Janusz Warzecha.

JANUSZ WARZECHA    - 2016

   Dnia 1 maja 2016 roku zmarł w czasie uroczystości odpustowej ku czci św. Józefa Śp. Janusz Warzecha syn Józefa - Honorowy Obywatel Miasta Nowy Wiśnicz (tytuł nadany w 2013 roku), długoletni zasłużony samorządowiec, przewodniczący Rady Miejskiej Nowego Wiśnicza, długoletni Przewodniczący Zarządu osiedla i miasta Nowy Wiśnicz, Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu, Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, lekarz weterynarii i miłośnik Wiśnicza.
   Odszedł nagle i cicho pozostawiając Wiśniczowi i jego mieszkańcom dzieło swojego życia, któremu dzisiaj należy dopisać tytuł "Dobra służba Wiśniczowi i jego mieszkańcom, wykonywana w prawdzie, poświęceniu, z niezwykłą delikatnością, wyrozumiałością i mądrością."
   Wiśniczanin z wyboru pozostał dla innych wzorem dobrego rozumienia i umiłowania spraw całej gminy. Długoletni sołtys, Przewodniczący Zarządu Miasta Nowy Wiśnicz , radny senior - decyzją rady miejskiej podjętą na wniosek burmistrza, został pod koniec życia wyróżniony najwyższą miejską godnością-Honorowym Obywatelem Miasta NOWY Wiśnicz. Przez 7 kadencji samorządowych służył i łączył mieszkańców wokół wspólnego celu , którym zawsze było ich dobro. Był doceniany przez wisniczan za wielką życzliwość, pomoc w rozwiązywaniu problemów, bliskość do ich spraw.
   Siedemnaście lat był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu, zapisując pracą w Zarządzie najpiękniejsze karty w 137- letniej historii Strażaków Ochotników. Wstąpił do wiśnickiej OSP w 1994 roku . Jego staraniem OSP Wiśnicz włączone zostało do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, odnowiło swoją strażnicę, pozyskało reprezentacyjne hełmy, a przede wszystkim nowy sprzęt pożarniczy, w tym dwa całkiem nowe, lekki i średni samochody bojowe, za łączną kwotę prawie miliona złotych.
   Za strażacką działalność i samorządową służbę otrzymał w 2004 roku Złoty Krzyż Zasługi RP, w 1998 roku brązowy, w 2002 srebrny i w 2004 roku złoty "Medal za Zasługi dla Pożarnictwa". Odznakę Strażak Wzorowy nosił od 1998 roku. W 2008 roku otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. 
   Życzliwość, rozsądek i próba rozumienia człowieka, w jego kłopotach i potrzebach prowadziła Janusza Warzechę do potrzebujących w wymiarze codziennego dnia. Wyróżnienie Honorowym Obywatelstwem było wyrazem uznania za trud pracy samorządowej.

 

Źródło: www.wisniczanin.pl

[wstecz]