Kazimierz Waligóra 1946 - 2010.
KAZIMIERZ WALIGÓRA  1946 - 2010

      Żegnamy dzisiaj na zawsze Świętej Pamięci Kazimierza Waligórę.  Żegnamy człowieka, jakich niewielu jest w naszej Małej Ojczyźnie, Gminie Żegocina. Człowieka, który był bardzo mocno zżyty ze środowiskiem, wsią, gminą, szkołą, parafią. Kazimierz pochodził z zacnego żegocińskiego rodu Waligórów, w którym wszyscy byli społecznikami,
tak też on został wychowany i tak wychował swoich dwoje dzieci.
    Żegnamy oddanego męża, ojca, dziadka, brata, sąsiada, kolegę, człowieka zawsze spokojnego, życzliwego, szczerego, pracowitego, pełnego humoru. Żegnamy bardzo dobrego, wyjątkowo dobrego i uczynnego człowieka, bo Kaziu Waligóra był zawsze gotowy do pomocy innym. Potrafił zorganizować ludzi do wspólnej pracy. Był oddanym Radnym Gminy Żegocina przez 2 kadencje - od 1998 r. do 2006 r. Umiał zająć twarde stanowisko przy podejmowaniu
ważnych dla całej Gminy decyzji, chociaż był niekonfliktowy. Przez wiele lat działał w Komitecie Rodzicielskim Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. Pracował również komitecie gazyfikacji i wodociągowania wsi, a także byl niezwykle aktywnym członkiem Rady Parafialnej i dziesiętnikiem, całym sercem oddanym sprawom Kościoła. Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach, pomógł tylu ludziom, że nie sposób wymienić wszystkich jego zasług. Był człowiekiem na dobre i na złe.
    Świętej Pamięci Kazimierz Waligóra całe swoje życie związał z Żegociną. Tu się urodził 6 kwietnia 1946 roku, tu mieszkał, tutaj gospodarował i wybudował dom. Od 1967 do 1974 roku pracował w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żegocinie, potem w Spółdzielni Transportu Wiejskiego, a od 1976 roku w Spółdzielni Ogrodniczej jako kierowca w zamrażalni. W 1984 roku odszedł ze względu na stan zdrowia na rentę.
    Druh Kazimierz Waligóra od zawsze, jak pamiętam, był oddanym strażakiem w żegocinskiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zarządu OSP oraz członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żegocinie. Był strażakiem na wzór rzymskiego legionisty Floriana, rycerza Chrystusowego i Patrona Strażaków. Uczestniczył w wielu pożarach, ratował z oddaniem mienie ludzi. Miał przy tym
świetny zmysł organizacyjny. Za swoją strażacką służbę został odznaczony złotym, srebrnym i brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".
     Zaangażował się także bardzo przy odbudowie wsi po pamiętnej powodzi w 1997 r. W swojej strażackiej służbie zrealizował hasło: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".
    Kochany Kazku !
    Poeta, ksiądz Jan Twardowski powiedział: "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą". I Ty odchodzisz za szybko. Kiedy ponad rok temu złożyła Cię ciężka choroba, cieszyliśmy się bardzo z Twojego powrotu do zdrowia. Szkoda, że tak mało czasu podarował Ci Pan Bóg. Jednak tacy ludzie jak Ty nie odchodzą nigdy na zawsze. Pozostaniesz w naszej pamięci: pogodny, spokojny, życzliwy dla wszystkich, pełen humoru. W mojej pamięci i wielu mieszkańców Żegociny zapisałeś się na zawsze, jak kroczysz z powagą i godnością, niosąc Zmartwychwstałego Jezusa podczas procesji rezurekcyjnej. Jesteśmy Ci wdzięczni, że byłeś z nami, służyłeś nam pomocą i radą. Wierzymy mocno, że stajesz przed Bogiem z rękami pełnymi dobrych uczynków.
    Spoczywaj w pokoju!
                                                                                     Mowa pożegnalna na cmentarzu w Żegocinie, wygłoszona przez Jerzego Błoniarza.

 Kazimierz Waligóra Kazimierz Waligóra jako operator motopomy na zawodach w Żegocinie - 1993 r.
Kazimierz Waligóra Kazimierz Waligóra jako radny gminy Żegocina.
Kazimierz Waligóra Kazimierz Waligóra
Pogrzeb Druha Kazimierza Waligóry - 10.11.2010. Pogrzeb Druha Kazimierza Waligóry - 10.11.2010.
Pogrzeb Druha Kazimierza Waligóry - 10.11.2010. Pogrzeb Druha Kazimierza Waligóry - 10.11.2010.
[[wstecz]]