Józef Stańdo 1930 - 2012
JÓZEF STAŃDO 1930 - 2012

   Józef Stańdo - urodził się 6 lutego 1930 roku, jako syn Agaty z d. Kamionka i Wojciecha Stańdo. Zmarł 24 czerwca 2012 roku. Pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie  Robót Budowlanych w Krakowie, Przetwórni Owocowo - Warzywnej w Łąkcie Górnej, "Herbapolu" Bochnia, Jednostce Wojskowej w Bochni (pracownik cywilny, brygadzista) i Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żegocinie - jako brygadzista. 7. sierpnia 1955 roku ożenił się z Józefą z domu Mróz Jest ojcem trojga dziecj: Jana (ur. 1956, - zm.), Danuty (obecnie Chmielowska - ur. 1958) oraz Janusza (ur. 1962 r.).
   W marcu 1954 roku wspólnie z sołtysem - Błażejem Mrozem i działaczem społecznym Leopoldem Guzikiem zorganizował w Łąkcie Gónej jednostkę OSP, później razem z druhami wybudował remizę ze świetlicą, wreszcie postarał się o to, aby jednostka była dobrze wyposażona i wyszkolona. Kierował wiele lat walką łąkieckich strażaków z ogniem, a także wielką powodzią w 1997 roku. Wszystko to opisał w "kronice", którą przekazał nowym władzom łąkieckiej jednostki. Przez wiele lat przewodniczył Radzie Sołeckiej Łąkty Górnej.
   Za społeczną działalność w straży, radzie gminy (był radnym gromadzkiej rady narodowej, przewodniczącym rady sołeckiej, członkiem PSL), w której kierował się zawsze zasadą, że nie sztuką jest żyć dla siebie, ale sztuką jest żyć dla innych, otrzymał wiele medali i odznaczeń: Medal brązowy "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (1965 r.), Medal srebrny "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (1975 r.), Medal złoty "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (30.09.1984 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (28.07.1987 r.), Odznaka "Zasłużony dla Ziemi Tarnowskiej" (1984 r.), Złoty Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" (1998 r.), Wzorowy Strażak (25.06.1985 r.), Złoty Krzyż Zasługi (27.04.1998 r.), Złoty Znak Związku (2002 r.), Medal "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" (2005 r.).
  Pochowany 27 czerwca 2012 roku na Cmentarzu Parafialnym w Łąkcie Górnej.

Józef Stańo. Stańdo Józef - z prawej.
Józef Stańo. Józef Stańo.
Józef Stańo. Józef Stańo.
Józef Stańo. Józef Stańo.
Józef Stańo. Józef Stańo.
[wstecz]