II Małopolski Zlot MDP.

II Małopolski Zlot MDP.

II MAŁOPOLSKI ZLOT MDP - GDÓW - 22.09.2012

     Około 600 osób reprezentujących 84 jednostki ochotniczych straży pożarnych wzięło udział w II. Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Małopolskiego. Do Gdowa, gdzie spotkali się młodzi druhowie przyjechały drużyny z 17 powiatów Małopolski oraz z województwa śląskiego. Były wśród nich także trzy drużyny z terenu powiatu bocheńskiego: MDP OSP Drwinia i MDP OSP Ispina.
     Gości na gdowskich błoniach powitali przedstawiciele straży, w tym wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Teresa Tiszbierek, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Edward Siarka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce Władysław Kucharski. 
     Młodzi druhowie współzawodniczyli w kilku konkurencjach ,np.przenosili wodę na przytwierdzonej do czterech hełmów listwie, strącali wodą butelki, poruszali się wspólnie na wielkich nartach, rzucali układali pomost ze skrzynek i drewna, grali w kosza, trafiali kołem ratunkowym na pal, co po pięciokrotnym zakręceniu się wokół słupka wcale nie było takie łatwe, łapali wodę do wiader.
   Zadania wykonywane były w centrum Gdowa, przy urzędzie gminy, na plantach, koło gimnazjum, na boisku sportowym, przez co stanowiły atrakcję również dla mieszkańców. Na samych zaś uczestników na torze przeszkód czekała grochówka strażacka i grill.
    Konkurencje oceniali sędziowie, którzy za prawidłowe ich wykonanie przyznawali punkty. Jednak tym razem na wielkim podium z numerem jeden stanęli wszyscy zawodnicy. - Nie ma tutaj wygranych i przegranych, wszyscy jesteście zwycięzcami - powiedziała Teresa Tiszbierek, która wręczyła kapitanom drużyn pamiątkowe dyplomy.
    Wszyscy zgodzili się, że była ona udana i zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnej jej edycji. Organizację Zlotu sfinansował powiat wielicki.

II ZLot MDP Województwa Małopolskiego - Gdów -22.09.2012 II ZLot MDP Województwa Małopolskiego - Gdów -22.09.2012
II ZLot MDP Województwa Małopolskiego - Gdów -22.09.2012 gdow2012-06.jpg (23406 bytes)
II ZLot MDP Województwa Małopolskiego - Gdów -22.09.2012 II ZLot MDP Województwa Małopolskiego - Gdów -22.09.2012
II ZLot MDP Województwa Małopolskiego - Gdów -22.09.2012 II ZLot MDP Województwa Małopolskiego - Gdów -22.09.2012

II. Zlot MDP Województwa Małopolskiego - Gdów - 22.09.2012

Źródło:www.wieliczka.pl

wstecz