TYMCZASOWY ZARZĄD POWIATOWY ZOSP RP W BOCHNI
WYDARZENIA 1998 - 2000

     Ustawa sejmowa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i wojewódzkim wprowadziła zmiany w podziale administracyjnym kraju. Po 23 latach przywrócono powiaty. Aby dostosować strukturę organizacyjną ZOSP RP do nowego podziału administracyjnego kraju ZG ZOSP RP postanowił utworzyć Tymczasowe Zarządy Powiatowe ZOS RP.
     Zarząd Wojewódzki ZOSP w Tarnowie - uchwałą z dnia 16 listopada 1998 roku - powołał druhów: Leopolda Grabowskiego z Żegociny i Tadeusza Cichonia z Bochni na pełnomocników do spraw utworzenia Tymczasowego Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni.
     Poniżej przedstawiamy w skrócie działalność Tymczasowego Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni.

ZJAZD POWIATOWY ZOSP BOCHNIA 1999

   16.XI.1998 Zebranie założycielskie. Odbyło się w sali narad Urzędu Rejonowego w Bochni. Prowadził je druh Tadeusz Olszewski. Wybrano 14-osobowy Tymczasowy Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Bochni w następującym składzie: Ludwik Węgrzyn - prezes, Tadeusz Cichoń - wiceprezes, Leopold Grabowski - wiceprezes, Tadeusz Olszewski - sekretarz, Władysław Baniak - członek, Franciszek Gawąd - członek, Jan Kulig - członek, Jan Gumuliński - członek, Leopold Kaczmarczyk - członek, Wincenty Kumor - członek, Stanisław Maślak - członek, Mieczysław Nowak - członek, Roman Pięta - członek, Francidszek Trzaska - członek. W skład Komisji Rewizyjnej powołano: Władysława Pawłoskiego - jako przewodniczącego, Andrzeja Michałka i Jana Waśniowskiego.

Pierwsze posiedzenie.

  2.III.1999  Pierwsze posiedzenie Prezydium TZP ZOSP RP w Bochni. Przyjęto plan pracy. Zdecydowano opublikować apel w sprawie wypalania traw, prowadzić kronikę Zarządu, współorganizować z PSP Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, wystąpić do ZG ZOSP RP w Warszawie o dofinansowanie działalności Zarządu Powiatowego. To poważny problem, gdyż nigdzie nie przewidziano środków na funcjonowanie tego Zarządu.  Dyskutowano także nad uruchomieniem biura zarządu, ale nie można tego niestety zrobić, gdyż brak lokalu. Uznano za konieczne zgromadzić podstawowe informacje o wszystkich jednostkach OSP na terenie powiatu.

Pierwsze posiedzenie pełnego składu zarządu.

  7.04.1999 Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatowego w pełnym składzie. Ustalono termin i scenariusz powiatowych obchodów Dnia Strażaka, które miały się odbyć 2 maja. Powołano także Komisję do Spraw Odznaczeń w składzie: Tadeusz Cichoń, Tadeusz Olszewski i Władysław Pawłowski.

Ceremonia odznaczania.

  2.V.1999  Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Pierwsze, po 23 latach, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka miały szczególnie uroczysty charakter, gdyż właśnie w tym roku minęło 130 lat od utworzenia straży ogniowej w Bochni. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki na placu apelowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bochni. Wręczono Złote Znaki Związku: Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bochni oraz Komendantowi  Powiatowemu PSP w Bochni st. bryg. Władysławowi Baniakowi. Wśród odznaczonych złotą odznaką "Za załugi dla pożarnictwa" znalazł się Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni druh Ludwik Węgrzyn - Starosta Powiatu Bocheńskiego. Następnie pododdziały z wszystkich gmin przemaszerowały do kościoła pw. św. Mikołaja w Bochni, by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji strażaków. Na zakończenie strażacy urządzili na bocheńskim rynku pokazy ratownictwa i sprzętu.

Poczty sztandarowe w kościele.

  9.X.1999  Strażacy z PSP i OSP prowadzeni przez strażacką orkiestrę i poczty sztandarowe jednostek uczestniczyli w pielgrzymce do Bochńskiej Bazyliki Mniejszej. Było to częścią tygodniowego odpustu Matki Boskiej Różańcowej.

Pierwsze posiedzenie w roku 2000.

  17.I.2000  Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatowego w roku 2000. Uchwalono plan pracy na ten rok. Za najważniejsze zadanie uznano przeprowadzenie I Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Podjęto ustalenia w sprawie przeprowadzenia powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" oraz wydania pierwszego w powojennej historii powiatu strażackiego kalendarza.

Pierwsze powiatowe eliminacje OTWP. Laureaci.

  26.IV.2000  Powiatowe eliminacje OTWP "Młodzież zapobiega pożarom". Odbyły się w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni.  Jury obradujące pod przewodnictwem druha Tadeusza Cichonia, po poprawieniu prac pisemnych i wysłuchaniu odpowiedzi ustnych finalistów przyznało I miejsce w grupie młodszej Annie Hebda ze Szkoły Podstawowej w Bogucicach oraz Tomaszowi Kowalczykowi z Zespołu Szkół Zawodowych w Łapanowie.

Obrady zarządu.

  29.VI.2000   Tymczasowy Zarząd Powiatowy obradował nad przygotowaniem I Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Zdecydowano, że odbędą się 20 sierpnia w Nowym Wisniczu. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli po raz pierwszy: nowy Komendant Powiatowy PSP w Bochni kpt Jacek Uszko i jego zastepca st. kpt. Tadeusz Rzepecki.

I Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

  20.VIII.2000  I Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Nowym Wiśniczu.   W trzydziestostopniowym upale rywalizowały drużyny młodzieżowe i dorosłe, które wygrały wcześniej eliminacje gminne - razem 20 drużyn.  Wśród seniorów wygrała OSP Królówka (gmina Nowy Wiśnicz), wyprzedzając OSP Kamionna (Gm. Trzciana) i OSP Bratucice. W kategorii drużyn młodzieżowych 16-18 lat wygrała OSP Bieńkowice, wyprzedzając OSP Bessów i OSP Tarnawa. Wśród MDP chłopców (12-15 lat) wygrała OSP Mikluszowice, wyprzedzając OSP Bessów i OSP Bratucice. Wśród dziewcząt najlepsze były: OSP Brzeźnica, OSP Trzciana i OSP Krzeczów. Zawody oglądał m. in. poseł Wiesław Woda.

Procesja.

  7.X.2000 W Roku Milenijnym strażacy i policjanci wzięli udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Bochni. 43 jednostki z terenu powiatu, na czele z Prezesem - druhem Ludwikiem Węgrzynem,   przemaszerowały ze sztandarami i orkiestrą do kościoła, a potem uczestniczyły w procesji różańcowej po ulicach Bochni. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz dziekan Zdzisław Sadko.

Leopold Kaczmarczyk.

   4.XII.2000 W tym dniu zmarł w Kobylu członek Tymczasowego Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni druh Jan Leopold Kaczmarczyk.    

     Druh Kaczmarczyk działał w ruchu strażackim od 1963 roku. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych w Kobylu. Prowadził Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Przez kilka kadencji stał na czele Zarządu OSP Kobyle; był także członkiem strażackich władz w gminie Nowy Wisnicz i województwa tarnowskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem  Zasługi i złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".

Wspólne posiedzenie TZP ZOSP RP w Bochni i Komendy Rejonowej PSP.

   15.XII.2000 Wspólne posiedzenie TZP ZOSP RP w Bochni i Komendantury Rejonowej PSP w Bochni. Komendant Powiatowy PSP w Bochni kpt. Jacek Uszko złożył sprawozdanie z działalności PSP oraz posumował współpracę strażaków zawodowych z ochotnikami. Układa się ona bardzo dobrze.

     Ze sprawozdania wynika, że ciągle wzrasta liczba strażackich interwencji, przybywa szczególnie wyjazdów do innych niż pożary zdarzeń.

Pierwszy powiatowy kalendarz strażacki.

     Staraniem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni został wydany - chyba pierwszy w historii Bochni - strażacki kalendarz powiatowy. "Kalendarz strażacki powiatu bocheńskiego" ma format A-3. Prócz samego kalendarza znalazły się tu fotografie związane z ruchem strażackim z każdej gminy powiatu. Mimo, że zawierał pewne pomyłki, zostal dobrze przyjęty przez strażacką brać.

[powrót]