezydium - 08.03.2017

8 marca 2017 roku, po raz drugi w 2017 roku w gabinecie Starosty Bocheńskiego spotkali się na zebraniu członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Obrady, z udziałem Druhów prowadził Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni - Druh Ludwik Węgrzyn. Po powitaniu zebranych pogratulował Druhowi Mariuszowi Palejowi uzyskania tytułu "Osobowości Roku 2016" Gazety Krakowskiej w kategorii samorządowej. Zgromadzeni przyjęli porządek obrad i zaraz potem rozpoczęli realizację poszczególnych jego punktów. Informacje o działalności Prezydium w okresie od poprzedniego zebrania przedłożył Druh Tadeusz Cichoń. Uzupełnij je druh Tadeusz Olszewski podając podstawowe informacje o Wojewódzkim Podsumowaniu Programu "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - Gorąca Krew 2016". Po tej informacji rozgorzała dyskusja na temat możliwości rozpropagowania akcji honorowego krwiodawstwa w pozostałych gminach powiatu. [Więcej >>>]

26.02

Ognisty Ratownik 2017.

26 lutego 2017 roku, w Domu Ludowym w Woli Drwińskiej miała miejsce uroczystość małopolskiego podsumowania programu "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie - Ognisty Ratownik - Gorąca Krew 2016". Organizatorzy programu tj. PSP, ZOSP RP oraz PCK od początku jego realizacji, czyli 2006 roku postawili sobie za cel dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki OSP oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew. Na uroczystość zorganizowaną przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK oraz Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaproszono wielu gości, a przybyli m. in: Bartłomiej Bieniasz - Wiceprezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, Jerzy Kornaus - Wiceprezes Zarządu Głównego PCK. Oprócz Druha Krzysztofa Kokoszki, Zarząd OP ZOSP RP w Bochni reprezentował Druh Tadeusz Olszewski. [Więcej >>>]

30.01

Prezydium - 30.01.2017 r.

30 stycznia 2017 roku odbyły sie dwa posiedzenia statutowych władz Zarządu Oddziału Powiatowego; pierwsze tj. posiedzenie prezydium miało miejsce w gabinecie Starosty Bocheńskiego Ludwika Wegrzyna, drugie w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni. Oba prowadził prezes ZOP ZOSP RP w Bochni - Druh Ludwik Wegrzyn.  Informacje o działalności Prezydium w okresie od poprzedniego zebrania przedłożył Druh Tadeusz Cichoń. Pierwsza dotyczyła odbytego 21.11.2016 roku Zjazdu Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Kolejne omówione krótko wydarzenia to: X. Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków w Tarnowie (18.12.2016), narada całoroczna PSP w Drwini (15.12.2016). Krótko poinformował także o dotychczasowym przebiegu kampanii sprawozdawczej w OSP. Poinformował o ogłoszeniu przez WFOŚiGW kolejnej edycji programu "Bezpieczny Strażak". [Więcej >>>]

28.01

2017-01-28 - X Turniej Rekreacyjny MDP.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie, przy współpracy Wójta Gminy Żegocina, OSP Żegocina oraz Dyrektorek Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie zorganizował w pierwszy dzień ferii zimowych tj. 28 stycznia 2017 roku, jubileuszowy, dziesiąty już Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Bocheńskiego. Do turnieju zgłosił się 13 drużyn: 7 chłopięcych (w tym mieszane) i 6 dziewczęcych z 7 gmin powiatu bocheńskiego (Miasto i Gmina Bochnia, Drwinia, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina). Rozegrano dwie konkurencje: jednakowe dla dziewcząt i chłopców ćwiczenie bojowe oraz turnieje piłlki ręcznej (dziewczęta) i nożnej (chłopcy). [Więcej >>>]

13.01

Akcja "Czad i ogień".

W dniach 9 - 13 stycznia 2017 roku funkcjonariusze sekcji ds. kontrolno - rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni przeprowadzili we wszystkich gminach powiatu bocheńskiego prelekcje na temat zagrożeń ze strony tlenku węgla oraz zagrożeń pożarowych związanych z okresem zimowym. Działania te były elementem ogólnopolskiej kampanii społecznej "Czad i ogień - obudź czujność". Głównym celem tej kampanii są działania edukacyjne, mające realnie wpłynąć na obniżenie statystyk dotyczących liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Wykłady prowadzone w ramach Kampanii odnotowały wysoką frekwencję (ponad 200 osób), zgromadziły m.in. wójtów i sekretarzy gmin, pracowników gmin nadzorujących komórki związane z kulturą i oświatą, pomocą społeczną, budownictwem i gospodarką komunalną.[Więcej >>>]

ARCHIWUM WYDARZEŃ
2013 2014 2015 2016
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wstecz