GRABOWSKI LEOPOLD 1936 - 2020

GRABOWSKI LEOPOLD 1936 - 2020

   Leopold Grabowski, syn Rafała, urodził się 04.07.1936 r. w Bełdnie. Z zawodu ekonomista - rolnik, wykształcenie wyższe (Prawo Administracyjna na Uniwersytecie Jagiellońskim). Już jako 17-letni chłopiec włączył się w działalność społeczną. Zajął się wtedy organizowaniem biblioteki w Bełdnie. Przez 13 lat współpracował na tym polu z panią Marią Bielawską - wielce zasłużoną dla rozwoju czytelnictwa w powiecie Dyrektorką Powiatowej Biblioteki w Bochni. Jego działalność na polu rozwoju czytelnictwa doceniono później, przyznając Mu w 1984 roku statuetkę "Naczelnik - Mecenas Bibliotek oraz Medal Miłosza (w 1986 roku).
Od 1966 roku był Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Żegocinie, a potem Naczelnikiem Gminy Żegocina (do 1990 roku). Członek Zarządu Sejmiku Samorządowego w Tarnowie w latach 1995-1998.
   W strażackim ruchu ochotniczym działał od 1961 roku. Był członkiem - założycielem jednostki OSP Bełdno, utworzonej w 1961 roku. Jako Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej (od 1966 r.), a następnie Naczelnik Gminy Żegocina, pełniący te funkcje w latach 1973 -1990 doprowadził do zbudowania murowanych remiz, domów strażaka bądź wielofunkcyjnych obiektów z remizami w: Bełdnie (1974 r.), Żegocinie (1975), Leszczynie (1979 r.), Kierlikówce (1987), Trzcianie (1980). Od samego początku funkcjonowania jednostki OSP w Bełdnie, nieprzerwanie prawie do końca swojego   życia pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej jednostki, inicjując wiele działań prewencyjnych (np. budowa zbiornika przeciwpożarowego), doprowadzając do pozyskania pierwszego i kolejnego samochodu bojowego, fundacji sztandaru, uroczystych obchodów 40 i 50-lecia jednostki.
Przez trzy kolejne kadencje pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie. Był inicjatorem, bądź współinicjatorem takich przedsięwzięć jak: budowa Pomnika Świętego Floriana w Żegocinie (1993 r.), gminnych zawodów sportowo - pożarniczych, utworzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych we wszystkich jednostkach OSP działających na terenie gminy Żegocina, gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, gminnych eliminacji Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego MDP. Był także fundatorem nagród w niektórych z tych imprez dla młodzieży. Doprowadził do znacznej poprawy wyposażenia gminnych jednostek OSP w pojazdy strażackie, motopompy, sprzęt strażacki oraz mundury.
    Po reformie administracyjnej w 1998 roku czynnie uczestniczył w tworzeniu struktur powiatowych ZOSP RP w Bochni. Na Zjeździe Założycielskim w dniu 16.11.1998 roku został wybrany Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.
Wspólnie z członkami władz powiatowych doprowadził do reaktywowania w 1999 roku powiatowych obchodów Dnia Strażaka, w
2000 roku - powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" oraz powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych. Funkcję wiceprezesa sprawował nieprzerwanie do 2011 roku. Od tamtego czasu był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, nadal aktywnie działającym w strażackich strukturach gminy i Powiatu Bocheńskiego.
    Wszyscy pamiętają ten czas (lata siedemdziesiąte) jako okres intensywnego rozwoju gminy. Skutecznie wpływał na rozwój gminy w różnych dziedzinach, był inicjatorem gazyfikacji, wodociągowania, sanitacji gminy, telefonizacji, wpływał na rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego gminnej spółdzielni, otwarcia filii Krakowskiego Banku Spółdzielczego, budowy szkół, powstania wielu stowarzyszeń promujących kulturę i miłość do małej ojczyzny.
   Kilka lat był Przewodniczącym Gminnego Koła Związku Młodzieży Polskiej i jako delegat uczestniczył w IV Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (7-13.08.1955 r.) Był także pomysłodawcą i realizatorem Izby Regionalnej w budynku byłej szkoły w Bełdnie (obecnie Świetlica Wiejska). Zebrano w niej wiele cennych eksponatów i pamiątek, w tym księgi protokołów Rady Gminnej w Bełdnie z okresu 1910 - 1928. 

    Wspólnie z żoną Marią prowadził z powodzeniem od 1995 roku szeroko znane i cieszące się uznaniem gospodarstwo agroturystyczne "Agro-Bella w Bełdnie (5 pokoi w oddzielnym budynku).
    W latach 2002 - 2006 jako Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni pełnił funkcję pełną zaangażowania w prace dla dobra społeczności lokalnej, z wielkim poświęceniem i przychylnością oraz zrozumieniem dla drugiego człowieka. Pracował także w radach nadzorczych Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żegocinie. Społecznie udzielał się także w innych organizacjach; m. in. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
W ostatnich latach działał w Stowarzyszeniu Klub Seniora "Żegota" w Żegocinie. Był także Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" oraz Członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby".
  Za swoje zasługi Leopold Grabowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski 04.06 1980), Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (02.05.1984), Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju" (25.02.1985), Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (12.05 1988), Złotym Znakiem Związku (29.04.1988), Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza (03.2004), Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego i ostatnio, w październiku 2020 roku powiatowym wyróżnieniem - Odznaką "Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Bocheńskiej".
   Ponieważ był człowiekiem aktywnie działającym w wielu dziedzinach życia społeczno - gospodarczego, otrzymał także inne wyróżnienia; w tym:  Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Pro Publico Bono" za działalność na rzecz rynku pracy (05.2015); Honorowe Wyróżnienie "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego" (10.06.2015); Nagrodę  w konkursie i Honorowy Tytuł "Samorządowiec - Spółdzielca" (09.04.2012) nadany przez Krajową Radę Spółdzielczą, Medal "Za Mądrość i Dobrą Robotę", który otrzymał w 1974 roku. W 1987 roku Tarnowska Fundacja Kultury przyznała mu Statuetkę "Uskrzydlonego" - symbol pięknego człowieka, który uduchowiony swoim sukcesem potrafi go smakować, nie tracąc jego ludzkiego wymiaru. Najbardziej Ś.P. Leopold Grabowski się cieszył   jednak z Orderu Błękitnej Niezapominajki, który 15 maja 2012 roku wręczyły Mu dzieci za prowadzenie w szkołach podstawowych pogadanek dla uczniów na temat ekologii, agroturystyki oraz piękna Bocheńszczyzny.
Leopold Grabowski zmarł 13 listopada 2020 roku i został dwa dni później pochowany na cmentarzu parafialnym w Żegocinie.
Żegnamy dobrego człowieka o wysokiej kulturze, życzliwego, szczerego, pracowitego, potrafiącego zorganizować ludzi do wspólnej pracy, pełnego humoru, który potrafił ciekawie opowiadać historie z przeszłości i pięknie śpiewać dawne piosenki. Żegnamy uczynnego człowieka, bo Ś.P. Leopold  Grabowski był zawsze gotowy do pomocy innym.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

Leopold Grabowski.

[wstecz]