Strażacy z pomoca Ukrainie.

STRAŻACY W AKCJI POMOCY DLA UKRAINY - 03.2022

    Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach przygranicznych oraz w całej Polsce niosą pomoc walczącej Ukrainie oraz uchodźcom, którzy przekraczają granicę naszego kraju. Wszyscy zaangażowani są w szereg działań, począwszy od zbierania, segregowania i przewożenia darów od mieszkańców miast i wiosek, na przekazywaniu darów w postaci sprzętu strażackiego kończąc.
    Jak powiat bocheński długi i szeroki strażacy włączają się czynnie w niesienie pomocy dla walczącej od 24 lutego 2022 roku z rosyjskim najazdem mieszkańców Ukrainy. Remizy służą za punkty zbierania darów, strażackie pojazdy przewożą je do specjalnie urządzonych magazynów, skąd przekazywane są do transportów na Ukrainę. Pomoc materialna i organizacyjna niesiona jest także do uciekinierów przekraczających polskie granice. Miasteczka namiotowe, łóżka polowe, koce, transport z granicy do punktów recepcyjnych i miejsc czasowego pobytu w kraju – to tylko część z wymienionych zadań, jakie wykonują strażacy.
    27 lutego 2022 r. przez cały dzień druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego dostarczali sprawny sprzęt do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Odpowiedź na apel Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka w sprawie zbiórki sprzętu dla strażaków z Ukrainy była ogromna, gdyż zebrano w sumie 16 palet sprzętu pożarniczego, m.in.: węże toczne, hełmy, ubrania specjalne, rękawice, obuwie specjalne, kominiarki, prądownice, torby medyczne, motopompy, agregaty prądotwórcze. Sprzęt dostarczony przez jednostki OSP oraz wygospodarowany z JRG KP PSP w Bochni został przetransportowany przez firmę „FPUH AUTOPRODUKT Andrzej Świgost” w wyznaczone miejsce, skąd następnie trafi na Ukrainę.
     Solidaryzując się z sąsiadami zza wschodniej granicy strażacy intensywnie pracują, aby zapewnić bezpieczeństwo uchodźcom i przekazać jak najszybciej wsparcie sprzętowe kolegom na Ukrainie. Wszystkim tym działaniom przyświeca nasza myśl przewodnia „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
    Wszelkie działania Ochotniczych Straży Pożarnych związane z pomocą Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy są kwalifikowane jako działania ratownicze (miejscowe zagrożenia). Akcja pomocy trwa.

APEL

    Związek OSP RP zwraca się do strażaków ochotników, strażackich rodzin, przyjaciół pożarnictwa i wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie dla ukraińskich uchodźców. Uruchomiliśmy specjalne konto bankowe, na które można dokonywać wpłat pieniężnych.
Nr konta 77 1240 1095 1111 0010 1883 2582 Bank Polski SA O/Warszawa

    Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup wszelkich środków pomocy doraźnej i podstawowych środków do życia, w tym na zakup lekarstw, żywności, środków higieny osobistej, pościeli, kołder, materacy itp. Liczy się każda złotówka pomocy.

Jak dokonać wpłaty:

Odbiorca: Związek OSP RP, 00-340 Warszawa ul. Oboźna 1
numer rachunku bankowego: 77 1240 1095 1111 0010 1883 2582

Uwaga: W tytule przelewu możesz podać cel szczegółowy na który chcesz przekazać swoją wpłatę np.:

  1. Pomoc rodzinom ukraińskich strażaków,

  2. Zakup sprzętu dla straży w Ukrainie.

  3. Pomoc dla OSP bądź osób prywatnych udzielających pomocy uciekinierom z Ukrainy,

  4. Inne – przygotowujemy ankietę do zgłaszania innych projektów i inicjatyw związanych z Ukrainą.

Solidarni z Ukrainą.

Solidarni z Ukrainą.

Zbiórka sprzętu dla ukraińskich strażaków.

Zbiórka sprzętu dla ukraińskich strażaków.

Zbiórka sprzętu dla ukraińskich strażaków.

OSP Bieńkowice.

OSP Brzeźnica.

OSP Chodenice. OSP Grobla.

OSP Żegocina.

Pomoc dla Ukrainy.

Strażacy powiatu bocheńskiego w akcji pomocy dla Ukrainy - 2022 r.

Źródła: serwisy OSP.

Wstecz.