IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX MAŁOPOLSKI ZLOT MDP - GORLICE - 31.08.2019 - RELACJA

   Gospodarzem IX Wojewódzkiego Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych były Gorlice. Była to już 9. edycja tej imprezy o zasięgu ogólnowojewódzkim. Na starcie zmagań stanęło 998 dzieci i młodzieży z całego województwa małopolskiego. Gościnnie wystapiły MDP z województwa ślaskiego i podkarpackiego. Powiat bocheński reprezentowały MDP Majkowice i MDP Bogucice.
   Po ceremonii otwarcia i przemówieniach oficjeli na gorlickim stadionie OSiR, zawodnicy w grupach podzielonych po 4 drużyny, wyruszyli w trasę po mieście. Była ona urozmaicona wieloma konkurencjami, w których trzeba było się wykazać zręcznością, precyzją, wytrzymałością oraz współdziałaniem. Na uczestników Zlotu czekały 22 konkurencje ulokowane na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, parku miejskiego, deptaku oraz gorlickiego Rynku. Uczestnicy zmagali się z takimi konkurencjami jak np. tor przeszkód i strącanie butelek wodą z wiader, jednoręczne taczki do przewożenia wody, przenoszenie wody na noszach, pięcioosobowe narty, łapanie wody do wiader z działka wodnego czy gejzerów na płycie rynku, transport wody za pomocą gąbek czy tzw. zabawa w małego hydraulika.  Największe atrakcje czekały jednak na uczestników w centrum miasta, gdzie strażacka armatka polewała wszystkich wodą, a ta „łapana” była do wiader i odnoszona do głównego zbiornika.  Konkurencje miały na celu zabawę a nie typową rywalizację celem bicia rekordów.
   Młodzieży sprzyjała słoneczna i upalna aura, a woda uczestnicząca w prawie każdej konkurencji była orzeźwieniem dla rozgrzanych organizmów. Dzięki bardzo dobrej i sprawnej organizacji udało się przeprowadzić wszystkie konkurencje w wielu miejscach miasta, min. w parku miejskim, na płycie stadionu, na ulicach i w Rynku, nie kolidując z sobotnim ruchem ulicznym.
  Wszędzie, gdzie tylko pojawiała się strażacka młodzież, słychać było śmiechy, wesołe rozmowy i wzajemne kibicowanie. Była to dla nich świetna zabawa, która w przyszłości zaprocentuje podjęciem ważnej i odpowiedzialnej służby strażakiej.

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019 IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019
IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

IX Małopolski Zlot MDP w Gorlicach - 31.08.2019

Zdjęcia: UM Gorlice, www.halogorlice.info

Pismo w sprawie IX Zlotu MDP.

Szanowni Druhowie
Prezesi ZOP ZOSP RP
- wszyscy -

     Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego
zaprasza Szanownego Druha Prezesa do udziału w IX Wojewódzkim Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbędzie się 31 sierpnia br. w Gorlicach pow. gorlicki.
   W związku z tym, bardzo proszę o wydelegowanie Drużyn z Powiatu wg ilości przyznanych miejsc.
   Zgłoszenie należy przesłać do Biura w Krakowie do dnia 19 sierpnia br. /termin ostateczny/ e-mail krakow@zosprp.pl.
   Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie będzie oznaczać rezygnację z udziału
w Zlocie.
  W razie pytań, proszę dzwonić, tel.; 12-653-28-41
Proponowany program Wojewódzkiego Zlotu MDP:
godz. 8.30 - 9.40 - przyjazd , rejestracja uczestników, posiłek
godz. 9.45 - zbiórka drużyn
godz. 10.00 - przywitanie uczestników, otwarcie Złotu
godz. 10.15 - 13.30 - konkurencje
godz. 13.30 - 14.00 - zakończenie Zlotu
   Informacje dotyczące miejsca odbycia Zlotu oraz tras dojazdu podane zostaną
w terminie późniejszym i będzie  zamieszczony na naszej stronie internetowej www.zosprp.malopolska.pl

Z poważaniem: Tomasz Nowak

PRZYDZIAŁ MIEJSC

Zlot 2019 - limit

Uwaga:
   Informujemy, że powiat bocheński otrzymał limit ilości drużyn - tylko 3. Dlatego - w celu koordynacji i uniknięcia niepotrzebnych działań - prosimy niezwłocznie wypełnione zgłoszenie (bez dolnej pieczątki) przesłać do ZOP w Bochni, w ostatecznym terminie do 10 sierpnia 2019 roku
   Jeśli ilość zgłoszeń przekroczy 3, wtedy o zakwalifikowaniu na Zlot decydować będą dwa kryteria:
1. Pierwszeństwo mają drużyny, które do tej pory nie uczestniczyły w Zlotach.
2. Kolejność zgłoszeń.
    Jeśli nie będzie zgłoszeń nowych drużyn, wtedy na Zlot będą mogły jechać drużyny, które już brały udział w I - VIII Małopolskixh Zlotach MDP.

Komunikaty w sprawie zgłoszeń:

Do pobrania:

I ZLOT MDP 2011 - RABSZTYN >>>

II ZLOT MDP 2012 - GDÓW >>>

III ZLOT - RELACJA >>>

IV ZLOT - RELACJA >>>

V ZLOT - RELACJA >>> VI ZLOT - RELACJA >>>

VII ZLOT - RELACJA >>>

VIII ZLOT - 2018 - SZAFLARY - RELACJA >>>

ZLOTY MDP >>>>

WYDARZENIA 2019 >>>