V. POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO -  POŻARNICZE 2010

INFORMACJE I KOMUNIKATY

    W dniu 5 września 2010 r. po konsultacji kierowników drużyn Sędzia Główny podjął decyzję o odwołaniu Zawodów Sportowo - Pożarniczych grup A i C z powodu, niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Komunikat z dnia 5 lipca 2010 roku

     Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni w dniu 5 lipca 2010 roku podjęto decyzję, że powiat bocheński na IV. Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych, zaplanowanych na dzień 5 września 2010 roku (Tarnów, stadion Unii) reprezentować będą zwycięzcy poprzednich zawodów w poszczególnych kategoriach tj. OSP Królówka (grupa A) i OSP Bogucice (grupa C). Zarząd Wojewódzki nie organizuje zawodów w pozostałych grupach (MDP). Termin zgłoszenia drużyn - do 27 sierpnia 2010 roku.

Komunikat z dnia 28 maja 2010 roku

Odwołanie zawodów 2010.

    Pismem z dnia 28 maja 2010 roku, skierowanym do Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych i Miejskich oraz Komendantów Gminnych Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni druh Ludwik Węgrzyn informuje o odwołanie tegorocznych, powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych. Oto treść komunikatu:

    
W związku z powodzią która, wystąpiła na ternie Powiatu Bocheńskiego w dniach 14 - 25 maja br. i nadal trwającą akcją usuwania skutków powodzi, w której biorą udział Druhowie Strażacy, oraz trudnościami terenowymi i nadmiernym wyeksploatowanie sprzętu ODWOŁUJĘ zaplanowane na miesiąc czerwiec Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze.
     Druhom Strażakom biorącym udział w walce z powodzią i prowadzącym działania usuwania skutków powodzi wyrażam najserdeczniejsze słowa uznania i podziękowania za ogromny wkład pracy i zaangażowanie.
     Ze strażackim pozdrowieniem - Ludwik Węgrzyn - Prezes Zarządu PO ZOSP RP w Bochni.

Komunikat z dnia 8 marca 2010 roku

    Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2010 roku Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni podjęło decyzję w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia V. Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych. Najprawdopodobniej odbędą się w dniu 13 czerwca 2010 roku (niedziela) na stadionie sportowym w Łapanowie. Zawody wojewódzkie odbędą się tydzień później (20 czerwca) w Tarnowie.
   W dniu 19 kwietnia 2010 roku przedstawiciele KP PSP w Bochni dokonali wizji lokalnej na stadionach w Sobolowie i Łapanowie i rekomendowali Zarządowi Powiatowemu ZOSP RP, obradującemu w tym dniu w Łapanowie, jedynie stadion łapanowski przy Zalewie. Zarządo Powiatowego Oddziału debatował także nad zmianą terminu, w związku z zapowiadanymi na dzień 20 czerwa wyborami prezydenckimi. W związku z tym także termin zawodów powiatowych ulegnie zmianie. Zarząd upoważnił Prezydium do ustalenia ostatecznego terminu V. Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych. Jedno jest pewne. Odbędą się one w Łapanowie, na stadionie przy zalewie. O nowym terminie zawodów powiadomimy.

RELACJE

ZAWODY 2000 >>> ZAWODY 2003 >>> ZAWODY 2006 >>> ZAWODY 2008 >>>

wstecz