Bronisław Sroka 1939 - 2010.
BRONISŁAW SROKA 1939 - 2010

     30 lipca 2010 roku zmarł Bronisław Sroka - członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie. Druh Bronisław urodził się tuż przed wybuchem II wojny światowej - 24 sierpnia 1939 roku, zmarł 30 lipca 2010 roku.
     Na pogrzeb w dniu 1 sierpnia 2010 roku przyszły tłumy ludzi. W ostatniej drodze towarzyszyli Druhowi Seniorowi koledzy z trzciańskiej jednostki oraz poczty sztandarowe z wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Trzciana., a także ks. proboszcz Władysław Midura - Kapelan Strażaków Ochotników Gminy Trzciana. Mowę pożegnalną wygłosił Prezes Zarządu OSP Trzciana - druh Krzysztof Kącki. Oto treść jego mowy.
     "Zebraliśmy się tutaj by towarzyszyć w ostatniej drodze druhowi Bronisławowi Sroce. Oficjalnie druh Bronisław Sroka wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie w 1963 roku. Już w 1967druhowie powierzyli mu pełnienie obowiązków skarbnika tej jednostki. Funkcję tę pełnił aż do roku 2005, kiedy złożył rezygnację i zakończył czynną działalność w ruchu strażackim.Za swoją działalność odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".
     W ciągu swojego życia uczestniczył w wielu akcjach pożarniczych , na głos syreny zawsze stawiał się w remizie, gotowy nieść pomoc. Był współinicjatorem zakupu działki pod remizę, a następnie działał w komitecie budowy remizy. Uczestniczył we wszystkich remontach i przebudowach budynku remizy. Zabiegał o środki na zakup sprzętu pożarniczego. Jego skrupulatność i dokładność w rozliczaniu powierzonych mu pieniędzy może być w dzisiejszych czasach przykładem dla innych.
     Druh Bronisław był zawsze uśmiechnięty, zawsze chętny służyć radą i pomocą innym .Twoje życie, Twoja praca, dla straży druhu Bronisławie nie została zmarnowana, wychowałeś następne pokolenia strażaków . Odszedłeś na zasłużoną wieczną służbę do Pana. Żegnamy Cię, spoczywaj w pokoju".

Bronisław Sroka (z lewej) na zebraniu OSP Trzciana 2005.
Pogrzeb Ś.P Druha Bronisława Sroki. Pogrzeb Ś.P Druha Bronisława Sroki.
Pogrzeb Ś.P Druha Bronisława Sroki. Pogrzeb Ś.P Druha Bronisława Sroki.
Pogrzeb Ś.P Druha Bronisława Sroki. Pogrzeb Ś.P Druha Bronisława Sroki.
[wstecz]