JEDNOSTKI KSRG

NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO

ORGANIZACJA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO POWIATU BOCHEŃSKIEGO

Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu tworzą następujące podmioty :
-    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni,
-    Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego,
-    Jednostki OSP:
1.    OSP Rzezawa,
2.    OSP Wola Drwińska,
3.    OSP Nowy Wiśnicz,
4.    OSP Krolówka,
5.    OSP Łapanów,
6.    OSP Tarnawa,
7.    OSP Lipnica Murowana,

8.    OSP Stanisławice
9.    OSP Trzciana,
10.  OSP Żegocina,
11.  OSP Łąkta Górna (od września 2009 roku)
12.  OSP Drwinia (od 22.02.2013 r.)
13.  OSP Bogucice (od 4 maja 2015 roku).
14.  OSP Kamionna (od 1 grudnia 2016 roku)
15.  OSP Siedlec (od 1 maja 2017 roku)
16.  OSP Leszczyna (od 01.05.2018 roku)
17.  OSP Dziewin (od 04.05.2020 roku)
18.  OSP Wiśnicz Mały (od 11.11.2020 roku)

[powrót]