Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2020

12.12

Auto dla Łąkty Górnej.

12 grudnia 2020 roku, na placu przed remizą OSP w Łąkcie Gónej miała miejsce uroczystość przekazania tej jednostce samochodu GBA-Rt 4,1/16 + 4/25 na podwoziu Volvo. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 4150 litrów wody oraz 400 litrów środka pianotwórczego. Wyposażony jest w wysokiej jakości zestaw ratownictwa technicznego typu WEBER do interwencji w wypadkach drogowych, autopompę o wydajności 1600 l/min., piły ratunkowe, maszt do oświetlenia terenu działań, środek do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz szybkie natarcie. Dzięki napędowi 4X4 można się nim poruszać się po trudno dostępnych terenach. >>>

01.10

odznaki0m.jpg (2668 bytes)

1 października 2020 roku w Łapanowie odbyła się ceremonia wręczania Odznak. Wręczającym był Druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Legitymację do odznaki z numerem 1 odebrał Druh Leopold Grabowski. W gronie 19 pierwszych wyróżnionych nową Odznaką znaleźli się: Mieczysław Styczeń, Władysław Kowalski, Franciszek Zatorski, Ludwik Węgrzyn, Sławomir Błoniarz, Tadeusz Cichoń, Stanisław Cagiel, Jan Kulig, Krzysztof Kołodziej, Krzysztof Kokoszka, Edward Oświęcimka (nieobecny), Paweł Kaczmarczyk (nieobecny), Tadeusz Olszewski, Józef Nowak, Stanisław Piasecki, Franciszek Trzaska, Jan Włodarczyk, Andrzej Wąsik. >>>

01.10

Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni - 01.10.2020

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni, odbyło się w dniu 1 października 2020 roku w świetlicy remizy OSP w Łapanowie. Obradom przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni Druh Ludwik Węgrzyn. Zebranie, odbyte przed posiedzeniem pełnego składu Zarządu, poświęcone było właściwie tylko podjęciu uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków o strażackie medale i odznaczenia. Po krótkiej dyskusji Prezydium jednogłośnie podjęło uchwałę nr 7/2020 w sprawie zaopiniowania wniosków o medale oraz - po raz pierwszy - wniosków o Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej". >>>.

31.07

Dotacja od Rady Powiatu.

31 lipca 2020  roku, przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Bochni, miała miejsce ceremonia przekazania symbolicznych czeków dotacji dla 15 jednostek OSP z terenu Powiatu Bocheńskiego, przyznanych decyzja Rady Powiatu. Czeki wręczył Starosta Bocheński, asystowali m. in. Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Robert Cieśla i Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni - Druh Ludwik Węgrzyn. Strażacy, po podpisaniu konkretnych umów, zakupią m.in. ubrania specjalne, drabiny nasadkowe, hełmy bojowe, pompy głębinowe czy radiostacje nasobne. Łączna wartości dotacji - 54 tys.  >>>

30.06

Prezydium - 30.06.2020.

Drugie w tym roku posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni odbyło się z dużym opóźnieniem spowodowanym epidemią koronawirusa i nałożonymi ograniczeniami. Witając przybyłych prowadzący zebranie Prezes - Druh Ludwik Węgrzyn właśnie od tematu udziału strażaków w walce z epidemią zaczął obrady. Podziękował wszystkim strażakom z PSP i OSP za służbę w tych trudnych chwilach. Podkreślił, że przyszło im działać bez wcześniejszych doświadczeń w tej formie ratownictwa. Zaapelował do władz powiatu o utworzenie kadry rezerwowej do tego rodzaju działań, aby nie trzeba było sięgać po siły zewnętrzne.. >>>

13.05

WFOŚ w Krakowie.

13 maja 2020  roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ oraz programu "Mały Strażak". Wśród obdarowanych są: OSP Ujazd, OSP Leszczyna, OSP Mikluszowice, Gmina Drwinia oraz Gmina Bochnia. Wartość dofinansowania dla tych jednostek - ponad 70 tys. zł.
                                                                                                                                                               >>>

15.02

XIII Turniej MDP.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Drwini, przy współpracy Wójta tej gminy Jana Pająka, jednostek OSPz  tej gminy zorganizowali w 15 lutego 2020 roku trzynasty już Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Bocheńskiego. W tym roku po raz pierwszej jedna z konkurencji, ćwiczenie bojowe, była eliminacją do zawodów szczebla wojewódzkiego. Pozostałe konkurencje tj. gry drużynowe (piłka nożna chłopców) i piłka siatkowa dziewcząt zostały wybrane przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Drwini. >>>

23.01

2020-01-23-01 Posiedzenie Zarządu.

23 stycznia 2020 roku, po raz pierwszy w nowym roku, w lokalu Zarządu w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bochni obradował pod przewodnictwem Prezesa ZOP Ludwika Węgrzyna Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Uczestniczyło 18 członków tego gremium oraz gość: ks. kapelan Stanisław Szczygieł, a także trzech członków Powiatowej Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadził Druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Powitał przybyłych, a następnie zaproponował porządek obrad, który został przyjęty bez zmian. Za zgodą zainteresowanych wybrano w głosowaniu jawnym Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Mirosław Siudak, Krzysztof Kokoszka, Jan Kulig i Józef Nowak. >>>

23.01

2020-01-23 - Posiedzenie Prezydium

23 stycznia 2020 roku, po raz pierwszy w nowym roku, w lokalu Zarządu w budynku Komendy Powiatowej PSP w Bochni obradowało Prezydium Zarządu. Uczestniczyło 8 członków tego gremium oraz gość: ks. kapelan Stanisław Szczygieł. Obrady prowadził Druh Prezes Ludwik Węgrzyn. Powitał przybyłych, a następnie zaproponował porządek obrad, który został przyjęty bez zmian. Informacje o działalności organizacji za okres od poprzedniego posiedzenia przedstawił Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń. Przypomniał i krótko omówił te działania, w tym. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Nowym Wiśniczu. >>>

ARCHIWUM WYDARZEŃ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wstecz