V. Zlot MDP

V MAŁOPOLSKI ZLOT MDP - WIELICZKA - 29.08.2015

    W Zlocie uczestniczyły młodzieżowe drużyny z wszystkich powiatów Małopolski. W sumie rywalizowało około 1000 osób. Uroczyste otwarcie nastąpiło o godzinie 10:00 na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej. Po przywitaniu młodzież przystąpiła do konkurencji przygotowanych przez organizatorów. Podczas zlotu młodzież mogła poszerzyć swoja wiedzę z zakresu pożarnictwa oraz dowiedzieć się ciekawych informacji na temat miasta Wieliczka. Zakończenie miało miejsce na Kampusie Wielickim, gdzie zostały rozdane pamiątkowe dyplomy oraz rozlosowane nagrody ufundowane przez Waldemara Pawlaka - Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
   Tegoroczny zlot przyciągnął do Wieliczki blisko tysiąc młodych adeptów pożarnictwa, którzy zmagali się nie tylko z ćwiczeniami praktycznymi ale także rebusami i zabawami teoretycznymi.
   W zlocie udział wzięli licznie przybyli goście w osobach przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewody Małopolskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego a także przedstawiciele samorządu powiatu i miasta Wieliczka oraz reprezentanci ZOSP RP szczebla głównego, wojewódzkiego i powiatowych.
   Sponsorem jedynego w całym kraju tak dużego zlotu strażackiej młodzieży był Powiat Wielicki, Miasto Wieliczka oraz ZOW ZOSP RP Kraków. Współorganizatorem zlotu była Wojewódzka Komisja ds. Młodzieży działająca przy ZOW ZOSP RP w Krakowie

V. Małopolski Zlot MDP - Wieliczka 2015.

V. Małopolski Zlot MDP - Wieliczka 2015.

V. Małopolski Zlot MDP - Wieliczka 2015.

V. Małopolski Zlot MDP - Wieliczka 2015.

V. Małopolski Zlot MDP - Wieliczka 2015. V. Małopolski Zlot MDP - Wieliczka 2015.

UWAGA:
   Uprzejmie informujemy, że w okresie przygotowań V Zlotu MDP nastąpiły zmiany organizacyjne. Przyjazd uczestników Zlotu bezpośrednio na Małopolską Arenę Lekkoatletyczną a nie na Kampus wielicki jak podano w programie na kartach zgłoszeń. Godziny przyjazdu i otwarcia zlotu nie ulegają zmianie. Za wprowadzone zmiany przepraszamy.
Zalecany dojazd :
- od strony Gdowa: drogą 966, przed wjazdem do Wieliczki na rondzie skręcić w prawo (obwodnica wschodnia), na skrzyżowaniu z drogą 94 (obwodnica Wieliczki ) skręcić w lewo jechać drogą 94 do skrzyżowania z ul. Bogucką, na którym należy skręcić w lewo (światła przed wiaduktem kolejowym).

29 lipca 2015 roku Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni otrzymał pismo o następującej treści:

Szanowni Druhowie - Prezesi ZOP ZOSP RP
-wszyscy-

W zał przesyłamy informacje dot. V-tego Zlotu MDP w Wieliczce. Bardzo proszę o zgłaszanie Drużyn w terminie wg. zał. informacji.

Z poważaniem
Kazimierz Sady
Dyrektor ZWOW ZOSP RP

Zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP głoszenia kierować należy na adres:
Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
w Krakowie ul. Wyki 3,
31-223 Kraków
tel. 12/ 653 28 41, 12/653 08 07

fax. 12/653-08-06
email: krakow@zosprp.pl

Drużyny ośmioosobowe + opiekun i kierowca, łącznie do 10 osób.

Ramowy program:
godz. 8.00 - 9.15 - przyjazd Drużyn - Kampus Wieliczka.
godz. 9.15 - 9.30 - przejazd z Kampusu na Arenę.
godz. 9.30 - 10.00 - otwarcie - Małopolska Arena Lekkoatletyczna w Wieliczce.
godz. 10.00 - 15.00 - konkurencje, zawody.
godz. 15.00 - 16.00 - zakończenie Zlotu - Kampus Wieliczka.

UWAGA: Powiat bocheński otrzymał limit ilości drużyn - tylko 2. Dlatego - w celu koordynacji i uniknięcia niepotrzebnych działań - prosimy niezwłocznie wypełnione zgłoszenie (do pobrania - link poniżej) przesłać do ZOP w Bochni (32-700 Bochnia, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 7), w ostatecznym terminie do 10 sierpnia  2015 roku
   Jeśli ilość zgłoszeń przekroczy 2, wtedy o zakwalifikowaniu na Zlot decydować będą dwa kryteria:
1. Pierwszeństwo mają drużyny, które do tej pory nie uczestniczyły w Zlotach.
2. Kolejność zgłoszeń.
    Jeśli nie będzie zgłoszeń nowych drużyn, wtedy na Zlot będą mogły jechać drużyny, które już brały udział w poprzednich.

Do pobrania:                                                              Karta zgłoszenia >>>

Komunikat w sprawie zgłoszeń:
   Na Małopolski V Zlot z terenu powiatu bocheńskiego głosiły się: MDP Bogucice , MDP Tarnawa. W rezerwie, w razie wolnych miejsc, MDP Stary Wiśnicz.

RELACJE Z POPRZEDNICH ZLOTÓW

I ZLOT MDP 2011 - RABSZTYN >>>

II ZLOT MDP 2012 - GDÓW >>>

III ZLOT - RELACJA >>>

IV ZLOT - RELACJA >>>

wstecz2.jpg (2752 bytes)

[kronika2015]