ANDRZEJ BILSKI  1939 - 2009

ANDRZEJ BILSKI  1939 - 2009

    Druh Andrzej Bilski urodził 26 listopada 1939 roku w Żegocinie. Tu uczył się, gospodarował na roli, pracując także przez wiele lat w Gminnej Spółdzielni SCH w Żegocinie jako magazynier. W 1961 roku, zaraz po odbyciu służby wojskowej, wstąpił do miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych. W 2005 roku druhowie powierzyli mu pełnienie odpowiedzialnej funkcji skarbnika zarządu OSP Żegocina. Z powierzonych obowiązków wywiązywał się bardzo dobrze. Bardzo aktywnie uczestniczył także w innych przedsięwzięciach związanych z działalnością OSP, np. z uruchomieniem w świetlicy remizy Internetowego Centrum Edukacyjno - Oświatowego. Za swoją społeczną pracę w straży pożarnej był wielokrotnie wyróżniany, otrzymując odznakę "Strażak Wzorowy" oraz brązowy, srebrny i złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Zmarł 25 lutego 2009 roku.

Pogrzeb Andrzeja Bilskiego. Pogrzeb Andrzeja Bilskiego.
Pogrzeb Andrzeja Bilskiego. Pogrzeb Andrzeja Bilskiego.
Pogrzeb Ś.P. Andrzeja Bilskiego - Żegocina 27.02.2009 r.

     Żegnamy dzisiaj na zawsze Świętej Pamięci Andrzeja.  Żegnamy człowieka, jakich niewielu jest już w naszej Małej Ojczyźnie - Gminie Żegocina. Człowieka, który był bardzo mocno zżyty ze swoją rodziną, Nową Wsią, parafią, gminą i swoim GS-em. Żegnamy oddanego męża, ojca, dziadka, brata, niezawodnego sąsiada, dobrego kolegę, solidnego pracownika i wzorowego rolnika. Żegnamy bardzo dobrego, uczynnego, szczerego i życzliwego dla wszystkich człowieka.
    Świętej Pamięci Andrzej Bilski całe swoje życie związał z Żegociną. Tu się urodził 26 listopada 1939 roku, tu mieszkał i pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska od 1962 roku. Rozpoczął pracę po odbyciu służby wojskowej. Przepracował w GS-ie prawie 38 lat, aż do emerytury, na którą odszedł w marcu 2000 roku. Mieszkańcy Żegociny i okolicznych wsi doskonale pamiętają Bliskiego z bazy magazynowej, który przez wiele lat zajmował się skupem, a od 1983 roku był kierownikiem bazy z artykułami do produkcji rolnej. Ludzie pamiętają go, bo był wesoły i otwarty, dobry, umiał każdemu doradzić, nie żałował czasu na rozmowę.
     Także w Żegocinie Andrzej Bilski gospodarował. Po niespodziewanej śmierci ojca przejął gospodarstwo, zajął się także razem z matką i siostrą wychowaniem braci. Jak mówią bracia, był dla nich jak ojciec. Oprócz dobrego wychowania, pomógł im przy budowie domów, chociaż czasy 20-30 lat do tyłu były ciężkie. Założył rodzinę i wspólnie z żoną żyli zgodnie, byli przykładem dobrego małżeństwa. Wychowali 5 dzieci, doczekali się aż 11 wnuków. Jego gospodarstwo rolne było wzorowe, mimo iłów, na których gospodarzył. Zawsze był pierwszy, zawsze był odrobiony, zawsze miał dobre zbiory, kochał ziemię.
Mimo rozlicznych obowiązków zawodowych, rodzinnych i gospodarskich.
    Świętej Pamięci Andrzej angażował się w życie parafii i wsi. W latach 1982 - 2009 był członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żegocinie. Przez wiele lat był aktywnym członkiem Rady Parafialnej. Był także członkiem Rady Sołeckiej wsi Żegocina, osobiście dużo skorzystałem z jego pomocy i rad. Od 1962 roku był oddanym druhem w miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestniczył w gaszeniu wielu pożaró, ratował z oddaniem mienie ludzi. Miał przy tym świetny zmysł organizacyjny. Zaangażował się także mocno przy odbudowie wsi po pamiętnej powodzi w 1997 r. Przyświecało mu w jego strażackiej służbie hasło: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".
     Andrzej Bilski był zawsze gotowy do pomocy, można powiedzieć, że był na każde zawołanie. Potrafił także poderwać ludzi z Nowej Wsi do pomocy innym lub wspólnej pracy na rzecz gminy, kościoła czy sąsiadów. Na każdą prośbę skierowaną pod jego adresem odpowiadał: "Nie ma sprawy" i nie zwlekając realizował to, o co został poproszony. Wielu sąsiadom i znajomym pomagał traktorem i sprzętem w pracach polowych. Był człowiekiem na dobre i na złe.
     Dobrzy ludzie nie odchodzą nigdy na zawsze. Pozostaniesz w naszej pamięci i w sercach, pogodny, życzliwy dla wszystkich. Twój przykład pomoże nam świadczyć innym dobro tak, jak Ty to czyniłeś przez całe swoje życie. Jesteśmy Ci wdzięczni, że byłeś z nami, służyłeś pomocą i radą. Wierzymy mocno, że staniesz przed Bogiem z rękami pełnymi dobrych uczynków.
     Spoczywaj w pokoju!

Mowa pogrzebowa wygłoszona przez Jerzego Błoniarza

Andrzej Bilski. Andrzej Bilski jako strażak.
Na wykazie członków OSP Żegocina z 1964 roku. Zebranie OSP w Żegocine (2005 r.).
Andrzej Bilski jako strażak. Andrzej Bilski jako strażak.
40-lecie OSP w Bełdnie - maj 2005 r. Przekazanie samochodu dla OSP w Żegocinie - maj 2008 r.
Andrzej Bilski jako strażak. Andrzej Bilski jako strażak.
Strażacki Opłatek w Łąkcie Górnej. Msza Święta w Dniu Strażaka - Żegocina 2008 r.
Andrzej Bilski jako strażak. Andrzej Bilski jako strażak.
Otwarcie ICEO w remizie OSP w Żegocinie. Podsumowanie dzialalności ICEO - wrzesień 2008 r.

Fot. T. Olszewski

[wstecz]