Jan Kula - OSP Cerekiew.

JAN KULA  1957 - 2006

  
   28 października 2006 roku zmarł kierowca wozu strażackiego OSP Cerekiew Jan Kula. Urodził się 7 lutego 1957 w Bessowie, jako syn Ludwika i Katarzyny. W 1989 został wybrany gospodarzem remizy na jedną kadencję. Od 2001do 2004 był członkiem Komisji Rewizyjnej Jednostki. Poza obowiązkami w straży piastował funkcję członka Rady Sołeckiej Cerekwi przez 2 kadencje (1999 - 2002 i 2002 - 2006). Osierocił dwoje dzieci.

Fot. Z. Bachmiński

[[wstecz]]