VII Zlot MDP - Myślenice - 02.09.2017 r.

ZAPROSZENIE NA VII MAŁOPOLSKI ZLOT MDP - MYŚLENICE - 02.09.2017

    Przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP Bogucice, Wiśnicz Mały i Mikluszowice, wzięli udział w VII Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego, który zorganizowany został w sobotę 2 września 2017 roku w Myślenicach-Zarabiu. 
    Dotychczasowe dwa zloty zorganizowane zostały w Gdowie w roku w 2012 i w 2014, zaś w latach 2015 i 2016 młodzi strażacy gości w Wieliczce. Pierwszy zlot w 2010 roku zorganizowany został w Rabsztynie a trzeci w 2013 roku na Pustyni Błędowskiej.
    Tegoroczny Zlot przyciągnął do Myślenic blisko tysiąc młodych druhen i druhów, którzy zmagali się nie tylko z ćwiczeniami praktycznymi ale także rebusami i zabawami teoretycznymi. Podczas tego wydarzenia drużyny z wielu jednostek MDP startowały w aż 18 konkurencjach. W każdym z zadań Druhowie musieli wykazać się ogromnym sprytem, a także u8miejętnością pracy zespołowej. Były to m.in. rzut do celu, duże piłkarzyki, wejście po skrzynkach, tor przeszkód, chodzenie w 6-osobowych nartach.
   Do Myslenic przyjechali także przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Przybyli dostojni goscie w osobach przedstawicieli Sejmu (poseł Siarka) i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej a także przedstawiciele samorządu powiatu i miasta Myślenice oraz reprezentanci ZOSP RP szczebla głównego (Teresa Tiszbierek), wojewódzkiego i powiatowych.

VII Zlot MDP - Myślenice - 02.09.2017 r. VII Zlot MDP - Myślenice - 02.09.2017 r.
VII Zlot MDP - Myślenice - 02.09.2017 r. VII Zlot MDP - Myślenice - 02.09.2017 r.
VII Zlot MDP - Myślenice - 02.09.2017 r. VII Zlot MDP - Myślenice - 02.09.2017 r.

VII Zlot MDP - Myślenice - 02.09.2017 r.

Pismo ws. Zlotu 2017.

Kraków, dnia 26.08.2017

Szanowni Druhowie Prezesi ZOP ZOSP RP
-wszyscy -

   W imieniu Przewodniczącego Wojewodzkiej Komisji ds. Młodzieży dh. Władysława Kucharskiego zapraszam Szanownego Druha Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP do udíziału w VII Małopolskim Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbędzie ale 2 września br. w Myślenicach.
   W związku z tym bardzo proszę o wydelegowanie Drużyn z Powiatu wy załącznika.
   Zgłoszenie należy przesłać do Biura w Krakowie do dnia 15 sierpnia br. /termin ostateczny/ fax- 12-653-08-06 lub e-mail krakow@zosprp.pl
   Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie będzie oznaczać rezygnację z udziału w Zlocie.
   W razie pytań, proszę dzwonić, Dh Tomasz Nowak 503-35C 379 lub Dh Władysław Kucharski 501-686-606.
Ramowy program.
godz. 8 00 -9 00 - przyjazd. Myślenice Zarabie, Stadion "Dalin", ul. Zdrojowa 7A - rejestracja uczestników, posiłek
godz. 9 45 - zbiórka drużyn
godz. 10.00 - przywitania uczestników Zlotu, otwarcie Zlotu
godz 10.15-13 30 - konkurencje
godz. 14.00-15 00 - zakończenie, Zarabie (przy stopniu wodnym),

Szczegółowy program wraz z mapką prześlemy w późniejszym termimo i będzie zamieszczony na naszej stronie Internetowej: www.zosprp.malopolska.pl

                                                             Z poważaniem
Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Województwa Małopolskiego Kazimierz Sady

Zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP głoszenia kierować należy na adres:
Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
w Krakowie ul. K. Wyki 3,
31-223 Kraków
tel. 12/ 653 28 41, 12/653 08 07

UWAGA: Powiat bocheński otrzymał limit ilości drużyn - tylko 3. Dlatego - w celu koordynacji i uniknięcia niepotrzebnych działań - prosimy niezwłocznie wypełnione zgłoszenie (do pobrania - link poniżej) przesłać do ZOP w Bochni (32-700 Bochnia, Starostwo Powiatowe w Bochni - dziennik podawczy, do Druha Tadeusza Cichonia), w ostatecznym terminie do 11 sierpnia  2017 roku. Drużyna to 8 członkó MDP + opiekun + kierowca - w sumie 10 osób.
   Jeśli ilość zgłoszeń przekroczy 3, wtedy o zakwalifikowaniu na Zlot decydować będą dwa kryteria:
1. Pierwszeństwo mają drużyny, które do tej pory nie uczestniczyły w Zlotach.
2. Kolejność zgłoszeń.
    Jeśli nie będzie zgłoszeń nowych drużyn, wtedy na Zlot będą mogły jechać drużyny, które już brały udział w poprzednich.

Do pobrania:                                                              Karta zgłoszenia >>>

RELACJE Z POPRZEDNICH ZLOTÓW

I ZLOT MDP 2011 - RABSZTYN >>>

II ZLOT MDP 2012 - GDÓW >>>

III ZLOT - RELACJA >>>

IV ZLOT - RELACJA >>>

V ZLOT - RELACJA >>> VI ZLOT - RELACJA >>>

wstecz2.jpg (2752 bytes)