Michał Babral 1931- 1995

MICHAŁ BABRAL 1931 - 1995

   Michał Babrał urodził się 26 września 1931 roku w Łąkcie Dolnej. Pochodził z rodziny rolniczej, w której istniały tradycje hodowlane: koni i owiec (z uwagi na rodzaj użytków rolnych). Od 1954 r. pracował społecznie. Był członkiem Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Oprócz pracy na roli, od 1959 r. pracował zawodowo w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Polskiej Komunikacji Samochodowej w Krakowie (do 1975 r.). Miał opinię wzorowego pracownika i doświadczonego kierowcy. Po przejściu na emeryturę poświecił się całkowicie prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz pracy społecznej w Związku Hodowców Koni. 
    Michał Babrał był radnym (w lalach 1988-1992) oraz działaczem OSP w Trzcianie i członkiem Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie (od 1976 r.). Za ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaką za zasługi dla województwa tarnowskiego.
    Bardzo koleżeński, skromny, serdeczny w życiu codziennym. Odszedł od nas Prezes, któremu nie były obce sprawy wsi, społecznik, który głęboko wrósł w zagadnienia rolniczo-hodowlane.
   Zmarł 3 kwietnia 1995 roku i dwa dni póżniej został pochowany na cmentarzu w Trzcianie.

Michał Babral (z lewej) jako aktor.

MichałBabraldekorowany za działalność w OSP.

Z lewej Michał Babral.

Michał Babral jako hodowca koni.

 

 

 

 

Fot. Archiwum rodzinne.

[wstecz]