Stanisław Paruch

STANISŁAW   PARUCH  1936 - 2002

   W połowie października 2002 roku zmarł druh Stanisław Paruch, założyciel i wieloletni prezes OSP Rozdziele.

    Urodził się 20 lipca 1921 roku w Rozdzielu, jako syn małorolnego chłopa Tomasza i Agnieszki Waligóra. W 1927 roku zaczął uczęszczać do Szkoły Powszechnej w Rozdzielu, którą ukończył w 1934 roku. Po ukończeniu szkoły pracował w gospodarstwie rodziców.

    Z legitymacji członka Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wynika, że był także członkiem Batalionów Chłopskich, w których działał pod pseudonimem "Łaska". Za tę działalność został w 1989 roku odznaczony Odznaką Pamiątkową Batalionów Chłopskich. W 1943 roku wstapił do Armii Krajowej, będąc w oddziale porucznika Stefana Wróbla. W konspiracji prowadził tajne odczyty na tematy polityczne, w tym o przebiegu wojny na różnych frontach. Zajmował się także organizowaniem transportu (Furmanki) do przewozu rannych partyzantów do najbliższego lekarza (w Jaworznej). Uczestniczył w akcji likwidacji komendy policji w Trzcianie oraz w odbiorze zrzutów lotniczych w Mogielnicy i Rdzawie.

          Po wyzwoleniu w 1945 roku został powołany do wojska i czynną służbę wojskową odbywał do 1946 roku. Do 1947 roku przebywał u rodziców. W tym właśnie roku ożenił się ze Stefanią Burnos, córką Tomasza i Marii Orzeł. Rozpoczął pracę we własnym gospodarstwie o obszarze 2,36 ha. Wychował trójkę dzieci, jednego syna i dwie córki.

    W 1955 roku został wybrany na pełnomocnika wsi na okres trzech lat. W 1958 roku został wybrany na sołtysa wsi Rozdziele i funkcję tę sprawował przez 40 lat. 

    Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,  Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", odznaką "Wzorowy Strażak", Srebrnym Medalem "40-Lecia PRL", odznaką strażacką "Za Wysługę 40 Lat".

Druhu Stanisławie !

     Pozwól, że w imieniu naszej jednostki OSP w Rozdzielu powiem parę słów, wyrażając wdzięczność i podziękowanie za Twoje zasługi w naszej jednostce i naszej wsi.

    To przez Ciebie została założona OSP w Rozdzielu, która już istnieje 45 lat i jak się obserwuje jest coraz bardziej potrzebna społeczeństwu. Dopóki mogłeś, pełniłeś funkcje Prezesa Zarządu naszej jednostki, bardzo dobrze o nią dbałeś i o wszystko się starałeś.

    Przez 40 lat byłeś sołtysem naszej wsi i to za Twoim staraniem została wybudowana w niej nowa szkoła dla dzieci, nowa droga przez wieś, została założona linia elektryczna i sieć gazowa. Umiałeś podchodzić do mieszkańców; łączyć ich razem, aby pokonać wszelkie trudy i rozbudowywać naszą wieś.

    W imieniu naszej jednostki i wszysrtkich mieszkańców zapewniam Cię, że pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.

      Spoczywaj w pokoju !

Mowa pogrzebowa, wygłoszona przez Prezesa OSP Rozdziele Stefana Ptaszka.

[wstecz]