Franciszek Waligóra.

FRANCISZEK WALIGÓRA  1922 - 2007

   Drodzy Przyjaciele, Druhowie, Koledzy zmarłego Franciszka, uczestnicy tej żałobnej uroczystości.
   Spotykamy się dziś, by pożegnać wspólnie druha strażaka i przyjaciela - Franciszka Waligórę. Łączymy się w smutku i żałobie z najbliższymi po stracie ukochanego męża, ojca, dziadka, brata i wzorowego gospodarza. Naszemu przyjacielowi nie obce były trudy życia wiejskiego. Jako dziecko i młody chłopiec zakosztował biedy w wielodzietnej rodzinie w latach międzywojennych i w czasie mroków hitlerowskiej okupacji. Już jako ojcu rodziny trudno było zapewnić swoim najbliższym godziwy byt, pracując w rolnictwie. Dlatego też Franciszek podjął pracę w Gminnej Spółdzielni w Żegocinie, gdzie przepracował wiele lat.
    W pracy swojej wykazywał się dużą rzetelnością i życzliwością w stosunku do każdego człowieka. Druh Franciszek jako wzorowy rolnik i gospodarz dużo swojego czasu poświęcał również dla dobra społecznego. Był On jednym z najstarszych strażaków w naszej gminie. Wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w 1939 r. i pełnił tę trudną służbę od czasu okupacji, narażając życie i zdrowie przy ratowaniu ludzkiego dobytku . W latach powojennych pełnił w naszej straży przez wiele lat funkcję skarbnika, z której wywiązywał się wzorowo, przekazując ją w 2005 r. młodszemu druhowi.
    Niemałe zasługi położył druh Franciszek przy budowie basenu kąpielowego w Żegocinie, remizy OSP oraz placu z pomnikiem Św. Floriana. Nasz serdeczny Kolega Franciszek był dla wielu wzorem pracowitości, dobroci i życzliwości. Był człowiekiem skromnym, przez co zyskał sobie duży szacunek w naszej społeczności.
    Dziękujemy Ci drogi Przyjacielu Franciszku, że byłeś z nami. Żegnamy Cię dziś w wiełkim smutku, ale także z wiarą w sercu, że dzieło Twoje nie przeminie. Dziękujemy Ci za wzór życia, przyjaźni, życzliwoścj, koleżeństwa i pomocy. Zachowamy to wszystko głęboko w naszych sercach. Niechaj ta ziemia, którą tak ukochałeś lekką będzie.
   Spoczywaj w pokoju !

                                                                                                   Mowa pożegnalna na cmentarzu w Żegocinie, wygłoszona przez Władysława Zatorskiego.

Waligóra Franciszek - pierwszy z prawej.

Waligóra Franciszek - odznaczany.

 Pogrzeb Franciszka Waligóry - 18.04.2007.

Pogrzeb Franciszka Waligóry - 18.04.2007.

 Pogrzeb Franciszka Waligóry - 18.04.2007.

Pogrzeb Franciszka Waligóry - 18.04.2007.

[wstecz]