Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 30.06.2020 r.

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - 30.06.2020

   Drugie w tym roku posiedzenie Prezydium ZOP ZOSP RP w Bochni odbyło się z dużym opóźnieniem spowodowanym epidemią koronawirusa i nałożonymi ograniczeniami. Witając przybyłych prowadzący zebranie Prezes - Druh Ludwik Węgrzyn właśnie od tematu udziału strażaków w walce z epidemią zaczął obrady. Podziękował wszystkim strażakom z PSP i OSP za służbę w tych trudnych chwilach. Podkreślił, że przyszło im działać bez wcześniejszych doświadczeń w tej formie ratownictwa. Zaapelował do władz powiatu o utworzenie kadry rezerwowej do tego rodzaju działań, aby nie trzeba było sięgać po siły zewnętrzne. W minione dni przyszło też strażakom walczyć z powodziami i ich skutkami, głównie w gminach południowej części powiatu, głównie w Łapanowie.
    Na wniosek członka prezydium - Roberta Cieśli dokonano zmiany proponowanego porządku obrad. Ostatecznie przyjęto następujący porządek: 1. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Bochni odnośnie przyznanych dla jednostek OSP środków finansowych z MSWiA, 2. Informacja o działalności Prezydium w okresie od poprzedniego zebrania, 3. Informacja o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w OSP za rok 2019, 4. Przyjęcie uchwał w sprawie odznaczeń, 5. Informacja o dofinansowaniu przez Starostwo Bocheńskie OSP z terenu powiatu. 6. Pozostałe sprawy bieżące.
   Komendant Powiatowy PSP w Bochni - mł. bryg. Rober Cieśla poinformował członków Prezydium o środkach finansowych przekazanych do jednostek OSP. Najpierw pogratulował Gminie Żegocina wygrania "Bitwy o wozy", ogłoszonej przez MSWiA. Samochody strażackie trafią do 16 gmin (po jednej z każdego województwa) w nagrodę za najwyższą frekwencję w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Następnie poinformował, że na terenie powiatu do jednostek trafiły środki na walkę z koronawirusem przyznane przez Starostwo Powiatowe w Bochni (maski, kombinezony, opryskiwacze dla 3 gmin, zostaną zakupione jeszcze dwa namioty z wyposażeniem - te trafią do Rzezawy i Nowego Wiśnicza). Z ministertwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do jednostek KSRG trafiło ponad 121 tys. zł; w tym na inwestycje; a do jednostek spoza KSRG - 79,5 tys. zł. Komendant poinformował także, że z dniem 4 maja do KSRG włączono kolejną jednostkę z terenu powiatu - OSP Dziewin.   
    O działalności Zarządu Powiatoowego Oddziału w okresie I półrocza poinformował Druh Wiceprezes Tadeusz Cichoń. Początkowo praca przebiegała normalnie i zgodnie z planem. 15 lutego - w Mikluszowicach (gmina Drwinia) odbył się trzynasty już Turniej Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Bocheńskiego, sprawnie przeprowadzony wspólnymi siłami Zarządu Gminnego i Powiatowego. Wyłoniono drużyny i członków MDP do reprezntowania powiatu na zawodach wojewódzkich. W większości gmin odbyły się eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom", ale w części gmin oraz w powiecie nie zdążono już zorganizować eliminacji, bowiem ogłoszono w Polsce stan epidemii. 20 lutego miała miejsce doroczna narada, zorganizowana przez KP PSP z udziałem komendantów gminnych i członków Prezydium ZOP. Epidemia przeszkodziła także w organizacji letniego obozu szkoleniowo - wypoczynkowego dla członków MDP. Trzeba było odowłać obóz i zwrócić otrzymane dofinansowanie. W ogłoszonym przez WFOŚiGW konkursie udało się niektórym jednostkom otrzymać dofiansowanie, zarówno na program "Mały Strażak", jak i na zakup wyposażenia.W związku z epidemią zmienił się sposób pracy biura ZOP, które przeszło na pracę zdalna i domową. Nie zdołano także odbyć zaplanowanego na wiosnę spotkania Zarządu na terenie Łapanowa. Po krótkiej konsultacji z Druhem Janem Kuligiem - Prezesem ZOG w Łapanowie, postanowiono przełożyć to spotkanie na wrzesień.
    W kolejnej części posiedzenia dokonano podsumowania kampanii sprawozdawczej za 2019 rok w jednostkach OSP. Epidemia spowodowała, że zebrania nie odbyły się w 5 spośród 71 jednostek OSP, które zrzeszają obecnie 3276 członków, w tym 280 kobiet. Wysoko należy ocenić pomoc finansową od samorządów, które w roku 2019 przekazały ponad 2 mln 700 tys. zł na cele związane z OSP, działających w powiecie. Główne problemy zgłoszone w na zebraniach to brak dodatków do emerytury dla strażaków z długim stażem służby oraz braki samochodowe i sprzętowe.
   Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi wnioskami Prezydium jednogłośnie podjęło uchwałę nr 5/2020 w sprawie zaopiniowania wniosków o odznaczenia, a następnie uchwałę nr 6/2020 w sprawie nadania odznaki "Strażak Wzorowy".
   W dyskusji poruszono następujące tematy:
   Jan Kulig - podziękował wszystkim strażakom, którzy pośpieszyli z pomocą dla podtopionej gminy Łapanów oraz złożył wniosek o zakupienie przez samorząd powiatowy maszyny do pakowania piasku w worki oraz o przyznanie odznaki "Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej" dla najstarszego Druha Strażaka - Franciszka Zatorskiego z OSP w Rdzawie;
   Tadeusz Olszewski - przypomniał, że zbliża się jubileusz działalności Zarządu Oddziału Powiatowego (działa od 1998 roku)  i należy rozpocząć prace nad przygotowaniem opracowania poświęconego historii i działalności tej struktury. Zaapelował także o pamięć o zasłużonych strażakach i poprosił o opracowanie i przesłanie materiałów wg wskazówek zawartych w serwisie internetowym.
   Uzgodniono, że wniosek Druha Olszewskiego jest słuszny i należy przygotować takie opracowanie oraz wystąpić z prośba o dofinansowanie do Starostwa Powiatowego.
   Druh Jerzy Błoniarz poinfpormował, że w najbliższych dniach Zarząd Powiatu, któego jest członkiem, będzie opiniował wnioski 16 jednostek OSP o dofinansowanie ze środków Rady Powiatu zakupów niesbędnego wyposażenia.    

UCHWAŁY PREZYDIUM - DO POBRANIA

NR 5/2020 >>> NR 6/2020 >>>
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 30.06.2020 r.  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 30.06.2020 r.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - 30.06.2020 r.

Wstecz.