Zaprosdzenie na zawody powiatowe 2017.

VII. POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO -  POŻARNICZE OSP - 17.09.2017 - ZAPROSZENIE

   Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni zaprasza druhów strażaków, którzy wygrali zawody gminne na VII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze,  które odbędą sie w dniu 17.09.2017 r. /niedziela/ o godzinie 9.00 na Stadionie Sportowym w Nowym Wiśniczu.

                                                                                                                                                  Ze strażackim pozdrowieniem

                                                                                                                                                   Wiceprezes ZOP ZOSP RP
                                                                                                                                                            Tadeusz Cichoń

KOMUNIKAT

Pismo w sprawie zawodów.

Bochnia, dn.6 września 2017 r.
Urzędy Miast i Gmin
wg rozdzielnika

Dotyczy: VII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP

   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni informuje, że wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni organizuje VII Powiatowe Zawody Sportowo -
Pożarnicze OSP, które rozpoczną się w dniu 17 września 2017 r. o godz. 9.00 na stadionie Klubu Sportowego "WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz" w Starym Wiśniczu.
   Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych wg CTIF z roku 2010 oraz regulaminu Zawodów Sportowo - Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP i Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 10 lutego 2011 r.
   W związku z powyższym prosimy o dokonanie zułoszenia drużyn do dnia 11 września 2017r. na adres tut. Komendy lub nr faksu 14/611-61 -00.
   Zgodnie z Regulaminem do zawodów powiatowych kwalifikuje się:
1) zwycięzca poprzednich zawodów powiatowych,
2) zwycięzca zawodów gminnych eliminacyjnych.
   W przypadku zbieżności dwóch powyższych warunków do zawodów kwalifikuje się drużynę następną z zawodów niższego szczebla.
   Jednocześnie informujemy, że zwycięzcami VI Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP, które odbyły się 19 września 2015 r. zostali:
1) w grupie A: OSP Bieńkowice
2) w grupie C: OSP Cerekiew
3) w grupie MDP chłopcy: OSP Drwinia
4) w grupie MDP dziewczęta: OSP Mikluszowice.

   W dniu 14 września 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni o godz. 15.00 odbędzie się narada organizacyjna z kierownikami poszczególnych drużyn. W trakcie w/w narady zostaną rozlosowane numery startowe dla poszczególnych drużyn oraz omówione zostaną sprawy organizacyjne przeprowadzenia zawodów.      
   Jednocześnie na w/w naradę należy dostarczyć arkusz zgłoszenia drużyny MDP (na karcie zgłoszenia ma być podbita pieczątka i podpis Prezesa Jednostek biorących udział w zawodach oraz adnotacja dotycząca, iż wymienieni zawodnicy są członkami danej jednostki OSP - zgodnie z Regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo Pożarniczych).
    Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o oddelegowanie wymienionych osób i niezawodne przybycie.


Do wiadomości:
1. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni
Otrzymują:
l.    UM Bochnia
2.    UM i G Nowy Wiśnicz
3.    UG Bochnia
4.    UG Drwinia
5.    UG Rzezawa
6.    UG Trzciana
7.    UG Lipnica Murowana
8.    UG Łapanów
9.    UG Żegocina
10.    a/a

Zaproszenie na VII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP.

RELACJE Z ZAWODÓW GMINNYCH 2017 >>>

RELACJE Z POPRZEDNICH ZAWODÓW POWIATOWYCH

IV POWIATOWE ZAWODY OSP 14.09.2008 >>> V POWIATOWE ZAWODY OSP 14.09.2013 >>> VI POWIATOWE ZAWODY OSP 19.09.2015 >>>
I POWIATOWE ZAWODY OSP 20.08.2000 II POWIATOWE ZAWODY OSP 19.07.2003 III POWIATOWE ZAWODY OSP 21.05.2006 >>>

wstecz