GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2012

Gminne zawody sportowo - pożarnicze - Żegocina - 17.06.2012.

ŻEGOCINA - 17.06.2012

   3 drużyny młodzieżowe i 5 seniorskich  OSP z grupy A z terenu Gminy Żegocina rywalizowało w niedzielę 17 czerwca 2012 roku w zawodach zorganizowanych przez Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP. Najpierw wg regulaminu CTiF rywalizowały drużyny młodzieżowe, potem wg Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny ZOSP RP z 2 lutego 2011 roku drużyny grupy A - reprezentacje wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.
    Zawody obserwowała liczna grupa widzów - mieszkańców gminy. Komisji Sędziowskiej przewodniczył asp. Dominik Węgrzynowskiego z Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Sędziami pomocniczyli byli druhowie z jednostek OSP Gminy Trzciana.
   W przerwach pomiędzy konkurencjami widzowie i strażacy mogli obejrzeć sprzęt oferowany do sprzedaży przez firmę LimaTech z Limanowej oraz wyposażenie Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej PSP z Nowego Sącza.
  Nagrody - czeki na zakup sprzętu w wysokości 800 za 1 miejsce, 600 za II miejsce, 400 - za III miejsce dla MDP oraz odpowiednio: 1000, 800, 600, 400, 400 zł w grupie A wręczył ich fundator - Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Drużyny otrzymały takżedyplomy i puchary.
    Warto dodać, że zawody odbyły się po trzyletniej przerwie.

Wyniki:

MDP:
1. MDP OSP Łąkta Górna
2. MDP OSP Bytomsko
3. MDP OSP Rozdziele

Mężczyźni:
1. OSP Bytomsko
2. OSP Bełdno
3. OSP Żegocina

Gminne zawody sportowo - pożarnicze - Żegocina - 17.06.2012. Gminne zawody sportowo - pożarnicze - Żegocina - 17.06.2012.
Gminne zawody sportowo - pożarnicze - Żegocina - 17.06.2012. Gminne zawody sportowo - pożarnicze - Żegocina - 17.06.2012.

OBSZERNA RELACJA W SERWISIE GMINY ŻEGOCINA

[wydarzenia2012]                                                                               [wstecz]