Mieczysłąw Nowak (1934 - 2014)
MIECZYSŁAW NOWAK 1934 - 2014

   Mieczysław Nowak urodził się w 1934 roku i wychował się w wieloletniej rodzinie w niełatwych czasach wojennych. Mając zaledwie 10 lat wstąpił w szeregi młodocianych ochotników straży ogniowej, w których to szeregach OSP trwał przez aż 69 lat. Pełnił funkcję Komendanta OSP Łapanów, Komendanta Gminnego OSP, Prezesa OSP Łapanów. Był członkiem Zarządu Powiatowego Związku OSP. Przez  48 ostatnich lat pełnił funkcję sołtysa wsi Łapanów
    Wychował sześcioro dzieci, cieszył się jedenaściorgiem wnuków. Wychował dzieci w poczuciu szacunku do drugiego człowieka, pracowitości i pokory, tym samym dając przykład wnukom. Synom, wnuczkom, wnukom i prawnukom przekazał godność noszenia munduru strażackiego.
    Był nauczycielem Zespołu Szkół w Łapanowie przez prawie 20 lat, skąd odszedł na emeryturę. Dalej pracował na własny rachunek, prowadząc również gospodarstwo rolne, wykazując tym samym zamiłowanie i szacunek do ziemi rodzicielki. Przez prawie pół wieku pełnił funkcję sołtysa sołectwa Łapanów - to mówi samo za siebie.
    Jako zasłużony społecznik odznaczony był: Brązową Odznaką "W Służbie Narodu", Srebrnym i Złotym Medalem "Zasługi dla Pożarnictwa" "Złotym Znakiem Związku" i najwyższym odznaczeniem za Zasługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych "Honorowym Medalem imienia Bolesława Chomicza". Odznaczony był również jako Zasłużony dla Ziemi Tarnowskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r. nadał medale za 50-letnie pożycie malżeńskie Krystynie i Mieczysławowi Nowak
    W 2008 r został "Strażakiem Roku" w plebiscycie "Dziennika Polskiego". W 2010 r. znalazł się wśród laureatów konkursu "Senior Roku". Jednym z ważnych wyróżnień mojego życia - jak mawiał - jest wpisanie mojej osoby do Polskiej Encyklopedii Biograficznej "Kto jest kto". Zapytany o pasję życia powtarzał: - Pożarnictwo to całe moje życie - nigdy nic mnie tak nie fascynowało jak straż ogniowa".
   Zmarl w dniu 23 kwietnia 2014 roku i dwa dni później został pochowany na cmentarzu parafialnym w Łapanowie.

13.maja2007 r.wTarnowie. 25.03.2009 - OTWP Łapanów.
2008-06-01 - Zbydniow. 2008-06-01 - Zbydniow.
2010-10-21 - Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni. 7 października 2011 roku w Teatrze Słowackiego w Krakowie.jpg (16682 bytes)
Pogrzeb - 25.04.2014. Pogrzeb - 25.04.2014.
[[wstecz]]