STANISŁAW MACHAJ  1955 - 2020

   08.05.2020 roku, przeżywszy 65 lat, odszedł na wieczną słuzbę Świętej Pamięci Druh Stanisław Machaj - wieloletni Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikluszowicach i członek Zarządu Gminnego Związku OSP w Drwini.
   Druh Stanisław od najmłodszych lat służył miejscowemu społeczeństwu. W szeregi jednostki OSP Mikluszowice wstąpił 4 lutego 1984 roku, ślubując na sztandar podczas walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego. W latach osiemdziesiątych działalność rozpoczynał od strażaka ratownika w OSP Mikluszowice, aż po funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego poświęcenie społeczeństwu i pracowitość została od razu dostrzeżona, bo w 1986 roku otrzymał brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa". Następnie medal srebrny, a ostatni z tej rangi złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał podczas uroczystości wręczenia sztandaru dla jednostki OSP Mikluszowice, o który wraz z innymi druhami bardzo mocno zabiegał.
   Działania Druha Stanisława były wielokrotnie nagradzane odznaczeniami strażackimi i państwowymi. W maju 2016 r. otrzymał medal Złoty Znak Związku OSP- najwyższe odznaczenie w Ochotniczych Strażach Pożarnych nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP.
   Na przestrzeni swojego 65-letniego życia był człowiekiem pracowitym i pomocnym. Prowadził wiele działań ratowniczych w czasie pożarów, powodzi, wypadków. Realizował pasje życiowe, wiele swoich sił poświęcił zrzeszeniu członków Ochotniczej Straży Pożarnych: poprzez sekcję młodzieżową, organizację zabaw, festynów czy potańcówek.

Stanisław Machaj przyjmujący sztandar.

Stanisław Machaj z drużyną MDP.

Źródło: Facebook OSP w Mikluszowicach

[wstecz]