VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r.

VIII. POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO -  POŻARNICZE OSP - 22.09.2019 - RELACJA

   W ósmych Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych, rozegranych przy pięknej pogodzie w dniu 22 września 2019 roku na stadionie sportowym klubu "Szreniawa" w Nowym Wiśniczu wzięło udział 21 drużyn. w tym 6 kobiecych. Największy sukces odniosły dwie jednostki OSP. W grupie A i C zwyciężyły bowiem reprezentacje OSP w Cerekwi, natomiast w obu kategoriach, dziewczęcej i chłopięcej triumfowały drużyny młodzieżowe OSP w Mikluszowicach.
   Komendantem zawodów, rozegranych przy bardzo dobrej pogodzie, był Druh Sławomir Błoniarz; spikerem - Druh Rafał Dąbrowski. Komisji sędziowskiej, złożonej ze strażaków PSP w Bochni, przewodniczył mł. asp. Paweł Cygan z PSP w Wieliczce.
   Pasjonujące zawody, w których padły bardzo dobre wyniki, obserwowali m. in. prezesi i komendanci OSP z gmin powiatu bocheńskiego. Pod koniec imprezy przybyło wielu gości, w tym posłowie i kandydaci w wyborach parlamentarnych.
   Otwarcia i zamknięcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Druh Ludwik Węgrzyn. Życzenia, apotem gratulacje i podziękowania składali także: Wicestarosta Bocheński Ryszard Drożdżak (Starostwo ufundowało nagrody pieniężne (750 zł) dla zwycięskich drużyn z każdej grupie wiekowej oraz Komendant Powiatowy PSP w Bochni - mł. bryg. Robert Cieśla. Obsługę gastronomiczną zawodów zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśniczu Małym. Puchary i dyplomy ufundował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.

VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r. VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r.
VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r. VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r.
VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r. VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r.
VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r. VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r.
VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r. VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r.
VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r. VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r.
VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r. VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pozarnicze - Nowy Wisnicz - 22.09.2019 r.

VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze - Nowy Wiśnicz - 22.09.2019 r.

WYNIKI

MDP - DZIEWCZĘTA

MDP - CHŁOPCY

Klasyfikacja generalna:

I - miejsce OSP Mikluszowice - 1029 pkt. (ćwiczenia bojowe -
939 pkt. + sztafeta - 90 pkt.)
II - miejsce OSP Drwinia - 972 pkt. (886 pkt. + 85 pkt.)
III miejsce OSP Trzciana - 958 pkt. (883 pkt. + 75 pkt.)

Klasyfikacja generalna:

I - miejsce OSP Mikluszowice - 1023 pkt. (
927 pkt. + 96 pkt.)
II - miejsce OSP Bogucice - 1014 pkt. (
922 pkt. + 92 pkt.)
III - miejsce OSP Drwinia - 974 pkt. (883 pkt. + 91 pkt.)
IV - miejsce OSP Trzciana - 969 pkt. (903 pkt. + 63 pkt.)
V - miejsce OSP Wiśnicz Mały - 917 pkt. (850 pkt. + 67 pkt.)
VI - miejsce: OSP Łazy - 904 pkt. (823 pkt. + 81 pkt.)

GRUPA "C"

GRUPA "A"

Klasyfikacja generalna:

I - miejsce OSP Cerekiew - 1272 pkt. (ćw. boj. 49 pkt. + sztafeta 76 pkt.)
II - miejsce OSP Bogucice - 132 pkt. (56 pkt. + 76 pkt.)
III - miejsce OSP Drwinia - 143 pkt. (67 pkt. + 76 pkt.)

Klasyfikacja generalna:

I - miejsce OSP Cerekiew - 99 pkt. (ćw. boj. 37 pkt. + sztafeta
62 pkt.)
II - miejsce OSP Sobolów - 112 pkt. (46 pkt. +
66 pkt.)
III - miejsce OSP Łazy - 113,22 pkt. (40 pkt. + 73
pkt.)
IV - miejsce OSP Trzciana - 113,99 pkt. (47,99 pkt. + 66 pkt.)
V - miejsce OSP Bieńkowice - 115 pkt. (52 pkt. + 63 pkt)
VI - miejsce OSP Bełdno - 116,4 pkt. (47,4 pkt. + 69 pkt.)
VII - miejsce OSP Królówka - 126 pkt. (57 pkt. + 69 pkt.)
VIII - miejsce OSP Wyżyce - 134 pkt. (56 pkt. + 78 pkt.)
IX - miejsce OSP Lipnica Górna - 135 pkt. (62 pkt. + 73 pkt.)

ZAPROSZENIE NA ZAWODY >>> FOTOGALERIA >>> RELACJA WIDEO - CZ. 1     CZĘŚĆ 2

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP >>>

WYDARZENIA 2019 >>>