Powrót do strony głównej.

KRONIKA WYDARZEŃ - ROK 2016

18.12

2016-12-18 - Rejonowe Spotkanie Opłatkowe w Tarnowie.

18 grudnia 2016 roku, w pochmurny dzień, przy braku śnieżnej pokrywy, w Sali im. Wiesława Wody Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie zostało zorganizowane jubileuszowe, dziesiąte już Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków. Na wspólnym kolędowaniu z ks. bp ordynariuszem Andrzejem Jeżem spotkali się strażacy z OSP I PSP powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej na czele z Druhną Wiceprezes ZG ZOSP RP - Teresą Tiszbierek, przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków na czele z Prezesem - posłem Edwardem Siarką oraz kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na czele ze st. bryg. Stanisławem Nowakiem. [Więcej >>>]

15.12

2016-12-15 - Narada PSP w Drwini.

15 grudnia 2016 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwini odbyła się narada operacyjno - szkoleniowa zorganizowana corocznie przez Komendę Powiatową PSP w Bochni z udziałem Komendantów Gminnych ZOSP RP i naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG oraz pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędach miast i gmin. Ponadto w naradzie wzięli udział zaproszeni goście:   Ludwik Węgrzyn - Starosta Bocheński i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Tadeusz Olszewski - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Jan Pająk - Wójt Gminy Bochnia i jego zastępca - Mateusz Kracik. W drugiej części narady uczestniczyli także przedstawiciele bocheńskiej policji. Uczestników narady powitał st. bryg. Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni. [Więcej >>>]

26.11

2016-11-26 - Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni.

V. Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni odbył się 26 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej nowego budynku Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Przybyli wybrani w gminach przedstawiciele i delegaci oraz zaproszeni goście, wśród których byli m. in: Kazimierz Sady - członek ZG ZOSP RP, st. bryg. Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, st. bryg. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, mł. insp. Mariusz Dymura - Komendant Powiatowy Policji w Bochni. Obecni byli także burmistrzowie i wójtowie wszystkich miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego oraz Maria Jachym - Dyrektor Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Bocheńskiego, st. bryg Krzysztof Kokoszka - Komendant PSP w Bochni. W  Zjeździe uczestniczyło  93 % delegatów, czyli 26 druhów. [Więcej >>>]

17.11

2016-11-17 - Przekazanie darów Rady Powiatu.

Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn - Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni - przekazał w dniu 17 listopada 2016 roku na placu manewrowym Komendy Powiatowej PSP w Bochni 17 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Bocheńskiego sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie zakupione w ramach dotacji jaką Zarząd Powiatu przeznaczył na ten cel. Zarząd Powiatu przeznaczył również 70 tys. zł na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. - Wiem, że potrzeby sprzętowe są duże nie mniej jednak, bardzo się cieszę ze z roku na rok jednostki są coraz lepiej wyposażone, a sprzęt pozwala stworzyć jeden wspólny spójny system straży, która ma największe zaufanie społeczne - mówił podczas uroczystego przekazania starosta bocheński. [Więcej >>>]

07.11

Posiedzenie Zarządu - 7.11.2016.

Ostanie w kończącej się kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego posiedzenie pełnego składu odbyło się 7 listopada 2016 roku w budynku Starostwa Powiatowego i poświęcone było w większości przygotowaniom do Zjazdu Powiatowego. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków Zarządu.  Po powitaniu uczestników i jednogłośnym przyjęciu porządku obrad wiceprezes ZOP - druh Tadeusz Cichoń omówił działalność Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni w okresie od poprzedniego posiedzenia Zarządu. Druh Tadeusz Cichoń odczytał także tekst podziękowań dla strażaków za udział w ochranianiu Światowych Dni Młodzieży, przesłany przez Prezesa ZG ZOSP RP Druha Waldemara Pawlaka. Poinformował także o przebiegu kampanii sprawozdawczo - wyborczej, w trym przypadku o zjazdach gminnych. Odbyły się one we wszystkich miastach i gminach. [Więcej >>>]

09.10

2016-10-09 - Strażacy w Łagiewnikach.

9 października 2016 roku rozpoczęła się XV Pielgrzymka Strażaków Województwa Małopolskiego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,  połączona w tym roku z Centralnymi Uroczystościami 95. lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przybyło prawie 200 strażackich pocztów sztandarowych i wielu gości, z Prezesem ZG ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem na czele. Obecne były także delegacje strażackie z powiatu bocheńskiego, m. in. Piotr Gadowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni, a także delegacje strażaków z Żegociny (z Prezesem ZOG Jerzym Błoniarzem na czele), Bieńkowic, Dziewina, Tadeusz Cichoń i Stanisław Cgiel z ZOP ZOSP RP w Bochni, Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych w Bochni - ks. Stanisław Szczygieł. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Andrzej Jeż - Ordynariusz Tarnowski. [Więcej >>>]

08.10

Pielgrzymka do Sanktuarium w Bochni.

W tegorocznej pielgrzymce do Bazyliki św. Mikołaja na odpustowe nabożeństwo różańcowe, będące częścią Wielkiego Tygodniowego Odpustu ku czci Królowej Różańca Świętego - Matki Boskiej Bocheńskiej 8 października 2016 roku przybyli strażacy, policjanci, straż miejska, samorządowcy , sołtysi, hutnicy oraz liczne piesze pielgrzymki z powiatu bocheńskiego i brzeskiego.  Pielgrzymka rozpoczęła się zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych na Placu Fischera. Pododział dowodzony był przez mł. kapitana Tomasza Górkę z Komendy Powiatowej PSP w Bochni i przy udziale Orkiestry Dętej ze Starego Wiśnicza pod batutą Krzysztofa Wołowca przemaszerował ulicami miasta Bochni do Bazyliki. Przybyłych tu pielgrzymów przywitał Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Bocheńskiej ks. prałat dr Wojciech Gałda. Przybyło tu 43 strażackie poczty sztandarowe, był także poczet sztandarowy Policji. [Więcej >>>]

11.09

VII Zawody Strzeleckie.

W niedzielne przedpołudnie 11 września 2016 roku rozegrane zostały VII. Zawody Strzeleckie Straży Pożarnych Powiatu Bocheńskiego. Tradycyjnie już organizatorami zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni i Zarząd Powiatowy LOK w Bochni. Do rywalizacji na strzelnicy w Pogwizdowie przystąpiły drużyny reprezentujące jednostki OSP: miasta Bochnia, gmin: Bochnia, Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Żegocina, Trzciana, Rzezawa, Drwinia, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz drużyna straży pożarnej z partnerskiego miasta Saarlouis w Niemczech. W kategorii MDP swoich przedstawicieli miały jednostki OSP: miasta Bochnia, gmin: Bochnia, Rzezawa, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina oraz Drwinia. Na zawody nie dojechała reprezentacja OSP i MDP z gminy Łapanów. [Więcej >>>]

04.09

2016-09-04m.jpg (6025 bytes)

4. września 2016 roku podczas imprezy plenerowej "Jesień w Borze" miała miejsce uroczystość przekazania zakupionego sprzętu pożarniczego dla OSP Borówna tj. selektywnego alarmowania oraz zestawu ubrania ochronnego do działań bojowych. Zostały one zakupione w ramach Konkursu "Bezpieczna Małopolska 2016", w którym udział wzięła Gmina Lipnica Murowana. Ogólna wartość zrealizowanego zadania wyniosła: 10. 089,59 zł. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie: 5.044,79 zł, natomiast z budżetu gminy Lipnica Murowana w kwocie: 5.044,80 zł. Uroczystość zaszczycił swą obecnością Wicemarszałek Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisław Sorys, który wraz z Wójtem Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala dokonał uroczystego wręczenia zakupionego sprzętu pożarniczego dla OSP Borówna. [Więcej >>>]

14.08

2016-08-14 - IV Memoriałowy Bieg W. Wody

W niedzielę 14 sierpnia 2016 roku w miejscowości Ispina odbył się IV Memoriał Im. Wiesława Wody. Śp. Wiesław Woda był jednym z najaktywniejszych posłów w polskim parlamencie. Zginął w katastrofie smoleńskiej 10.04.2010 r. Organizatorem memoriału jest jednostka OSP w Ispinie, która za patrona obrała sobie śp. dh Wiesława Wodę. Bieg sztafetowy obdbył się na znanej większości zawodników trasie wzdłuż wałów wiślanych, fragmentami Puszczy Niepołomickiej i uliczkami Ispiny. Zwuycieżcy: w kategorii drużyn męskich: OSP Węgrzce Wielkie, w kategorii kobiet:
OSP Węgrzce Wielkie; w kategorii drużyn mieszanych: "Inteligentni i Oczytana". Nagrodę dla najstarszego uczestnika biegu otrzymał dh Marcin Bielecki - OSP Ispina, który jednocześnie był organizatorem, prowadzącym i oddał pokazowy skok spadochronowy. [Więcej >>>]

12.08

2016-08-12 - Posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni.

Posiedzenie Prezydium, odbyte w dniu 12 sierpnia 2016 roku, prowadzone było przez Druha Ludwika Węgrzyna. Po powitaniu i przyjęciu porządku obrad, przystapiono do realizacji zaplanowanych punktów spotkania. Po przyjęciu zaproponowanego porządku obrad Druh Tadeusz Cichoń omówił wydarzenia, które rozegrały się na terenie powiatu w okresie od poprzedniego posiedzenia. Dokonał krótkiego podsumowania zakończonych już Gminnych Zjazdów ZOSP. Odbyły się we wszystkich gminach i miastach powiatu. W części gmin nastąpiły zmiany na stanowiskach Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych. Wymagana dokumentacja pozjazdowa została przesłana do ZOP ZOSP RP w Bochni. Członkowie władz powiatowych Związku uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych OSP Borek (stulecie działalności) oraz OSP Łąkta Dolna (70. lecie). [Więcej >>>]

03.08

Strażacy dla ŚDM - Żegocina.

W dniu 3 sierpnia 2016 roku konferencją prasową podsumowany został udział strażaków OSP w organizacji i zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. Był to czas wytężonej pracy, wymagajacej ponadprzecietnego zaangazowania sił i środków, jednak mimo zmęczenia - radoscią napawa nas fakt, że ŚDM zakończyły sie bezpiecznie, a młodzi z całego świata zabrali ze sobą piekny obraz naszego kraju, takze naszego powiatu.   W związku z powyższym, Komenda Powiatowa Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni przekazała podległym jednostkom OSP serdeczne podziekowania za ogrom pracy wszystkim druhom OSP zaangażowanym w przygotowania, organizację oraz zabezpieczenie pobytu młodych w powiecie bocheńskim. [Więcej >>>]

26.07

Przekazanie umundurowania dla OSP Gminy Rzezawa.

Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej przekazał komplety profesjonalnego umundurowania bojowego zakupionego w ramach zadania "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa strażaków ochotników z terenu gminy Rzezawa poprzez zakup odzieży ochronnej", zrealizowanego ze wspólfianansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (program "Bezpieczny Strażak"). Po jednym komplecie profesjonalnego umundurowania bojowego 26 lipca 2016 r. Wójt Gminy Rzezawa - Mariusz Palej przekazał jednostkom OSP w Bratucicach, Borku, Łazach, Jodłówce, Krzeczowie, Ostrowie Królewskim i Okulicach.  Każdy komplet składał się z: ubrania bojowego, hełmu, butów specjalnych, rękawic oraz kominiarki niepalnej. W trakcie przekazania podziękował druhom za trudną i odpowiedzialną służbę. Wartość przekazanego umundurowania wynosi 15618,54 zł. [Więcej >>>]

09.07

2016-07-09 - 100lecie OSP Borek.

Dziewiątego lipca 2016 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku świętowała jubileusz - 100. lecie istnienia. Okolicznościowa uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Borku celebrowaną przez ks. proboszcza Kazimierza Świętka, który wygłosił również homilię. Uroczysty charakter mszy podkreślała Orkiestra Dęta z Okulic. Po mszy św.  pododdziały strażaków z OSP z terenu Gminy Rzezawa wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy budynku OSP w Borku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.  Na swoje święto strażacy z Borku zaprosili wszystkich, dla kogo służą i dzięki komu ich służba przez lata przynosi wymierne korzyści. Jubileusz był doskonałą okazją, by zasłużonym borkowskim strażakom wręczyć honorowe odznaczenia, na które zapracowali ofiarną, wieloletnią służbą. [Więcej >>>]

14.06

OSP Czermna - remiza.

W dniu 9 maja 2016 r. zebrała się powiatowa komisja ds. oceny prac w konkursie na "Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego AD 2016", pracująca w składzie: Tadeusz Cichoń, Piotr Gadowski, Maria Jachym. Spośród trzech zgłoszeń (OSP Dziewin, OSP Nowy Wiśnicz, OSP Rzezawa) do finału małopolskiego zakwalifikowała OSP Dziewin, zgłoszoną przez Wójta Gminy Drwinia. 14 czerwca 2016 roku Komisja Wojewódzka, pracująca pod przewodnictwem Prezesa Edwarda Siarki, po przeanalizowaniu 9 zgłoszeń powiatowych przyznała pierwsze miejsce i nagrodę finansową 50.000 zł OSP Czerna z powiatów Kraków-Ziemski, drugie miejsce (oraz 30.000 zł) - OSP Pcim - powiat Myślenice i trzecie  miejsce (oraz 20.000 zł) - OSP Łoniowa - powiat Brzesko. [Więcej >>>]

11.06

2016-06-11 70-lecie OSP Łąkta Dolna.

W dniu 11 czerwca 2016 roku jednostka OSP w Łąkcie Dolnej uroczyście świętowała jubileusz 70. lecia działalności. Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości, w tym Kazimierz Sady - członek ZG ZOSP RP, Ludwik Węgrzyn i Jerzy Błoniarz - członkowie władz wojewódzkich, Tadeusz Cichoń i Tadeusz Olszewski - członkowie władz powiatowych ZOSP RP, Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych - ks. Stanisław Szczygieł (proboszcz Parafii Łąkta), radny powiatowy Wiesław Kukla, Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak - jednocześnie Wójt Gminy Trzciana. Wzorowo przygotowaną uroczystość jubileuszową poprowadzili: dowódca zgrupowania Stanisław Piasecki (Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie) i Jerzy Dudek - spiker. Oprawę muzyczna zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie, prowadzona przez kapelmistrza Włodzimierza Pietrasa. [Więcej >>>]

04.05

2016-05-05-Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Strażaka składały się z dwóch części. Po raz pierwszy w 15. letniej historii Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni obecny kapelan powiatowy straży pożarnych ks. Stanisław Szczygieł zorganizował w dniu 5 maja 2016 roku powiatowe nabożeństwo z udziałem  pocztów sztandarowych jednostek OSP i PSP oraz hutników. W kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Pawła Apostoła w Bochni  zameldowało się ponad 25 pocztów z terenu powiatu bocheńskiego oraz kilkudziesięciu strażaków, w tym członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego z Prezesem Ludwikiem Węgrzynem i Komendantem Powiatowym PSP st. bryg. Krzysztofem Kokoszką na czele. Koncelebrowanej mszy świętej odprawionej m. in. w intencji strażaków przewodniczył proboszcz bocheńskiej parafii - ks. Jan Nowakowski. [Więcej >>>]

04.05

prez0Posiedzenie Prezydium Zarządu OP - 4.05.2016.

Posiedzenie Prezydium, odbyte w dniu 4 maja 2016 roku, prowadzone przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni, poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym. Po przyjęciu zaproponowanego porządku obrad druh Tadeusz Cichoń omówił wydarzenia, które rozegrały się na terenie powiatu. Skoncentrował się na przeprowadzeniu powiatowej eliminacji OTWP, w której wzięli udział zwycięzcy elimnacji z wszystkich gmin powiatu. Po tej informacji Druh Prezes Ludwik Węgrzyn zaproponował przygotowanie i przesłanie do wszystkich gmin podziękowań dla szkół, które wzięły udział w eliminacjach oraz opiekunów uczestników eliminacji powiatowej jak również zachęcenie uczniów tych szkół do szerszego udziału w eliminacjach szkolnych. Podsumowano udział w akcji "Ogniska Ducha Świętego" na terenie powiatu. [Więcej >>>]

01.05

Nowa remiza OSP Grobla.

Po kilku latach starań, za sprawą wielu instytucji: Gminy Drwinia, Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego, Województwa Małopolskiego, członków OSP Grobla oraz sponsorów, udało się zastąpić starą remizę (popularną"staruszkę"), nowo wybudowaną remizą w Grobli. Uroczystość przecięcia wstęgi oraz poświęcenia remizy odbyła się w dniu 1 maja 2016 r. Ceremonię rozpoczął meldunek komendanta ZG OSP Kazimierza Oleksego o gotowości pododdziałów OSP do rozpoczęcia uroczystości. Następnie poczet flagowy dokonał wciągnięcia Flagi RP na maszt przy dźwiękach "Mazurka Dąbrowskiego", który wykonała Orkiestra Dęta Grobla. Liturgię mszy św. sprawowali: ks. Antoni Zoń.  Po zakończonej mszy św. odbyła się uroczystość przecięcia wstęgi w nowej Remizie OSP w Grobli. [Więcej >>>]

17.04

Strażacy na Jasnej Górze 2016.

 17 kwietnia 2016 roku  na Jasnej Górze odbyło się spotkanie modlitewne strażaków OSP i PSP z terenu Podkarpacia i Diecezji Tarnowskiej. Pielgrzymkę zorganizował mielecki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Przez ostatnie 10 lat strażacy z Mielca jeździli do Częstochowy w ramach powiatowej pielgrzymki strażaków. W tym roku biskup Andrzej Jeż docenił tę inicjatywę i zaproponował, żeby zorganizować I. Pielgrzymkę Diecezjalną. Na Jasną Górę, z pocztami sztandarowymi (242), udały się delegacje wielu jednostek. Policzono, że do Częstochowy przyjechało 38 autokarów i busów ze strażakami i ich rodzinami.  Były wśród nich dwa autokary z terenu powiatu bocheńskiego, którymi przyjechali strażacy z terenu Gmin Drwinia i Żegocina. Delegacji przewodniczył Powiatowy Kapelan Strażaków - Ks. Stanisław Szczygieł. [Więcej >>>]

14.04

Strażackie Ogniska Ducha Świętego.

Jak Polska długa i szeroka strażacy oraz członkowie Związku Podhalan zapalali wieczorem 14 kwietnia 2015 roku, w 1050. rocznicę przyjęcia chrztu przez Mieszka I - Ogniska Ducha Świętego. Takie ogniska, połączone z odmówieniem modlitw w intencji Ojczyzny, zapłonęły także na terenie powiatu bocheńskiego. - Chcieliśmy przekazać wszystkim serdeczne podziękowania za udział w naszym wspólnym upamiętnieniu tak ważnego dla naszej tożsamości jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Stworzenie wspólnoty, którą udało się osiągnąć 14 kwietnia 2016 r. dzięki Waszej aktywności i zaangażowaniu przeszło nasze oczekiwania. W czwartkowy wieczór upamiętniający jubileusz Chrztu Polski byliśmy wszyscy razem od krzyża na Giewoncie począwszy, aż po Hel - brzeg Bałtyku. Dziękujemy za gest zjednoczenia-  napisali do strażaków organizatorzy tego przedsięwzięcia. [Więcej >>>]

12.04

12.04

2016-04-12 Powiatowa eliminacja OTWP.

Szesnasta w najnowszej historii powiatu bocheńskiego eliminacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", rozegrana została 12 kwietnia 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni. Wraz z opiekunami stawiło się tu 25 uczniów (9 z grupy pierwszej (szkoły podstawowe) - 10 - 13 lat, 9 z grupy drugiej 14 - 16 lat (gimnazja), 7 z trzeciej 17 - 19 lat (szkoły średnie) - zwycięzców eliminacji gminnych, w których na terenie powiatu wzięło udział 1173 uczniów. Podobnie, jak w roku poprzednim reprezentowali oni miasto Bochnia oraz wszystkie gminy powiatu bocheńskiego.  Przybyłych uczniów i ich opiekunów powitał najpierw Dyrektor PSP nr 5 w Bochni Jerzy Sumara, a zaraz po nim Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - druh Tadeusz Cichoń. [Więcej >>>]

09.04

Pokazy w Mikluszowicach. 09.04.2016.

W dniu 09.04.2016 r. w Mikluszowicach odbyła się zorganizowana przez tę jednostkę prezentacja sprzętu strażackiego firmy FENIX.MARKET oraz Kadimex. Połączona była z turniejem piłki nożnej na Orliku w Mikluszowicach, w którym wzięły udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drwinia. Po zaciętej rywalizacji drużyn systemem gier każdy z każdym kolejność zajmowanych miejsc przedstawia się następująco: kategoria MDP: 1 miejsce MDP Mikluszowice, 2 miejsce MDP Dziewin, 3 miejsce MDP Drwinia.  Kategoria OSP: 1 miejsce OSP Drwinia, 2 miejsce OSP w Grobli, 3 miejsce OSP Mikluszowice, 4 miejsce OSP Dziewin, 5 miejsce OSP Świniary. Po zakończonych rozgrywkach dla uczestników zorganizowany został posiłek, po którym nastąpiło wręczenie pucharów przez Zastępcę Wójta Gminy Drwinia p. Mateusza Kracika. [Więcej >>>]

07.04

2016-04-07 - Szkolenie z LPR.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku na boisku sportowym w gminie Rzezawa, które jest wyznaczone na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dla strażaków ochotników z terenu powiatu bocheńskiego. Szkolenie to było kontynuacją odbytego w roku 2015 kursu teoretycznego. W części praktycznej wzięli udział strażacy z wszystkich jednostek KSRG z naszego powiatu, łącznie 53 osoby. W czasie szkolenia instruktor LPR zapoznał uczestników z zasadami bezpieczeństwa, przedstawił dobór miejsca na lądowisko dla śmigłowca w zależności od pory dnia. Najważniejszym punktem szkolenia było zapoznanie z budową śmigłowca i praktyczne przyjmowanie śmigłowca na wyznaczone lądowisko. [Więcej >>>]

14.03

OSP Kamionna.

Jednostka OSP w Kamionnej, gmina Trzciana, choć nie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, o co stara się już kilka lat, posiada najnowocześniejszy w powiecie sprzęt, którym nie może pochwalić się nawet Państwowa Straż Pożarna w Bochni. Chodzi tu o kamerę termowizyjną FLIR K2, posiadaną przez OSP w Kamionnej od lutego 206 roku. Flir K2 jest nieocenionym narzędziem dla strażaka w czasie akcji gaśniczej. Jest podstawowym ekwipunkiem zabieranym na rozpoznanie. - To niezastąpione narzędzie do oceny sytuacji na miejscu akcji, pozwalające też przy bardzo dużym zadymieniu na stwierdzenie czy są osoby poszkodowane, gdzie znajduje się ognisko pożaru. Jest kompaktową, lekką kamerą termowizyjną, która może być łatwo przymocowana do uprzęży aparatu oddechowego. Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala strażakom skupić się na pracy. [Więcej >>>]

13.03

Posiedzenie Prezydium.

Posiedzenie pełnego składu Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni miało miejsce 16 marca 2016 roku, w nowej siedzibie Zarządu - pokoju nr 21 w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni. Prowadzone było przez Prezesa Zarządu - Druha Ludwika Wegrzyna.  Po przyjęciu porządku obrad, zgromadzeni wysłuchali informacji Wiceprezesa - Druha Tadeusza Cichonia o działalności Zarządu w okresie od poprzedniego posiedzenia. Sprawy, którymi zajmowali się w tym czasie członkowie Zarządu to: konkurs "Małopolskie Remizy", konkurs "Najlepsza OSP", konkurs dotacyjny "Bezpieczny Strażak". Uczestniczyli także w walnych zebraniach niektórych jednostek OSP. Dokonano wstępnej oceny zebrań, w których uczestniczyli członkowie Prezydium. Postanowiono także wystosować apel o terminowe przesyłanie sprawozdań oraz wypełnienia internetowego "Systemu OSP". [Więcej >>>]

01.02

2016-02-01 Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Bochni.

Pierwsze posiedzenie pełnego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, odbyte 1 lutego 2016 roku w budynku Starostwa Powiatowego, poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym. Prowadził je druh prezes Ludwik Węgrzyn. Po powitaniu uczestników i przyjęciu porządku obrad wiceprezes ZOP - druh Tadeusz Cichoń omówił działalność Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni w IV kwartale 2015 roku. uchwałą nr 1/2016 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni w sprawie zwołania IV Zjazdu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni w dniu 26 listopada 2016 roku w Bochni, w nowym budynku PSP w Bochni (jeśli budowa zostanie zakończona). Również jednogłośnie podjętą uchwałą nr 2/2016 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni zatwierdził przedstawiony przez druha Tadeusza Cichonia plan przygotowań do IV Zjazdu Powiatowego ZOSP RP w Bochni. [Więcej >>>]

16.01

2016-01-16 - IX Turniej Rekreacyjny MDP w Trzcianie.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bochni, przy współpracy Wójta Gminy Trzciana, Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, OSP w Trzcianie zorganizował w pierwszy dzień ferii zimowych tj. 16 stycznia 2016 roku, dziewiątą już edycję Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Całością przygotowań do tej imprezy zajmował się powołany przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie Komitet Organizacyjny, którym kierował Druh Jerzy Dudek, a oprócz niego pracowali w nim członkowie Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie. W sali gimnastycznej trzciańskiej szkoły, w dwóch premierowych konkurencjach (ćwiczeniu bojowym i drużynowym tenisie stołowym rywalizowało 12 drużyn: 7 chłopięcych i 5 dziewczęcych z 7 gmin powiatu bocheńskiego. [Więcej >>>]

ARCHIWUM WYDARZEŃ
2013 2014 2015
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

wstecz