STATUTOWE WŁADZE WYBRANE NA KADENCJĘ 2022 - 2026

Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - kadencja 2022 - 2026.

Zarząd Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - kadencja 2022 - 2026
Na zdjęciu także goście Zjazdu: Kazimierz Sady i Łukasz Łach

Prezydium:  Całka Tomasz – prezes, Cieśla Robert – wiceprezes, Stawarz Cezary – wiceprezes, Siudak Mirosław – wiceprezes, Kolanowski Kamil – sekretarz, Lany Mikołaj – skarbnik, Anielski Tomasz – członek, Bukowiec Stanisław – członek, Błoniarz Jerzy – członek, Górski Tomasz – członek, Mazanek Piotr – członek, Palej Mariusz – członek, Trojanowski Robert – członek.

Członkowie Zarządu: Błoniarz Sławomir, Bzdek Marek, Cagiel Stanisław, Fiołek Tomasz, Fitrzyk Paweł, Gajek Piotr, Hejmo Zbigniew, Kołodziej Krzysztof, Korta Adam, Kozioł Tadeusz, Makowska Ewelina, Szczygieł Stanisław

Komisja Rewizyjna: Michniak Wiesław - przewodniczący, Stochel Marek - wiceprzewodniczący, Wojtoń Kamil - sekretarz

Przedstawiciele wybrani do zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: Całka Tomasz, Stawarz Cezary

Delegaci wybrani na Zjazd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: Gutowski Stanisław, Michniak Wiesław, Sienkiewicz Grzegorz, Świercz Robert, Wąsik Jarosław

wstecz