STANISŁAW RUCIŃSKI 1933 - 2016

   Po 62 latach w strażackiej służbie i 83 latach życia, dnia 13 marca 2016 roku zmarł Stanisław Ruciński, zasłużony strażak i mieszkaniec Nowego Wiśnicza.
   Urodził się 15 kwietnia 1933 roku w Łomnej.ruciński 4Mając 21 lat wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej. Był jednym z założycieli tej jednostki. Zainicjował wraz z kolegami budowę skromnej, ale jakże potrzebnej remizy.W latach 1955 do 1964 pełnił funkcje komendanta tej straży. Od 1965 roku, po zmianie miejsca zamieszkania, przeniósł się od OSP Nowy Wiśnicz.
   W dniu 15 marca 1975 roku przyjął funkcję zastępcy komendanta a od 4 stycznia 1998 roku był wiceprezesem zarządu tej straży. Wiele lat był kierowcą samochodu strażackiego w Nowym Wiśniczu, niezawodnym i bardzo odpowiedzialnym.Pracował w strukturach gminnych straży, był członkiem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Działał społecznie na rzecz ochrony przeciwpożarowej i rozwoju wiśnickiej społeczności lokalnej. Remizy w Łomnej i Wiśniczu zbudowane zostały przy jego aktywnej obecności. Strażacki poczet sztandarowy z Jego udziałem często uświetniał uroczystości religijne i państwowe. Pomagał, uczył, organizował i służył, starał się o sprzęt pożarniczy. Był odważnym i zdecydowanym w działaniu, wiśnicka straż pożarna dzięki wspólnym inicjatywom włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
   Za długoletnią i bardzo aktywną służbę został wyróżniony Odznaką Strażak Wzorowy w 1979 roku, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa w 1979 roku, srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa w 1993 roku, złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa w 1989 roku, a w 2004 roku Złotym Znakiem Związku OSP RP. W roku 2006 otrzymał odznakę za wysługę 50 lat. W 2016 roku minęło 62 lata Jego służby w ratowaniu życia i mienia, wspierania inicjatyw społecznych i dawania świadectwa strażackiego powołania. Oprócz asystowania przy sztandarze pozostał w naszej pamięci jako ikona strażaka dowódcy-rozprowadzającego podwładnych na wartę przy wielkopiątkowym grobie.
  

 
   
   
   

Źródło: www.wisniczanin.pl

[wstecz]