Józef Rogala - OSP w Żegocinie.

JÓZEF ROGALA  1936 - 2005

   20 września 2005 roku zmarł Józef Rogala - troskliwy mąż, ojciec, przyjaciel, wzorowy strażak i gospodarz.  Świętej pamięci Józef Rogala całe swoje życie związał z żegocińską ziemią. Tutaj się urodził, tutaj uczęszczał do szkoły, tu pracował przez wiele lat jako kierowca w różnych instytucjach: STN, Gminnej Spółdzielni, Zamrażalni w Łąkcie Górnej. Od 1959 roku był strażakiem   Ochotniczej Straży Pożarnej, a także kierowcą aż do 2000 roku. W latach 1986 - 2001 był członkiem, a później przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP w Żegocinie. Dał się poznać jako człowiek otwarty na ludzką niedolę. Niezależnie od pory dnia i nocy był zawsze gotowy nieść pomoc ludziom w chwilach zagrożenia ich mienia i życia oraz podczas klęsk żywiołowych.

Pogrzeb Józefa Rogali - 23.09.2005. Pogrzeb Józefa Rogali - 23.09.2005.
 Pogrzeb Józefa Rogali - 23.09.2005.

Pogrzeb Józefa Rogali - 23.09.2005.

    Józef Rogala urodził się w 1936 roku w Żegocinie, jako syn Marcina i Amalii z domu Pączek. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Żegocinie od razu poszedł do pracy. Jeździł jako kierowca u Janiczka z Patrówki. W latach 1957 - 59 odbył służbę wojskowa w Zgorzelcu. Po powrocie z wojska zatrudnił się w żegocińskiej Gminnej Spółdzielni na stanowisku kierowcy. Kolejnym jego miejsce pracy było WSTW w Bochni. Stąd znów powrócił do GS w Żegocinie. Następne jego miejsce pracy to łąkiecki "Zamvinex", w którym jeździł najpierw samochodem ciężarowym - chłodnią, a potem zakładowym autobusem, którym przez 12 lat dowoził pracowników. Z tego zakładu pracy przeszedł na emeryturę.
    Do OSP w Żegocinie wstąpił w 1959 roku. Jeździł pierwszym samochodem jednostki, tzw. doczką, a potem kolejnymi, w tym potężnym Hydromilem.

Józef Rogala. Józef Rogala.
Józef Rogala. Józef Rogala.
Józef Rogala. Józef Rogala.
Józef Rogala. Józef Rogala.

Fot. T. Olszewski oraz archiwum domowe.

[wstecz]