Zarząd ZPO ZOSP RP w BOCHNI - KADENCJA 2011 - 2015

WŁADZE STATUTOWE ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W BOCHNI - KADENCJA 2011 - 2016

PREZYDIUM

Prezes
Ludwik Węgrzyn
Wiceprezes
Tadeusz Cichoń
Wiceprezes
Stanisław Gaworczyk
Wiceprezes
Krzysztof Kokoszka
Sekretarz
Tadeusz Olszewski
Skarbnik
Franciszek Trzaska
Członek Prezydium
Stanisław Cagiel
PREZYDIUM PO ZMIANIE 01.2015
Prezes
Ludwik Węgrzyn
Wiceprezes
Tadeusz Cichoń
Wiceprezes
Stanisław Gaworczyk
Wiceprezes
Jan Kulig
Wiceprezes
Krzysztof Kokoszka
Sekretarz
Tadeusz Olszewski
Skarbnik
Franciszek Trzaska
Członek Prezydium
Stanisław Cagiel
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Piotr Bartyzel Stanisław Bukowiec Leopold Grabowski Jerzy Grocholski Stanisław Jarosz Paweł Kaczmarczyk
Roman Korcyl Jan Kulig Józef Nowak Mieczysław Nowak* Kazimierz Oleksy Edward Oświęcimka
Jacek Pająk Stanisław Piasecki Jan Piwowarczyk Władysław Skoczek Jan Włodarczyk

* Po śmierci Druha Mieczysława Nowaka w 2014 roku, w składzie Zarządu zastąpił go Druh Paweł Kaczmarczyk.

POWIATOWA KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: Dariusz Włudyka Z-ca Przewodniczącego: Stanisław Kowalczyk Sekretarz: Stefan Majcher
ZJAZD 2011 PROGRAM DZIAŁANIA REGULAMIN PRACY PLAN PRACY NA 2012

Wstecz.