Jan Kulig 1940-2020.

JAN MICHAŁ KULIG 1940 - 2020

   Jan Kulig, urodzony 8.09.1940 r. we Francji, skąd wraz z rodzicami wrócił do Polski. Był absolwentem technikum ekonomicznego. Pracował jako Prezes Zarządu  Gminnej Spółdzielni w Łapanowie. W latach 80. został naczelnikiem gminy Łapanów, później był radnym, przewodniczącym rady gminy.  W latach 2002 - 2014 pełnił obowiązki Wójta Gminy Łapanów.
    Do OSP Łapanów należał od 1984 r. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, między innymi Prezesa Zqarządu OSP Łapanów, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. w Łapanowie /przez pięć kadencji/, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni (2001 - 2020), członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie.
   W 1998 roku brał udział w tworzeniu Tymczasowego Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu bocheńskiego, tworzył struktury OSP w powiecie . W pracy Związku dał się poznać jako inicjator wielu działań prewencyjnych na odcinku bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego np.: Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Był inicjatorem budowy zbiorników przeciwpożarowych, likwidacji niebezpiecznych zakrętów drogowych, czy współudział w budowie miasteczka komunikacyjnego w Łapanowie. Był ojcem Janusza Kuliga, znakomitego rajdowca i wyjątkowego sportowca, który zginął 13 lutego 2004 roku na przejeździe kolejowym w Rzezawie.
   Dzięki dużej aktywności społecznej w wielu dziedzinach życia, wytrwałości w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych przyczynił się do poprawy wyposażenia sprzętowego jednostek OSP z terenu Gminy Łapanów. Jako długoletni wójt w Łapanowie pozyskiwał spore środki finansowe tzw. prewencyjne dla jednostek OSP w gminie Łapanów na zakup sprzętu przeciw pożarowego, samochodów bojowych. budowę i remont remiz. Dzięki Jego aktywności społecznej przyczynił się do rozpoczęcia w 2010 r. rozbudowy remizy OSP w Łapanowie, co znacznie poprawiło poziom bezpieczeństwa jego mieszkańców.
   W 2008 roku uzyskał w konkursie "Gazety Krakowskiej" tytuł "Najpopularniejszego Strażaka Wojwództwa Małopolskiego", a w 2014 "Najpopularniejszy Wójt Małopolski".
   Godna naśladowania była Jego społeczna i zawodowa postawa znacznie wykraczająca poza zakres obowiązków służbowych, był społecznikiem wspierającym osoby niepełnosprawne i potrzebujące. Pełnił też obowiązki powiatowego pełnomocnika ds. polityki senioralnej. Jan Kulig pełnił również funkcję członka Rady LGD, a następnie Wiceprezesa Zarządu LGD „Dolina Raby”. 
   Zmarł w krakowskim szpitalu w dniu 30 listopada 2020 roku.
   Osiągnięcia w działalności społecznej w pełni uzasadniają przyznanie Mu odznaczenia:
Brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - 1985 r.
Srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - 1988 r.
Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - 1996 r.
Brązowa Odznaka "Za Ratowanie Życia I Mienia" - 2000 r.
Złota odznaka  "Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej" - 2001 r.
Złota Odznaka Honorowa LZS - 2002 r.
Złoty Znak Związku -16.05.2003 r.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza - 2007 r.
Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski - 10.2019
Odznaka "Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego - 01.10.2020

Jan Kulig na I Zjeździe OP ZOSP RP w Bochni - 2001

2012 Na Święcie Powiatu Bocheńskiego w Trzcianie.

2013 Jan Kulig - Wójt Gminy Łapanów.

2014 Jan Kulig - Najpopularniejszy Wójt Małopolski".

2015 - Na jubileuszu OSP Sobolów.

2017 - Jubileusz OSP Łapanów.

2018 - Na przekazaniu sztandaru dla ZOP ZOSP RP w Bochni.

2018 - Na jubileuszu OSP w Żegocinie.

2019 - Odznaczony Krzyżem Małopolski. 2020 - Jan Kulig dekorowany odznaką "Zasłużony dla POżarnictwa Powiati Bocheńskiego".
Kulig Jan - nekrolog. Pogrzeb - 02.12.2020

Pogrzeb - 02.12.2020

Pogrzeb - 02.12.2020

[wstecz]