Franciszek Kukla - OSP Łąkta Dolna

FRANCISZEK KUKLA  1938 - 2006

   7 października 2006 roku w godzinach przedpołudniowych zmarł długoletni sołtys wsi Łąkta Dolna Franciszek Kukla, radny, strażak, działacz społeczny - osoba bardzo dla Łąkty i Gminy Trzciana zasłużona. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w poniedziałek 9 października 2006 roku w kościele i potem na cmentarzu parafialnym w Trzcianie. W ostatniej drodze towarzyszyły Zmarłemu setki mieszkańców Łąkty Dolnej, jednostki OSP z terenu Gminy Trzciana, delegacje OSP z Łąkty Górnej i Żegociny, koledzy sołtysi z wszystkich wiosek gminy Trzciana, radni Rady Gminy Trzciana i Żegocina, delegacja uczniów PSP w Łąkcie Dolnej, zakładów pracy z terenu gminy, sąsiedzi, członkowie rodziny - bliżsi i dalsi krewni.  Kondukt pogrzebowy, na czele którego szły strażackie poczty sztandarowe, przemaszerował pieszo cały odcinek drogi pomiędzy domem Zmarłego w Łąkcie Dolnej, a kościołem w Trzcianie.
   Trumnę cały czas nieśli strażacy. Nabożeństwo żałobne celebrował ksiądz proboszcz z Trzciany Władysław Midura. Podczas mszy świętej wygłosił kazanie, w którym mówił o olbrzymim wkładzie pracy i poświęceniu Franciszka Kukli dla rodziny, wioski, szkoły, gminy i także parafii. Franciszek Kukla aktywnie działał bowiem przez ostatnie osiem lat w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej. - Zaangażowanie się na rzecz czynienia dobra drugiemu człowiekowi, stanowi o naszej wielkości. Świętej Pamięci Franciszek, nasz parafianin pracował dobrze, pracował wiele dla dobra innych, a teraz odszedł do Pana po nagrodę. Niech pamięć o Nim będzie dla nas wezwaniem, abyśmy nie pozostawali obojętni na sprawy drugiego człowieka, na sprawy społeczności, w której żyjemy - mówił kapłan.  Na cmentarzu pożegnał Zmarłego Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. Powiedział następujące słowa: "Zgromadzeni tak licznie wokół otwartej mogiły żegnamy dzisiaj skromnego człowieka, który był wielkim działaczem społecznym i samorządowym, przykładnym ojcem rodziny, przyjacielem i dobrym kolegą. Twoja nagła śmierć Panie Sołtysie napawa nas wielkim smutkiem. Trudno jest się pogodzić z faktem, że nie ma już wśród nas jednego z najaktywniejszych sołtysów w naszej gminie.
     Funkcję tę pełniłeś nieprzerwanie przez 22 lata - od października 1984 r. Ponadto w latach 1988 - 95 reprezentowałeś swoją wieś w Radzie Gminy w Żegocinie, w której w latach 1990 - 94 pełniłeś funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Byłeś aktywnym członkiem komitetu Reaktywowania Gminy Trzciana, dzięki któremu w 1995 r. z powrotem samodzielnie mogła zacząć funkcjonować nasza gmina. W latach 1995 -2002 byłeś aktywnym Radnym Gminy Trzciana, pełniąc w pierwszej kadencji funkcję członka Zarządu Gminy.
     Będąc Sołtysem i Radnym Gminy udzielałeś się także w Banku Spółdzielczym w Trzcianie, jako członek Rady Nadzorczej w latach 1987-2006, a w latach 1990-94 - Przewodniczący Rady. Od 1985 r. byłeś także aktywnym członkiem jednostki OSP w Łąkcie Dolnej. Jako Sołtys i wieloletni Radny zawsze starałeś się o rozwój swojej ukochanej wsi Łąkty Dolnej. To między innymi z Twojej inicjatywy wybudowano świetlicę wiejską i remizę OSP. Wspólnie z gronem mieszkańców Łąkty Dolnej byłeś inicjatorem rozbudowy szkoły i uruchomienia 8-klasowej placówki.
    Wszystkie Twoje działania związane z pracą społeczną ukierunkowane były na konsolidację mieszkańców wokół działającej szkoły. Szczególnie zabiegałeś także o poprawę jakości dróg gminnych i budowę Ośrodka Zdrowia w Trzcianie. W 2005 r. za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Prezydent RP nadał Ci Srebrny Krzyż Zasługi.
    Mam nadzieję, że Dobry Bóg przyjmie Cię do Niebiańskiej Społeczności, gdzie z pewnością przygotował Ci już odpowiednie zadania. /.../ Żegnaj Panie Franciszku - pozostaniesz w naszej pamięci i modlitwie. Spoczywaj w pokoju".
    Kiedy rozpoczęto opuszczanie trumny do wykopanego w cmentarnej ziemi grobu, rozległ się głos strażackich syren i pochyliły się sztandary pocztów ochotniczych straży pożarnych. Był wśród nich także sztandar Jego jednostki - Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Dolnej, dla której przepracował ponad 20 lat. Wkrótce na grobie złożono dziesiątki wieńców i wiązanek kwiatów. Kwiaty zwiędną szybko, ale pamięć o długoletnim Sołtysie Łąkty Dolnej, Radnym, Działaczu Spółdzielczym, Strażaku pozostanie znacznie dłużej. Świadczyć o Jego działalności będą bowiem nie tylko ludzie, ale także obiekty, które zbudował w swojej rodzinnej wiosce.

Kukla Franciszek.

Pogrzeb Franciszka Kukli.

Pogrzeb Franciszka Kukli.

Pogrzeb Franciszka Kukli.

Pogrzeb Franciszka Kukli.

Pogrzeb Franciszka Kukli.

Pogrzeb Franciszka Kukli.

Fot. T. Olszewski

[wstecz]