Paweł Anielski

PAWEŁ ANIELSKI  1921 - 2001

   UPaweł Anielski urodził się 15 maja 1921 r. w Szagatowie na terenie ZSRR. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. W 1942 r. wraz z innymi aktywistami założył OSP Kamionna. Był jej członkiem, później sekretarzem, a w 1948 został komendantem. Choć różnie ta funkcja się nazywała stał na czele straży w Kamionnej do 1996 r. Brał również aktywny udział w pracach Zarządu Gminnego OSP w Żegocinie. Dzięki jego staraniom jednostka w 1950 r. otrzymała samochód Star -20. Przez długie lata brał aktywny udział w akcjach ratowniczych. Swoją odwagą zdobył wielką popularność wśród strażaków. Często był kierowcą i dowódcą jednocześnie. W celu podniesienia swoich kwalifikacji odbył w 1953 r. w Szkole Pożarniczej w Wiśle specjalistyczne szkolenie. Podczas tego kursu brał udział w gaszeniu dużego pożaru lasu w Czechosłowacji. Uzyskaną wiedzę i doświadczenie przekazywał strażakom z całej gminy podczas organizowanych szkoleń. 
     To dzięki jego staraniom wybudowano 3 remizy OSP, założono nowe jednostki m.in. w 1956 r. OSP Rdzawa. Nieprzerwanie starał się również o pozyskiwanie nowych pojazdów pożarniczych. To dzięki niemu jednostka OSP Kamionna otrzymała nowoczesne na te czasy samochody Star 25 i Star 66. Znany był w kręgach pożarniczych jako bardzo dobry mechanik i kierowca. Dbał o sprawności pojazdów i sprzętu pożarniczego. Mówiono o nim, że nie ma takiej motopompy, której by nie naprawił.
      Paweł Anielski bardzo aktywnie działał jako sołtys Kamionnej, na którego został wybrany w 1982 r. Za jego kadencji dokonano m.in. elektryfikacji i gazyfikacji wsi, poprawiono stan dróg, rozpoczęto budowę nowej szkoły.
       Za wybitne osiągnięcia na płaszczyźnie pożarniczej oraz pracy społecznej został nagrodzony wieloma odznaczeniami. Do najważniejszych należą: - Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny i Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
      Ceniono Go za skromność, pracowitość, obowiązkowość i życzliwość. Doceniono za pracę społeczną, przyznając najwyższe strażackie odznaczenie Złoty Znak Związku. Otrzymał go dwa lata przed śmiercią, podczas Gminnego Zjazdu ZOSP w Trzcianie. Był tym faktem szczerze wzruszony. Poprosił o wspólną fotografię z Wójtem Gminy Józefem Nowakiem, jakby przeczuwał, że przegra walkę z chorobą i niedługo będzie się musiał z przyjaciółmi pożegnać. Chwila pożegnania nadeszła szybciej, niż się wszyscy spodziewali.
       Paweł Anielski zmarł po ciężkiej chorobie 10 listopada 2001 roku. Był wieloletnim sołtysem Kamionnej i długoletnim komendantem miejscowej jednostki OSP. Z Kamionną związał całe swoje życie. Tu się urodził, tu ożenił, tu ciężko pracował na mało urodzajnej roli, tu działał społecznie, tu zmarł i tu, na miejscowym cmentarzu parafialnym, został 12 listopada 2001 r. pochowany. W ostatniej drodze na cmentarz towarzyszyły mu tłumy mieszkańców wsi, dla której tak wiele dobrego zrobił i liczne poczty sztandarowe okolicznych jednostek OSP.

Paweł Anielski.

Paweł Anielski.

Paweł Anielski.

Paweł Anielski.

Paweł Anielski.

Nekrolog.

[wstecz]